• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły

Nawigacja

Przykładowe prace

Interpretacja wiersza Leopolda Staffa "Kowal".

Interpretacja wiersza Leopolda Staffa "Kowal". Sonet Staffa pokazuje koncepcję sztuki i artysty, połączoną z filozofią Nietzschego. W utworze została użyta liryka bezpośrednia, a podmiotem lirycznym jest kowal, którego cel to wykucie serca. Kowal zostaje przedstawiony w t...

Niemiecka kampania w Norwegii i Danii

Niemiecka kampania w Norwegii i Danii U źródeł kampanii norweskiej W 1939 roku Dania, Szwecja i Norwegia były państwami neutralnymi, które zdawały sobie sprawę ze swej bezbronności wobec ataku, zarówno ze strony Niemiec jak i ze strony aliantów. Miały jednak nadzieję, że...

Charakterystyka ziemiaństwa w Nad Niemnem i arystokracji w Lalce.

Charakterystyka ziemiaństwa w Nad Niemnem i arystokracji w Lalce. Nad Niemnem i Lalka to dwie wielkie powieści pozytywistyczne, w których autorzy scharakteryzowali główne grupy społeczne tego okresu. W Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa przedstawiła szlachtę polską po klęsce powstania sty...

To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne

To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne Wstęp: Dzieje romansu Tristana i Izoldy - wypicie przez kochanków eliksiru - ucieczka przed królem Markiem - darowanie win, odejście Tristana Rozwinięcie: przykłady nieszczęśliwych kochanków - W. Szekspir Romeo i Julia – romans mi&#...

Świętoszek Moliera jest komedią charakterów i traktuje o ważnym problemie

Świętoszek Moliera jest komedią charakterów i traktuje o ważnym problemie Świętoszek został napisany w XVII- wiecznej Francji i przedstawia historię obłudnego spryciarza, który wykorzystując naiwność zamożnego człowieka próbuje przejąć cały jego...

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe POWSTANIEM – nazywamy zryw do walki zbrojnej przeciw niechcianej władzy tak swojej, jak i zaborczej. Pierwszym takim zrywem była insurekcja kościuszkowska z 1794 roku. Teraz będziemy mieli do czynienia z drugim wielkim powstaniem w dziejach naszego narodu. Powstanie listopa...

Buntowniczka z wyboru – charakterystyka Antygony

Buntowniczka z wyboru – charakterystyka Antygony Plącze się dziwem myśl przerażona – / bo jakże powiem, że to inna,/ gdy jasno widzę: To Antygona!/ Biedna dziewczyna.. Prawda wyszła na jaw. Próbująca wbrew zakazowi króla pogrzebać zwłoki brata, tytułowa boha...

Hugo Kołłątaj.

Hugo Kołłątaj. Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie kształcił się w Akademii Krakowskiej, którą ukończy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry