• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Hasla Poz...

Nawigacja

Hasla PozytywizmuHasla Pozytywizmu
Hasła Pozytywizmu

1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa

2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

3.Kult pracy, nauki i oświaty- przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

4.Emancypacja Żydw- nawoływanie do prac o podniesienie poziomu gospodarczego kraju

5.Emancypacja Kobiet- żadanie dla nih prawa do podejmowania pracy zarobkowej i samodzielnego decydowanian o własnym losie

6.Utylitaryzm- postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg ktrego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby ludzi"

7.Scjentysm- zakłada za poznanie nauki prowadzi do uzyskania wiedzy

8.Organicyzm- poglad głoszący ze społeczeństwo jest częścią przyrody

9.Determinizn- kazde zjawisko ma swoja przyczyne


Przykadowe prace

Technologia budowy maszyn

Technologia budowy maszyn Technologia budowy maszyn to dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn, mechanizmw, instalacji przemysłowych, urządzeń i konstrukcji oraz środkami realizow...

Oglna Technologia Ceramiki

Oglna Technologia Ceramiki 1Technologia: Jest to nauka o przetwarzaniu surowcw znajdujących się w przyrodzie i form energii na produkty lub form energii na bardziej użyteczne, w sposb opłacalny gospodarczo. Technologia (grec.)- rozmowa o sztuce wytwarzania przedmiotw użytkowych. Techn. ceram. ...

Życiorys Jana Pawła II

Życiorys Jana Pawła II 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Jzef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trjki dzieci : starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku , o siostrze , ktra zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliżs...

Materiały do egzaminu.

Materiały do egzaminu. Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposb funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, ktre łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między lud&...

Krzyżacy w Polsce.

Krzyżacy w Polsce. KRZYŻACY 1226 – Sprowadzenie Krzyżakw do Polski przez Konrada Mazowieckiego w celu obrony Mazowsza przed Prusami (najprawdopodobniej pertraktacje z nimi zaczęły się w 1226r, a zakończyły w 1228r) 1308 – Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzy&...

Trening pozytywnego myślenia

Trening pozytywnego myślenia Konspekt zajęć relaksacyjnych TEMAT: trening pozytywnego myślenia 1.Wprowadzenie Pozytywne myślenie pojmowane jako metoda zmiany zachowania i nastawienia. Głwną zasada pozytywnego myślenia opiera się na założeniu, ż...

Ktrego ze starożytnych filozofw cenię najbardziej?

Ktrego ze starożytnych filozofw cenię najbardziej? Filozofem, ktrego podziwiam i cenię najbardziej jest Marek Aureliusz. Był on stoikiem. Stoicy za najwyższe szczęście i dobro człowieka uznawali cnotę(ten kierunek był pogłębieniem myśli Sokratesa). Głosili ...

Ściąga od genezy I wojny światowej do Faszyzmu w Niemczech

Ściąga od genezy I wojny światowej do Faszyzmu w Niemczech GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ – Spory terytorialne między państwami imperialistycznymi na przełomie XIX i XX wieku: Japonia – Rosja ( Mandżuria, Korea i Chiny), Niemcy- Rosja ( Bałkany ,cieśniny czarnomorskie ), Au...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry