• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Henryk Si...

Nawigacja

Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz (1846-1916)Życiorys:

Henryk Sienkiewicz, pseud. Litwos - pisarz i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy polskich w skali światowej. W latach 1869-72 był publicystą "Przeglądu Tygodniowego", od1872 r. wspłredaktorem "Niwy", w latach 1882-87 redaktorem "Słowa". Występował przeciwantypolskiej polityce rządu niemieckiego (był inicjatorem i wydawcą międzynarodowej ankiety "Prusse et Pologne" 1909). Po wybuchu I wojny światowej działał w Szwajcarii jako prezes Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Był wspłzałożycielem Kasy im. Mianowskiego, w latach 1899-1900 prezesem Kasy Literackiej Warszawskiej.

Odbył m.in. podrże do USA 1876-78 ("Listy z podrży do Ameryki" 1878) i do Zanzibaru w latach 1890-91 ("Listy z Afryki" 1892). W roku 1900 został uczczony jubileuszem 30-lecia twrczości (w darze od narodu otrzymał majątek Oblęgorek pod Kielcami). W 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla za powieść "Quo vadis".Twrczość:

1. Nowelistyka:

We wczesnej twrczości głwnie nowelista, twrca najbardziej wyrazistych w literaturze epoki obrazw niedoli chłopa - osaczonego przez działających ręka w rękę dwr, plebanię i urzędnikw carskich ("Szkice węglem" 1880), zmuszonego do walki za cudzą sprawę ("Bartek Zwycięzca" 1882), ginącego na obczyźnie w poszukiwaniu chleba ("Za chlebem" 1880). Uwagę swoją Sienkiewicz poświęcił także problemom dziecka marnującego talenty z braku warunkw i możliwości edukacji ("Janko Muzykant" 1880), uciskanego przez zaborczą szkołę ("Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" 1879). Osobną grupę stanowią nowele amerykańskie, piętnujące zagładę Indian ("Sachem" 1889), obrazujące niedolę wygnańczą i patriotyczną

nostalgię ("Latarnik" 1882).2. Powieści historyczne:

Zyskał sławę jednego z największych twrcw prozy polskiej i światowej jako autor powieści historycznych pisanych "ku pokrzepieniu serc". W cyklu zwanym "Trylogią" ("Ogniem i mieczem", t. 1-3 1884, "Potop", t. 1-6 1886 - film J. Hoffmana 1974, "Pan Wołodyjowski", t. 1-3 1887-88 - film J. Hoffmana 1969) zawarł niezwykle barwny i sugestywny, choć wyidealizowany i jednostronny, obraz życia i wydarzeń dziejowych w Polsce XVII w. (w dobie wojen kozackich, najazdu szwedzkiego, wojny z Turcją - 1648-72).

W powieści "Krzyżacy" (t. 1-4 1900, film A. Forda 1960) dał wspaniałą wizję zmagań rycerskiej

Polski z zakonem krzyżackim aż do zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem; w powieści z czasw Nerona "Quo vadis" (t. 1-3 1896) ukazał duchowy tryumf chrześcijaństwa nad przemocą imperium rzymskiego.

3. Pźna twrczość Sienkiewicza:Z powieści Sienkiewicza o tematyce wspłczesnej ("Rodzina Połanieckich", t. 1-3 1895, pamflet na rewolucję 1905 "Wiry", t. 1-2 1910) żywotność zachował portret arystokraty dekadenta w "Bez dogmatu" (t. 1-3 1891); ponadto powieści historyczne "Na polu chwały" (1906) i "Legiony" (1918, nie ukończona), popularna powieść dla młodzieży "W pustyni i w puszczy" (1911, film W. Ślesickiego 1973), opowiadania, utwory sceniczne ("Zagłoba swatem", wyst. 1900), publicystyka.


Przykadowe prace

Jean Jeacques Rousseau - Pochwała natury.

Jean Jeacques Rousseau - Pochwała natury. Jean Jacques Rousseau, wybitny francuski filozof oświecenia w swym wywodzie pt. Pochwała natury, namawia nas do powrotu do korzeni. Sam autor mieszkał w mieście i jego poglądy nie mają bynajmniej spowodować byśmy żyli jak ludzie z epoki k...

Chrześcijaństwo a islam

Chrześcijaństwo a islam Islam to jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, ktra powstała na podstawie dwch swoich rwnie wielkich poprzednikw – chrześcijaństwa oraz judaizmu. Chociaż islam bardzo rżni się od tych religii, to jednak posiada z nimi wiele cech wsplnych. Ja...

George Gordon Byron

George Gordon Byron George Gordon Byron – legendarna postać europejskiego romantyzmu (choć sam był przeciwnikiem romantykw, interesował się raczej klasycyzmem) – urodził się 22 stycznia 1788 r. w Londynie. W latach 1801-1805 był uczniem elitarnej szkoły w Harrow (pochodzi...

Parki Narodowe

Parki Narodowe Ochrona przyrody w Polsce ma długą i wspaniałą historię. Najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. Zgodnie z 14 artykułem ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku "Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyrżniający się szczeglnymi wartoś...

Kwasy

Kwasy KWASY Kwasy są to związki chemiczne, ktrych cząsteczki zbudowane są z atomu(w) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Kwasy można podzielić na: 1. Kwasy tlenowe np: H2SO4 (kwas siarkowy VI) ...

Meine Sommerferien - Ein Brief - list do kolezanki

Meine Sommerferien - Ein Brief - list do kolezanki Warzawa, 13. September 2005 Liebe Eva, zuerst mchte ich mich bei dir entschuldigen, weil ich dir schon so lange nich geschrieben habe. Die Schule hat schon angefangen, aber ich mchte dir ber meine Sommerferien schreiben. In diesem Jahr war ich zusammen mit meinen...

Biografia - Jaki cel przyświęcał H.Sienkiewiczowi pisząc Krzyżakw?

Biografia - Jaki cel przyświęcał H.Sienkiewiczowi pisząc Krzyżakw? Henry Sienkiewicz "Krzyżakw" zaczął pisać w 1891. Byłto dla niego trudny temat do napisania. Korzystał z wielu źrdeł historycznych: kroniki Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, Smolka, Szajn...

Odwołując się do treści "Krla Edypa" Sofoklesa oraz swojej znajomości tebańskiego mitu o Labdakidach uzasadnij, że Edyp jest bohaterem tragicznym (pisane wg klucza)

Odwołując się do treści "Krla Edypa" Sofoklesa oraz swojej znajomości tebańskiego mitu o Labdakidach uzasadnij, że Edyp jest bohaterem tragicznym (pisane wg klucza) Powstanie tragedii antycznej kojarzy się z obrzędami nazywanymi Wielkimi Dionizjami. A to, wg jakich wzorcw te dzie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry