• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?Historia świata - dzieło Boga, ludzi czy szatana?
Odpowiedź na to pytanie, nawet w dzisiejszej dobie może nastręczać wiele trudności. Aby ją znaleźć należy rozpocząć analizę poglądw ludzi od początku cywilizacji, jaką znamy.Starożytność stanowi chyba jeden z najciekawszych fragmentw naszej historii - dawne cywilizacje były prężne, doskonale zorganizowane - działały niemal niezawodnie.

Spoglądając na starożytny wschd dostrzeżemy tam wspaniałą cywilizację Sumerw. Ich życie rozwijało się pod przemożnym wpływem religii, wiary w siły natury, czczonej pod postaciami demonw. Sumerowie wygenerowali cały panteon bstw, ktrym budowali wielkie, słynne świątynie. W miastach-państwach rządy sprawowali kapłani. W literaturze sumeryjskiej zachowało się wiele epopei o treści mitologicznej, mwiących o stworzeniu świata, bogw, poruszające po raz pierwszy w dziejach ludzkości problem życia i śmierci. W poemacie o płbogu - płczłowieku Gilgameszu zachowała się najwcześniejsza wersja o potopie, prawdopodobnie przejęta pźniej przez pisarzy biblijnych.Kolejną wspaniałą cywilizacją była cywilizacja starożytnego Egiptu. W tej cywilizacji społeczeństwo jako praktycznie jedność działało pod dyktando krla, ktry w ich mniemaniu był synem boga słońca Ra. Prawdziwą jednak władzę sprawowali kapłani - to oni mieli ku temu najlepsze możliwości (np. znajomość astronomii pomagała ustalić czas zaćmienia słońca - co ułatwiało zachowanie ludzi w wierze). Świat ten doskonale przedstawiony jest w filmie "Faraon"W państwie starochińskim ludność wiejska czciła bstwa rolnicze związane z wegetacją roślinną. Arystokracja zaś czciła swoich przodkw, zaś "dla panującego zastrzeżony był kult nieba, nosił on też tytuł "Syn Nieba" ".- pod tym względem sytuacja przedstawiała się podobnie jak w Egipcie, jednak szybko uległo to zmianie. Filozof Konfucjusz w VI w. p.n.e. widział możliwość odrodzenia podzielonego kraju poprzez pielęgnowanie przez jego mieszkańcw cnt. Wśrd nich najważniejszą była cześć oddawana rodzicom, jak i panującemu. On powinien to pokazywać ludowi, co czynić, aby państwo czerpało z tego największe profity.Ciekawostką na tle tych cywilizacji stali się Izraelici - czciciele jednego Boga, ktry nie był stworzony, nie miał rodziny. Izraelici wierzyli, że to Bg właśnie stworzy świat i to On kieruje losami ludzi i w konsekwencji i świata. Izraelici opierają się tu na Biblii.W Grecji bogowie na początku byli czczeni prawdopodobnie tak, jak w starożytnym Egipcie - pod postacią zwierząt, dopiero pźniej ukształtował się ich ludzki obraz. Zostali oni jakby sprowadzeni z innego, nieznanego, strasznego wymiaru (kultury wschodu) do poziomu zwykłych ludzi, przybrali ich postać, weszli między nich. Doniosłą rolę pełnił tu Homer. Jego Iliada i Odyseja wywarły wielki wpływ na kulturę grecką. Homer wyzwolił ludzi od strachu przed bogami, czym ułatwił im odkrywanie swoich osobowości, zastanawianie się nad otaczającym światem i formowanie go. Było to bardzo znaczące w dziejach. To w Grecji przecież nastąpił gwałtowny rozwj nauki: matematyki i mechaniki, geografii i astronomii, medycyny, budownictwa i rzeźby.W republikańskim Rzymie bogowie spełniali tylko pożyteczną rolę służącą utrzymaniu ludu w posłuszeństwie, do czego zresztą sfery rządzące otwarcie się przyznawały.Bardzo ciekawie przedstawia się cywilizacja Europejska w okresie ostatnich dwch tysięcy lat.

Antyk, w ktrym Homer w swoich dziełach zwrcił uwagę na człowieka jako jednostkę - przeszedł w epokę zacofania - średniowiecze.

Ideologią tego okresu był teocentryzm - wszystko podporządkowane było Bogu. Pierwiastki religijne zdominowały sztukę, literaturę i naukę. Jako przykład można tu podać "Kwiatki św. Franciszka" - zbir anonimowych opowiadań o życiu i działalności świętego, ktry kiedyś przeżył objawienie. "Bogurodzica" powstała w tym okresie uważana jest za najstarszą polską pieśń religijną.Na końcu ciemnego korytarza średniowiecza widać światełko: jest to renesans, odrodzenie.

Przynisł on humanizm. Pojawił się antropocentryzm - podporządkowane wszystkiego człowiekowi.

Pięknym przykładem tych prądw jest "Żywot człowieka poćciwego" Mikołaja Reja. Kochanowski w swoich fraszkach zawiera przesłania do ludzi, kpi z ich przywar - zwraca na nich uwagę.Barok powrcił do niektrych wzorcw średniowiecza. Obrazy z tego okresu przedstawiają przerażająco realistyczne sceny męczeństwa, rzeźbiarze gustują w postaciach mitologicznych i w świętych.

Jan Chryzostom Pasek w "Pamiętnikach" przedstawia typowego zabobonnego Sarmatę - wierzącego w decydujący głos Boga.

Oświecenie odwrciło się od takiego stanu rzeczy. Bardzo ważne było pojawienie się deizmu, traktowanie Boga jako czystą ideę, Stwrcę nie ingerującego w dzieje świata, odległego, niepoznawalnego.

Ignacy Krasicki pięknie ujął to w "Monachomachii, czyli Wojnie Mnichw".Silne kontrasty występują między kolejnymi epokami, romantyzmem a pozytywizmem, Młodą Polską a 20-leciem międzywojennym. Zmienia się podejście do zagadnień teologicznych.Odpowiedzią na postawione w temacie pytanie jest: i Bg i szatan i człowiek. Wybr jednego z nich (wg mnie Bg i szatan powinni być traktowani jako jedność, jedna istota, gdyż te dwie jakby części - dobro i zło znoszą się wzajemnie i prowadzą do otrzymania neutralnego ciała - istoty na kształt boga Ra, ale jest to moja opinia.) jest zależny od tego, czy jest się osobą wierzącą. Chrześcijanin powiedziałby, że to Bg wpływa na historię. Uczony zaś, mający dostęp do najświeższych informacji, do odkryć archeologicznych, wiedzący, że bogowie byli kiedyś wykorzystywani do manipulowania ludem - powiedziałby że takowy nie istnieje, a historią rządzi człowiek. Poparłbym go, gdyby nie jedna rzecz, ktra nie daje mi spokoju.

Nawet jeśli Bg, bogowie, szatan, demon czy jakkolwiek te istoty nazwać, nigdy nie istniały, świat powstał w Wielkim Wybuchu, życie wyszło z kałuży, człowiek na drodze ewolucji wg Darwina stał się tym, czym jest - w jego świadomości pobudzonej przez zjawiska przyrody takie jak pioruny - powstawały obrazy, wizje bogw potężnych, wszechmocnych. Stąd słynne świątynie Sumerw, piramidy w Egipcie, wojny religijne, prześladowania. Stąd mamy średniowiecze, stąd mamy renesans, barok,... . Co miało tak ogromną siłę? Co powodowało te zmiany, ten postęp? Co doprowadziło do stworzenia bomby kobaltowej? Czy znamy taką siłę zarwno twrczą jak i niszczącą?

Wydaje mi się, że jest nią wiara, i to ona w największym stopniu kształtuje naszą historię


Przykadowe prace

Hiobie, zachodzę w głowę, co Ci pomogło przetrwać (Pytania do Hioba)

Hiobie, zachodzę w głowę, co Ci pomogło przetrwać (Pytania do Hioba) Us, trzeciego dnia po nowiu Szanowna Pani Anno! Po długim namyślę, postanowiłem odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule Pani wiersza Hiobie, zachodzę w głowę, co Ci pomogło p...

Odwołując się do wybranych utworw L. Staffa, K. P. Tetmajera i J. Kasprowicza, przedstaw nastroje wpisane w młodopolską poezję.(matura ustna)

Odwołując się do wybranych utworw L. Staffa, K. P. Tetmajera i J. Kasprowicza, przedstaw nastroje wpisane w młodopolską poezję.(matura ustna) Leopold Staff, czołowy liryk epoki Młodej Polski, jest piewcą symbolizmu. Jest to kierunek literacki i artystyczny wyrażający tre&#...

Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko naturalne

Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko naturalne Geneza nazw tworzyw Tworzywa sztuczne to oglnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałw, ktrych podstawowym (a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, al...

Strategia ceny

Strategia ceny CENA ? jest wartością towaru lub usługi wyrażona w pieniądzu. Istotą strategii cenowej jest wynegowanie poziomu ceny w wysokości satysfakcjonującej kupującego i sprzedającego. Najczęściej stosowane strategie cenowe: ? strategia ceny wysokiej: ? strategia ce...

Występowanie pierwiastkw w przyrodzie i wszechświecie

Występowanie pierwiastkw w przyrodzie i wszechświecie 1) w przyrodzie MAKROELEMENTY Węgiel – podstawowy składnik związkw organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastkw. Dzięki ...

Analiza muzyki

Analiza muzyki Zadanie: napisz pracę stylistyczną, wktrej opiszesz ,co wyobrażasz sobie słuchając muzyki klasycznej. O Fortuna to dzieło skomponowane przez Carla Orffa do poematu ze zbioru Carmina Burana. Tekst pieśni mwi o wpływie ślepego losu na życie człowie...

Wpływ pomiaru w mikroświecie na stan obiektu.

Wpływ pomiaru w mikroświecie na stan obiektu. Określenie położenia szybkości pędu cząstek elemetarnych w sposb jednoznaczny nie jest możliwe ponieważ sama technika pomiaru powoduje zmianę mierzonych wielkości. Przykładowo aby stwierdzić gdzie znajduje si...

Podatek od towarw i usług, podatek od wartości dodanej, podatek VAT

Podatek od towarw i usług, podatek od wartości dodanej, podatek VAT Forma podatku obrotowego stosowana obecnie w większości krajw świata, rwnież w Polsce od 1993. Przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarw i usług, a podstawą opodatkowania jest przyrost...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry