• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły

Nawigacja

Przykładowe prace

Problem winy i kary w powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara

Problem winy i kary w powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara Głównym bohaterem Zbrodni i kary jest Rodion Raskolnikow, były student, młodzieniec wrażliwy i myślący krytycznie, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie liczy on na żaden cud, bo w Boga nie wierzy. Nie p...

Droga, którą wybrała Balladyna, była niewłaściwa - rozprawka.

Droga, którą wybrała Balladyna, była niewłaściwa - rozprawka. "Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym." Arystoteles Te słowa Arystotelesa brzmią tak, jakby posłużyły za główny motyw i morał do na...

I śmiech niekiedy może być nauką.

I śmiech niekiedy może być nauką. Tematem mojej pracy jest śmiech który niekiedy też może być nauką. Powyższą tezę postaram się udowodnić poniższymi argumentami. Moim pierwszym argumentem jest utwór ,,skąpiec napisany przez Moliera. Wybra...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny Cechy istotne z punktu widzenia eksportu pośredniego i bezpośredniego. Bezpośredni: ˇ dobrami inwestycyjnymi ˇ bezpośredni kontakt z klientem ˇ wymaga dobrej znajomości rynku ˇ własna akwizycja, reklama, marketing, badanie rynku ˇ własny dział eksportu ˇ wła...

Najważniejsze odkrycia w dziedzinie fizyki w XX wieku.

Najważniejsze odkrycia w dziedzinie fizyki w XX wieku. KALENDARIUM DAT: - 1900r. - niemiecki fizyk Max Planck przedstawił teorię kwantową, - 1905-1908r. - Albert Einstein ogłosił i opublikował swoje cztery prace na temat teorii względności, które zmieniąją myślenie o...

Specyfika poezji C.K. Norwida - tematyka, kompozycja, forma.

Specyfika poezji C.K. Norwida - tematyka, kompozycja, forma. Elegia "Fortepian Szopena" (pochodzi z tomu "Vademecum") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozytora. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wstęp do nauki o państwie i prawie ŹRODŁA PRAWA: ˇ Konstytucja ˇ Ustawy ratyfikowane ˇ Umowy między narodowe ˇ Rozporządzenia ˇ Akty prawa miejskiego Akty prawa miejskiego- obowiązują one wszystkich( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i ustawy uch...

Porównanie hymnu Kochanowskiego "Czego chcesz od nas Panie" i "Pieśni Słonecznej".

Porównanie hymnu Kochanowskiego "Czego chcesz od nas Panie" i "Pieśni Słonecznej". Hymn Kochanowskiego i Pieśń Słoneczna są dziełami chwalącymi potęgę Boga, gdyż pochodzą z tej samej epoki w dziejach literatury. Świadczą o tym apostrofy do ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry