• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Henry Moore

Nawigacja

Henry MooreHenry Moore
Moore Henry Spencer (1898-1986), angielski rzeźbiarz i rysownik. Jeden z czołowych rzeźbiarzy XX w. i najwybitniejszy przedstawiciel abstrakcji organicznej abstrakcyjna sztuka , ktra w jego twrczości harmonijnie wspłistniała z kompozycją figuralną. Głwnym tematem prac była pojedyncza postać ludzka lub grupa, traktowana monumentalnie w syntetycznej formie.

Inspiracje płynęły z rzeźby afrykańskiej, meksykańskiej, etruskiej, widoczny jest też wpływ P. Picassa, A. Modiglianiego i in. Istotną rolę dla Moore’a odgrywała obserwacja natury i jej form, np. drzew, głazw, muszli. Artysta sformułował zasady tworzenia rzeźby abstrakcyjnej jako przemianę bezładnej bryły w kompozycję zachowującą ciągłość ze swoim otoczeniem powietrznym. Reprezentował kult szlachetnego autentycznego materiału (drewno, brąz, marmur).

Rzeźby Moora od samego początku były ściśle związane z naturą. Moore podobnie jak Rodin, uważał, iż wszystkie mozliwe formy zawarte są w pejzażu, że natura jest dla rzeźbiarza niewyczerpalnym źrdłem form. Dla każdego rzeźbiarza, bez względu na to, czy uprawia sztukę figuratywna czy abstrakcyjną. Moore dosć szybko uświadomił sobie,że starogrecki i renesansowy ideał piękna , ktremu hołdowała sztuka akademicka, nie moze już byc celem rzeźby, a w każdym razie nie jego rzeźby. Moore bardzo szybko wyciągnął dla swojej twrczości wnioski z obserwacji , jakie poczynił w czasie studiw w odziale etnograficznym i już w 1922r. mozna zauważyć w jego rzeźbach wpływy sztuki murzyńskiej, a w pźniejszych latach takze prekolumbijskiej. Prymitywizm wynikał nie ze slepego naśladownictwa, lecz z podobnych poszukiwań formalnych. Wykonane z drewna rzeźby Głowa dziewczynki z 1922r. i KObieta stojaca z 1923r. , odznaczają się silnie uproszczona, sprymityzowaną, zwarta formą. Moore nie liczyl sie już w wiernym odtwarzaniem proporcji anatomicznych. Rzeźba Macierzyństwo z 1924 r. ma idealną zwartość kamiennego bloku, w ktrym została wykuya. Postacie matki i dziecka tworzą jedna, ściśle ze sobą zespolona, masywna bryłę, co niesłychanie dobitnie uzmysławia ideę macieżyństwa. W nastepnych latach owo macierzyństwo zostało ukazane w sposb coraz bardziej syntetyczny i zarazem symboliczny. tworząc w roku 1927 kopmpozycę Dziecko przy piersi Moore zredukował postać kobiety do dwch piersi umieszczonych na postumencie. W wersji z roku 1930, wykonanej w alabastrze , jest już tylko jedna autonomiczna, syntetyczna forma oznaczająca piersi. Tworząc w kamieniu, pragnał swoim rzeźbom nadać podobną forme, jaką kamieniom nadaje natura. Z początkim lat trzydziestych wiele rzeźb Moore’a upodabnia się do kamieni obtoczonych i wypolerowanych przez wodę. Czasem aluzje przedmiotowe, mimo bardzo daleko posuniętych uproszczeń są jeszce dość czytelne, jak choćby w Kompozycji z 1933 r. przedstawiającej postac kobiecą , czy w rzeźbie Matka i dziecko z 1936r. Inne rzeźby sa już całkowicie abstrakcyjne. Dwie formy, w wersjach z 1934 i 1936 r., sugeruja jakby rozmawiające ze sobą stojące osoby. Bardziej symboliczny charakter ma pochodzącą z 1934r. rzeźba pod tym samym tytułem, wykonana w drewnie, wydrążona na kształt czaszy forma, z przewierconym otworem, nachyla się jak matka nad dzieckiem nad formą mniejszą, okrągłą, pełna. Nurt abstrakcji organicznej przewija się zresztą nieustannie w twrczości Moore’a. Świadczą o tym między innymi Trzy pierścieniez 1966r., przypominajace wydrażone owoce. Chociaż abstrakcja organiczna Moore’a niewatpliwie kształtowała się w pewnej mierze pod wpływem sugestii płynących z twrczości, a pźniej takze Arpa, przede wszystkim jednak wynikała z jego własnych przemysleń i była niejako naturalnym efektem opracowywania formy rzeźbiarskiej. Rwnoczesnie we wszystkich rzeźbach Mooore’a reprezentujacych nurt abstrakcji organicznej jakis szcegł formy, układ lub oglna sytuacja sugeruja pewne aluzje przedmiotowe i pewne treści. Oglny nastruj tych kompozycji przywodzi na myśl obrazy de Chirico. Jego wpływom Moore w latach trzydziestych wyraźnie ulegał, podobnie jak surrealizmowi, z ktrym miał mozność zetknać sie zarwno w czasie corocznych pobytw w Paryzu, jak i za pośrednictwem czasopism. Moore należał zresztą do angielskiej grupy surrealistw i brał udział w londyńskiej Międzynarodowej Wystawie Surrealistw w 1936 r. nastruj sztuki surrealistycznej mozna odnaleźć także w innych rzeźbach Moore’a a przedewszystkim w kompozycjach sznurowych, przypominających dziwne postacie czy maski lub magiczne przedmiotyFigura sznurowa I z 1937r., Głowa z 1938r., a pżniej w pełnych tejemniczosci, groźnych Głowach- hełmach. Pewne cechy surrealistyczne pojawiaja sie rwniez w niektrych Postaciach spoczywających. Tak bardzo charakterystyczny dla twrczosci Moore’ motyw spoczywającej postaci kobiecej , ktry po raz pierwszy pojawił sie w 1924 r. wywodził sie bezpośrednio ze sztuki Majw. Pierwowzorem był znany mu z fotografi posąg Chac-Moola, boga deszczu.Chac-Mool wsparty na łokciach, z podgnietymi kolanami i głową zwrcona w prawo, spoczywa unisłwszy nieco tors. Podobny układ mają tez pierwsze POstacie spoczywające Moore’a, bliskie jeszce realizmowi, czasem nieco stylizowane w duchu sztuki staromeksykańskiej. Jak posąg Chac- Moola, zachowuja zwarta forme kamiennego bloku, a rwnocześnie swoimi kształtami upodabniają sie do grskiego pejzazu, zaokrąglonych grzbietw, łagodnych zboczy i dolin. W pźniejszych wersjach, z początkiem lat trzydziestych, elementy realistyczne znikaja , po roku 1935 forma staje sie bardziej przestrzenna , Moore bowiem drążył coraz większe otwory i przewiercał bryłę wprowadzając do jej wnetrza światło i powietrze.Forma powietrzna obok zwartej masy stała sie elementem składowym kompzycji. Po roku 1945 obok bardziej realistycznych wersji, jak Postac Pamiatkowa z 1945-1946r. czy Postac spoczywająca w udrapowanej szacie z 1952-1953r., Moore tworzy także rzeźby na wpł abstrakcyjne między innymi Postacie spoczywające, Komponowane z wydrążonych form zewnętrznych i umieszconych w nich form wewnętrznych.W Postaciach spoczywających dostrzega się mniej lub bardziej wyraźne analogie z krajobrazem- wreszcie same stały się swoistym pejzażem. Poczawszy od roku 1959 Moore tworzy monumentalne rzeźby w brązie, najpierw w dwch, potem w trzech częściach, sprawiają one wrażenie wyłaniających sie z ziemi głazw, wśrd ktrych widz może się swobodnie krążyć np. Postać spoczywająca na dwch częściach nr 1 z 1959r., Postać spoczywająca na trzech cześciach nr 2 – filar mostu z 1963r. Rwnocześnie Moore zaczął tworzyć inne kolosalne rzeźby, majace czasem ponad 6 m wysokości, oparte na odmiennych motywach np. Wielki tors- łuk1962-1963, Wielki łuk1963-1969,Dwie duże formy1966-1969. Rzeźby te podobnie jak wieloczęściowe Postacie spoczywające, mają formy organiczne, upodabniają się do elementw pejzażu i stanowią zarazem rodzaj environment. Moore swoje rzeżby tworzył z myślą o oywartej przestrzeni, komponowal je w powiazaniu z krajobrazem. Trudno sobie na przykład wyobrazić poza pejzażem, w sali wystawowej, rzeżby z serii Postaci stojacych i Motyww pionowych, w ktrych postać kobieca przeobraża się w rodzaj totemowej kolumny. Podwjna figura stojąca 1950, Postać stojaca – ostrze noża 1961,a zwłaszcza najbardziej znany Krzyż z Glenklin 1955-1956, gdzie postać ludzka z rozłożonymi, krtkimi, jakby szczatkowymi ramionami tworzy kształt krzyża. Rzeźby te nabierają pełnego wyrazu dopiero wwczas, gdy sa ustawione w krajobrazie, niczym kultowe figury przydrozne. Odnosi sie to zreszta do wielu innych prac Moore’a, takich jak chociażby Trzy postacie stojące 1947-1953 przedstawiająca siedzacą pare krlewską, ktra pełna powagi i dostojeństwa zdaje sie asystować jakiejś uroczystości, pochodowi lub widowisku. W twrczości Moore’a nurt figuratywny nieustannie przeplatał się z nurtem abstrakcyjnym i nie da się wyodrebnić okresw czysto abstrakcyjnych lub czysto figuratywnych. Można co najwyzej zaobserwować dominacje jednego z tych nurtw. W rzeźbach Moore’a widac szceglne zainteresowanie problemem przestrzeni, formy powietrznej, ktrą tworzy otwr wydrażony w zwartej masie, lub ktrej granice zakreślają napiete sznury. Następnie duzą wagę przywiązywał do czysto technicznych wartości rzeźby, do bezpośredniej obrbki materiałw i zachowania ich właściwości oraz do wykorzystania specyficznych dla kazdego materiału cech wyrazowych. Moore nie stworzył żadnej szkoły ale odnowił i zrewolucjonizował rzeźbe(i to nie tylko brytyjską) twrczo inspirując młode pokolenie rzeźbiarzy.
Przykadowe prace

List zachęcający do przeczytania "Latarnika" Henryka Sienkiewicza

List zachęcający do przeczytania "Latarnika" Henryka Sienkiewicza Rzecz ma miejsce na Olimpie, podczas jednej z uczt bogw. Drodzy przyjaciele bogowie! Zebraliśmy się tu, jak zwykle, by biesiadować w radosnej atmosferze. Bardzo mi przykro, ale ja, Temida, muszę zmącić wasz spokj....

Hus

Hus Gdyby zapytać starego Ślązaka o znaczenie słowa huzyta oświadczyłby zapewne, że to synonim wandala, rozbjnika. Pamięć o Husie i ruchu husyckim przeminęła, jednak echo wydarzeń, jakie rozegrały się w XV w. wciąż przebrzmiewa w naszej kulturze...

Komitologia w teorii i praktyce

Komitologia w teorii i praktyce 1. Pojęcie komitologii. Procedura komitetowa lub też komitologia (w tłumaczeniu polskim spotyka się rwnież wyraz "komitetologia") oznacza proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktw wykonawczych do aktw prawnych przyjętych uprzednio przez Rad...

Ludność polski (ściąga)

Ludność polski (ściąga) Obecnie Polska ma 38,7mln.ludzi daje to miejsce: - 8 w Europie, - 29 w Świecie. Przyczyny zmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie światowej: w 1939r. – 34,8mln, w 1946r. – 23,9mln. Straty wojenne: zmiany granic Polski, straty wojenne, przymusowe migracj...

Opakowania

Opakowania 1.Podstawowe pojęcia opakowania. *Opakowanie produktu, chroni informuje czy promuje. Opakowanie stanowi ważny składnik produktu. Chroni towar przed zniszczeniem, zapewnia jego atrakcyjny wygląd i dostarcza klientowi informacje o towarze. Rola opakowania jest znacznie większa: -wła...

Wywiad z maklerem

Wywiad z maklerem 1. Jak zostać maklerem? Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierw Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym 4 godziny zawiera on około 120 pytań, jest to test wyboru, jest on opłacalny. ...

Zmiany ustrojowe i polityczne po przewrocie majowym.

Zmiany ustrojowe i polityczne po przewrocie majowym. W połowie 1926 r. Jzef Piłsudski był niewątpliwie najpopularniejszym politykiem w kraju. Poparcie dla Marszałka i przewrotu, ktrego dokonał, wyraziły liczne grupy społeczne i partie polityczne. Związani z Piłsudskim oficerowi...

Kontrola rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym

Kontrola rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ŚRODKAMI KONTROLI ROZSTRZYGNIĘĆ (zarwno decyzji jak i postanowień) w drodze post. adm. są: 1) odwołanie od decyzji; 2) zażalenie na postanowienie; 3) wznowienie post.; 4) uchylenie lub zmiana...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry