• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia administracji I wykładHistoria administracji I wykład


Ktrego pierwszym etapem była monarchia stanowa. Prawo ustrojowym wyrazem państwa publiczno prawnego była konstrukcja korony krlestwa polskiego. Oznaczała ona po pierwsze; oddzielenie państwa od osoby monarchy ,traktowanie monarchy jako pierwszego urzędnika w państwie, oznaczała suwerenność państwa na zewnątrz przede wszystkim niezależność od cesarstwa i papiestwa. Obowiązek nałożony na monarchę do utrzymania niepodzielności państwa rwnocześnie obowiązek do przyłączenia do państwa tych ziem ,ktre uprzednio Polska utraciła. Konstrukcja ta oznaczała rwnież przyznanie stanowi szlacheckiemu praw reprezentujących w przypadku braku monarchy. Monarcha stanowa patrząc przez pryzmat ustroju społecznego to taka forma państwa, ktrej społeczeństwo zamknięte zostało w ramach wyodrębnionych stanw społecznych. Te stany zwykło się dzielić na uprzywilejowane stan szlachecki i duchowny i nieuprzywilejowane stan mieszczański i stan chłopski. W okresie monarchii stanowej istniała pewna rwnowaga miedzy stanami aczkolwiek stan szlachecki uzyskiwać zaczął pozycję szczeglną. Wynikała ona z racji tego, że szlachta zmonopolizowała prawo do posiadania ziemi, że uprzywilejowana była w prawie, ze w praktyce dla niezastrzeżone były centralne jak i lokalne urzędy. Pozycje urzędu umacniały przyznane jej immunitety od połowy XIV w. i przywileje. W rozrżnieniu od immunitetw przywileje miały charakter zbiorowy, dotyczyły wiec całego stanu, z reguły były to ustępstwa ze strony krla należne szlachcie W drodze przywilejw monarcha wyzbywał się części posiadanego władztwa publicznego. Pierwszym przywilejem szlacheckim nie licząc przywilejw partykularnych z Cieni i Lutomyśla był przywilej Ludwika Węgierskiego wydany w buzie w roku1355. Kolejny to Koszycki z 1374, piotrkowski z 1388 , czerwiński z 1422, warcki z 1423, brzesko-jedleńsko-krakowski z lat1425-130-1433 i cerekwicko nieszacki z 1454r.

Pierwszy zakazywał krlowi nakładanie nadzwyczajnych podatkw za zgodą szlachty, zobowiązywał krla do rządw dla szlachty w wyprawach po za granice państwa oraz zwalniał szlachtę z nieodpłatnej stancji.

Kolejny Koszycki wprowadzał wolność podatkową szlachty, zastrzegał urząd starosty dla polakw, wprowadzał zasadę osiadłości i dożywotności urzędu, zwalniał szlachtę od kosztw związanych z budowa zamkw i twierdz obronnych, ponadto zobowiązywał krla do wykupu szlachcica wziętego do niewoli poza granicami państw.

Przywilej piotrkowski ustalał stały żołd dla szlachty w pospolitym ruszeniu, zobowiązywał krla do wykupu szlachcica wziętego do niewoli w kraju.

Przywilej czerwiński wprowadzał nietykalność majątkowa szlachty bez wyroku sądowego , wprowadzał niepołączalność urzędu i starosty urz…..Przykadowe prace

Zagadnienia z mikroekonomii

Zagadnienia z mikroekonomii Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi d...

Dlaczego płacimy podatki i jaki jest mj stosunek do osb uchylających się od tego obowiązku.

Dlaczego płacimy podatki i jaki jest mj stosunek do osb uchylających się od tego obowiązku. Większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli (choć w rżnym stopniu, w zależności od prowadzo...

Ściaga z biologii

Ściaga z biologii Typy tkanek: - łączna, - mięśniowa, - nabłonkowa, - nerwowa. Tkanka nabłonkowa: Lokalizacja: - powierzchnia skry - ściany pęcherzykw płucnych, naczyń krwionośnych - wewnętrzna warstwa wyściełająca przewd pokarmowy ...

Pomiar czasu na przestrzeni dziejw

Pomiar czasu na przestrzeni dziejw Historia początkw pomiaru czasu jest bardzo odległa i wiąże się ściśle z rozwojem badań astronomicznych. Rachuba czasu odegrała rwnież ważną rolę w kartografii, a także miała i ma znaczenie w życiu codziennym. P...

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b I spent my holiday on a small tropical isle with my best friend Mark. We were surfing a lot, but waves were rather small, so we were spending long hours lying on a beach, enjoying golden sand. One day, we had frightful accident... I got up first and looked through the wind...

Monachijski pucz piwny.

Monachijski pucz piwny. W 1923 roku w Niemczech doszło do tragicznej sytuacji gospodarczej, ktra była spowodowana bardzo dużą inflacją (ponad 150% w skali roku). Nastąpił kryzys kapitalizmu-do objęcia władzy szykowała się skrajna partia lewicowa, czyli komuni...

"Posłaniec św. Piotra"

"Posłaniec św. Piotra" Kiedy ćwierć wieku temu wyleciała biała smuga dymu, serca rodakw naszych radość przepełniła kiedy przepowiednia się spełniła. Sługa Boży naszym rodakiem, Karol Wojtyła przecież jest Polakiem! I choć ktoś...

Fazy cyklu menstruacyjnego

Fazy cyklu menstruacyjnego Cykl menstruacyjny – to cykliczne fizjologiczne zmiany w organizmie kobiety, wywołane zmianą poziomu hormonw płciowych. Jeden cykl trwa przeciętnie 28 dni. Fazy cyklu menstruacyjnego - Faza menstruacji – krwawienia miesiączkowego trwa przeciętnie 4-5...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry