• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia ...

Nawigacja

Historia ustroju administracjiHistoria ustroju administracji


FRANCJA - KRÓL

Urzędy ministerialne:
Kanclerz -> kontrola wydatków wychodzących z kancelarii królewskiej, zwierzchnictwo nad sądami, nadzór nad funkcjonowaniem rad królewskich
Generalny kontroler finansów -> adm. Finansów, roboty publ., przemysł, handel, rolnictwo, komunikacja, czyli gospodarka
Sekretarze stanu -> początkowo każdy z nich kierował sprawami 1 z 4 regionów geogr. I prowadził politykę zagraniczną, koniec XVI w -> utworzone resorty: spraw zagranicznych, wojny, domu królewskiego, marynarki

Rady królewskie :
Rada Stanu (Tajna Rada) -> pod przewodnictwem króla, składała się z 7 osób. Członków nazwano ministrami stanu. -> polityka zagraniczna, sprawy wewnętrzne
Rada Depesz (R. Sprawozdań) - > 12 członków, ministrowie z Rady Stanu, radcowie -> sprawy zarządu wewnętrznego, orzekanie w sprawach spornych z zakresu adm.
Rada Stron Procesowych (R. Prywatna) -> pod przewodnictwem kanclerza -> 4 sekretarze stanu i 30 radców -> zadania sądowe, jako sąd kasacyjny
Rada Finansów -> generalny kontroler finansów, radcy, kanclerz -> sprawy finansowe
Rada ds. handlowych -> organ o charakterze doradczym -> sprawy kolonii

Zarząd lokalny:
Okręgi generalne: intendenci -> wywodzili się ze szlachty lub burżuazji, było ich 34, sprawowali władzę w okręgach generalnych, reprezentowali króla -> kompetencje obejmowały administrację, skarbowość, sądownictwo
Główne miasta okręgu: subdelegaci -> mianowani i odwoływani przez intendenta, rezydowali w głównych miastach ->zasięg ich działania obejmował określoną część terytorium okręgu

AUSTRIA ? CESARZ

Adm. Centralna
Nadworna Rada Wojenna -> zajmowała się sprawami zarządu wojskiem , podzielona na 3 wydziały: ekonomiczny, d.s. rekrutacji, d.s. sądowniczych
Nadworna Izba skarbowa -> zajmowała się sprawami finansowymi państwa
Kancelaria Stanu -> sprawowała zarząd dworu ,monarszego i spraw zagranicznych
Najwyższa Izba Sprawiedliwości -> funkcja naczelnego zarządu wymiaru sprawiedliwości i sądu najwyższego

Zarząd lokalny:
Gubernie(6) ? gubernatorzy ->szerokie uprawnienia z wyłączeniem spraw skarbowych
Cyrkuły ? starostowie obwodowi -> sprawy zarządu oraz policja bezpieczeństwa, ogniowa, targowa, handlowa, szkolna, przemysłowa, sprawy komunikacji, nadzór nad miastami i dominami
Miasta- -> szeroki samorząd sprawowany przez wydział miejski i magistrat z burmistrzem
Domina- posiadały zakres samorządu z mianowanym wójtem i przysiężnikami

PRUSY ? KRÓL

Adm. Centralna
Generalny Dyrektoriat: z połączenia Generalnego Komisariatu Wojny i Generalną Dyrekcją Finansów -> sprawy administracji, wojska, finansów-> dzielił się na 5 realnych departamentów na czele ministrowie
Ministerstwo Gabinetowe 1728r. -> zajmowało się sprawami zagranicznymi
Ministerstwo Sprawiedliwości 1737r.Przykładowe prace

Żywność transgeniczna - wady i zalety

Żywność transgeniczna - wady i zalety "Kiedy genetycy lekceważą granice reprodukcji wyznaczone przez prawa natury, narażają na zniszczenie naszą genetyczną encyklopedię, bogactwo naszej naturalnej, biologicznej różnorodności i tworzą coś na wzór "genetycznej z...

Chemia w lotnictwie

Chemia w lotnictwie CHEMIA W LOTNICTWIE Chemia jest nauka która zajmuje się badaniem różnych substancji ich właściwościach oraz przemianach jakim ulegają Chemia jest nauką przyrodniczą i doświadczalną. Osiągniecia w tej dziedzinie umożliwiły opracowan...

Apokalipsa św. Jana

Apokalipsa św. Jana Apokalipsa dosłownie oznacza odsłonięcie, objawienie. Jest to szczególny rodzaj wypowiedzi biblijnej, która opisuje tajemnice czasów ostatecznych (czyli koniec świata). Apokalipsa św. Jana nie jest jedyną Apokalipsą biblijną, lecz jest najważniejszą...

Notatki i ściągi z prawa karnego

Notatki i ściągi z prawa karnego Prawo karne 1. Co to jest prawo karne? PK jest zespołem norm określających odpowiedzialność za przestępstwa tj. czyny społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę pod groźbą kary kryminalnej. Cechy charakterystyczne PK: wk...

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: założenia twórców USA, wojna secesyjna itp.

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: założenia twórców USA, wojna secesyjna itp. ZAŁOŻENIA TWÓRCÓW USA Idea wolnego, samorządnego społeczeństwa, znalaz¬ła zastosowanie w odległej Ameryce. 4 lipca 1776 r. przedstawiciele trzynastu kolonii zbuntowanych pr...

Scharakteryzuj Jagnę, bohaterką Chłopów Stanisława Reymonta, jako postać złożoną, interpretując wskazany fragment powieści.

Scharakteryzuj Jagnę, bohaterką Chłopów Stanisława Reymonta, jako postać złożoną, interpretując wskazany fragment powieści. Czytając Chłopów Stanisława Reymonta poznajemy wiele ciekawych i dynamicznych postaci. Mam tu na myśli na przykład Macieja Boryn...

Gotyk

Gotyk SZTUKA GOTYCKA Od XII do XV wieku Nazwa pochodzi od nazwy germańskiego plemienia barbarzyńskich Gotów, którzy mylnie uważani byli za twórców tej epoki. Początkowo miała wydźwięk pejoratywny ze względu na odbieganie od kanonów pod każdym względem. Gotyk narodził ...

Służba innym, wolontariat - forma listu

Służba innym, wolontariat - forma listu Choszczno, 21 marca 2005 r. Drogi Zygfrydzie! Zmartwił mnie Twój ostatni list. Bardzo mi przykro, że nie mogłeś wtedy pomóc tej kobiecie. Twoja przygoda wzbudziła we mnie myśl na temat pomocy i służbie innym. Mo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry