• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia Myśli Ekonomicznej - Życie i twrczość: George J. Stigler oraz Fritz MachlupHistoria Myśli Ekonomicznej - Życie i twrczość: George J. Stigler oraz Fritz Machlup
GEORGE J. STIGLER, USALaureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1982 r.

Za badania nad sposobami działania rynkw oraz nad przyczynami i skutkami ich regulowania przez państwo.

Urodził się 17 stycznia 1911 roku w Renton, Waszyngton, zmarł 1 grudnia 1991 roku w Chicago, Illinois. Studiował na uniwersytecie w Waszyngtonie (1931r), był uczniem Knighta. Obronił doktorat na uniwersytecie w Chicago (1938r.). Od 1947-1958 roku był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, następnie w latach 1958 – 1981 pracował na Uniwersytecie w Chicago. Od 1964 roku prezes Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w 1977 roku założył w Chicago Center for the Study of the Economy and the State. Stworzył tzw. chicagowską szkołę w ekonomii.

Zajmował się przede wszystkim rynkiem pracy i wyborem publicznym. Poddał w wątpliwość pogląd, że regulacja rządowa gospodarki ma na celu tylko ochronę konsumenta, wskazując, że często chodzi o ochronę producentw. Wprowadził teorię Job search, według ktrej źrdłem części bezrobocia jest chęć dysponowania czasem koniecznym do znalezienia lepszego zatrudnienia niż posiadane. George Stigler uznawany jest za pioniera ekonomii informacji i ekonomii regulacji. Potraktował informacje jak standardowy towar, na ktry istnieje popyt, a podaż powstaje w wyspecjalizowanych ośrodkach. Opracował model poszukiwania informacji, ktry odpowiada cechom typowym dla postawy każdego konsumenta poszukującego najtańszego towaru. Kryterium w tym modelu jest rwnanie kosztw długotrwałości i intensywności poszukiwań z wysokością oczekiwanej korzyści z nabycia takiego towaru. Ekonomika informacji rozwinęła także pojęcie niepewności jako stopnia niedoinformowania . Więcej na ten temat możemy się dowiedzieć z artykułu Ekonomika informacji (The Economics of Information), ktry został opublikowany w Jurnal of Political Economy w 1961 roku. Twierdził, że regulacje prawne, ustanawiane z myślą o interesach konsumentw, służą w istocie producentom. Postawił ekonomiczną teorię regulacji, ktrej poświęcił wiele ze swoich publikacji. Do najważniejszych można zaliczyć (według "Who's Who in Economics" 3 ed., 1999) :

Production and distribution theories. New York : Macmillan, 1941.- 392 s.; The theory of price. New York : Macmillan, 1947.- 340 s.; “Five lectures on economic problems. London :London School of Economics; Longmans, Green and Co., 1949. - 65 s.; “Supply and demand for scientific personnel./.....,D.M. Blank. -New York : National Bureau of Economic Research, 1957.- 200 s.; “Teoria cen. Poznań : Polskie Tow. Ekonomiczne , 1959 .- 411s. [Maszynopis powielany - z pierwszego wydania tłum. E. Taylor ]; Capital and rates of return in manufacturing industries. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1963 .- 229s.; Essays in the history of economics. Chicago: University of Chicago Press, 1965. - 391s.; “The organizations of industry. Homewood Ill. : Richard D. Irwin, 1968.- 328s.; The behavior of industrial prices/......, J K. Kindahl. New York : Columbia University Press, 1970.- 202s.; The citizen and the state: essays on regulation. Chicago : University of Chicago Press, 1975. -209s.

W swoich badaniach nad organizacją przemysłu, rolą oligopoli i ustaw antytrustowych analizował także skuteczność regulacji władz państwowych w rżnych dziedzinach gospodarki amerykańskiej. We wspomnianym już wyżej zbiorze artykułw pt., The citizen and the state: essays on regulation. ( Obywatel a państwo: eseje o regulacji- 1975 rok), w ktrym to działalność ta została oceniona negatywnie dowidł, że ingerencja rządu była na rękę tylko wielkim formom, ktrych interesw władza skutecznie broniła. Według noblisty istnieje konkretny rynek polityczny, na ktrym wymienia się szczeglne rodzaje dbr i usług, a jednostki dążące do władzy politycznej zachowują się zgodnie z wzorcem typowym dla przedsiębiorstw. Tworząc koalicje i grupy interesw, zabiegają o korzystne regulacje prawne. Rozwinął teorię oligopoli, wskazując na role zmowy w tworzeniu i funkcjonowaniu koalicji i grup interesw. Tworzył modele służące mierzeniu tzw. korzyści skali (economiec of scale) i testowaniu rżnych teorii organizacji przemysłowej.

Uhonorowany nagrodą Nobla w 1982 roku za nowatorskie badania nad strukturami przemysłowymi, funkcjonowaniem rynkw oraz przyczynami i skutkami ingerencji państwa. Podczas uroczystości 8 grudnia wygłosił wykład na temat rozwoju gospodarki i procesw w niej zachodzących ("The process and progress of economics").

Stigler jako historyk myśli ekonomicznej jest znany przede wszystkim dzięki książce Production and Distribution Theories – 1941r. ( Teorie produkcji i podziału ). W książce tej autor poddał krytycznej ocenie dorobek twrcw kierunku marinalistycznego, zwracając uwagę na możliwość empirycznej weryfikacji ich twierdzeń. Sam, bowiem opowiadał się za koniecznością weryfikacji nawet pozornie oczywistych hipotez.

FRITZ MACHLUP, AustriaWybitny specjalista w zakresie teorii międzynarodowych stosunkw finansowych i analizy procesw konkurencji oraz tworzenia się monopoli.

Urodził się 15 grudnia 1902 roku w Wiener Neustadt (Austria) jako syn drobnego przedsiębiorcy, zmarł 30 stycznia 1983 roku w Princeton, New Jersey, USA. W 1920 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Wiedeńskim, pod kierunkiem Friedrich von Wiesera i Ludwig von Misesa, gdzie już w 1923 roku doktoryzował się. Jego praca na temat standardw wymiany pieniądza zyskała wielkie uznanie – a w 1923 roku szczegłowo rozwinięta pod kierunkiem von Misesa. W końcu opublikowana w 1925 roku jako Die Goldkernwahrung. W tym samym roku Machlup ożenił się z Marianne (Mitzi) Herzog. Miał syna i crkę.

Dzięki swojemu zapałowi i zdolnościom został partnerem w firmie ojca (1922 rok). Rozszerzył jej działalność na terenie Austrii i Węgrzech (1923rok). W 1927 zostaje członkiem Austriackiego Kartelu Tektury. Machlup zostaje rwnież skarbnikiem a w latach pźniejszych sekretarzem Austriackiego Stowarzyszenia Ekonomicznego. Machlup uczestniczył rwnież w sławnym seminarium von Misesa oraz interdyscyplinarnym seminarium - Geistkreis. Pisał szeroko na temat liberalizacji ekonomicznej, rekompensatach wojennych, oraz o giełdzie i tworzeniu kapitału.

Jako naukowiec akademicki wydaje w 1927 roku książkę na temat zastosowania standardw wymiany pieniądza w Europie, publikuje rwnież na temat skutkw wypłat odszkodowań po wojnie oraz pisze książkę na temat rynku papierw wartościowych i formacji kapitałowych w 1931 roku. W momencie, kiedy Austria i cały świat pogrąża się w głębokiej depresji, Machlup pisze 150 artykułw popierających liberalną politykę gospodarczą.

W 1933, Machlup przyjmuje ofertę wspłpracy z Towarzystwem Rockefellera, skutkiem, czego wyjeżdża z Austrii do Stanw Zjednoczonych i tam odwiedza uniwersytety Columbia, Harvard, Chicago i Stanford. Stwarza mu to szerokie możliwości wspłpracy z czołwką amerykańskich ekonomistw. W latach 1935 1947 zostaje profesorem Uniwersytetu w Buffalo, a gościnnie w Cornell University (1937 8), Northwestern University (1939), University California w Berkeley (1939), University Michigan (1941) oraz dorywczo Harvard (1936 & 1938-39) i Stanford (1940 & 1947). Podczas wojny Machlup służy jako specjalny doradca w Departamencie ds. Problemw Powojennych z Bezrobociem przy Amerykańskim Ministerstwie Pracy (1942 43) oraz w Biurze ds. Własności Obcokrajowcw, podczas gościnnych wykładw na American University (1943-46). Jego obszerne publikacje dały się poznać jako krytyka Johna Maynarda Keynesa (krytyka ograniczeń na temat dewiz oraz dochodu narodowego). W tym czasie napisał obszernie prace na temat podaży i popytu na walutę obcą. W 1946 roku, Machlup obronił ekonomiczną teorię w badaniach nad organizacją przemysłową i zarysował problemy używania kwestionariuszy w badaniach empirycznych.

W 1947, Machlup zostaje profesorem ekonomi politycznej na uniwersytecie Johns Hopkins University, pisząc wpływowe książki na temat kwotowań i organizacji przemysłowej. Gościnnie zostaje profesorem w Columbia University (1948), UCLA (1949), uniwersytetach w Kyoto i Doshisha w Japoni (1955) oraz zostaje członkiem Fundacji Rozwoju Forda (Ford Foundation Research) (1957-58). Działał rwnież w ramieniu uniwersytetu, w Princeton od 1960 do 1971 (między innymi jako dyrektor finansowy).

Fritz Machlup zaczął badania nad pomysłami nowatorskimi oraz nauką w 1950 roku. Efektem jego prac jest książka Economic Review Patent System (1958). Kolejno pojawiają się ważne artykuły w 1958 i 1960 The Production and Distribution of Knowledge in the United States (1962), oraz “Education and Economic Growth (1970). Publikuje on trzy tomową pozycję: Information through the Printed Word: The Dissemination of Scholarly, Scientific, and Intellectual Knowledge (1978) oraz pierwsze trzy tomy z serii dzesięciu: Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance (1980, 1982, 1983).

Przez kolejne lata Machlup był gościnne profesorem na City University of New York (1963-64), New York University (1969-71), Osaka University (1970), University Melbourne (1970) oraz doradcą Ministerstwa Skrabu USA (1965-77). Pracował on nad międzynarodową ekonomią monetarną przez lata 50te i dzięki temu dostarczył wszechstronnej wyceny rodzących się międzynarodowych problemw monetarnych na początku lat 60tych. W 1963, utworzył organizację naukowcw, nazwaną Bellagio Group. Organizacja miała zajmować się tym problemem, rozwinąć naukowe poglądy i zaoferować praktyczne rozwiązania. Jego sukces w tym przedsięwzięciu przyciągnął uwagę rządw i centralnych bankierw i skończył się opublikowaniem licznych książek i artykułw na temat kryzysu walut oraz jego rozwiązaniu. Robert Triffin nadał mu wymiar "niezaprzeczony intelektualny lider i mentor naszych prżnych wysiłkw, dążący do reformy, kruszący międzynarodowy system monetarny."

W 1971 Machlup zaczął bliską wspłprace z New York University. Razem z Janem Tinbergen, Abram Bergson oraz Oskar Morgenstern opublikował w 1972 Optimum Social Welfare and Productivit.. Dalej jednak kontynuował projekt o międzynarodowym systemie monetarnym i wiedzy ekonomicznej, czemu daje kolejne świadectwo w opublikowanej A History of Thought on Economic Integration (1977) and Methodology of Economics and Other Social Sciences (1978).

Umarł w Princeton, New Jersey wkrtce po skończeniu trzeciego tomu Knowledge.Należy, nadminic, że Machlup pełnił szereg funkcji w Austriackim Towarzystwie Ekonomicznym, jako prezes w Southern Economic Association (1960), wice-prezes (1956) oraz prezes (1966) w American Economic Association oraz prezes International Economic Association (1971 & 74). Był też aktywnym członkiem American Association of University Professors, pisząc artykuły do Bulletin na temat naukowej wolności, dzierżawie i biznesie edukacji oraz działając jako prezes Stowarzyszenia w latach 1962 - 1964. Fritz Machlup miał bardzo duży wpływ na rozwj ekonomii przez wkłady w prawie każdej dziedzinie oraz przez krytyczne i szczegłowe wyjaśnienia metodologii, teorii i polityki. Wielokrotnie komitet Noblowski wpisywał jego imię jako kandydata do nagrody. Noblista Theodore Schulz powiedział, że on był "ekonomistą w każdym calu."

http://www.wne.uw.edu.pl/smil/konspekty345/chrupek_machlup_1986.html

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/nobel/1982_George_Stigler/

http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Stigler


Przykadowe prace

Promieniotwrczość sztuczna i naturalna - korzyści i zagrożenia.

Promieniotwrczość sztuczna i naturalna - korzyści i zagrożenia. PROMIENIOTWRCZOŚĆ SZTUCZNA I NATURALNA ? KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Promieniotwrczość jest to cecha jąder atomowych, ktre w wyniku samorzutnego rozpadu emitują rżnego typu promieniowanie w post...

Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucje powieści science-fiction

Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucje powieści science-fiction Wykazując, że powieść science-fiction ewoluowała, należy zanalizować najsławniejsze tytuły tego gatunku. Jednakże najpierw wyjaśnię co to jest ...

Administracja Polska po 1989 roku

Administracja Polska po 1989 roku Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celw, jest działalnością trwałą, celową i planową. Etymologicznie administracja to czynność podporządkowana rozkazom, ...

Sytuacja rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne

Sytuacja rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne Aby dokładnie omwić temat podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć, ktrymi będę się posługiwać w tej pracy. Najważniejszym pojęciem jest nie...

Opis przykładowego zabytku Paryża- maison de Hugo

Opis przykładowego zabytku Paryża- maison de Hugo La maison de Victor Hugo La maison de Victor Hugo c' est le plus grand musee de Paris. La Ville de Paris conserve les deux lieux ou Victor Hugo vcut le plus longtemps. La Maison de Victor Hugo recele le fonds d'oeuvres graphiques et de manuscrit...

Recenzja książki o Marku Kotańskim

Recenzja książki o Marku Kotańskim Marek Kotański. Człowiek i jego dzieło praca zbiorowa pod redakcją Pawła Karpowicza Książka ta została wydana w rok po śmierci Marka Kotańskiego. Miała być ona, w zamierzeniu autorw, podziękowaniem Marko...

Charakterystyka Rejenta Milczka

Charakterystyka Rejenta Milczka Jednym z głwnych bohaterw dramatu pt.: "Zemsta" jest Rejent Milczek. Rejent to notariusz pracujący w sądownictwie. Jego nazwisko oznacza człowieka spokojnego i cichego. Jest starym wdowcem. Ma syna Wacława. Dorobił się majątku prac...

Rola i znaczenie kościoła w średniowieczu

Rola i znaczenie kościoła w średniowieczu Średniowiecze to okres w historii Europy, w ktrym zaczęły kształtować się nowe państwa, ludność osiadała się na terenach dotąd niezamieszkałych. Za datę początkową tej epoki uznaje się ro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry