• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły

Nawigacja

Przykładowe prace

Obrona Ziembiewicza.

Obrona Ziembiewicza. Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni... Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewicza. Musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć na kilka podstawowych pyta ...

Rola Makbeta i Lady Makbet w zabójstwie Dunkana oraz ich zachowanie po dokonaniu zbrodni.

Rola Makbeta i Lady Makbet w zabójstwie Dunkana oraz ich zachowanie po dokonaniu zbrodni. Makbet Wiliama Szekspira jest utworem opowiadającym o losach i przeżyciach pewnego dowódcy wojsk Szkockich – Makbeta. Treść utworu oparta jest na faktach autentycznych. W roku 1040 pierwszy historyczny król Szkocji...

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej Okresy: 1920 – 1926 – trudności w odbudowie gosp. wszystkich porozbiorowych terenów Polski (hiperinflacja (rząd Witosa) i naprawa skarbu państwa przez Wł. Grabskiego, początek wojny celnej z Niemcami (1925)) 1926 – 1929 –...

Nurty Oświecenia.

Nurty Oświecenia. Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duchu katolickim oraz cenzurowanie ksiąg. Kościół, dbając o nieskażenie...

Współczesne społeczeństwo polskie

Współczesne społeczeństwo polskie 1. POJĘCIE SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwo: 1) pot. ogół mieszkańców danego kraju 2) zbiór ludzi o wspólnej kulturze, którą przekazują kolejnym pokoleniom, wspólnym terytorium i wspólnej tożsamości1 3) zo...

Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- główne kierunki i przedstawiciele.

Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- główne kierunki i przedstawiciele. Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- główne kierunki i przedstawiciele. Pracę na powyższy temat przedstawię w sposób chronologiczno - prob...

Wikingowie starożytności

Wikingowie starożytności WIKINGOWIE STAROŻYTNOŚCI Za czasów cesarza Probusa (III w.n.e) frankijscy piraci wyruszyli z Azji Mniejszej, aby dotrzeć do swoich siedzib nad Morzem Północnym. Wyprawa ta odbiła się imperium głośnym echem, gdyż wiele lat późn...

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w. I. Zróżnicowanie religijne w XVI w. Europie a. powstanie nowej renesansowej wizji świata: - odejście od średniowiecznego teocentryzmu - humanistyczne poszukiwanie nowej wizji Boga i Kościoła (badania teologiczne Erazma z Rotterdamu ) XVI w. okrese...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry