• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Homerkr...

Nawigacja

Homer - krtki życiorysHomer - krtki życiorys
ŻYCIORYS HOMERAHomer (co dosłownie znaczy ślepiec lub zakładnik) żył na przełomie IX a VIII w.p.n.e. Był wielkim epikiem greckim uważanym za autora Iliady i Odyseii, a według legendy ślepym śpiewakiem wędrownym.

Urodził się prawdopodobnie w jońskiej Smyrnie lub w Chios, w Azji Mniejszej.Na temat okoliczności powstania i autorstwa poematw toczyły się spory od starożytności po wspłczesność, np. czy były tworem jednego autora czy też wielu i czy powstały w określonym czasie lub stopniowo narastały. W czasach noworzytnych powstała tzw. Kwestia Homerycka, czyli spr uczonych o autorstwo Iliady i Odyseji. F.A. Wolf w 1795 poddał w wątpliwość samo istnienie Homera. W tym czasie powstawały rzne tezy co do pochodzenia dzieł. Twierdzono, że epopeje Homera powstały w X w.p.n.e. jako twrczość ustna, a spisane dopiero w wieku IV p.n.e. Przez cały wiek XIX trwał spr między badaczami, czy Iliada i Odyseja są poematami rżnych autorw, czy jednego, za ktrym opowiadali się uczeni.Większość badaczy twierdzi, że Iliada i Odyseja narodziły się na wybrzeżu Azji Mniejszej i na pobliskich wyspach (Smyrna - Chios). Pisane heksametrem, mają wsplne cechy epiki rycerskiej, stały się wzorem dla starożytności i przyczyniły się do ustalenia poczucia wsplnoty świata helleńskiego, a pźniej posłużyły jako inspiracja m.in. Wergiliuszowi.Trudno przecenić ich rolę w kulturze europejskiej i światowej, bo na owych tekstach uczyła się zarwno młodzież starożytnej Grecji, ktra uwarzała je za swoje nalwspanialsze dzieła, a Homera za największego poetę i nauczyciela, jak i wspłczesnych licew klasycznych. Liczne przekłady na języki europejskie pojawiły się w XVII-XVIII w. Wtedy zaczęto także publikować kolejne polskie przekłady, choć Homera tłumaczył częściowo już J. Kochanowski i nauczano o nim w Akademii Krakowskiej od początku XVI w.


Przykadowe prace

Kruszywa budowlane i drogowe.

Kruszywa budowlane i drogowe. Kruszywa budowlane i drogowe Kruszywa są to materiały ziarniste (naturalne lub sztuczne, nieorganiczne lub organiczne), stosowane jako składniki zapraw betonw, bitumicznych mieszanek do budowy nawierzchni drogowych, itp. Rozrżnia się kruszywa mineralne uzyskiwane przez ...

Kultura mykeńska

Kultura mykeńska Twrcami kultury, mykeńskiej są greccy Achajowie. Kultura ta została ukształtowanej w XV w. p.n.e. na Peloponezie, zniszczyli pałace na Krecie i narzucili wyspie swe zwierzchnictwo. Posługiwali się przejętym od Kreteńczykw alfabetem, tzw. pismem linearnym B (odc...

Rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku

Rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku W pracy tej pragnę przedstawić rozwj nauki, techniki, literatury i sztuki, jaki nastąpił w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej jednak chciałabym zaprezentować stosunki między państw...

Bogowie egipscy i bogowie mezopotamscy

Bogowie egipscy i bogowie mezopotamscy BOGOWIE EGIPSCY 1)Re-pan wszechświata, nieba, bg słońca 2)Ptah-stwrca świata, patron rzemiosła i sztuki 3)Atum-bg zaschodzacego słońca 4)Horus-bg nieba, syn Re lub Ozyrysa 5)Set-bg burzy i pustyni(przysisł zło) 6)Iz...

Leworęczność

Leworęczność Świat w lustrzanym odbiciu Fenomen leworęczności przyciągnął moją uwagę, gdyż w gronie moich najbliższych przyjacił, pochodzących z rżnych środowisk, miast zdecydowaną większość stanowią le...

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, ktre powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje b...

Na podstawie "Z głową na karabinie" i innych utworw Baczyńskiego scharakteryzuj sytuacje pokolenia kolumbw

Na podstawie "Z głową na karabinie" i innych utworw Baczyńskiego scharakteryzuj sytuacje pokolenia kolumbw Pokolenie Kolumbw pochodzi od nazwy powieści Bratnego Kolumbowie 20, ktra pokazała się w roku 1956. Do grupy spełnionej apokalipsy, bo pod taka nazwa rwnież działali znani n...

Destylacja

Destylacja Destylacja Metoda ta jest używana do oczyszczania (nosi wwczas nazwę destylacja prosta) albo rozdzielania substancji ciekłych (określana mianem destylacja frakcyjna lub refrakcja). Destylacja opiera się na wykorzystaniu rżnicy temperatur wrzenia cieczy rozdzielanych lub subst...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry