• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia obywatelstwa w EuropieHistoria obywatelstwa w Europie


Obywatelstwo

Koncepcja obywatelstwa

Badania nad obywatelstwem to przedsięwzięci multidyscyplinarne. W debacie dotyczącej obywatelstwa biorą udział zarwno prawnicy jak i politolodzy, socjolodzy, historycy i filozofowie. Każda z tych dziedzin ma swj wkład w poszerzaniu spojrzenia na ideę obywatelstwa i każda definiuje obywatelstwo w nieco inny sposb.

Według słownika języka polskiego (PWN) obywatelstwo jest przynależnością państwową łączącą się z pewnymi uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawo danego państwa . Tak pojmowane obywatelstwo jest przede wszystkim instytucją prawną, ktra zależy od istnienia odpowiednich norm prawa państwowego.

Politolodzy z kolei interesują się praktyką życia politycznego i konstytucjonalizacją obywatelstwa w prawodawstwie. Z ich punktu widzenia obywatelstwo można by zdefiniować jako zinstytucjonalizowane połączenia między jednostką a wsplnotą polityczną . Reguły i normy, ktre regulują praktykę obywatelstwa, obejmują zasady sprawiedliwości a także formalne, polityczne i prawne procedury, normy i wartości. Wszystkie one odnoszą się do codziennej praktyki uczestnictwa obywateli w danej, politycznie zdefiniowanej wsplnocie.Cechy obywatelstwa

Można wyrżnić kilka podstawowych cech obywatelstwa. Po pierwsze jest ono względnie trwałe w czasie i przestrzeni a po drugie nie zależy od woli jednostki. Trwałość obywatelstwa w czasie oznacza, że trwa ono nieprzerwanie od momentu powstania, aż do jego ustania. Trwałość w przestrzeni oznacza natomiast, że obywatelstwo istnieje niezależnie od tego czy jednostka przebywa na terenie swojego państwa czy nie.

Niezależność obywatelstwa od woli samej jednostki wynika z faktu, że okoliczności sprzyjające nabyciu lub utracie obywatelstwa, a także prawa i obowiązki wynikające z jego posiadania, są regulowane przez prawo. Sama zaś jednostka ma zwykle niewielką możliwość wpływania na swoją sytuację prawną. W większości wypadkw obywatelstwo jest nabywane według ustalonych zasad, natomiast jego utrata następuje zwykle przez śmierć jednostki. W wyjątkowych wypadkach zmiana dotycząca obywatelstwa może się odbyć na wniosek zainteresowanej osoby (naturalizacja bądź zrzeczenie się obywatelstwa). Jednak nawet w takich sytuacjach ostateczna zgoda na taką zmianę musi być wydana przez państwo.

Kolejną cecha obywatelstwa jest fakt, iż kształtuje ono publiczny status osoby fizycznej. Efektem tego są posiadane prawa i obowiązki. Zwykle z obywatelstwem związane są przede wszystkim prawa polityczne (szczeglnie bierne i czynne prawo wyborcze), prawo powrotu do kraju, prawo do korzystania z tzw. Zawodw zaufania publicznego (np.Przykadowe prace

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowym i pod względem artysty...

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki Hayek – Droga do zniewolenia Rozdział I – Porzucona droga ? Nie dopuszczamy do siebie myśli, że to z naszej winy powstał obecny kryzys ? Odeszliśmy od XIX-wiecznych ideałw i zagroziło nam widmo totalitaryzmu ...

Krzyżacy - recenzja

Krzyżacy - recenzja Film powstał na podstawie słynnej powieści Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy . Reżyserem był Aleksander Ford. Scenariusz stworzył on razem z Jerzym Stefanem Stawińskim. Został nakręcony w roku 1960 i nie jest ścisłą kopią pow...

Co oznacza "Lalka" w powieści Bolesława Prusa

Co oznacza "Lalka" w powieści Bolesława Prusa Tytuł powieści zawsze odnosi się do treści utworu.Autor opisuję rozprawę sądową jaką baronowa Krzeszowska wytyczyła Helenie Stawskiej. Lalka z pokoju crki Krzeszowskiej zniknęła.Przez okno zaobserwowała jak ...

Streszczenie - Antygona

Streszczenie - Antygona Edyp, przybrany syn krla i krlowej Koryntu, odwiedzajc wyroczni delfick usysza, e zabije ojca i oeni si z wasn matk. Nie znajc swej przeszoci sdzi, e wadcy Koryntu s jego prawdziwym przeznaczeniem, opuszcza Korynt na zawsze. Chcc uciec zabija czowieka nie wiedzc, e by to Lajos,...

Władysław A. Serczyk "Katarzyna II"

Władysław A. Serczyk "Katarzyna II" Katarzyna II (1762-1796)- caryca Rosji, Urodziła się 2 maja 1729 w Szczecinie, jako crka niemieckiego księcia Christiana Augusta w prowincji Anhalt-Zerbst. Na chrzcie otrzymała imiona Sophie Friederike Auguste. W 1745 r. poślubi ...

Przemiany ustroju Polski w latach 1921 – 1935, czyli od konstytucji marcowej do kwietniowej

Przemiany ustroju Polski w latach 1921 – 1935, czyli od konstytucji marcowej do kwietniowej W mojej pracy zagadnienia będę zagadnienia omawiał chronologicznie. Pojęcia występujące w mojej pracy to: Republika - forma ustroju państwa, w ktrym najwyższą władzę sprawuj...

Charakterystyka bohaterw "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

Charakterystyka bohaterw "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka Bohaterowie Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Pierwszy z nich – to syn zubożałego szlachcica z Gawronek, jedynak rozpieszczany przez ojca i matkę, wychowywany w dostatku. Drugi – syn fornala ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry