• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "I ś...

Nawigacja

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz."I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.
Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtw heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Krasicki nigdy nie piętnuje poszczegnych osb. Posługuje się śmiesznością jako jedną z form krytyki.Satyra "Żona modna" ośmiesza typ kobiety rozmiłowanej w zbytkach, bezkrytyczne poddawanie się modzie, życie ponad stan. "Pijaństwo"- satyra ta także jest jedynie z pozoru zabawna w rzeczywistości jest ostrą krytyką powszechnego pijaństwa. Satyra "Do Krla" jest mistrzowską formą obrony Stanisława Augusta i krytyką jego przeciwnikw.Podsumowaniem sądw Krasickiego o czasach w jakich żył jest satyra "Świat zepsuty" ośmieszająca polskie zacofanie, odejście w niepamięć wszelkich cnt. Utwr ten pełen jest sarkazmu i gorzkiego szyderstwa.Poemat heroikomiczny "Monachomachia" opowiada o sporze teologicznym między dwoma zakonami przeradzającym się w istną wojnę, załagodzoną dopiero wielkim pucharem wina. W istocie parodia antycznych eposw rycerskich nie jest krytyką samego kościoła a jedynie ujemnych zjawisk panujących w zakonach. Ośmiesza pijaństwo, ciemnotę, nierbstwo, głupotę i zacofanie. Słowa: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar nie z osb natrząsa, I żart dowcipną przyprawiony sztuką Zbawienny kiedy sczypie a nie kąsa;... są potwierdzeniem wyznawanej przez autora antycznej zasady "Uczyć, bawić, wzruszać".Julian Ursyn Niemcewicz bawiąc odbiorcw swą polityczną komedią "Powrt posła" miał bardzo konkretne cele. Jego utwr był wydany na krtko przed planownymi wyborami do sejmu i Niemcewicz chciał wpłynąć na opinię publiczną by poparła zwolennikw radykalnych reform.


Przykadowe prace

Historia Rzymu

Historia Rzymu Rzym, jak wszyscy pamiętamy jeszcze ze szkoły podstawowej, powstał w 753 p.n.e. Do niedawna data ta była niemal jednomyślnie kwestionowana przez specjalistw. Dodajmy przy tym, że sami Rzymianie nie byli w tym względzie zgodni. Wspomniane datowanie jest autorstwa Warrona, badacza...

Pytania z XIX wieku od 21-28

Pytania z XIX wieku od 21-28 21. polityka władz pruskich wobec Polakw w zaborze pruskim w latach 1871-1914 Chwalba 450-463 ? Prusy wobec Kościoła ? Kulturkampf (walka o kulturę) o Walka z Kościołem to walka z separatyzmem w tym wypadku katolickim (problem dotyczy rwnież Bawarii) ...

Pki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas - Epikur

Pki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas - Epikur Epikur był jednym z największych filozofw greckich. To od niego zaczął się starożytny ruch i pogląd na życie wczesnego greka, ktry nazywamy dzisiaj epikureizmem. Mwi on o tym, że cel życia...

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy. [data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawie utwardzenia ulicy Osiedlowej. Mieszkańcw osiedla prz...

Pojęcia z chemii "chemia fizyczna"

Pojęcia z chemii "chemia fizyczna" Nukleony to wsplna nazwa protonw i neutronw. Są to podstawowe cząstki elementarne tworzące jądro atomowe atomu. Nuklid - jądro atomowe o określonej liczbie protonw i neutronw. Nuklidy można podzielić na grupy: -nuklidy posia...

Zarządzanie kolejką

Zarządzanie kolejką Zarządzanie kolejką czyli o przewadze kolejki szeregowej nad rwnoległą Spis treści 1.Przedmiot artykułu 2.Teoria rwnowagi Johna Nash'a 3.Wymuszone kolejki szeregowe 4.Kolejki na kolei 5.W supermarkecie 6.Kolejki kasowe jako proces 7.System kasowy jak FIFO ...

Spłka cywilna

Spłka cywilna Spłka cywilna staje się formacją zanikającą. Do 31.12.00 spłki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, ktre mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie nie jest już to możliwe, natomiast nic nie...

Meine Plane fr dieses Schuljahr.

Meine Plane fr dieses Schuljahr. Ich liebe die Niederlande sehr, deshalb habe ich die Absicht nach Niederlande zu fahren. Ich muss jetzt viel lernen und ich soll unbedingt Deutsch lernen. Ich lerne Deutsch, weil ich das Abitur aus Deutsch bestehen. Weil ich an Viadrina (Europa – Universitt Viadrina, Frankfurt/ Oder ) stud...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry