• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Henryk Si...

Nawigacja

Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz (1846-1916)Życiorys:

Henryk Sienkiewicz, pseud. Litwos - pisarz i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy polskich w skali światowej. W latach 1869-72 był publicystą "Przeglądu Tygodniowego", od1872 r. wspłredaktorem "Niwy", w latach 1882-87 redaktorem "Słowa". Występował przeciwantypolskiej polityce rządu niemieckiego (był inicjatorem i wydawcą międzynarodowej ankiety "Prusse et Pologne" 1909). Po wybuchu I wojny światowej działał w Szwajcarii jako prezes Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Był wspłzałożycielem Kasy im. Mianowskiego, w latach 1899-1900 prezesem Kasy Literackiej Warszawskiej.

Odbył m.in. podrże do USA 1876-78 ("Listy z podrży do Ameryki" 1878) i do Zanzibaru w latach 1890-91 ("Listy z Afryki" 1892). W roku 1900 został uczczony jubileuszem 30-lecia twrczości (w darze od narodu otrzymał majątek Oblęgorek pod Kielcami). W 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla za powieść "Quo vadis".Twrczość:

1. Nowelistyka:

We wczesnej twrczości głwnie nowelista, twrca najbardziej wyrazistych w literaturze epoki obrazw niedoli chłopa - osaczonego przez działających ręka w rękę dwr, plebanię i urzędnikw carskich ("Szkice węglem" 1880), zmuszonego do walki za cudzą sprawę ("Bartek Zwycięzca" 1882), ginącego na obczyźnie w poszukiwaniu chleba ("Za chlebem" 1880). Uwagę swoją Sienkiewicz poświęcił także problemom dziecka marnującego talenty z braku warunkw i możliwości edukacji ("Janko Muzykant" 1880), uciskanego przez zaborczą szkołę ("Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" 1879). Osobną grupę stanowią nowele amerykańskie, piętnujące zagładę Indian ("Sachem" 1889), obrazujące niedolę wygnańczą i patriotyczną

nostalgię ("Latarnik" 1882).2. Powieści historyczne:

Zyskał sławę jednego z największych twrcw prozy polskiej i światowej jako autor powieści historycznych pisanych "ku pokrzepieniu serc". W cyklu zwanym "Trylogią" ("Ogniem i mieczem", t. 1-3 1884, "Potop", t. 1-6 1886 - film J. Hoffmana 1974, "Pan Wołodyjowski", t. 1-3 1887-88 - film J. Hoffmana 1969) zawarł niezwykle barwny i sugestywny, choć wyidealizowany i jednostronny, obraz życia i wydarzeń dziejowych w Polsce XVII w. (w dobie wojen kozackich, najazdu szwedzkiego, wojny z Turcją - 1648-72).

W powieści "Krzyżacy" (t. 1-4 1900, film A. Forda 1960) dał wspaniałą wizję zmagań rycerskiej

Polski z zakonem krzyżackim aż do zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem; w powieści z czasw Nerona "Quo vadis" (t. 1-3 1896) ukazał duchowy tryumf chrześcijaństwa nad przemocą imperium rzymskiego.

3. Pźna twrczość Sienkiewicza:Z powieści Sienkiewicza o tematyce wspłczesnej ("Rodzina Połanieckich", t. 1-3 1895, pamflet na rewolucję 1905 "Wiry", t. 1-2 1910) żywotność zachował portret arystokraty dekadenta w "Bez dogmatu" (t. 1-3 1891); ponadto powieści historyczne "Na polu chwały" (1906) i "Legiony" (1918, nie ukończona), popularna powieść dla młodzieży "W pustyni i w puszczy" (1911, film W. Ślesickiego 1973), opowiadania, utwory sceniczne ("Zagłoba swatem", wyst. 1900), publicystyka.


Przykadowe prace

Charakterystyka Wertera.

Charakterystyka Wertera. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwrć uwagę na rolę miłości i literatury z życia bohatera oraz jego stosunek do natury Podstawowe informacje o bohaterze Werter to tytułowy bohater powie&#...

Liga Narodw - referat.

Liga Narodw - referat. Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania wspłpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodw, ktry z...

Skuteczność oddziaływan środkw masowego przekazu

Skuteczność oddziaływan środkw masowego przekazu Skuteczność oddziaływania środkw masowego przekazu. Środki masowego przekazu są to instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą, ktrych przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zrżnicow...

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w Powstanie styczniowe z 1863 roku było najdłuższym zrywem narodowowyzwoleńczym Polakw, ktry swoim zasięgiem objął Krlestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Walkę zbrojną poprzedzi&...

Samorządy terytorialne-Cechy polskiego elektoratu w wyborach lokalnych:

Samorządy terytorialne-Cechy polskiego elektoratu w wyborach lokalnych: CECHY POLSKIEGO ELEKTORATU W WYBORACH LOKALNYCH: - Niechęć do głosowania . Szuka się przyczyn nie głosowania ,do ktrych zalicza się: • wiek-> najczeście ludzie nie głosuja w wieku 18 do 24lat,...

Test z Mitw

Test z Mitw Wersja A Test sprawdzający 1. ,,Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, ktre owinął skrą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za ...

Historia Unii Europejskiej

Historia Unii Europejskiej Idea zjednoczonej Europy ma bardzo długie tradycje. Wraz z upadkiem Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku powstała myl by Europa na powrt była zjednoczona. Dlatego Karol Wielki w konsekwencji wzmacniania Imperium Frankońskiego doprowadził do restytucji Cesarstwa Rzymskie...

Komunikacja niewerbalna.

Komunikacja niewerbalna. GESTY A WIARYGODNOŚĆ Streszczenie Komunikacja nie językowa (niewerbalna) jest integralną częścią każdej interakcji społecznej. Komunikaty poza słowne przenoszące informacje zwłaszcza o emocjach i postawach są w dużej ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry