• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Homoseks...

Nawigacja

Homoseksualizm -wybr czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej.Homoseksualizm -wybr czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej.
,, Im bardziej centralną pozycję zajmuje homoseksualizm w kulturze,tym bardziej dla większości ludzi staje się niejasne,czym właściwie jest-rodzajem wrażliwości,nienormalnym zachowaniem,upodobaniem seksualnym,ukrytą podkulturą,wrogiem wewnetrznym czy wrogiem zewnetrznym?"

(Dollimore)

Czym jest właśnie homoseksualizm?Perwersją?Dewiacją?A może uwarunkowany jest przez geny,zaburzenia socjalizacji,traumatyczne przeżycia,potrzeby emocjonalne związane z obrazem własnej osoby?Odpowiedź na to pytanie jest trudna.Sprbujmy bliżej przyjrzeć się temu zjawisku i omwić najważniejsze zagadnienia nieuchronnie łączące się z tym zagadnieniem.

Terminologia

Dawniej dla zjawiska homoseksualizmu używano wielu nazw, m.in. homoseksualizm męski określano terminem uranizm bądź pederastia (to ostatnie słowo jest jeszcze stosowane, ale nabrało zabarwienia pejoratywnego, ze względu na mylenie z pedofilią). Homoseksualizm kobiecy jest nazywany miłością lesbijską - dawniej był określany także jako safizm lub trybadyzm.

Słowa te, dziś rzadko spotykane mają pewne niuanse znaczeniowe. Uranizm oznaczał seks między mężczyznami (od boga Uranosa, ojca bogw i tytanw, władcy nieba). Słowo pederastia pochodzi od greckiego paiderastia, co znaczy 'miłość do chłopcw', ponieważ w starożytnej Grecji typowe były stosunki homoseksualne między dojrzałymi mężczyznami a dorastającymi chłopcami. Safizm - to określenie miłości lesbijskiej pochodzące od imienia poetki greckiej Safony, autorki czułych wierszy miłosnych skierowanych do kobiet.

W języku codziennym, a coraz częściej i oficjalnym, na określenie homoseksualnego mężczyzny oprcz zupełnie neutralnego słowa homosekualista używa się rwnoznacznego słowa gej (od ang. gay - wesoły), ktre dziś już utraciło swoje żargonowo-środowiskowe zabarwienie.

Słowo gej zostało po raz pierwszy użyte w latach 60 XX wieku w Stanach Zjednoczonych podczas zgromadzeń organizacji walczących o rwnouprawnienie osb homoseksualnych. Kobietę homoseksualną określa się jako lesbijka (od wyspy Lesbos, ojczyzny Safony) i jest to rwnież słowo o zabarwieniu neutralnym.

Znaczenie terminu

Pod pojęciem homoseksualizmu kryje się rozbieżność między poczuciem psychicznym płci i budową narzą narządw płciowych, zgodną z tym poczuciem-a kierunkiem popędu seksualnego,ktry zwrcony jest w stronę tej samej płci,poza tym faktem wzory zachowań homoseksualistw nie odbiegają od heteroseksualistw.

Początki homoseksualizmu.

Orientacja homoseksualna istnieje od czasw, gdy ludzie zaczęli się łączyć w grupy. Najstarsze informacje o homoseksualiźmie sięgają czasw starożytnej Grecji. W mitologii greckiej można znaleźć wiele epizodw homoseksualnych. Najbardziej chyba znanym jest uprowadzenie Ganimedesa. Ten młody pasterz był tak piękny, że sam Zeus kazał go porwać na Olimp, aby stał on się jego osobistym sługą. Te mitologiczne opowieści i mitologiczni bogowie byli niczym innym jak obrazem rzeczywistych stosunkw społecznych panujących w Grecji na 500 lat przed Chrystusem. Stosunki jednopłciowe nie były Grekom obce. Powszechnie przyjęte było wwczas, że synowie z możnych rodzin żyli ze starszymi, poważanymi mężczyznami.Pederastia ta była najbardziej rozpowszechniona na Krecie i tam przyjmowała wyraźną rytualną formę.Istnieją dowody na to,że w IV wieku p.n.e. praktykowano porwania dorastających chłopcw.Wybrańcy stawali się przedmiotem podziwu u umacniali swj społeczny status.Żrdła doryckiej pederastii nie są do końca znane.Proponowano trzy wyjaśnienia;

(1)Długotrwała służba wojskowa i przyjęty przez Grekw styl podboju okolicznych ludw,ktry powodował,ze młodzi żołnierze byli przez długi czas zdani wyłącznie na własne towarzystwo;(2)Nagły przyrost ludności w VII wieku p.n.e,zagrażający głodem wielodzietnym rodzinom greckim(3)Wpływ ludw Bliskiego Wschodu,a głownie Lidyjczykw

Obecnie wiele ludzi twierdzi,że skoro homoseksualizm trwa od dawna (od czasw greckich), więc jakakolwiek "walka" z nim jest bezsensowna.Bo po cż walczyć z czymś co mocno w nas,,wrosło".Jestem przeciwna takiemu twierdzeniu,bowiem naturalne układy typu kobieta-meżczyzna istniały rwnież w odległych czasach doryckich.Układy te ulegały pewnym anomaliom na skutem przeludnienia. Grecy byli skazani na minimalizację kontaktw seksualnych z kobietą,co więcej wielu rolnikw czy rzemieślnikw było zbyt ubogich,by sie żenić czy tworzyć trwały związek z kobietą.Ludzie ci często upadabniali się do nędzarzy i wreszcie się nimi stawali.Mając problemy z zaspokojeniem popędu seksualnego zadawali się z chłopcami ulicznymi czy sierotami.Pomimo "popularności"zwiazkw homoseksualnych w starożytnej Grecji warto mieć na uwadze słowa Platona ktory w swym dziele pt"Prawa"rozważa nienaturalnośc takich związkw.Jak pisał,,I czy ktoś w igraszkach poetyckich zechce poruszać ten temat,czy mwić o tym poważnie,uprzytomnić sobie musi,że gdy niewiasta i mężczyzna do spłodzenia potomstwa obcują ze sobą,towarzysząca temu rozkosz darem natury jest niewątpliwie,że jest natomiast niezgodne z naturą miłosne obcowanie mężczyzny z mężczyzną i niewiasty z niewiastą i że z powodu nieopanowania w przyjemnościach poważono się na to z początku.Wszyscy za złe mamy Kreteńczykom ,że wymyślili opowiadanie o Ganimedesie.Ponieważ wierzyli,że prawa swoje otrzymali od Zeusa,dorobić mieli tę opowieść,ażeby za przykładem boga tej także mogli zażywać przyjemności"

Homoseksualizm a genetyczne uwarunkowanie?

Studium LeVaya

Simon LeVay, A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men", zamieszczone w magazynie Science w sierpniu 1991 r. LeVay twierdził, że znalazł w podwzgrzu grupę neuronw (zwaną INAH3), ktra u mężczyzn heteroseksualnych była dwa razy większa niż u homoseksualnych. LeVay wysnuł teorię, że ta część podwzgrza ma coś wsplnego z zachowaniami seksualnymi. Wyprowadził stąd wniosek, że orientacja seksualna jest w jakiś sposb uwarunkowana biologicznie.

Istnieje jednak krytyka badań LeVaya

• Wszystkich 19 homoseksualistw poddanych badaniom zmarło na AIDS, a wiemy, że wirus HIV może powodować chemiczne zmiany w mzgu. Tak więc zamiast z przyczynami homoseksualizmu możemy mieć do czynienia ze skutkami AIDS.

• LeVay nie weryfikował seksualnej orientacji grupy kontrolnej. Dwch z mężczyzn poddanych badaniom (obaj chorzy na AIDS) zaprzeczyło, jakoby podejmowali aktywność homoseksualną. Dane pozostałych 14 pacjentw nie zawierały informacji o orientacji seksualnej; zakłada się, że większość albo wszyscy byli heteroseksualni."Wedłu mnie kiepskie to badania naukowe, jeżeli zakłada się" coś o podmiocie badań.

Trzech z 19 poddanych badaniom homoseksualnych mężczyzn miało w podwzgrzu większą grupę neuronw niż przeciętny badany heteroseksualny mężczyzna. Trzech z 16 poddanych badaniom heteroseksualnych mężczyzn miało mniejszą grupę neuronw w podwzgrzu niż przeciętny badany homoseksualny mężczyzna. To znaczy, że sześciu z 35 poddanych badaniom mężczyzn nie potwierdza stawianej hipotezy. Tak więc otrzymane, wyniki nie są statystycznie znaczące ani wiarygodne.

• Nie udowodniono, że wspomniana grupa neuronw ma wpływ na seksualność. Dr Charles Socarides, profesor psychiatrii w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, powiedział-Twierdzenie, że maleńka część mzgu - niemal niewidoczna pod mikroskopem - decyduje o wyborze obiektu seksualnego, jest naprawdę niedorzeczne. Grudka mzgu nie może determinować wyborw seksualnych."

• Sam LeVay stwierdził: Ważne jest podkreślenie, czego nie znalazłem. Nie dowiodłem, że homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie ani nie znalazłem genetycznych przyczyn bycia gejem. Nie wykazałem, że geje są gejami od urodzenia. To jest największy błąd, jaki popełniają ludzie wyjaśniający moje badania. Nie znalazłem także centrum odpowiedzialnego w mzgu za homoseksualizm [...] Ponieważ badałem mzgi dorosłych, nie wiemy, czy znalezione rżnice istniały już od urodzenia, czy pojawiły się pźniej."

Kolejne badaniem było Studium Baileya i Pillarda

John M. Bailey i Richard Pillard, A Genedc Study of Małe Sexual Orientarion", zamieszczone w Archwes of General Psychiatry w grudniu 1991 r. Przedmiotem badań była przewaga występowania orientacji homoseksualnej wśrd bliźniąt i braci adopcyjnych, gdzie przynajmniej jeden z braci był homoseksualistą. Badacze odkryli, że u 52 procent (12 z 56 par) bliźniąt jednojajowych obaj bracia mieli orientację homoseksualną; dla bliźniąt dwujajowych liczba ta wynosi 22 procent (12 z 54 par), a dla braci adopcyjnych 11 procent (6 z 57 par). Odkrył także, że w przypadku 9 procent (13 na 142) rodzeństwa nie będącego bliźniętami, oboje mieli orientację homoseksualną. Autorzy wyprowadzilidzili stąd wniosek, że na występowanie homoseksualizmu ma wpływ czynnik genetyczny.

Największą wadą tych badań jest interpretacja badaczy. Ponieważ około 50 procent bliźniąt jednojajowych nie przejawiało orientacji homoseksualnej, możemy łatwo wywnioskować, że genetyka nie odgrywa większej roli w ich orientacji seksualnej. Gdyby odgrywała, 100 procent bliźniąt powinno mieć skłonności homoseksualne, ponieważ bliźnięta jednojajowe mają takie samo wyposażenie genetyczne. Możemy z łatwością wykazać, że te wyniki ukazują wpływ czynnikw środowiskowych na występowanie skłonności homoseksualnych. Annę Fausto-Stirling, biolog z Brown University, stwierdziła: Aby takie studium miało jakiekolwiek znaczenie, należałoby zająć się bliźniętami wychowywanymi osobno. Jest to bardzo źle interpretowana genetyka."

Studium nie zostało oparte na grupie bezstronnej, ale na stronniczej, ponieważ bliźnięta, ktre zgodziły się poddać badaniom, zostały wybrane za pomocą ogłoszeń w gazetach i magazynach dla osb homoseksualnych, a nie oglnie czytanych. Tak więc istniało większe prawdopodobieństwo, że będą bardziej do siebie podobni niż bliźniacy nie mający skłonności homoseksualnych.

Dr Simon LeVay stwierdził: W rzeczywistości badania nad bliźniętami [...] sugerują, że nie jest to [homoseksualizm] całkowicie wrodzone, ponieważ nawet bliźnięta jednojajowe nie zawsze mają tę samą orientację seksualną."

Sam dr Bailey stwierdził: Musi być jakiś wpływ środowiska powodujący niezgodność u bliźniąt." Badacze nie dociekali, jaką rolę w określeniu skłonności do osb tej samej płci odegrało kazirodztwo lub nadużycie seksualne i inne czynniki środowiskowe. Gdyby stwierdzili, że kazirodztwo zdawało się częściej wśrd bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych czy braci niebliźniaczych, mogłoby to pomc w wyjaśnieniu zrżnicowania w występowaniu skłonności homoseksualnych.

Studium Hamera to kolejny krok podjęty w badaniach genetycznych.

Dean Hamer i in ., z National Cancer Institute , A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Małe Sexual Orientation " zamieszczone w magazynie Science w lipcu 1993 r . Media podały że wynikiem tych badań było odkrycie genu homoseksualizmu " . Badacze zajęli się grupą 40 par homoseksualnych braci i sugerowali, iż w niektrych przypadkach homoseksualizm łączy się ze szczeglnym regionem chromosomu X (Xq28), jaki homoseksualny syn dziedziczy od matki. 33 pary braci miały ten sam wzr w końcu jednego z ramion tego chromosomu. Hamer ocenił, że sekwencja wyznacznikw genetycznych w Xq28 jest związana z występowaniem skłonności homoseksualnych u 64 procent braci.

W odniesieniu do tych badań dr Kenneth Kimngton, asystent dyrektora Salk Institute w San Diego, oświadczył: Istnieje szereg dowodw stwierdzających, że sieć neuronw może się przekształcać w odpowiedzi na pewne doświadczenia. Tak więc rżnice w strukturze mzgu osb homoseksualnych mogą być wynikiem zachowania i warunkw środowiskowych."

Co więcej nie było grupy kontrolnej. Taka metodologia naukowa nie jest rzetelna. Hamer i jego asystenci nie przebadali braci heteroseksualnych. A gdyby bracia heteroseksualni mieli te same wyznaczniki genetyczne?

Nie zostało udowodnione, że zidentyfikowany region chromosomw ma bezpośredni związek z seksualnością czy orientacją seksualną.

Jeden z naukowcw wspłpracujących z Hamerem zarzucił mu, że ukrył pewne dane unieważniające badania. The National Cancer Institute prowadzi dochodzenie w tej sprawie. (Wynik dochodzenia do dnia dzisiejszego nie został ujawniony.)

Kanadyjski zespł badawczy stosujący podobny sposb badań nie był w stanie powtrzyć odkryć studium Hamera.

Sam Hamer podkreśla: Te geny nie powodują, że ludzie stają się homoseksualni [...] biologia osobowości jest o wiele bardziej skomplikowana."

Istnieja inne liczne komentarze do badań genetycznych ze strony innych autorw:

Fvan S. Balaban, neurobiolog z Neurosciences Institute w San Diego zauważa, że poszukiwania biologicznych podstaw złożonych ludzkich cech przedstawia się ostatnio smutno. W ostatnich latach badacze i media ogłaszały 'odkrycie' genw związanych zarwno z alkoholizmem i chorobami umysłowymi, jak i z homoseksualizmem. Jak podkreśla Balaban, żadne z tych twierdzeń nie zostało potwierdzone."

Scientific America, listopad 1995

.Najnowsze badania sugerują, że czynniki biologiczne odgrywają decydującą rolę w orientacji seksualnej, jednakże nie mamy obecnie dowodw wspierających teorię biologiczną, podobnie jak nie ma nieodpartych dowodw popierających jakiekolwiek wyłączne wyjaśnienie psychologiczne. Podczas gdy każde zachowanie musi mieć pierwotne podłoże biologiczne, o atrakcyjności obecnych biologicznych wyjaśnień orientacji seksualnej decyduje raczej brak zadowolenia z istniejącego stanu wyjaśnień psychospołecznych niż przekonująca siła dowodw z danych doświadczalnych. Krytyczne opracowania wskazują, że brakuje dowodw na korzyść teorii biologicznej. W alternatywnym modelu, cechy charakteru i osobowości oraz środowisko rodzinne i społeczne wzajemnie oddziaływają na siebie podczas wyłaniania się seksualności danej osoby."

Archwes of Generał Psychiatry, marzec 1993

,,Doniesienia o morfologicznych rżnicach między mzgami osb o rożnej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej prowadzą do dalszych spekulacji, że takie zachowania mogą wynikać z wpływu hormonw lub genw na dojrzewający mzg. Jednakże łańcuch przyczynowy można odwrcić; zachowania seksualne osoby dorosłej mogą spowodować rżnice morfologiczne. [...] Istnieje możliwość, że rżnice w zachowaniach seksualnych są raczej przyczyną rżnic w strukturze mzgu, a nie ich skutkiem."

Naturę, październik 1997

Jeżeli chodzi o krytyczną analizę hormonalnych teorii homoseksualizmu i transseksualizmu, nie ma solidnych danych potwierdzających rolę hormonw w rozwoju tych zachowań czy tożsamości u ludzi."

]oumal oj Newopsychiatry, wiosna 1993

Mit wszechmogącego genu oparty jest na błędnej nauce, niedoceniającej kontekstu środowiska, w ktrym istniejemy my i nasze geny. [...] Wielu wspłczesnych badaczy nadal wierzy, że preferencje seksualne są do pewnego stopnia zdeterminowane biologicznie Opierają to wierzenie na fakcie, iż żadne pojedyncze wyjaśnienie środowiskowe nie może wytłumaczyć homoseksualizmu. Ale to nie ma sensu. Ludzka seksualność jest złożona i podlega wpływowi wielu czynnikw. Nieudane prby podania jasnego wytłumaczenia środowiskowego nie są niczym zaskakującym i nie oznaczają, że wyjaśnienie leży w biologii. Takie badania muszą przynieść mnstwo korelacji bez znaczenia, ktre będą przedstawiane jako dalsze dowody, że homoseksualizm jest przenoszony genetycznie."

Explodmg the Cenę Myth, 1993

Na początku lat 90. trzy często publikowane badania zdawały się sugerować że homoseksualizm ma korzenie genetyczne, ktrych szukać należy raczej w naturze niż w wychowaniu. [...] W przeprowadzonych ponad pięć lat pźniej badaniach wyniki nie powtrzyły się. Co więcej, badacze mwią, że odbiorcy źle zrozumieli 'genetykę behawioralną'. W przeciwieństwie do koloru oczu, zachowania nie są dziedziczone ściśle; muszą być uruchomione przez zniechęcające powikłania czynnikw środowiskowych. [...] Istnienie wzoru genetycznego wśrd homoseksualistw nie oznacza, że ludzie rodzą się homoseksualistami; podobnie jak geny wzrostu, prawdopodobnie zwykłe u graczy z ligi NBA, nie wskazują na wrodzoną umiejętność grania w koszykwkę [...] przyznaje biolog Evan Balaban. Sądzę, że wiemy tak samo niewiele jak dawniej'."

Newsweek. 17 sierpnia

[...] orientacja seksualna nie podlega bezpośredniemu wpływowi chromosomw i genw oraz, podczas gdy nie jest z gry nakazana przez wpływ hormonw na mzg przed narodzeniem, podlega samym wpływom i jest mocno uzależniona od socjalizacji po urodzeniu."

Americau Psychologie!, kwiecień 1987

Podobnie jak wszystkie złożone stany behawioralne i umysłowe, homoseksualizm jest wieloczynnikowy. Nie jest ani wyłącznie biologiczny, ani wyłącznie psychologiczny, ale wynika z nadal trudnej do wymierzenia mieszaniny czynnikw genetycznych, wpływw z okresu życia w łonie matki (czasem wrodzonych u matki i obecnych w każdej ciąży, a czasem występujących przypadkowo w danej ciąży), środowiska po urodzeniu (jak rodzice, rodzeństwo, zachowania kulturowe) oraz złożonej serii powtarzających się wyborw wzmacniających, występujących w krytycznych fazach rozwoju."

Homosexuality and ihe Politics of Truth, 1996

Wobec czego nalezy wyciągnąc wnioski,iż wszystkim tym badaniom brak logiki i powtrzenia. Wyniki są co najmniej nieprzekonywujące i spekulatywne. Simon LeVay, Richard Pillard i Dean Hamer sami siebie nazywają homoseksualistami. Z tego powodu sugeruję, że tłem ich pracy jest silne pragnienie uzasadnienia skłonności do osb tej samej płci.

Jeżeli homoseksualizm jest normalną orientacją seksualną, dlaczego tylko od jednego do trzech procent społeczeństwa ma orientację homoseksualną, a nie 50 procent? Dlaczego jest więcej homoseksualnych mężczyzn niż kobiet?

Uważam,że szukanie na wszystko genu to grzech genetykw. Dopatrywanie się w każdej cesze przystosowawczości to grzech ewolucjonistw. Każda cecha zakodowana genetycznie w miarę powszechna jest przystosowawcza lub w mniejszości przypadkw neutralna. Nie każda cecha przystosowawcza ma swj gen. Na przykład zgrubienia na dłoniach od ciężkiej pracy. Jest to przykład modyfikacji przystosowawczej. Modyfikacje mogą być także nieprzystosowawcze. Na przykład : homoseksualizm, samobjstwo w młodym wieku czy uraz do przeciwnej płci. Modyfikacje te wynikają z anormalnego wpływu środowiska na normalne genotypy.

A może zatem choroba?

Dawniej homoseksualizm był uważany za chorobę, według najnowszej klasyfikacji zaburzeń i chorb, opracowanej w 1991 roku przez Światową Organizację Zdrowia(WHO) żadna orientacja seksualna sama w sobie nie powinna być traktowana jako zaburzenie. Z orientacją seksualną mogą się wiązać rozmaite zaburzenia, głwnie wynikające z problemw rozwojowych i akceptacji własnej seksualności

Zaburzenia te według ICD-10 (F66.x.1) dzieli się na:

* F66.0.1 - zaburzenie dojrzewania seksualnego,

* F.66.1.1 - orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna),

* F66.2.1 - zaburzenie związkw seksualnych.

Warto zwrcić uwagę, że zaburzenia te są wsplne dla wszystkich orientacji seksualnych, tzn. mogą występować przy każdej z tych orientacji. Np. osoby homoseksualne, ktrym "wmwiono", że "powinny być heteroseksualne" z dużym prawdopodobieństwem będą cierpiały na egodystontyczne zaburzenie własnej orientacji seksualnej.

Homoseksualizm nie jest niczym niezwykłym z punktu widzenia biologii, ponieważ zbliżenia o takim charakterze spotykane są dość powszechnie w świecie zwierząt, rwnież wśrd najbliższych "krewniakw" człowieka szympansw.

Choroba więc nie jest bo de facto nie ma żadnych negatywnych nastepstw-nie przynosi ofiar,nie wywołuje szkd.Choć wiemy,ze częste sa przypadki zarazen wirusem HIV,ale pamiętajmy,że HIV atakuje rwnież heterykw.

Nakreśla sie więc pytanie czym jest homoseksualizm?

Według mnie to wybr własny.Przecież nikt nie rodzi się homoseksualistą,nie ma genu ktry warunkowałby naszą seksualność.Ponadto uważam,że skoro ktos sie ,,nauczył""czegos to możesz się i ,,oduczyć"Aby poprzeć ten fakt posłuże sie paroma przypadkami-istnieje duzo klinik,poradii zajmujących się leczeniem gejw i lesbijek , oczywiście nic na siłe , jeżeli komuś się podoba trwanie w takim stanie to oczywiście jakakolwiek kuracja bedzię miała zerowe skutki .Wszystko zależy więc od osoby leczonej.Ponad to czytałam wiele wypowiedzi byłych homoseksualistw(w tym sławnego amerykańskiego tancerza Richarda Choena)ktrzy nawrcili się,założyli rodzinę i daja świadectwo tego,że taka zmiana jest możliwa.Zapewne zdania sa tutaj odmienne,bo homoseksualiści ochoczo beda przeciwni takiemu wnioskowaniu,heterycy beda opowiadac sie za .Punkt myslenia zależy od punktu siedzenia.Dla niektorych homoseksualizm to stan ktorego nie da sie odwrcić o 360 stopni dlatego trzeba go zaakceptowac i trwać w nim do końca.Jestem tylko ciekawa ilu z nich zrobiło w tym kierunku jakieś kroki?A nawet jeżeli zrobiło to czy probowało dalej i nie zraziło sie pierwszymi niepowodzeniami?Myśłe,że Ci ludzie po prostu są ofiarą propagandy i już nie wierzą, że mogą zostać wyleczeni.

Liczę sie z faktem,ze terapia w wielu przypadkach może mieć negatywne skutki-prowadzic do emocjalnego upadku,lęku,wyobcowania,depresji może nawet i śmierci. Pamietajmy , ze nie można zrobić czegos na siłe,wbrew drugiemu czlowiekowi (jego wolności,prawom) .Bo nasza istota opiera się na celu,celu ktrym jest bycie sobą- bycie dla siebie.Człowiek bowiem ma prawo do bycia szczęsliwym, ma prawo do zrozumienia. Dlatego tez osobiscie nie dąrze do tego aby utworzyc getto dla homoseksualistw,odciąc ich od świata grubym murem i wbrew wszystkiemu "zrobić" z nich heterykw.Pragne jednak zrozumieć dlaczego jest tak anie inaczej?Przecież wszystko ma swj początek,nic nie bierze się z powietrza...

Niektrzy doszukują się złych wpływw środowiska,braku satysfakcji ze zwiazkw a w następstwie prbe poszukiwania miłości wśrd osb tej samej płci.Tam gdzie homoseksualizm spychany jest na margines-mawia się o przyczynach biologicznych-podłoże rodzinne tj. , złe kontakty z rodzicami (nieczuły ojciec,brak silnego męskiego autorytetu, zbyt czuła matka) Mawia się rownież o chęci demonstracji łamania dominujących zasad, norm . Ktora z wersji jest prawdziwa...trudna odpowiedź.

Spekulacji istnieje kilka .Często spotykam sie z określeniem,że homoseksualizm jest wbrew naturze.Jak sie na to zaopatrywać?Biorąc pod uwagę aspekt biologiczny-wszelkie fakty mwią za.Przecież prawdą jest że celem związku kobiety i mężczyzny jest posiadanie i wychowanie potomstwa. Tego nie może zapewnić związek homoseksualny. A ponieważ wiele zależy od wychowania to pozwalanie na adopcję skutkowałoby tylko krzywdzeniem niewinnych dzieci, bo po wychowaniu chłopca przez dwch ojcw mamy jak 9 do 1 że będzie on homoseksualne. Ślicznie. Tylko przecież to anomalia. Kolejny fakt,to nasza budowa fizjologiczna,jestesmy skonstruowani tak a nie inaczej,zatem meżczyzna nie pasuje do mezczyzny a kobieta do kobiety-nasze popędy seksualne sa skierowane do przeciwnej a nie tej samej płci.Taka jest nasza natura.Przecież Bg stworzył Adama i Ewę ,a nie Adama i Adama czy tez Ewę i Ewę....

Podsumowując: homoseksualizmu mozna nie lubić i mozna się nim nawet brzydzić.Wystarczy,że mężczyzna ze zwykłą skłonnością do ładnych kobiet pomyśli sobie, że stał się przedmiotem zalotw ze strony innego mężczyzny.Taki obraz może w nim budzić niechęć.Jednak podobnie silną repulsję będzie u niego wywoływać myśl,że stał się przedmiotem niewybrednych atakw seksualnych ze strony kobiety,ktra mu się zdecydowanie nie podoba.Powd jest ten sam. Istnieje bowiem wiele osb z ktorymi nie chcemy nawiązywać żadnych kontaktw , w tym seksualnych kontaktw.Nie świadczy to źle o nas ,ani o innych osobach.Promiskuityzm nie jest najlepszą receptą na życie.Kontakty seksualne to integralna część naszego życia emocjonalnego.Nie możemy potępiać ludzi o odmiennych upodobaniach,nie możemy okazywać im wzgardy,i podejrzewać o brak zasad moralnych.Nie możemy traktować homoseksualistw jako "gatunek"gorszy-maja przecież oczy,ręce,zmysły ,pragnienia,namiętności.Przeżywaja chwile dramatu,smutku,radości.Lubia tak jak i my heterycy przeczytać dobra książke,obejrzeć film,oddać sie swoim zainteresowaniom.Możemy nietolerować ich preferencje co do wyboru partnera,możemu czuć niesmak widząc całujące sie pary homoseksualne,ale w tym wszystkim nie powinniśmy zapomnieć o ich człowieczeństwie,o wartościach ,ktre posiadają o tym,że ich wybr nie spycha ich poza margines.Skoro juz wybrali i czy sa świadomi tego , czy tez nie ,dajmy im zyć.Każdy ma przecież do tego prawo...

Literatura:

Hołwka Jacek.Etyka w działaniu,Warszawa 2001,Wyd.Prszyński i S-ka

Imieliński Kazimierz,Medycyna i seks,Warszawa 1987,Instytut Wydawniczy Związk Zawodowych

Lew-Starowicz Zbigniew, ,,Homoseksualizm"2005,PZWL

Michał Witkowski, "Lubiewo", Krakw 2005.


Przykadowe prace

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO . IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. Następcą Pepina Krtkiego był Karol Wielki, ktry był dziedzicem posiadłości swego ojca. Obją...

Europa i U.S.A, państwo faszystowskie, organizacja, itd...

Europa i U.S.A, państwo faszystowskie, organizacja, itd... 1.) Polityka ustępstw wobec Niemiec. W końcu 1923 r. powołano międzynarodową komisję ekspertw gospodarczych z udziałem U.S.A. W 1924 r. Republice Weimarskiej przyznano wysoką pożyczkę stabilizacyjną i ustalo...

Kat i ofiara na podstawie "Rozmw z katem", "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Medalionw".

Kat i ofiara na podstawie "Rozmw z katem", "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Medalionw". Motyw kata i ofiary jest widoczny głwnie w utworach: "Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego i "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. O warszawskim getcie, martyrologii jego mieszkańcw i powstaniu ...

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.)

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.) Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie st...

Historia prawosławia i teologia ikony

Historia prawosławia i teologia ikony Cerkiew prawosławna została utworzona przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, i jest żyjącym objawieniem Jego obecności w historii rodzaju ludzkiego. Najbardziej widoczną cechą Prawosławia jest jego bogate życie liturgiczne i jego wiernoś&...

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Przyczyny Zamach w Sarajewie ma wielkie znaczenie historyczne. Był pretekstem do rozpoczęcia wojny autro-węgiersko-serbskiej. Wojnę tą Austro-Węgry wypowiedziały niedługo po zamachu, 28 lipca 1914 roku, kiedy to rząd austr...

Biografia - Leon Kruczkowski.

Biografia - Leon Kruczkowski. Leon Kruczkowski urodził się w Krakowie 28 czerwca 1900 roku. W latach młodzieńczych poświęcił się studiom chemicznym, następnie nauczał w Zagłębiu Dąbrowskim. 7 lat spędzonych w Zagłębiu wywarło znaczny wpły...

"Mw do mnie jeszcze" - Kazimierz Przerwa - Tetmajer

"Mw do mnie jeszcze" - Kazimierz Przerwa - Tetmajer Kazimierz Przerwa-Tetmajer Preludium XXXV ?Mw do mnie jeszcze? ...Mw do mnie jeszcze... Za taką rozmową teskniłem lata... Każde twoje słowo słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze - mw do mnie jeszcze... Mw do mnie jeszcze... ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry