• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Indukcja...

Nawigacja

Indukcja elektromagnetycznaIndukcja elektromagnetyczna
Doświadczenie Faradaja- obserwujemy zmianę energii mechanicznej w elektryczną. Podczas zbliżania i oddalania magnesu, wskazwka miniamperomierza wychyla się raz w jedną, raz w druga stronę. W zamkniętym obwodzie, umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym, płynie prąd elektryczny. Poruszając magnesem, zmieniamy pole magnetyczne, co powoduje wyindukowanie sie prądu w zwojnicy.Jeśli pole jest stałe, prąd nie płynie- byłoby to sprzeczne z zasadą zachowania energii.Jeśli przerwiemy obwd, wtedy na zaciskach otrzymujemy siłę elektromotoryczną. Jeśli dołączymy do zaciskw odbiornik, wtedy mwimy o napięciu. Kierunek prądu zależy od ruchu magnesu- zbliżenie lub oddalenie.Zaobserwowane zjawisko nosi nazwę indukcji elektromagnetycznej, a powstający prąd nazywa się prądem indukcyjnym. Kierunek prądu określa reguła Lanza. prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że wytworzone pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie, ktra go wywołała.

Sposoby indukcji:

- poruszając magnesem trwałym w zwojnicy,

- zbliżając lub oddalając cewkę z prądem,

- włączając i wyłączając prąd w cewce,

- zmieniając natężenie prądu w cewce.


Przykadowe prace

"Księga Hioba" postaramy sie odpowiedzieć na pytanie ,,czym jest cierpienie??"

"Księga Hioba" postaramy sie odpowiedzieć na pytanie ,,czym jest cierpienie??" ,,Księga Hioba" podejmuje problem sensu ludzkiego cierpienia. Prbuje rozwikłać jedną z prawd egzystencjonalnych. Doświadczenia Hioba są bliskie wszystkim ludziom. Epitety charakteryzujące bohatera (bogoboj...

Związki pedagogiki z innymi naukami

Związki pedagogiki z innymi naukami Spis treści 1.Wyjaśnienie słowa pedagogika. 2.Socjologia, psychologia jako nauki ściśle związane z pedagogiką. 3.Nauki, ktrych przedmiot tworzy kontekst dla wyjaśnienia faktw edukacyjnych wraz z pedagogiką: a) medycyna ...

Programy głwnych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji

Programy głwnych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji 1.) Po upadku Powstania Listopadowego ostatecznie na emigracji(Francja, Anglia) znalazło się 10 tysięcy Polakw, rżniących się między sobą w poglądach politycznych. Ostatecznie ukształtowały się 3 stronn...

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby dziedziczne. Jednym s&#...

Manifesty i programy epoki.

Manifesty i programy epoki. Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we wspłczesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezygnację z określania miejsca człowieka w naturze. Sztuka "wielka", nieśmiertelna...

Średniowieczna kobieta.

Średniowieczna kobieta. W średniowieczu moja pozycja uległa gruntownemu pogorszeniu czego doprowadziło wspłdziałanie kilku, nawzajem warunkujących się czynnikw: Wbrew potocznemu wyobrażeniu kultura średniowieczna była kulturą kultu siły, kulturą ktra...

Czy wizja człowieka i świata zawarta w utworach Jana Kochanowskiego mogłaby być aktualna i dziś?.

Czy wizja człowieka i świata zawarta w utworach Jana Kochanowskiego mogłaby być aktualna i dziś?. Jan Kochanowski jako wybitny Renesansowy poeta odnosił się do otaczającego go świata. Był pierwszym wielkim mistrzem słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. W jego ...

Zawd i jego znaczenie w wyznaczaniu pozycji i statusu społecznego jednostki

Zawd i jego znaczenie w wyznaczaniu pozycji i statusu społecznego jednostki 1. Co to jest zawd. 2. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. 3. Klasyfikacja zawodw. 4. Zmiany w strukturze zawodowej w powojennej Polsce. 5. Atrakcyjność zawodw. 6. Uznawalność tytuł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry