• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Implemen...

Nawigacja

Implementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywnościImplementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywności
Implementacja oznacza wdrożenie w życie rozwiązań teoretycznych i projektw użytkowych. Rolą jest wprowadzanie do praktyki wszelkiego rodzaju innowacji i usprawnień, czemu odpowiada realizacja określonych pomysłw i koncepcji. Proces ten wyraża całokształt prac przygotowawczo-wdrożeniowych, ktre wykonuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu zadań projektowych.
Strategie są przygotowywane w związku ze zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi, technicznymi i In., jakie zachodzą w działalności firmy. Opracowuje się je w wersji wstępnej i rozwiniętej. Strategie powinny uwzględniać rozwiązania wariantowe oraz przyjęte kryteria efektywności. Oprcz wymagań merytorycznych muszą być brane pod uwagę m.in.: koszty, pracochłonność i cykl realizacji przedsięwzięcia, w konsekwencji zaś opłacalność jego wdrożenia.
Przygotowanie i wdrożenie strategii, rozpatrywane w formule podejścia projektowego:
Organizacja i planowanie przedsięwzięcia
Organizacja zespołw projektowych (zadania projektowe zlecane przez firmę wykonuje się w ramach stałego zakresu dzialania własnych jednostek organizacyjnych lub tez powołuje się je w celu ich realizacji specjalne zespoły projektowe)
Cykl procesu projektowego (jest on liczony jako proces czasu upływającego od momentu określenia zakresu przedsięwzięcia do momentu podjecia decyzji o jego realizacji. Po cyklu projektowym następuje cykl realizacji, będący przedziałem działań wprowadzających dane przedsiębiorstwo w życie)
Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego (jest to wykres organizacji i planowania przedsięwzięcia, opracowanym w układzie chronologicznym procesw , jakie zostały wyrżnione w tym przedziale)
Kosztorys projektu (jest to przedstawienie przewidywanych nakładow na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Odrębnym dokumentem jest kosztorys dotyczący fazy wdrożeniowej, np. modernizacji organizacyjno-technicznej firmy, zakupu i instalacji linii produkcyjnej, wykonania inwestycji budowlanej.
Budżetowanie (element prac przygotowawczo-wdrożeniowych, jest to proces planowania finansowego, ktrey rozpatrywany w szerokim zakresie obejmuje: prognozowanie zmian, budżetowanie kosztw przedsięwzięć, prognozowanie efektw, analizę porwnawczą i kontrolę)
Efekty ekonomiczne proponowanego rozwiązania (zamyka organizację i planowanie przedsięwzięcia. Zestawienie to jest ?ciągiem dalszym? budżetu przedsięwzięcia projektowo-realizacyjnego i zawarte są w nim ekonomiczne efekty wprowadzania zmian. Przy obliczeniach stosowany jest rachunek koordynacyjny, ktrego zadaniam jest uporządkowanie rżnorodnych zmian i przełożenie ich na skutki ekonomiczne. Tym samym zestawienie to jest wyrazem ekonomicznej wykładni zmian restrukturyzacyjnych firmy)
Proces wdrożenia projektu
Procedury koordynacyjne proponowanego rozwiązania (procedury te otwierają wąsko rozumiany proces wdrażania projektu, a do ich podstawowych funkcji należy


Przykadowe prace

Działalność misyjna Kościoła (XVI/XVII w.)

Działalność misyjna Kościoła (XVI/XVII w.) Kościł, poczynając od czasw apostolskich, zawsze był Kościołem misyjnym. Głoszona Ewangelia przez Apostołw i ich następcw sprawiła, że w ciągu kilku wiekw prawdziwą wiarę przyję ...

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze Wydarzenia Rok 1956 jest bardzo istotną datą w historii Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczął on szereg przemian w krajach bloku komunistycznego, był to pierwszy zryw ludnoś...

ONZ - założenie i struktura

ONZ - założenie i struktura ONZ – ZAŁOŻENIE I STRUKTURA. Organizacja Narodw Zjednoczonych , to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodw Zjednoczonych. ONZ jest następczyni&...

List po Angielsku

List po Angielsku Dear Majka, My name is Patrick. I'm fouteen years old. I'm short and slim with short brown hair and green eyes. I'm a pupil. I come from Poland, Bobrowniki. I live with my family is Bobrowniki. There ere five people in my family. My brother's na,e is Marek. He's twenty-one years old. He's go short ...

Historia pewnego mamuta Chuck'a Komr'a

Historia pewnego mamuta Chuck'a Komr'a Pewnego dnia mamut poszedł nad rzekę, by wypić trochę bardzo zdrowej wody. Woda ta zawierała 40 procent alkoholu oraz rury PCV. Mamut zakrztusił się i zrobił: prprprprprpr. Była to trąba, ktrą otrzymał od taty w dniu kobiety. J...

Biografia - Św. Augustyn o sobie.

Biografia - Św. Augustyn o sobie. Witam państwa. Nazywam się Aureliusz Augustyn. Urodziłem się w 354r. Jestem filozofem i teologiem. W młodości studiowałem uwielbianą przeze mnie retorykę. W 387r przyjąłem z rąk biskupa Ambrożego chrześcijaństwo, w...

Obrona Ziembiewicza.

Obrona Ziembiewicza. Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni... Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, ktry zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewicza. Musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć na kilka podstawowych pyta ...

Ocena Piłsudskiego

Ocena Piłsudskiego Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach Polski Osoba Jzefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczeglne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czasie I wojny światowej jako inicjatora powstania Legionw, Komendanta Pierwszej Brygady i jako polityka mobil...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry