• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Hydrosfe...

Nawigacja

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu!Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu!
Transpiracja- odparowywanie wody za pośrednictwem ciała organizmw, jej parowanie z powierzchni liści roślin, skry i płuc zwierząt.Obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny):

Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mrz i oceanw nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem.

Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, ktre grupują się w widoczne skupienia- chmury.

W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły. Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądw mrz i oceanw. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad.

Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wd gruntowych. W niektrych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źrdła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, ktre wpadają do morza lub oceanu. W ten sposb zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się od nowa.

Kondensacja- przejście znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły (skroplenie) lub stały (resublimacja). Prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu.

Retencja- okresowe wstrzymanie wody i nie uczestniczenie jej w obiegu.

Bilans wodny- zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczeglnych obszarach, z rozrżnieniem na przychody i rozchody (odpływy). Mierzy się go, biorąc pod uwagę ilość opadw na danym terenie, odpływ powierzchniowy i podziemny z danego terenu, parowanie.

Właściwości wody morskiej:

- zasolenie wynosi średnio 35‰. W otwartym oceanie waha się od 32 do 38‰. Największe zanotowano w Morzu Czerwonym – 43 ‰, najmniejsze w Bałtyku – 4 ‰. zwiększa się na skutek parowania wody i formowania się lodu, a zmniejsza na skutek opadw i spływu wd rzecznych.

- w morskiej wodzie występują wszystkie pierwiastki, ktrych udział zmienia się w czasie i przestrzeni. Najwięcej jest chlorkw – 78% (NaCl), Duża grupę stanowią też siarczany magnezu i wapnia.

- temperatura zrżnicowana jest od szerokości geograficznej. Średnia temperatura wody wynosi 17,4o. Najwyższe temperatur występują w strefie rwnikowej, a najniższe w podbiegunowych.

Termoklina-wąska warstwa wody, w ktrej następuje gwałtowna zmiana temperatury wraz ze wzrostem głębokości. Latem poniżej termokliny temperatura gwałtownie maleje wraz z głębokością, a zimą poniżej termokliny temperatura rośnie (strefa skoku termicznego).

Falowanie- oscylacyjny ruch cząstek wody po orbitach kołowych lub eliptycznych. Najczęstszą przyczyną falowania jest tarcie wiatru o powierzchnię wody.


Przykadowe prace

Europa za napoleona

Europa za napoleona EUROPA W CZASACH NAPOLEOŃSKICH a)rządy Napoleona we Francji -W Europie XVIII w. kończył się pod znakiem wojen. Pod koniec XVIII w. we Francji obalono absolutyzm krlewski.Prusy,Austria i mniejsze państwa zawiązały przeciwko Francuzom koalicję. Gł...

Epos homerycki

Epos homerycki GŁWNE CECHY EPOSU HOMERYCKIEGO NA PRZYKŁADZIE ILIADY. 1. Utwr bardzo obszerny, ale precyzyjnie skomponowany, obejmujący niewielki okres czasu ? Duża objętość ? Zwarta treść ? Akcja Iliady trwa 40 dni z ostatniego roku (nie kończy się z wojn&#...

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk Prawo własności intelektualnej: 1)w znaczeniu przedmiotowym 2)w znaczeniu podmiotowym 1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę i ochr...

Subkultury młodzieżowe.

Subkultury młodzieżowe. Chuligaństwo. Przestępczość o charakterze chuligańskim znana jest od ponad 100 lat. Należy jednak nadmienić, że w swej obecnej postaci stanowi jeden z najpoważniejszych problemw w skali światowej. Do głwnych przyczyn chuliga ...

Barok.

Barok. Kierunek w kulturze europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w drugiej połowie XVI w., objął także niektre kraje Ameryki Łacińskiej; kultura baroku kształtowała się pod wpływem sporw religijnych (reformacja, kontrreformacja...

Mes projets d'avenir

Mes projets d'avenir De temps en temps je pense a mon avenir. Maintenant je ne sais pas qu'est-ce que je ferais en futur. Je suis eleve du lycee et je ne pense pas a mes etudes. Ma mere me dit que dans la classe terminale il faut penser a ses etudes. Apres le bac je vourdrais obtenir les examens d'entree a la grande ecole...

Obrachunek z poezją romantyczną w dramacie Z. Krasińskiego "Nie-Boska Komedia".

Obrachunek z poezją romantyczną w dramacie Z. Krasińskiego "Nie-Boska Komedia". "Dramat rodzinny" ma za głwnytemat obrachunek z poezją. W poezji romantycznej Krasiński dostrzegał wiele piękna zewnętrznego, nie potwierdzonego prawdziwością życia poety - twrcy, wiele sz...

Cenowa elastyczność popytu

Cenowa elastyczność popytu Elastyczność cen Cenowa Elastyczność popytu bada siłę w reakcji popytu na zmianę ceny. Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny,można to wyrazić wzorem: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry