• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ignacy Kr...

Nawigacja

Ignacy Krasicki "Pijaństwo".Ignacy Krasicki "Pijaństwo".
jest to satyra, która za przedmiot swojej krytyki obrała sobie wadę nadużywania alkoholu przez szlachtę. Jest to typ satyry dialogowej, w której rozmowa dwóch postaci stanowi sytuacyjny wstęp do obrazka obyczajowego.Bohaterami tego utworu jest dwóch szlachciców, z których jeden jest świeżo po alkoholowej libacji i w swojej opowieści przekazuje przyjacielowi historię z dnia poprzedniego. Zarysowany obraz sytuacji przedstawia nie tylko skłonność do nadużywania alkoholu, ale również wykorzystywanie każdej sposobności do napicia się.Bohater opowiadający swoje przygody wydaje się żałować swoich postępków i swoje racje zamyka zdaniem: "Bogdaj w piekło przepadło obrzydłe pijaństwo!". Rozmówca podchwytuje tą myśl i w długim monologu przedstawia szkodliwość nałogu i pożytki z trzeźwości.Morał zawarty w tej wypowiedzi spuentowany zostaje jednak w sposób nieoczekiwany i paradoksalny "Gdzież idziesz?" - "Napiję się wódki".Puenta tego utworu uderza więc nie tylko w nałóg pijaństwa, ale również w skłonność natury ludzkiej, która pozwala mu popełniać czyny świadomie przez niego oceniane jako złe i szkodliwe.


Przykładowe prace

Accident

Accident Madame Arnold a déclaré qu'elle était la conductrice d'une voiture qui avait stoppé la circulation. Selon le patient, , l'autre véhicule impliqué roulait a environ 45 – 50 mph. Elle déclara que l'autre véhicule avait heurté son véhicule par l'arriere. Madame Arnold reporta aussi que, au moment de l'accident, l...

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna Mechaniczne właściwości drewna Mianem mechanicznych właściwości drewna określa się zdolności przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych. Siły zewnętrzne mogą mieć charakter st...

Odzwierciedlenie światopoglądu na podstawie wybranych utworów.

Odzwierciedlenie światopoglądu na podstawie wybranych utworów. W epoce średniowiecza przyjmowano za sprawy nadrzędne dogmaty religijne, panował teocentryzm, czyli w centrum zainteresowania stal Bóg i związane z Nim sprawy. Co za tym idzie, charakterystyczna cecha literatury średniowiecznej w P...

Ekspresjonizm w sztuce- referat.

Ekspresjonizm w sztuce- referat. Ekspresjonizm Termin ?ekspresjonizm? pochodzi z łacińskiego expressio - wyraz, wyrażenie. Jest to kierunek w sztuce, który rozwinął się w Niemczech w pierwszym 30-leciu XX w. jako sprzeciw wobec naturalistycznej postawy. Ekspresjonizm jest kierunkiem w sztuce s...

Marketing.

Marketing. Istota marketingu sprowadza się do : a) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom nabywcy b) pobudzanie i rozwijanie jego potrzeb całokształtu działań marketingowych do zaspokojenia potrzeb konsumenta i tym samym osiągniecie...

Dlaczego lasy nazywamy zielonymi płucami naszego kraju?

Dlaczego lasy nazywamy zielonymi płucami naszego kraju? UWAGA! Od razu zaznaczam, że nauczycielom zadającym ten temat w większości nie chodzi o sam teren Zielonych Płuc Polski, a ogólnie dlaczego lasy są naszymi płucami. Spis treści : I. Lasy w Polsce - struktura II. Hist...

Wojna domowa w Anglii w XVII w. - notatka w punktach

Wojna domowa w Anglii w XVII w. - notatka w punktach 1. Przyczyny rewolucji: - kształtowanie się kapitalizmu - antagonizmy między klasami społecznymi - rozwój handlu zamorskiego -> potrzeba zwiększenia produkcji - hamowanie kapitalizmu przez arystokrację - utrudnienia w tworzeniu ogólnokrajoweg...

Co myślisz na temat osoby robiącej karierę, która oddaje swoich rodziców do domu opieki (domu starców) ?

Co myślisz na temat osoby robiącej karierę, która oddaje swoich rodziców do domu opieki (domu starców) ? Kariera, kariera i jeszcze raz kariera. To właśnie w dzisiejszych czasach jest najważniejsze dla ludzi. Chcą sobie zapewnić dobre warunki życia, rzucają się w wir pracy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry