• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Granice c...

Nawigacja

Granice czasowe epoki oświecenia w Polsce. Wyjaśnij nazwę epokiGranice czasowe epoki oświecenia w Polsce. Wyjaśnij nazwę epoki
Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. wcześni mwili często o swych czasach jako o "wieku rozumu" ( w Anglii ), "wieku filozofw" ( we Francji ) czy wieku "oświeconym". Okres ten nazwano oświeceniem, bo przywiązywał on szczeglną wagę do siły rozumu jako światła rozjaśniającego drogi poznania człowieka i świata. Życie społeczne i kulturalne nacechowane było krytycyzmem wobec instniejącej rzeczywistości i pragnieniem wyzwolenia człowieka z więzw feudalnych, krępujących jego myśli, hamujących rozwj postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem Oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empiryczne. Granice czasowe. Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy: - wczesną - od lat 40-tych XVII w. do roku 1764; - dojrzałą (zwaną też czasami stanisławowskimi) lata 1764-1795; - schyłkową (zwaną też pźnym oświeceniem lub oświeceniem postanisławowskim) - lata 1795-1822.


Przykadowe prace

Przedstaw jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny twrcy wybranych dramatw.

Przedstaw jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny twrcy wybranych dramatw. Poeci chociaż są nieśmiertelni dzięki swej sztuce jednak nie potrafią z daleka patrzeć na losy swojej ojczyzny. Ponieważ są najmądrzejszą grupą ludzi, ktra swoim myślen...

Projekt adaptacji społeczno - zawodowej.

Projekt adaptacji społeczno - zawodowej. Celem adaptacji zawodowej jest zapoznanie pracownika z organizacją i przygotowanie go do właściwego pełnienia roli zawodowej oraz ułatwienie i skrcenie okresu przystosowania się do pracy (startu zawodowego). Adaptacja może odbywać si&#...

Porwnanie prezydentury Wałęsy i Kwaśniewskiego

Porwnanie prezydentury Wałęsy i Kwaśniewskiego Prezydentura Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego Lech Wałęsa urodził się w 1943 roku w Popowie koło Lipna w byłym wojewdztwie włocławskim. Wychowywał się bez ojca...

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza Niektre substancje zanieczyszczające są skutkiem przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w powietrzu w wyniku wzajemnego oddziaływania wyemitowanych gazw. Bywają one groźniejsze od zanieczyszczeń pierwotnych. Układ prądw powietrza i ukszt...

Sztuka romantyczna

Sztuka romantyczna Podobnie jak w literaturze, tendencje antyklasycystyczne ujawniają się rwnież w malarstwie i muzyce omawianej epoki. Malarstwo romantyczne powstaje w opozycji do XVIII-wiecznego neoklasycyzmu i cechuje się wielością tendencji rozwojowych, trudno zatem mwić o jednej szkole...

La cuisine francaise

La cuisine francaise Jeden z francuzw powiedział kiedyś, że "Le munu est l'expression de l'idee francaise de civilisation a table. Il trahit un besoin d'ordre et de duree.", czyli menu wyraża francuską myśl cywilizacji przy stole i zdradza potrzebę porządku i trwałośc...

Witaminy

Witaminy WITAMINA A Witamina A pełni w organizmie wiele ważnych funkcji: jest niezbędna do normalnego podziału i rozwoju komrek, uczestniczy w utrzymywaniu prawidłowego stanu błon śluzowych drg oddechowych, przewodu pokarmowego i przewodw moczowych, w procesie widzenia jest substancją...

Jakie uniwersalne i ważne także dziś problemy odnajdujesz w dziele Szekspira?

Jakie uniwersalne i ważne także dziś problemy odnajdujesz w dziele Szekspira? Dzieła Szekspira ogarniają całokształt ludzkiego doświadczenia. Miłość, nienawiść, zazdrość, zdrada, władza, ambicja, strach, zbrodnia, zemsta, pazerność, sł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry