• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Hasla Poz...

Nawigacja

Hasla PozytywizmuHasla Pozytywizmu
Hasła Pozytywizmu

1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa

2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

3.Kult pracy, nauki i oświaty- przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

4.Emancypacja Żydw- nawoływanie do prac o podniesienie poziomu gospodarczego kraju

5.Emancypacja Kobiet- żadanie dla nih prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowanian o własnym losie

6.Utylitaryzm- postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg ktrego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby ludzi"

7.Scjentysm- zakłada za poznanie nauki prowadzi do uzyskania wiedzy

8.Organicyzm- poglad głoszący ze społeczeństwo jest częścią przyrody

9.Determinizn- kazde zjawisko ma swoja przyczyne


Przykadowe prace

Działanie alkoholu na narządy wewnętrzne

Działanie alkoholu na narządy wewnętrzne Każde upojenie alkoholem ? niezależnie od stopnia nasilenia objaww, dawki czy czasu trwania ? z punktu widzenia medycyny jest zatruciem. Działając na komrkę, alkohol powoduje stan czynnościowego wyłączenia lub osłabienia komrk...

Złoty i srebrny wiek kultury poskiej.

Złoty i srebrny wiek kultury poskiej. Wiek XVI to okres wielkiego rozwoju Polski w dziedzinie kultury i sztuki. Nowe prądy umysłowe, ktre dotarły do nas z Włoch wprowadziły wiele zmian. Podczas panowania dynastii Jagiellonw państwo polsko-litewskie przeżywało rozkwit w gospodarce i ...

Budowa i funkcje szkieletu

Budowa i funkcje szkieletu Budowa i funkcje szkieletu. Aparat ruchu człowieka składa się z: a) Szkieletu – bierna część b) Mięśnie – czynna część Funkcje szkieletu: Stanowi rusztowanie ciała Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umo...

Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka. Jako punkt wyjścia do analizy sytuacji ekstremalnych należy zapoznać się z pojęciem sytuacji normalnej. To sytuacje, w ktrych obserwujemy zachowania przejawiające aktywność człowieka i wyrażając...

Politologia jest wiedzą naukową (fragment wykładu + pytania)

Politologia jest wiedzą naukową (fragment wykładu + pytania) Temat: Politologia jest wiedzą naukową 1. Uzyskiwaną ze środkw masowego przekazu Czy była zdobywana planowo? Czy oglądam / słucham na bieżąco wiadomości? Czy codziennie czytam rżne...

Pytania z administracji

Pytania z administracji Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne 32.Akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego – specyficzna grupa aktw powszechnie obowiązujących. Posiadają wszystkie cechy tych aktw, ale obowiązują tylko na obszarze działania organu, ktry wydał ak...

Rozszerzalnosć termiczna ciał

Rozszerzalnosć termiczna ciał W języku potocznym dla pojęcia ciepła używa się określeń typu jest mi ciepło, lub Marta ma dzisiaj ciepłe czoło – pewnie będzie miała gorączkę. Warto jednak wiedzieć, że z naukowego rozumienia terminu ci...

Chiny - Mao Zedong

Chiny - Mao Zedong PRACA Z HISTORII Temat: CHINY - MAO ZEDONG Mao Zeduong [1893-1976] ,polityk, dyktator komunistycznych Chin . Urodził się w zamożnej rodzinie chłopskiej. W roku 1911 brał udział w Chinach. W latach 1913-1918 studiował na uniwersytecie w Czangsza. T...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry