• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia literatury angielskiejHistoria literatury angielskiej
John Milton

-Comus (masque)

-Lycidos (pastoral elegy)

-Poems Of Mr John Milton (L’Allegro, El Periseroso)

-Paradise Lost

-Paradise Regained

-Samson AgonistesJohn Dryden

-Heroic Stanzas

-Astrea Redux

-Annus Mirabilis (historic poem)

-Essay Of Dramatic Poesy

-Marriage A-La Mode

-Aureng-zebe

-All For Love

-McFlecknoe

-Absalom And Achitopnel

-The Medal

-Religio Laici

-The Hind And The Panther

-A Song For St. Celia’s Day (irregular ode)

-Alexander’s Feast

The Conquest Of Granada (heroic drama)John Bunyan

-Pilgrim’s Progress (Christian allegory)

-The Life And Death Of Mr Badman (imaginary biography)

-The Holy War (allegory)

-Grace Abounding To The Chief Of Sinners (spiritual biography)Alexander Pope

-Essay On Criticism (heroic couplet)

-The Rape Of The Lock (mock-heroic epic)

-Essay On ManDaniel Defoe

-Robinson Crusoe (novel, allegory, manifesto, expression)

-The Apparition Of Mrs. VealThomas Hobbes

-LeviathanJohn Locke

-Essay Concerning Human Understanding

-Thoughts Concerning EducationCourt Wits

-Sir George Etherege (She Would If She Could, The Man Of Mode Or Sir Toppling Flutter)

-William Wycherley (The Country Wife, The Plain Dealer)

-William Collins (The Way Of The World)Jeremy Collier

-Short View Of The Immortality And Profaneness Of The English Stage

John Wilmot

-The Disable DebaucherJames Thompson

-The Winter

-The Summer

-The Spring

-The Autumn

-The Seasons (collected edition)

-Hymn To The Seasons

-The Castle Of IndolenceGraveyard School Of Poetry

-Thomas Percy

-Thomas Grey

-Robert Blair

William CollinsThomas Grey

-Ode On A Distant Prospect Of Eton College

The Elegy Written In A Country ChurchyardWilliam Collins

-Odes On Several Descriptive And Allegorical Subjects

-The Ode On The Poetical Character

-Ode To Evening

-Ode Occasioned Of The Death Of Mr. ThomsonWilliam Cowper

-Table Talk (couplets of piety)

-The Task

-Hymns (religious piety)

-The Castaway

-The Breading As Opposed To Vulgar MannersJonathan Swift

POEMS:

-Gulliver’s Travels

-Cadenus And Vanessa

-The Journal To Stella

SATIRES:

-The Battle Of The Books

-A Tale Of A Tub

-Gulliver’s Travels

-A Modest ProposalChristopher Smart

-A Song To David

-Jubilate AgroGeorge Crabbe

-The Library

-The VillageWilliam Blake

-Poetical Sketches

-Songs Of Innocence

-Songs Of Experience

-Prophetic Books

-The French Revolution

-America

-The Marriage Of Heaven And Hell

-The Lamb

-The Tiger

-The Chimney SweeperWilliam Wordsworth

-The Prelude

-Lyrical Ballads (together with Coleridge)

-Tintern AbbeySamuel Taylor Coleridge

-Dejection: An Ode

-Frost At Midnight

-Biographia Literaria

-Christobel

-Kubla Khan

-The Rime Of The Ancient MarinerSchools Of Romantic Poetry:

The Lake School

-William Wordsworth

-Samuel Taylor Coleridge

-Robert SoutheyThe Cockney School

-Leigh Hunt

-John Keats

-William HazlitSatanic School

-George Byron

-Percy Bysshe ShelleyIan Watt

-The Rise Of The NovelT.


Przykadowe prace

Biografia - Edison - życie i dzieła.

Biografia - Edison - życie i dzieła. Czerwony Krzyż powstały 29 października 1863 założony został przez Henry’ego Dunanta,pochodzącego z rodziny kupieckiej.Założyciel Czerwonego Krzyża od wczesnej młodości stykał się z blem chorych,ranny...

Interpretacja wiersza Do gr i lasw oraz wiersza Portret Leopolda Staffa

Interpretacja wiersza Do gr i lasw oraz wiersza Portret Leopolda Staffa Portret człowieka humanisty Humanizm - (z łac. humanitas - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, ktry poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga t...

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 17.09.04 Historia ubezpieczeń Ubezpieczenia wykształciły się w związku z żeglugą. Kolebką ubezpieczeń jest transport morski. Najstarsza umowa pochodzi z XIV wieku. Początkowo wykształcały się we włoskich miastach. Pierwsz...

Aminokwasy - ściąga

Aminokwasy - ściąga Wysolenie białek-otoczkę solwatacyjną białek można zniszczyć przez dodanie do r-ru mocnego elektrolitu, ktrego jony są silniej solwatowane przez cząsteczki wody; następuje strącenie białka z r-ru; proces ten nie narusza struktury przestrzennej...

Unia Lubelska

Unia Lubelska PRZYCZYNY: - Litwa słaba wobec ekspansji Rosji - Zygmunt August bez następcy tronu - poparcie unii realnej przez możnowładcw i egzekutorw(ruch egzekucyjny) - popracie średniej szlachty na litwie(ruskw i litwinw) dążących do uwolnienia się spod władzy ksi&#...

List motywacyjny

List motywacyjny Dotyczy: Ogłoszenia w sprawie kandydata na stanowisko koordynatora w dziale marketingu, ktre ukazało się w Trybunie Śląskiej w czwartek 20 stycznia 2001 r. Szanowni Państwo, Moje doświadczenie zawodowe w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez Pań...

Oblicze Ojczyzny

Oblicze Ojczyzny (praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Rżewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwrko. wa&#...

Bogowie egiptu

Bogowie egiptu To wybrani bogowie, ktrych kult promieniował na wiele miast, dynastii i koncepcji teologicznych (lista nie jest oczywiście wyczerpująca). Praktycznie każdy z niżej wymienionych bogw mgł być, w przekonaniu jego czciciela, stwrcą świata i źrdłem istnienia i...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry