• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Hasla Poz...

Nawigacja

Hasla PozytywizmuHasla Pozytywizmu
Hasła Pozytywizmu

1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa

2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

3.Kult pracy, nauki i oświaty- przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

4.Emancypacja Żydw- nawoływanie do prac o podniesienie poziomu gospodarczego kraju

5.Emancypacja Kobiet- żadanie dla nih prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowanian o własnym losie

6.Utylitaryzm- postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg ktrego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby ludzi"

7.Scjentysm- zakłada za poznanie nauki prowadzi do uzyskania wiedzy

8.Organicyzm- poglad głoszący ze społeczeństwo jest częścią przyrody

9.Determinizn- kazde zjawisko ma swoja przyczyne


Przykadowe prace

Notatki - postacie od powstania kościuszkowskiego do powstania styczniowego

Notatki - postacie od powstania kościuszkowskiego do powstania styczniowego POSTACIE: Powstanie styczniowe: Michał Gorczakow ? generał rosyjskiej armii carskiej, car nominował go na generał-gubernatora (namiestnika) warszawskiego, lubił Polskę, stworzył Delegację Miejską i zgod...

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem oglnych praw, ktrym zjawiska podlegają. Fizyka doświadczalna ...

Inflacja

Inflacja WSTĘP Celem mojej pracy jest jak najbardziej szczegłowo wyjaśnić, czym jest inflacja, i na czym ona polega. Przedstawić źrdła powstania i typy, przyczyny i skutki inflacji. Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo rzadko i zwykle towarzyszyła nadzwycz...

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu Poetyka doby baroku była dość niejednolita pod względem tematyki. Przeplatały się wtedy bowiem rżne nurty począwszy od metafizycznego poprzez sarmacki na dworskim ko&...

Źrdła intelektualne wspłczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych

Źrdła intelektualne wspłczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych 5. ŹRDŁA INTELEKTUALNE WSPŁCZESNEJ POSTACI ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH: ? RESOCJALIZACJA JAKO KANALIZOWANIE" INSTYNKTW. ? PSYCHODYNAMICZNE PRZESŁANKI ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJ...

Witamina B12

Witamina B12 (kobalamina, cyjanokobalamina, czynnik przeciwanemiczny, czynnik wątrobowy, factor Castle`a) Wiadomości oglne: Oglna nazwa kobalamina, ktrą określa się witaminę B12, wskazuje na to, że jednym z jej składnikw jest kobalt. Cyjanokobalamina, najtrwalsza i n...

Reklama wydawnicza i jej formy

Reklama wydawnicza i jej formy REKLAMA WYDAWNICZA obejmuje wszystkie poza prasą druki reklamowe np. książki z wkładkami lub stronami reklamowymi, prospekty, foldery, informatory, ulotki, książki telefoniczne(żłte kartki) i teleadresowe, gazetki handlowe, listy reklamowe z ofertami dbr i ...

Układy trjfazowe

Układy trjfazowe Zbir obwodw elektrycznych, w ktrych występują napięcia sinusoidalnie zmienne o jednakowej częstotliwości wytwarzane w jednej prądnicy (generatorze) nazywamy układem wielofazowym (n - fazowym). Dla liczby faz n=3, q=0,1,2 otrzymamy trzy symetryczne układy trjfa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry