• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)


DOKTRYNY POLITYCZNE ? KOLOS
oprac.
Miłosz Klemens

Św Augustyn:
predyscynacja ? każdy jest od razu skazany albo na potępienie albo na zba., ale wie o tym tylko kościł
państwo ziemskie (czyściec) i boskie (niewidzialne i sprawiedliwe)
władza od Boga ? trza być posłusznym nawet gdy despotyczna (kara za grzechy), ale zgodna z prawem
prawo: wieczne (wola boga), naturalne (boskie zas. moral.znane ludziom), stanow., przepisy niezgodne
praca ? obowiązek, rzetelnei i sumiennie
niewolnictwo ? niezgodne z prawem bożym i naturalnym. Wszyscy rwni
własność: święta, oparta na uczciwej pracy

Św Tomasz:
człowiek ? istota społeczna
społeczeństwo ? hierarchiczne (federałowie-kapłani, mieszczaństwo, chłopi). Dobre gdy sprawiedliwe
władza: forma rządw ? um. między rządzonymi i rządzącymi,sprawiedl.władca,obalić tak?zabić nie
państwo: dbałość o obywateli, walka z herezją, zapewnienie pracy, państwo i kościł się uzupełniają
prawo: wieczne (wola boga), naturalne (normy boskiego zaszczepione u ludzi), ludzkie (zmodyf. Do ludzkich potrzeb), objawione (pismo święte)
własność: jeśli nie masz jak wspomc biedaka możesz zabrać bogatemu

Marsyliusz z Padwy:
państwo: rodzina => wsplnoty gminne => państwo, obrona pokoju, zasp. potrzeb społecznych
władza: 1władca (wybrany), świecka nad kościelną, rządy oparte na umowie, legalne usuwanie władcy
kościł: nauczanie ubstwa, kapłani wybierani w wyborach, kościł podporządkowany państwu
prawo: pozytywne nakaz woli uprawnionego prawodawcy, nie decyduje treść lecz jego cele

Machiavelli:
może być tylko lepiej bo już jest dno
najlepszy ustrj mieszany, ale lepsza republika niż monarchia
narodowe wojsko
książę: cel uświęca środki, silna ręka, charyzma i skuteczność, legislator
rozdział religii od polityki

Bodin:
najpierw powstały rodziny, potem sprawiedliwe państwo. Na czele władza
koncepcja suwerena: suwerenność ? niepodzielna i absolutna
prawo ? rozkaz suwerena, absolutny chyba że niezgodny z prawem bożym
własność ? nietykalna, niechętny podatkom
poddani ? wszyscy w państwie ? bierny opr przeciw tyranowi, gdy uzurpator ? czynny
kler i papież pod władzą suwerena

Grocjusz:
idea prawa naturalnego: p.n. ? przypisane człowiekowi, nie może go zmienić nawet Bg (umowy, karanie, ochrona); dla wszystkich,oddzielone od treści religijnych, źrdłem badanie ludzkiej natury
prawo pozytywne ? dla burżuazji (tylko dla niej) ochrona a nie władza
ustrj: nie ma idealnego, wybr należy do narodu
lud może wystąpić przeciw złemu władcy

Hobbes:
człowiek podłym egoistą ? stąd konflikty , bo chce mieć więcej, walczy o przeżycie ale rozumny
wojna wszystkich ze wszystkimi
Lewiatan: umową ludzie łączą się tworząc państwo, gdy przegra wojnę lub słaby-won, rządzi kościołem
państwo ?strżem nocnym? maPrzykadowe prace

Polityka społeczna

Polityka społeczna I. Polityka społeczna 1. Oglne definicje polityki społecznej Termin Polityka społeczna powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to zorganizowane i świadome działanie państwa i innych organizacji, czyli normowanie, zapobieganie i planowani...

Jedzenie

Jedzenie Du saucisson-kiełbasa du pate-pasztet du jambon-szynka une viande-mięsa du veau-cielęcina du boeuf-wołowina du porc-wieprzowina de l’agneau-jagnięcina une volaille-drb du canard-kaczka du poulet-kurczak des pates-makaron gateau-tort crepes-nalesniki une soupe-zupa ...

Wstęp do prawoznastwa

Wstęp do prawoznastwa Wprowadzenie: Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposb sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy. Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wskaz...

Matura ustna pytania i odpowiedzi

Matura ustna pytania i odpowiedzi 1. Horacjański ideał życia W odzie O co poeta prosi Apollina zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przy...

Białka

Białka 1)Struktura bialek: a) I-rzedowa okresla kolejnosc wystepowania reszt aminokwasowych w lancuchu peptydowym, cyli sekwencje aminokwasow. b) II-rzedowa okresla rodzaj przestrzennego usytuowania lancuchow polipeptydowych wynikajacy z obecnosci wiazan wodorowych miedzy skladnikami reszt aminokwasowych polipeptydu....

Subkultury młodzieżowe – prby odnalezienia siły, czy ukrycia słabości ?

Subkultury młodzieżowe – prby odnalezienia siły, czy ukrycia słabości ? Subkultura, to według mnie zilustrowanie własnego wnętrza za pomocą designu, motyww postępowania, czy aspiracji. Subkulturę uważa się za wstępną fazę procesu, ktrego wyn...

Ichnogram. Elementy i znaczenie

Ichnogram. Elementy i znaczenie W polskiej literaturze dominuje pogląd , że TRASEOLOGIA jest działem kryminalistyki, ktry zajmuje się badaniem śladw powstałych n a podłożu na skutek ruchu ludzi zwierząt oraz pojazdw . W niektrych krajach termin ten ma znacznie szersze znac...

Analiza wiersza Wisławy Szymborskiej Jarmark cudw

Analiza wiersza Wisławy Szymborskiej Jarmark cudw Wisława Szymborska w wierszu Jarmark cudw chce przedstawić cały świat jako miliony cudw. Każdy drobiazg, ktry opisuje jest czymś niezwykłym. Autorka zastanawia się, dlaczego jesteśmy tacy a nie inni. Jako przykład po...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry