• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły

Nawigacja

Przykładowe prace

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego 1. Rdzeń kręgowy Do ośrodkowego układu nerwowego należy rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubien...

Dynamika

Dynamika Pedem nazywamy –wektorową wielkość fizyczną ,która jest iloczynem masy i prędkości Poruszającego się ciała. Siła –siła jest wielkością fizyczną równą stosunkowi zmiany pędu do czasu w którym Ta zmiana następuje p=t*F Z...

Średniowieczne ars moriendi jako kwintesencja światopoglądu epoki.

Średniowieczne ars moriendi jako kwintesencja światopoglądu epoki. Pieśń o Rolandzie jest przykładem Chansons de geste. Przedstawia nam także doskonałą ars moriendi Opowiada ona o dzielnym rycerzu, hrabim Rolandzie. Jest on dowódcą tylnej straży króla Karola Wielkiego oraz j...

Pytania do egzaminu

Pytania do egzaminu 1.definicja ekonomi makroekonomi i mikroekonomi Eknomia jest to nauka o alokacji czyli rozdziale ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia potrzeb dzielimy ją na dwie grupy: mikroekonomię- bada zachowanie konsumentów i podmiotów gospodarczych makroekonomię- bada procesy zachodzące w ca ...

Narodziny Integracji Europejskiej

Narodziny Integracji Europejskiej NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Tragiczne doświadczenia II wojny światowej sprawiły, iż proces unifikacji kontynentu europejskiego może być jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W tym czasie i kontekście pojawiła...

Opis miniatury francuskiej "Architekt wszechświata"

Opis miniatury francuskiej "Architekt wszechświata" Obraz Architekt wszechświata jest miniaturą francuską, która pochodzi z połowy XIII wieku. Przedstawia fakt tworzenia świata przez Boga. Warto zwrócić uwagę na jego stopę i kawałek ubrania, które wystają poza namalowane ...

Najwazniejsze cytaty Chrystusa

Najwazniejsze cytaty Chrystusa ˇ Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.[Mt,23,8-10] ˇ Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.[J,15,13] ˇ Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan ...

Demokracja szlachecka- zmiany w systemie sprawowania władzy.

Demokracja szlachecka- zmiany w systemie sprawowania władzy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej na tle dziejów ulegał ciągłym przemianom. W połowie XV doszło do kolejnego przekształcenia w niespotykaną w dotychczasowych państwach demokrację szlachecką. Szczególne znaczenie dem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry