• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Instytuc...

Nawigacja

Instytucje i organizacje wspierjące ludzi starszych w Polsce. (gerontologia społeczna)Instytucje i organizacje wspierjące ludzi starszych w Polsce. (gerontologia społeczna)
Dom pomocy społecznej (ang. social welfare lwme) typu zamkniętego, na?zywany inaczej stacjonarnym domem pomocy społecznej, jest instytucjonalną formą pomocy społecznej sensu stricto. Mieszkańcy placwki zamieszkują tam stale lub tymczasowo, jednocześnie mają względną swobodę poruszania się poza jej obrębem. Celem działalności domw pomocy społecznej jest świadczenie osobom w nich zamieszkałym całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich nie?zbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na pozio?mie obowiązującego standardu. Ponadto domy te umożliwiają ich mieszkań?com korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych? Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla osb potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, ktre nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i ktrym nie moż?na zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. O miejsce w domu pomocy społecz?nej ubiegają się przede wszystkim osoby pozbawione opieki ze strony bli?skich, a ostatnio coraz częściej dom ten staje się miejscem świadomie wy?bieranym na dalsze życie. dom pomocy społecznej to częściej miejsce wygnania niż wyboru, a de?cyzja o przeniesieniu do placwki podyktowana jest koniecznością. Leszek Sołtysiak podaje, że osoby starsze decydują się zamieszkać w domu pomocy społecznej głwnie ze względu na pogarszający się stan zdrowia i lęk o nie, kłopoty mieszkaniowe, konflikty ze wspłmieszkańcami oraz namowy przy?jacił, znajomych i członkw rodziny.
Istnieją rżne typy domw pomocy społecznej, ktre określa usta?wa o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą kryterium podziału stanowi ka?tegoria odbiorcy usług. Ta typologia obejmuje domy pomocy społecznej dla: 1) osb w podeszłym wieku, 2) osb przewlekle somatycznie chorych, 3) osb przewlekle psychicznie chorych, 4) dorosłych niepełnosprawnych in?telektualnie, 5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 6) osb niepełnosprawnych fizycznie. W praktyce bywają domy pomocy społecznej posiadające dwa profile, przede wszystkim dla osb w podeszłych wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Wymienione rodzaje domw należą do sektora państwowego. Państwo?we domy pomocy społecznej mogą być placwkami o zasięgu:
*gminnym - gdy są prowadzone przez gminy, podlegają prezydentowi, bur?mistrzowi lub wjtowi za pośrednictwem ośrodkw pomocy społecznej,
*powiatowym - jeśli pozostają w gestii starosty,
*regionalnym - gdy są prowadzone przez samorząd wojewdztwa
Pobyt w państwowych domach pomocy społecznej jest od?płatny, Opłatę za pobyt ponoszą: 1) mieszkaniec placwki _ nie więcej niż 70% dochodu tej osoby; 2) małżonek mieszkańca lub jego zstępni przed wstępnymi; 3) gmina, z ktrej mieszkaniec został skierowany do placwki.
Ob


Przykadowe prace

Analiza i interpretacja utworu Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży.

Analiza i interpretacja utworu Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży. Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, rwnież cykl czterech sonetw autorstwa Jana Kasprowicza pt. Krzak dzikiej rży posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poe...

Controlling

Controlling Controlling ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się je z funkcjonującą tam od 1778 roku w centralnej administracji państwowej instytucją controllera. Z kolei w roku 1880 po raz pierwszy utworzono w przedsiębiorstwie stanowisko comptrollera , ktry pełni ...

Podobieństwo filmu Equilibrium K.Wimmera do książki G. Orwella "Rok 1984"

Podobieństwo filmu Equilibrium K.Wimmera do książki G. Orwella "Rok 1984" Podobieństwo filmu Equilibrium K.Wimmera do książki G. Orwella "Rok 1984" Według mnie scenariusz i fabuła filmu Equilibrium w dużej mierze jest oparta na książce G. Orwella Rok 1984. Po obejrze...

Unia Polsko-Saska, Poniatowski, Sejm Wielki

Unia Polsko-Saska, Poniatowski, Sejm Wielki UNIA POLSKO-SASKA August II i August III-rządzą w 1697-1763 Unia Personalna między Polską a Saksonią:POLSKA(tron elekcyjny,krysyz gospodarczy,szlachta,wyznanie rzymskokatolickie z nietolerancją religijną) SAKSONIA(tron dziedziczny,dobra gospodar...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy. 1. Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary prg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wie...

"Wesele"- geneza i pierwowzory postaci

"Wesele"- geneza i pierwowzory postaci Inspiracją do napisania utworu było huczne, trwające parę dni wesele poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykwny – chłopskiej crki. Ślub ten odbył się 20 listopada 1900r. w kościele Mariackim w Krakowie, zaś wesele w dworku W&#...

Czy zgadzasz się ze słowami św. Pawła: "Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość"?

Czy zgadzasz się ze słowami św. Pawła: "Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość"? Wiara, nadzieja i miłość to trzy podstawowe wartości, najważniejsze uczucia. Przez życie idziemy za...

Głwne cechy myślenia utopijnego na podstawie Państwa Platona oraz pism T.More’a i F. Bacona

Głwne cechy myślenia utopijnego na podstawie Państwa Platona oraz pism T.More’a i F. Bacona ? Utopia to gatunek literatury dydaktycznej prezentujący wizje wzorowo zorganizowanego społeczeństwa. Społeczeństwa, ktrego mądrzy i zarazem szlachetni obywatele wsplnie pracuj&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry