• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ignacy J...

Nawigacja

Ignacy Jan PaderewskiIgnacy Jan Paderewski
IGNACY JAN PADEREWSKI

Ignacy Jan Paderewski urodzony 18.XI.1860 roku w Kuryłwce na Podolu, zmarł 27.VI.1941 r.

W roku 1872 wstąpił do Instytutu Muzycznego w Warszawie. W grze fortepianowej poczynił takie postępy, że mając dziewiętnaście lat objął w nim klasę fortepianu. Studia pianistyczne kontynuował od roku 1883 w Berlinie, a zarazem uczył się tam kompozycji. Przez krtki czas był profesorem konserwatorium w Strassburgu. Dla wydoskonalenia się w technice pianistycznej pracował jeszcze pod kierunkiem

T. Leszetyckiego. Przed wyjazdem do Berlina Paderewski napisał kilka kompozycji, niezadowolony z ich opracowania przerobił je pźniej.

Po wybuchu I wojny światowej działał po stronie koalicji na rzecz sprawy polskiej. Jego osobisty kontakt z prezydentem Stanw Zjednoczonych Wilsonem przyczynił się do umieszczenia w warunkach pokoju punktu postulującego odrodzenie polski.

Pracę całego życia i zebrany majątek przekazał na rzecz narodu. W 1918 ufundował

konkurs w Dreźnie a w rocznicę Grunwaldu w 1910 roku ofiarował narodowi pomnik. Paderewski w 1918 r. został premierem spraw zagranicznych. Opuściwszy kraj wrcił do Ameryki. Dla Amerykanw był on symbolem polskości.

Letnie miesiące spędzał w Szwajcarii w swojej willi w Morges.

Podczas II wojny światowej wyjechał ze Szwajcarii do Ameryki. Rok pźniej zmarł

w Ameryce, pochowany został w Waszyngtonie w grobowcu zasłużonych mężw Ameryki.FUNDACJA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGOZałożona przez kompozytora w Stanach Zjednoczonych oparta na kapitale 10 000 dolarw, ofiarowana przez fundatora na popieranie muzyki amerykańskiej. Odsetki co trzy lata są wypłacane jako nagrody za najlepsze utwory muzyczne napisane przez rodowitych amerykanw.TWRCZOŚĆ IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGOPaderewski napisał ponad pięćdziesiąt utworw fortepianowych m.in.:

Menuet g-moll op.1

Walc melancholijny A-dur op.3

Eligia b-moll op.4

Tańce polskie op.5

Album majowe op.10

Wariacje i fuga e-moll op.11

Humoreski koncertowe op.14

Menuet G-dur op.14

Krakowiak fantastyczny H-dur op.14

Jedyna opera Paderawskiego to opera Manru. Bohaterami tej opery są Manru, Cygan i jego żona Ulana. Ulana rozpacza że, została porzucona przez Manru i

z tego powodu topi się w jeziorze. Manru ginie w przepaści.

Jest to pierwsza polska opera, w ktrej orkiestra traktowana jest w sposb symfoniczny. Opera ta wystawiona była po raz pierwszy w niemieckiej wersji językowej 29 maja w 1901 roku w operze Krlewskiej w Dreźnie, w tym samym roku była tam wystawiona osiem razy.

Polska premiera odbyła się 8 czerwca 1901 roku w Teatrze Miejskim we Lwowie, reżyserem był Tadeusz Pawlikowski. Była też wystawiona w Krakowie. Już w roku 1902 odegrana była w Metropolitan Opera w Nowym Yorku. W maju 1902 roku wystawiana była w Warszawie, tam odniosła sukces artystyczny i finansowy.

Partyturę opery Paderewski ofiarował w 1939 roku Uniwersytetowi w Pittsburgu

w USA gdzie znajduje się obecnie. Paderewski komponował operę Manru przez wiele lat. Zamiar napisania jej powziął w latach 1889, a ukończył ją dopiero

w 1901 roku. Paderewski planował napisanie drugiej opery, miała nosić tytuł Sakuntala.
Przykadowe prace

Biografia - Brunelleschi Filippo.

Biografia - Brunelleschi Filippo. Brunelleschi Filippo (1377-1446), włoski architekt, inżynier, rzeźbiarz i złotnik okresu wczesnego renesansu. Pionier renesansowej architektury. Przyjaciel Donatella i rywal L. Ghibertiego. Uczył się we florenckich warsztatach złotniczych i rzeźbiarskich...

WOS - sejm, prezydent, rząd

WOS - sejm, prezydent, rząd 1. Konstytucje polskie: - artykuły henrykowskie (1573) - Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792) - Konst. Marcowa (17 III 1921) - Konst. Kwietniowa (23 IV 1935) - Konst. Stalinowska (22 VII 1952) - obecna (2 IV 1997) 2. System wyborczy a) wybory bezpośrednie (prezydenckie i do Senatu...

Der Brief

Der Brief Lieber Wojtek Ich gre Dich sehr herzlich und danke Dir fr deinen Brief. Er machte mir viel Spa. Du weit schon, dass ich 18 Jahre alt bin und in Wien wohne. Ich lerne in dem Lyzeum. Wenn ich diese Schule beende, mchte ich an der Universitt studieren. Ich mchte dort Jura studieren. Ich hoffe, dass ich die Prfung ...

Polska a unia europejska

Polska a unia europejska POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Unia Europejska początki swoje ma w roku 1952, wtedy to właśnie powstała pierwsza integracyjna organizacja gospodarcza, a nazywała się Europejska Wsplnota Węgla i Stali. Jej celem było stworzenie wsplnego rynku surowcw i produ...

Streszczenie - Racje przeciw racjom

Streszczenie - Racje przeciw racjom „Racje przeciw racjom”, Cezary Baryka i Szymon Gajowiec. Dwie odległe od siebie wizje przyszłej Polski, dokładnie - wizje drogi do powstania idealnego państwa. Fragment opisuje rozmowę Młodego Baryki z Szymonem Gajowcem, w sytuacji, gdy Cezary wra...

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne POJĘCIE ADMINISTRACJI W naukach administracyjno-prawnych mwi się o administracji w dwch znaczeniach. --Według pierwszego znaczenia -administracja jest pewną organizacją, składającą się z rżnorodnych jednostek organizacyjnych, skupionych wok&...

Krtkoterminowe papiery dłużne

Krtkoterminowe papiery dłużne SPIS TREŚCI: 1. Istota i rodzaje krtkoterminowych papierw dłużnych (KPD) 2. Warunki jakie muszą być spełnione dla dokonania emisji KPD 3. Strona techniczna procesu przygotowania i realizacji emisji 4. Korzyści i wady wynikające z emisji krtko...

Romantyzm

Romantyzm Cech, ktre stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśrd zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrcimy uwagę na formę, to zauwa&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry