• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły

Nawigacja

Przykładowe prace

Biblia jako źródło wiedzy o świecie i o człowieku.

Biblia jako źródło wiedzy o świecie i o człowieku. Biblia powstała pomiędzy XIII w.p.n.e a I w.n.e.. Napisana została w trzech językach: greckim, hebrajskim i aramejskim. Opisuje powstanie świata i dzieje człowieka. Biblia jest źródłem wiedzy o świecie i o czł...

Jak wyobrażasz sobie niebo?

Jak wyobrażasz sobie niebo? Każdy w odmienny sposób wyobraż sobie niebo, metę człowieczej wędrówki. Nie ma definicji tego zagadnieni, chociaż zwykle niebo kojaży nam sie z rajem, miejscem wiecznego szczęścia. W moich wyobrażeniach niebo jest miejscem spotkania...

Zarządzanie jakością usług turystycznych

Zarządzanie jakością usług turystycznych 1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system? Kilka systemów ISO 3. Jak można budować zintegrowany system? Wprowadzać każdy system z osobna, następnie zająć si...

Układ nerwowy

Układ nerwowy Komórka nerwowa, inaczej neuron, jest podstawowa jednostka anatomiczno-czynnosciowa tkanki nerwowej. Sklada sie ona z ciala komorki okreslanego mianem perikarionu, i dwoch rodzajow wypustek - licznych zazwyczaj wypustek cytoplazmatycznych, noszacych nazwe dendrytow, i pojedynczej wypustki osiowej, zwanej neury...

Negocjacje.

Negocjacje. Negocjacje - to proces interakcji w którym przynajmniej 2 strony widzące konieczność wspólnego zaangażowania dla osiągnięcia celu ale początkowa różnica się oczekiwaniami próbują za pomocą argumentów i perswazji przezwyciężyć dzielące je ró&...

Turystyka krajoznawcza

Turystyka krajoznawcza TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA Podejmując temat turystyka krajoznawcza, należało by na wstępie określić oba (często niesłusznie utorżsamiane ze sobą) pojęcia: turystyka i krajoznawstwo. W rzeczywistości turystyka jest drogą do krajoznawstwa, n...

Emigracja po upadku powstania listopadowego

Emigracja po upadku powstania listopadowego Wielka Emigracja, emigracja polityczno-patriotyczna po upadku powstania litopadowego (1830-1831), do której dołączyli w późniejszym okresie inni uchodźcy, głównie z zaboru rosyjskiego. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należa&...

Analiza porównawcza wierszy K.K.Baczyńskiego "Pokolenie" ('41 r.) i "Pokolenie II" ('43 r.)

Analiza porównawcza wierszy K.K.Baczyńskiego "Pokolenie" ('41 r.) i "Pokolenie II" ('43 r.) Czas wojny totalnej. To wlasnie jej zostało podporządkowane całe życie K.K.Baczynskiego. Pytanie o sens historii, zycia i smierci nabralo nowego wymiaru. Doświadczenie II wojny swiatowej wywarlo na pokoleniu ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry