• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Imies&#3...

Nawigacja

Imiesłowy - ściagaImiesłowy - ściaga


1.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE –

wyrazy utworzone od czasownikw,

ale będące określeniami rzeczownikw

to imiesłowy przymiotnikowe. Jest to

nieosobowa forma czasownika ktra

podobnie jak przymiotnik, odmienia

się przez przypadki liczby i rodzaje.

W zdaniu najczęściej jest przydawką,

orzecznikiem w orzeczeniu imiennym,

rzadziej podmiotem.

2.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE:

-Czynne: przygotowujący, przygotowująca,

przygotowujące.

-Bierne: zakonserwowany, zakonserwowana,

zakonserwowane.

3.IMIESŁW PRZYSŁWKOWY

to nieodmienna forma czasownika, ktra w

zdaniu najczęściej pełni funkcję okolicznika

sposobu.

4.IMIESŁOWY PRZYSŁWKOWE:

-Wspłczesny: -ąc

-Uprzedni: -wszy, -łszy.

5. Imiesłowowy rwnoważnik zdania to

wypowiedzenie zawierające imiesłw.

Przekształcanie zdania w imiesłowowy

rwnoważnik zdania jest dopuszczalne

tylko wtedy, gdy są zgodne podmioty

w zdaniach składowych.

Przykadowe prace

Życie ludzi w średniowiecznym mieście

Życie ludzi w średniowiecznym mieście Średniowieczna zabudowa miejska sprzyjała i ułatwiała życie dzielnicy. W miastach, często wieloośrodkowych, dawne grody zachowywały odrębność, a czasem nawet i własne obyczaje i przywileje. Aglomeracje rodzin szlachec...

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA Świadomość narodowa- są to prezentowane przez ludzi postawy i zachowania w związku z danym państwem. Jest to poczucie o jednej wsplnocie, że wszyscy jesteśmy jednakowi, mamy te same korzenie, historie i wsplnot&...

Postawy człowieka wobec starości w oparciu o "Granicę" Nałkowskiej.

Postawy człowieka wobec starości w oparciu o "Granicę" Nałkowskiej. Na podstawie analizy fragmentu Granicy Zofii Nałkowskiej i znajomości całego utworu omw zagadnienie postawy człowieka wobec starości temat pracy z podręcznika Język polski cz. 5 do liceum, ...

Istota badań marketingowych

Istota badań marketingowych 1.Istota badań marketingowych – definicja Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania, na ktry składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Proces - jest to ciąg...

Biografia - Adam Małysz

Biografia - Adam Małysz POLSKI ORZEŁ Z WISŁY Adam Małysz jest czołowym polskim skoczkiem narciarskim. Urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. Karierę skoczka zaczął, gdy miał 7 lat. Trenował go jedo wujek Jan Szturc. Następnie po sukcesach juniorskic...

Poświęcenie się idei - rozprawka.

Poświęcenie się idei - rozprawka. Moim zdaniem poświęceni się jakiejś idei praktycznie zawsze rwnoważne jest z podjęciem pewnych mniej lub bardziej znaczących wyrzeczeń, ktre wprowadzają w nasze życie pewnego stopnia dyskomfort. W poniższej rozprawie pragn&#...

"Atrakcyjność turystyczna pojezierza mazurskiego"

"Atrakcyjność turystyczna pojezierza mazurskiego" WALORY WYPOCZYNKOWE!!! Cechami niezbędnymi: -czyste powietrze -cisza -niski stopień urbanizacji Cechami korzystnymi są: -piękne krajobrazy -ukształtowanie terenu,ktre umożliwia uprawianie sportw wodnych WALORY KRAJOZNAWCZE!!...

Rura Kundta

Rura Kundta Rezonator akustyczny w kształcie długiej rury z jednej strony zamkniętej , z umieszczonym wewnątrz źrdłem drgań. Jest tak wąska, że fale biegnące od źrdła i odbijające się od zamkniętego końca rury można uznać za płaskie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry