• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Indywidu...

Nawigacja

Indywidualności romantyzmuIndywidualności romantyzmu
Indywidualności i ich życie.Przedstaw temat na przykladach wybranych utworowepoki romantyzmu

Romantyzm w polskiej literaturze przypada w latach 1822-1863.Do jego czołowych przedstawicieli można zaliczyć między innymi Mickiewicza,Slowackiego,Norwida,Kraśnickiego czy Kraszewskiego.

Najważniejsze założenia filozoficzne i ideowe romantyzmu kształtowały się w oparciu o dążenia do społecznych i politycznych przemian demokratycznych, do odrodzenia bądź wyzwolenia narodowego oraz w parciu o przewartościowanie podstawowych poglądw na świat i człowieka sformułowanych wepoce oświecenia bunt młodych" przeciw starym". Myśl wielu romantykw skupiała się wokł tematyki historycznych przemian irewolucji, rozwoju świata osiąganego wśrd męki i poświęceń ducha, zagadnienia roli jednostki izbiorowości w historii, czy potęgi świadomej woli ludzkiej

Mickiewicz pozostawił ogromną i zrżnicowaną spuściznę literacką W 1822 opublikowal ,,Poezje"tom 1ktore uznaje sie za początek romantyzmu w polsce.W ,,Przedmowie" i w balladzie ,,romantyczność"sformulował nowy program literatury odwolującej sie do wierzeń i wyobrażeń ludowych,świata uczuć.w tej poezji zostaly sztywne granice gatunkow.Krasicki w licznych utworach zawarl obraz wspłczesnego mu społeczeństwa oraz naszej narodowej przeszłości.Okres twrczości poety można podzielić na 3 okresy łodzieńczy,wołyńsko-warszawski i drezdeński.Ostatni okres obfitował w powieści historyczne.stał sie w nich wychowawcom narodowym we wszystkich kierunkach pracy oświatowej, naukowej i społecznej.

Krasiński debiutował w 1828 jako autor przepełnionych makabrą opowieści gotyckich.Już wtedyujawnily sie najbardziej charakterystyczne cechy poezji pisarstwa poety jego obsesja cierpienia,zagłady i śmierci.

Jednym z utworw poety jest nie-boska komedia w ktry może być interpretowany dwuznacznie określa historie jako dzielo ludzkości lub komedie dziejącą sie bez boskiej interwencji,przeczącą planą boskim.W utworze jest także zawarta krytyka typoworomantycznego nastawienia do rzeczywistości.

Poscy poeci romantyzmu pozostawili po sobie liczne i wybitne dziela.Dziekiwybitnym wieszczą tego czasu możem poznawać dorobek kulturowy polski.


Przykadowe prace

Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy

Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy Zadaniem poniższego raportu jest przedstawienie metod generowania pomysłw i wyboru możliwych rodzajw prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, w ktrym mieszkam. Będąc mieszkańcem gminy Bielany, będę ...

Dlaczego w XVII w. upadła gospodarka folwarczno - pańszczyźniana?

Dlaczego w XVII w. upadła gospodarka folwarczno - pańszczyźniana? Źrdła załamania gospodarczego Rzeczypospolitej, ktre nastąpiło w drugiej połowie XVII w., były przedmiotem rżnorodnych interpretacji w polskiej nauce historycznej. Dawniejsi historycy dość zgodnie...

Społeczne skutki monopolu

Społeczne skutki monopolu Społeczne skutki monopolu, integracja rządu na rynku monopolistycznym, złe i dobre strony konkurencji niedoskonałej. Mianem monopolu określamy rynek na ktrym znajduje się tylko jeden, jedyny sprzedawca. Monopol dookreślenie sytuacji na rynku, ktra charakteryzuje...

Analiza i interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna Do galernikw

Analiza i interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna Do galernikw Jan Andrzej Morsztyn "Do galernikw" (sonet) Strapieni ludzie, źle się z wami dzieje, Lecz miłość ze mną okrutniej poczyna: Was człowiek, a mnie silny bg zacina, Wy macie wyniść, jam bez tej nad...

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głwnych powiązań gospodarek poszczeglnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wie...

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy: Adama Zagajewskiego "Klęska" i Ewy Lipskiej "Kraj podobny do innych"

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy: Adama Zagajewskiego "Klęska" i Ewy Lipskiej "Kraj podobny do innych" Oba analizowane przeze mnie wiersze są utworami wspłczesnymi. Zarwno Klęska Adama Zagajewskiego, jak i Kraj podobny do innych Ewy Lipskiej mwią o narodzie polskim i jego zachowaniach....

Stosunek aliantw do sprawy polskiej.

Stosunek aliantw do sprawy polskiej. Stosunek aliantw zachodnich do sprawy polskiej był tylko formalnie jednoznaczny. Rząd brytyjski powtarzał, że nie uznaje zmian terytorialnych dokonanych w Polsce od sierpnia 1939 r. Rwnież rząd amerykański oświadczył, że nie uznaje zmian st...

Wpływ przemian w Polsce na stan kultury w latach 90-tych XX wieku.

Wpływ przemian w Polsce na stan kultury w latach 90-tych XX wieku. W ostatnich dwudziestu latach dwa wydarzenia zdają się mieć dla polskiej poezji znaczenie fundamentalne. Pierwsze to przyznanie w 1980 roku Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Czesławowi Miłoszowi, drugie - Nobel w tej samej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry