• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "I ś...

Nawigacja

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz."I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.
Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtw heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Krasicki nigdy nie piętnuje poszczegnych osb. Posługuje się śmiesznością jako jedną z form krytyki.Satyra "Żona modna" ośmiesza typ kobiety rozmiłowanej w zbytkach, bezkrytyczne poddawanie się modzie, życie ponad stan. "Pijaństwo"- satyra ta także jest jedynie z pozoru zabawna w rzeczywistości jest ostrą krytyką powszechnego pijaństwa. Satyra "Do Krla" jest mistrzowską formą obrony Stanisława Augusta i krytyką jego przeciwnikw.Podsumowaniem sądw Krasickiego o czasach w jakich żył jest satyra "Świat zepsuty" ośmieszająca polskie zacofanie, odejście w niepamięć wszelkich cnt. Utwr ten pełen jest sarkazmu i gorzkiego szyderstwa.Poemat heroikomiczny "Monachomachia" opowiada o sporze teologicznym między dwoma zakonami przeradzającym się w istną wojnę, załagodzoną dopiero wielkim pucharem wina. W istocie parodia antycznych eposw rycerskich nie jest krytyką samego kościoła a jedynie ujemnych zjawisk panujących w zakonach. Ośmiesza pijaństwo, ciemnotę, nierbstwo, głupotę i zacofanie. Słowa: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar nie z osb natrząsa, I żart dowcipną przyprawiony sztuką Zbawienny kiedy sczypie a nie kąsa;... są potwierdzeniem wyznawanej przez autora antycznej zasady "Uczyć, bawić, wzruszać".Julian Ursyn Niemcewicz bawiąc odbiorcw swą polityczną komedią "Powrt posła" miał bardzo konkretne cele. Jego utwr był wydany na krtko przed planownymi wyborami do sejmu i Niemcewicz chciał wpłynąć na opinię publiczną by poparła zwolennikw radykalnych reform.


Przykadowe prace

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek Każdy Polak jest zobowiązany wobec swojej ojczyzny, Polski. Wszyscy zależnie od swojego wieku i funkcji pełnionej w państwie mają określone zadania. Matki, narodzone dzieci powinny razem z ojcami wychowywać w duchu patriotycznym, aby czuli się...

Fantastyka i realizm w kreowaniu światw Bruno Schulza.

Fantastyka i realizm w kreowaniu światw Bruno Schulza. Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, ktrego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być...

Streszczenie - Geneza Zemsty A. Fredry

Streszczenie - Geneza Zemsty A. Fredry Cześnik i Rejent mięli swoje rzeczywiste pierwowzory. Żona A. Fredry - Zofia Skarbkowa odziedziczyła połowę zamku w Odrzykoniu koło Krosna. W zamku Fredro odnalazł XVIw. dokumenty sądowe, z ktrych wynikało, że dwaj wspłwła...

Specyfika środowiska geograficznego na podkarpaciu

Specyfika środowiska geograficznego na podkarpaciu Charakterystyka Powiat Przeworski leży w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Swym zasięgiem obejmuje doliny dopływw Mleczki: Markowianki i Mleczki Zarzecznej, jak i dolinę samej Mleczki, ktra wpada do bocznego dopływu S...

Administracja wobec praw człowieka: "Prawo do wolności sumienia i wyznania"

Administracja wobec praw człowieka: "Prawo do wolności sumienia i wyznania" ADMINISTRACJA WOBEC PRAW CZŁOWIEKA Temat: Prawo do wolności sumienia i wyznania Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub ...

Typologie systemw partyjnych.

Typologie systemw partyjnych. Typologia J. Blondela J. Blondel uwzględnia w swej klasyfikacji systemw partyjnych dwie zmienne: 1. liczbę partii oraz 2. ich rozmiar w ramach systemu partyjnego Zgodnie z tym założeniem wyrżnia on cztery typy rywalizacyjnych systemw partyjnych: ...

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka W Antygonie Sofoklesa, jak w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje: - Antygony, ktra kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata, - Kreona, ktry zakazał grzebania Polinejkesa kierując się racjami dobra...

Młodzieńcza depresja

Młodzieńcza depresja Pytają. Usiłują pocieszyć swoje duże dziecko, chcą je utulić, obdarować, proponują rżne atrakcje- na co nastolatek zazwyczaj reaguje jeszcze większym pogrążeniem się w smutku. Depresja, w jej rozwiniętej postaci,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry