• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Granice c...

Nawigacja

Granice czasowe epoki oświecenia w Polsce. Wyjaśnij nazwę epokiGranice czasowe epoki oświecenia w Polsce. Wyjaśnij nazwę epoki
Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. wcześni mwili często o swych czasach jako o "wieku rozumu" ( w Anglii ), "wieku filozofw" ( we Francji ) czy wieku "oświeconym". Okres ten nazwano oświeceniem, bo przywiązywał on szczeglną wagę do siły rozumu jako światła rozjaśniającego drogi poznania człowieka i świata. Życie społeczne i kulturalne nacechowane było krytycyzmem wobec instniejącej rzeczywistości i pragnieniem wyzwolenia człowieka z więzw feudalnych, krępujących jego myśli, hamujących rozwj postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem Oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empiryczne. Granice czasowe. Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy: - wczesną - od lat 40-tych XVII w. do roku 1764; - dojrzałą (zwaną też czasami stanisławowskimi) lata 1764-1795; - schyłkową (zwaną też pźnym oświeceniem lub oświeceniem postanisławowskim) - lata 1795-1822.


Przykadowe prace

Wolność i odpowiedzialność. Wspłczene zagrożenia wolności.

Wolność i odpowiedzialność. Wspłczene zagrożenia wolności. Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zob...

Obozy jako szczeglna forma turystyki dla młodzieży.

Obozy jako szczeglna forma turystyki dla młodzieży. W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w ktrym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśrd młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środkw mas...

Społeczno - gospodarcze problemy polskiej transformacji ustrojowej:

Społeczno - gospodarcze problemy polskiej transformacji ustrojowej: IIpoł.89r.hiperinflacja;ok.24% wydatkw nie miało pokrycia w dochodach;niezbędne-ustabilizowanie gosp. (przywrcenie rwnowagi rynkowej,umocnienie pieniądza, zahamowanie inflacji)i zmiany w syst.jej funkcjonowania; po wyborach w 89r.-celem ...

Napisz list do kolegi z rosji i opisz czym dla Ciebie jest Polska

Napisz list do kolegi z rosji i opisz czym dla Ciebie jest Polska Mam na imię Magda i jestem Polką. Na wstępie mego listu chciałabym Cię bardzo serdecznie pozdrowić i wyjaśnić Ci skąd taki dziwny list z innego kraju, a więc Iwanie znalazłam Twj adres w gazecie, prosił...

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Przyczyny Zamach w Sarajewie ma wielkie znaczenie historyczne. Był pretekstem do rozpoczęcia wojny autro-węgiersko-serbskiej. Wojnę tą Austro-Węgry wypowiedziały niedługo po zamachu, 28 lipca 1914 roku, kiedy to rząd ...

Charakterystyka niektrych pieśni Kochanowskiego

Charakterystyka niektrych pieśni Kochanowskiego PIEŚŃ IX - nawołuje do zabawy i biesiad - filozofia epikurejska: chwytaj dzień - filozofia stoicka PIEŚŃ IX (Nie porzucaj nadzieje...) - głosi filozofię stoicką - człowiek powinien zawsze mieć nadzieje ...

Tridum paschalne

Tridum paschalne Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościł obchodzi co roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej. Mszą, ktrą celebruje się w wieczornych godzinach Wielkiego Czwartku, Kościł rozpoczyna Tridum Paschalne. Wspomina się w czasie tej mszy:...

Proces spalania w silniku ZI

Proces spalania w silniku ZI Procesy spalania w silniku ZI Obieg pracy w cylindrze tłokowego silnika ZI obejmuje cykl powtarzających się procesw fizykochemicznych , do ktrych zaliczamy: - napełnianie cylindra mieszanką paliwowo powietrzną -sprężanie mieszanki paliwowo powietrznej ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry