• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Hasla Poz...

Nawigacja

Hasla PozytywizmuHasla Pozytywizmu
Hasła Pozytywizmu

1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa

2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

3.Kult pracy, nauki i oświaty- przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

4.Emancypacja Żydw- nawoływanie do prac o podniesienie poziomu gospodarczego kraju

5.Emancypacja Kobiet- żadanie dla nih prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowanian o własnym losie

6.Utylitaryzm- postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg ktrego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby ludzi"

7.Scjentysm- zakłada za poznanie nauki prowadzi do uzyskania wiedzy

8.Organicyzm- poglad głoszący ze społeczeństwo jest częścią przyrody

9.Determinizn- kazde zjawisko ma swoja przyczyne


Przykadowe prace

Motyw przyjaźni w literaturze

Motyw przyjaźni w literaturze Na początku warto zastanowić się, czym w ogle jest przyjaźń. Tak więc przyjaźń to duchowa, emocjonalna i platoniczna więź łącząca dwoje lub więcej ludzi, oparta na wzajemnym zrozumieniu, wsplnych doświadczeniac...

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie. Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym napisanym przez Zygmunta Krasińskiego, wydanym w 1835 roku. Przyczyną powstania utworu były manifestacje warszawsk...

Metody badania jakości towarw

Metody badania jakości towarw Metody badania jakości towarw dzielimy na: organoleptyczne, laboratoryjne i doświadczalnego użytkowania. a)Metoda organoleptyczna - polega na dokonywaniu na podstawie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłw: wzoru, węchu, słuchu, smaku, dotyku (np....

Moje życie.

Moje życie. Moje życie jest jak piękne jak gwiazdy. Dniem za dniem i nocą są coraz piękniejsze. Hoć czasami krzywda stanie się ale szybko zapomnę o niej. W moim życiu występuje radość a czasami smutek lecz życie to życie. W moim życiu są koloro...

Kontroewersje wokł zniesienia kary śmierci w Polsce

Kontroewersje wokł zniesienia kary śmierci w Polsce Problem kary śmierci jest wysoce kontrowersyjny w teorii prawa karnego. Kara śmierci jest najstarszą z kar i obok kar okaleczających stanowiła od niepamiętnych czasw głwne narzędzie w walce z przestępczości&#...

Warsaw’s history (historia Warszawy)

Warsaw’s history (historia Warszawy) The first documents which mention Warsaw are dated between 1281 and 1321. In the 14th and 15th centuries Warsaw began to assume the role of the capital city of the Duchy of Mazovia, which was incorpored in 1526 into the Polish kingdom. Thanks to its convenient site, Warsaw flourished a...

I filar Unii Europejskiej

I filar Unii Europejskiej Z formalnego punktu widzenia, na integracje gospodarczą w dalszym ciągu składają się trzy Wsplnoty: Wsplnota Europejska (powstała jako EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego), EWWiS oraz Europejska Wsplnota Energii Atomowej (EWEA). Jako organizacja międzynarodow...

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe Powstanie Listopadowe 1) Przyczyny: - łamanie konstytucji i ograniczanie autonomii Krlestwa przez władze rosyjskie - wybuch rewolucji lipcowej we Francji i w Belgii - wiadomość o planowanej interwencji cara w Belgii i użyciu w tym celu wojsk polskich - ogłoszono...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry