• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Henry Moore

Nawigacja

Henry MooreHenry Moore
Moore Henry Spencer (1898-1986), angielski rzeźbiarz i rysownik. Jeden z czołowych rzeźbiarzy XX w. i najwybitniejszy przedstawiciel abstrakcji organicznej abstrakcyjna sztuka , ktra w jego twrczości harmonijnie wspłistniała z kompozycją figuralną. Głwnym tematem prac była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie w syntetycznej formie.

Inspiracje płynęły z rzeźby afrykańskiej, meksykańskiej, etruskiej, widoczny jest też wpływ P. Picassa, A. Modiglianiego i in. Istotną rolę dla Moore’a odgrywała obserwacja natury i jej form, np. drzew, głazw, muszli. Artysta sformułował zasady tworzenia rzeźby abstrakcyjnej jako przemianę bezładnej bryły w kompozycję zachowującą ciągłość ze swoim otoczeniem powietrznym. Reprezentował kult szlachetnego autentycznego materiału (drewno, brąz, marmur).

Rzeźby Moora od samego początku były ściśle związane z naturą. Moore podobnie jak Rodin, uważał, iż wszystkie mozliwe formy zawarte są w pejzażu, że natura jest dla rzeźbiarza niewyczerpalnym źrdłem form. Dla każdego rzeźbiarza, bez względu na to, czy uprawia sztukę figuratywna czy abstrakcyjną. Moore dosć szybko uświadomił sobie,że starogrecki i renesansowy ideał piękna , ktremu hołdowała sztuka akademicka, nie moze już byc celem rzeźby, a w każdym razie nie jego rzeźby. Moore bardzo szybko wyciągnął dla swojej twrczości wnioski z obserwacji , jakie poczynił w czasie studiw w odziale etnograficznym i już w 1922r. mozna zauważyć w jego rzeźbach wpływy sztuki murzyńskiej, a w pźniejszych latach takze prekolumbijskiej. Prymitywizm wynikał nie ze slepego naśladownictwa, lecz z podobnych poszukiwań formalnych. Wykonane z drewna rzeźby Głowa dziewczynki z 1922r. i KObieta stojaca z 1923r. , odznaczają się silnie uproszczona, sprymityzowaną, zwarta formą. Moore nie liczyl sie już w wiernym odtwarzaniem proporcji anatomicznych. Rzeźba Macierzyństwo z 1924 r. ma idealną zwartość kamiennego bloku, w ktrym została wykuya. Postacie matki i dziecka tworzą jedna, ściśle ze sobą zespolona, masywna bryłę, co niesłychanie dobitnie uzmysławia ideę macieżyństwa. W nastepnych latach owo macierzyństwo zostało ukazane w sposb coraz bardziej syntetyczny i zarazem symboliczny. tworząc w roku 1927 kopmpozycę Dziecko przy piersi Moore zredukował postać kobiety do dwch piersi umieszczonych na postumencie. W wersji z roku 1930, wykonanej w alabastrze , jest już tylko jedna autonomiczna, syntetyczna forma oznaczająca piersi. Tworząc w kamieniu, pragnał swoim rzeźbom nadać podobną forme, jaką kamieniom nadaje natura. Z początkim lat trzydziestych wiele rzeźb Moore’a upodabnia się do kamieni obtoczonych i wypolerowanych przez wodę. Czasem aluzje przedmiotowe, mimo bardzo daleko posuniętych uproszczeń są jeszce dość czytelne, jak choćby w Kompozycji z 1933 r. przedstawiającej postac kobiecą , czy w rzeźbie Matka i dziecko z 1936r. Inne rzeźby sa już całkowicie abstrakcyjne. Dwie formy, w wersjach z 1934 i 1936 r., sugeruja jakby rozmawiające ze sobą stojące osoby. Bardziej symboliczny charakter ma pochodzącą z 1934r. rzeźba pod tym samym tytułem, wykonana w drewnie, wydrążona na kształt czaszy forma, z przewierconym otworem, nachyla się jak matka nad dzieckiem nad formą mniejszą, okrągłą, pełna. Nurt abstrakcji organicznej przewija się zresztą nieustannie w twrczości Moore’a. Świadczą o tym między innymi Trzy pierścieniez 1966r., przypominajace wydrażone owoce. Chociaż abstrakcja organiczna Moore’a niewatpliwie kształtowała się w pewnej mierze pod wpływem sugestii płynących z twrczości, a pźniej takze Arpa, przede wszystkim jednak wynikała z jego własnych przemysleń i była niejako naturalnym efektem opracowywania formy rzeźbiarskiej. Rwnoczesnie we wszystkich rzeźbach Mooore’a reprezentujacych nurt abstrakcji organicznej jakis szcegł formy, układ lub oglna sytuacja sugeruja pewne aluzje przedmiotowe i pewne treści. Oglny nastruj tych kompozycji przywodzi na myśl obrazy de Chirico. Jego wpływom Moore w latach trzydziestych wyraźnie ulegał, podobnie jak surrealizmowi, z ktrym miał mozność zetknać sie zarwno w czasie corocznych pobytw w Paryzu, jak i za pośrednictwem czasopism. Moore należał zresztą do angielskiej grupy surrealistw i brał udział w londyńskiej Międzynarodowej Wystawie Surrealistw w 1936 r. nastruj sztuki surrealistycznej mozna odnaleźć także w innych rzeźbach Moore’a a przedewszystkim w kompozycjach sznurowych, przypominających dziwne postacie czy maski lub magiczne przedmiotyFigura sznurowa I z 1937r., Głowa z 1938r., a pżniej w pełnych tejemniczosci, groźnych Głowach- hełmach. Pewne cechy surrealistyczne pojawiaja sie rwniez w niektrych Postaciach spoczywających. Tak bardzo charakterystyczny dla twrczosci Moore’ motyw spoczywającej postaci kobiecej , ktry po raz pierwszy pojawił sie w 1924 r. wywodził sie bezpośrednio ze sztuki Majw. Pierwowzorem był znany mu z fotografi posąg Chac-Moola, boga deszczu.Chac-Mool wsparty na łokciach, z podgnietymi kolanami i głową zwrcona w prawo, spoczywa unisłwszy nieco tors. Podobny układ mają tez pierwsze POstacie spoczywające Moore’a, bliskie jeszce realizmowi, czasem nieco stylizowane w duchu sztuki staromeksykańskiej. Jak posąg Chac- Moola, zachowuja zwarta forme kamiennego bloku, a rwnocześnie swoimi kształtami upodabniają sie do grskiego pejzazu, zaokrąglonych grzbietw, łagodnych zboczy i dolin. W pźniejszych wersjach, z początkiem lat trzydziestych, elementy realistyczne znikaja , po roku 1935 forma staje sie bardziej przestrzenna , Moore bowiem drążył coraz większe otwory i przewiercał bryłę wprowadzając do jej wnetrza światło i powietrze.Forma powietrzna obok zwartej masy stała sie elementem składowym kompzycji. Po roku 1945 obok bardziej realistycznych wersji, jak Postac Pamiatkowa z 1945-1946r. czy Postac spoczywająca w udrapowanej szacie z 1952-1953r., Moore tworzy także rzeźby na wpł abstrakcyjne między innymi Postacie spoczywające, Komponowane z wydrążonych form zewnętrznych i umieszconych w nich form wewnętrznych.W Postaciach spoczywających dostrzega się mniej lub bardziej wyraźne analogie z krajobrazem- wreszcie same stały się swoistym pejzażem. Poczawszy od roku 1959 Moore tworzy monumentalne rzeźby w brązie, najpierw w dwch, potem w trzech częściach, sprawiają one wrażenie wyłaniających sie z ziemi głazw, wśrd ktrych widz może się swobodnie krążyć np. Postać spoczywająca na dwch częściach nr 1 z 1959r., Postać spoczywająca na trzech cześciach nr 2 – filar mostu z 1963r. Rwnocześnie Moore zaczął tworzyć inne kolosalne rzeźby, majace czasem ponad 6 m wysokości, oparte na odmiennych motywach np. Wielki tors- łuk1962-1963, Wielki łuk1963-1969,Dwie duże formy1966-1969. Rzeźby te podobnie jak wieloczęściowe Postacie spoczywające, mają formy organiczne, upodabniają się do elementw pejzażu i stanowią zarazem rodzaj environment. Moore swoje rzeżby tworzył z myślą o oywartej przestrzeni, komponowal je w powiazaniu z krajobrazem. Trudno sobie na przykład wyobrazić poza pejzażem, w sali wystawowej, rzeżby z serii Postaci stojacych i Motyww pionowych, w ktrych postać kobieca przeobraża się w rodzaj totemowej kolumny. Podwjna figura stojąca 1950, Postać stojaca – ostrze noża 1961,a zwłaszcza najbardziej znany Krzyż z Glenklin 1955-1956, gdzie postać ludzka z rozłożonymi, krtkimi, jakby szczatkowymi ramionami tworzy kształt krzyża. Rzeźby te nabierają pełnego wyrazu dopiero wwczas, gdy sa ustawione w krajobrazie, niczym kultowe figury przydrozne. Odnosi sie to zreszta do wielu innych prac Moore’a, takich jak chociażby Trzy postacie stojące 1947-1953 przedstawiająca siedzacą pare krlewską, ktra pełna powagi i dostojeństwa zdaje sie asystować jakiejś uroczystości, pochodowi lub widowisku. W twrczości Moore’a nurt figuratywny nieustannie przeplatał się z nurtem abstrakcyjnym i nie da się wyodrebnić okresw czysto abstrakcyjnych lub czysto figuratywnych. Można co najwyzej zaobserwować dominacje jednego z tych nurtw. W rzeźbach Moore’a widac szceglne zainteresowanie problemem przestrzeni, formy powietrznej, ktrą tworzy otwr wydrażony w zwartej masie, lub ktrej granice zakreślają napiete sznury. Następnie duzą wagę przywiązywał do czysto technicznych wartości rzeźby, do bezpośredniej obrbki materiałw i zachowania ich właściwości oraz do wykorzystania specyficznych dla kazdego materiału cech wyrazowych. Moore nie stworzył żadnej szkoły ale odnowił i zrewolucjonizował rzeźbe(i to nie tylko brytyjską) twrczo inspirując młode pokolenie rzeźbiarzy.
Przykadowe prace

Ład czy nieporządek w świecie po traktacie wersalskim (rozprawka)

Ład czy nieporządek w świecie po traktacie wersalskim (rozprawka) Mateusz Gralak 3B Ład czy nieporządek w świecie po traktacie wersalskim?... Pierwsza wojna światowa wywrciła do gry nogami porządek na światowej scenie politycznej. W styczniu 1919 r. rozpocz...

21 pytań i odpowiedzi z makroekonomii

21 pytań i odpowiedzi z makroekonomii 1. Miejsce i rola makroekonomii wśrd nauk ekonomicznych i jej głwne obszary zainteresowań badawczych. Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy a...

Prawo oglne wykłady

Prawo oglne wykłady PRAWO ? Prawo i państwo są zależne od siebie. Terytorium, ludność i władza charakteryzują państwo. Państwo jest to ludność danego terytorium zorganizowana pod władzą najwyższą (żadna osoba ani organizacja nie mo&...

Czy w obrazach B. Schulza odbija się świat przedstawiony w jego twrczości literackiej?

Czy w obrazach B. Schulza odbija się świat przedstawiony w jego twrczości literackiej? Bruno Schultz był zarwno malarzem jak i pisarzem, z tego powodu między jego twrczością literacką a obrazami jest wielkie powiązanie. Zacznę od przedstawienia poglądw Bruno Schu...

Recenzja książki: "Antygona" - Sofoklesa.

Recenzja książki: "Antygona" - Sofoklesa. W jednym ze swoich dzieł grecki tragiko pisarz Sofokles przedstawił dalszą część mitu o Labdakidach. Utwr Antygona jest typowym dramatem greckim, rozpisanym na trzy osoby. Składa się z prologu jako wprowadzenia do akcji. Parodo...

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego Zakres materiału 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym . 2. Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego na świecie . 1. Świato...

Asy Polskiego lotnictwa, w czasie II Wojny Światowej

Asy Polskiego lotnictwa, w czasie II Wojny Światowej Podczas II Wojny Światowej dzięki swej ofiarności, umiejętnościom i woli walki zasłynęli Polscy piloci myśliwcw, walczący nad Francją, Afryką i Anglią. Szaleńcy akrobatyki i czarty kąśliwoś...

Sarmatyzm opracowanie.

Sarmatyzm opracowanie. Czym był sarmatyzm? Scharakteryzuj jego źrdła. Jakie elementy składały się na mit sarmacki? Omw wpływy sarmatyzmu na kulturę szlachecką i kształt życia, a także na literaturę i sztukę epoki. W wieku XVII sarmatyzm stał si&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry