Parse error: syntax error, unexpected ''Człowiekiem jestem i nic' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /home/bsitvaxi/domains/opracowania.biz/public_html/includes/output_handling_include.php(89) : eval()'d code on line 10
- Artykuły: Humanizm, reformacja, kalwinizm
  • bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Humanizm,...

Nawigacja

Humanizm, reformacja, kalwinizmHumanizm, reformacja, kalwinizm
Humanizm:

-''Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"- Terezjusz (Homo sun)

-"Do źródeł" (Ad fontes) = powrót do kultury antycznej

-"Człowiek jest kowalem swojego losu"- Mirandola

-"Człowiek jest miarą wszechrzeczy"- Protagolas =Człowiek jest wszystkimReformacja:

Ruch religijny i społeczny XVIw., który wymógł na Kościele katolickim reformy(zmiany), za początek reformacji uważa się wystąpienie Marcina Lutra w 1517r. w Wittenberdze wtedy to Luter do drzwi Kościoła przybił 95 tez o odpustach.Nie podobały mu się:

-odpusty za pieniądze,

-celibat,Chciał:

-tłumaczenia Biblii w języku narodowym,

-mszy w języku narodowym,Kalwinizm:

( Predystynacja- przeznaczenie; wszystko zależne od Boga, nie mamy nic do zrobienia w życiu; bezczynność czyli grzech ),

-arianie(bracia Polscy) nurt protestancki; nie uważali Trójcy Świętej,


Przykładowe prace

Die Europische Union.

Die Europische Union. Die Europische Union (EU) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegrndet. Das europische Einigungswerk nahm am 9. Mai 1950 seinen Anfang. Die sechs Grndungsmitglieder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Heute, nach vier Beitrittswellen, zhlt die EU 15 Mitgliedstaaten:...

Wierzenia starożytnego Egiptu

Wierzenia starożytnego Egiptu Egipt był kolebką jednej z wielkich cywilizacji świata starożytnego. Narodziła się ona w dolinie Nilu. Istniała już wtedy od kilku stuleci w Mezopotamii cywilizacja Sumerów, która bez wątpienia wywarła wpływ na rozwój wczesnego Egiptu. Je...

Teatr grecki

Teatr grecki W V w. p.n.e. ukształtowały się dwa podstawowe gatunki literackie dramatu: tragedia i komedia. W dramatach występował chór złożony z dwunastu lub piętnastu młodych ludzi i aktorzy, początkowo jeden później dwóch, wreszcie trzech. Grywali oni więcej niż je...

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Odpowiedzialne rodzicielstwo ?Wasze dzieci nie są waszą własnością, są synami i córkami samej mocy Życia. Jesteście ich rodzicami, ale nie stworzycielami.. Mieszkają z wami, a mimo wszystko do was nie należą. Możecie dać im swą miłość ...

Środki stylistyczne - Zarys teorii literatury.

Środki stylistyczne - Zarys teorii literatury. ŚRODKI STYLISTYCZNE a) słowotwórcze: - neologizmy - słowa nowo utworzone; np. niedobłysk - zdrobnienia/deminutiva - np. kotek - zgrubienia/augmentativa - np. kocur - złożenia/composita - wyrazu utworzone z dwóch słów; np. śmiercionośny...

Przemiany polityczne po roku 89 w polsce

Przemiany polityczne po roku 89 w polsce Koniec lat osiemdziesiątych w Europie był to jeden z przełomowych okresów świata, a już na pewno Europy. Był to okres przełomowy dlatego, iż właśnie wtedy miał miejsce koniec potęgi ustroju zapoczątkowanego jeszcze przez Bol...

Adam Mickiewicz - biografia.

Adam Mickiewicz - biografia. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. W roku 1801 rodzina Mickiewiczów przeniosła się do Nowogródka, gdzie w latach 1807-1815 poeta uczęszczał do szkoły prowadzonej przez dominikanów. W latach 1815-1819 Mickiewicz studiuje n...

Budżet Państwa

Budżet Państwa Przedmiot Finanse Gdynia, dnia 04 listopada 2003r Budżet jest rdzeniem finansów publicznych i nerwem Państwa. W strukturze jego dochodów i wydatków zawarty jest program rządzenia Państwem. Sporządzany jest on na rok. Budżet jako najważniejszy plan finansowy, wymaga au...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry