• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Hasla Poz...

Nawigacja

Hasla PozytywizmuHasla Pozytywizmu
Hasła Pozytywizmu

1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa

2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

3.Kult pracy, nauki i oświaty- przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

4.Emancypacja Żydw- nawoływanie do prac o podniesienie poziomu gospodarczego kraju

5.Emancypacja Kobiet- żadanie dla nih prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowanian o własnym losie

6.Utylitaryzm- postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg ktrego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby ludzi"

7.Scjentysm- zakłada za poznanie nauki prowadzi do uzyskania wiedzy

8.Organicyzm- poglad głoszący ze społeczeństwo jest częścią przyrody

9.Determinizn- kazde zjawisko ma swoja przyczyne


Przykadowe prace

Wiersz W. Szymborskiej "Sto pociech" jako poetycki komentarz do myśli filozoficznej antyku

Wiersz W. Szymborskiej "Sto pociech" jako poetycki komentarz do myśli filozoficznej antyku Przedmiotem moich rozważań jest jeden z utworw Wisławy Szymborskiej. Gdy autorka pracowała w redakcji Życia Literackiego, ukazał się jej Tomik poezji o tym samym tytule, co omawiany przeze...

Biografia - Aleksander Gierymski.

Biografia - Aleksander Gierymski. ALEKSANDER GIERYMSKI (1850-1901) w ciągu trzydziestu lat pracy artysta gnany niepokojem zmieniał często miejsce pobytu i sposb malowania, wskutek czego zauważa się rżne fazy jego sztuki i stwierdza się w niej wyraźne już wpływy impresjonizmu....

Gry

Gry Jeszcze nie tak dawno wiele osb w niemal hipnotycznym transie obserwowało ruch sterowanego przez nich zwykłego, białego punktu na ekranie monitora. Dzisiaj klasyczna gra w tenisa zainteresuje wielbiciela gier komputerowych na bardzo krtko. Gry komputerowe szybko przekształciły się z bardzo pro...

Opis obrazu " IMPRESJA, WSCHD SLONCA "

Opis obrazu " IMPRESJA, WSCHD SLONCA " Claude Monet uznawany jest za najwybitniejszego impresjoniste i chyba tak jest w istocie. Zreszt1 to od tytu3u jego obrazu Impresja. Wschd s3onca pochodzi nazwa ca3ego kierunku. Claude Monet urodzi3 sie w 1840 roku w Pary?u. Jego talent dostrze?ono, gdy by3 jeszcze dzieckiem. Swoje pierw...

Ocena postaci J. Piłsudskiego

Ocena postaci J. Piłsudskiego Aby mc dokonać oceny jakiegokolwiek człowieka należy mieć pełny zarys sytuacji jaka wyklarowała się wokł niego i w jakiej przyszło mu żyć. Trzeba wiedzieć co było przyczyną jego działań oraz znać zalety i fak...

Bezrobocie, głd - problemy globalne wspolczesnego swiata

Bezrobocie, głd - problemy globalne wspolczesnego swiata Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i jej poszukujących. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie. Przyczynami mogą ...

Oświecenie - wiadomości oglne.

Oświecenie - wiadomości oglne. Był to prąd społeczno kulturalny w Europie, zapoczątkowany w drugiej połowie XVII wieku w Anglii i Francji ,w XVIII wieku rozwijał się w innych państwach europejskich. Podstawą ideologi oświecenia była myśl filozoficzna J...

Azot

Azot Azot został odkryty w 1772 r. przez DANIELA RUTHERFORDA, jako składnik powietrza. Rutherford usuwał z powietrza tlen przez spalanie rżnych substancji w zamkniętej przestrzeni. Tlen przetwarzał się wwczas w CO2, ktry Rutherford usuwał przez absorpcję w ługu potasowym. Zaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry