• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia ...

Nawigacja

Historia ustroju administracjiHistoria ustroju administracji


FRANCJA - KRÓL

Urzędy ministerialne:
Kanclerz -> kontrola wydatków wychodzących z kancelarii królewskiej, zwierzchnictwo nad sądami, nadzór nad funkcjonowaniem rad królewskich
Generalny kontroler finansów -> adm. Finansów, roboty publ., przemysł, handel, rolnictwo, komunikacja, czyli gospodarka
Sekretarze stanu -> początkowo każdy z nich kierował sprawami 1 z 4 regionów geogr. I prowadził politykę zagraniczną, koniec XVI w -> utworzone resorty: spraw zagranicznych, wojny, domu królewskiego, marynarki

Rady królewskie :
Rada Stanu (Tajna Rada) -> pod przewodnictwem króla, składała się z 7 osób. Członków nazwano ministrami stanu. -> polityka zagraniczna, sprawy wewnętrzne
Rada Depesz (R. Sprawozdań) - > 12 członków, ministrowie z Rady Stanu, radcowie -> sprawy zarządu wewnętrznego, orzekanie w sprawach spornych z zakresu adm.
Rada Stron Procesowych (R. Prywatna) -> pod przewodnictwem kanclerza -> 4 sekretarze stanu i 30 radców -> zadania sądowe, jako sąd kasacyjny
Rada Finansów -> generalny kontroler finansów, radcy, kanclerz -> sprawy finansowe
Rada ds. handlowych -> organ o charakterze doradczym -> sprawy kolonii

Zarząd lokalny:
Okręgi generalne: intendenci -> wywodzili się ze szlachty lub burżuazji, było ich 34, sprawowali władzę w okręgach generalnych, reprezentowali króla -> kompetencje obejmowały administrację, skarbowość, sądownictwo
Główne miasta okręgu: subdelegaci -> mianowani i odwoływani przez intendenta, rezydowali w głównych miastach ->zasięg ich działania obejmował określoną część terytorium okręgu

AUSTRIA ? CESARZ

Adm. Centralna
Nadworna Rada Wojenna -> zajmowała się sprawami zarządu wojskiem , podzielona na 3 wydziały: ekonomiczny, d.s. rekrutacji, d.s. sądowniczych
Nadworna Izba skarbowa -> zajmowała się sprawami finansowymi państwa
Kancelaria Stanu -> sprawowała zarząd dworu ,monarszego i spraw zagranicznych
Najwyższa Izba Sprawiedliwości -> funkcja naczelnego zarządu wymiaru sprawiedliwości i sądu najwyższego

Zarząd lokalny:
Gubernie(6) ? gubernatorzy ->szerokie uprawnienia z wyłączeniem spraw skarbowych
Cyrkuły ? starostowie obwodowi -> sprawy zarządu oraz policja bezpieczeństwa, ogniowa, targowa, handlowa, szkolna, przemysłowa, sprawy komunikacji, nadzór nad miastami i dominami
Miasta- -> szeroki samorząd sprawowany przez wydział miejski i magistrat z burmistrzem
Domina- posiadały zakres samorządu z mianowanym wójtem i przysiężnikami

PRUSY ? KRÓL

Adm. Centralna
Generalny Dyrektoriat: z połączenia Generalnego Komisariatu Wojny i Generalną Dyrekcją Finansów -> sprawy administracji, wojska, finansów-> dzielił się na 5 realnych departamentów na czele ministrowie
Ministerstwo Gabinetowe 1728r. -> zajmowało się sprawami zagranicznymi
Ministerstwo Sprawiedliwości 1737r.Przykładowe prace

Postawy młodego pokolenia wobec przyszłości, analizy i interpretacja porównawcza utworów: Oda do młodości i Koniec wieku XIX .

Postawy młodego pokolenia wobec przyszłości, analizy i interpretacja porównawcza utworów: Oda do młodości i Koniec wieku XIX . Oda do młodości Adama Mickiewicza jak i wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera Koniec wieku XIX można uznać za manifestacje literackie, gdyż oba ut...

Humanizm

Humanizm Humanizm – to podstawa intelektualna i moralna wyrażająca się w uznawaniu człowieka wraz z jego potrzebami duchowymi i materialnymi za najwyższą wartość; kierunek myśli filozoficznej skupiający się wokół problemów człowieka, jego natury i współ&...

Arystoteles "Polityka" streszczenie, Księga III rozdz. 1,2,3

Arystoteles "Polityka" streszczenie, Księga III rozdz. 1,2,3 Rozdział 1. Definicja obywatela. Obywatelstwo przez urodzenie i przez nadanie. Państwo a zmiana ustroju. Arystoteles rozpoczyna rozdział pierwszy od określenia czym jest ustrój polityczny. Twierdzi, iż przed rozpoczęciem badania u...

Media - czwarta władza

Media - czwarta władza 1. Co to są media? Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwana czwarta w&...

Vorteile (+) und Nachteile (-) des Internet

Vorteile (+) und Nachteile (-) des Internet (+) -man kann dort viele verschiedene Informationen finden. -man kann Leute kennen lernen. -man kann Einkaufe machen. -man kann Musik horen und Bucher lesen. -man kann Sportmeldungen finden. -man kann Nachrichten uber Welt finden. -es gibt viele Computerspielen. ...

Charakterystyka Petroniusza

Charakterystyka Petroniusza Jednym z głównych bohaterów książki "Quo Vadis" był Petroniusz. Petroniusz był człowiekiem, który potrafił korzystać z życia, lubił chodzić na uczty do Nerona. Nazywano go "arbiter elegantiarum", ponieważ zawsze był ubrany ...

Czym jest wolność dla bohaterów "Tanga" Mrożka?

Czym jest wolność dla bohaterów "Tanga" Mrożka? Bohater + cecha + czym jest wolność (u każdego i w rodzinie) EUGENIA – babcia, kobieta w podeszłym wieku zachowująca się spontanicznie z znanymi postaciami starszych osób. Dla niej wolność to brak zasad, ...

Cierpienie - to uczucie spowodowało że zastanowiłem sie nad sensem życia

Cierpienie - to uczucie spowodowało że zastanowiłem sie nad sensem życia Cierpienie. Jakże wielu ludzi go doświadczyło? Istnieje od zawsze i jest nieodzowną częścią bytu człowieka. Już w starożytnności wywierało na ludzi ogromny wpływ, niejednok...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry