• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Interpre...

Nawigacja

Interpretacja "Pieśni V" (Pieśń o spustoszeniu Podola) - J. KochanowskiegoInterpretacja "Pieśni V" (Pieśń o spustoszeniu Podola) - J. Kochanowskiego
Autor w "Pieśni V" odwołuje się do najazdu Tatarw na Podole z 1575r. Najazd ten wiązał się z wzięciem do niewoli ok. 50 tysięcy Polakw oraz ze spaleniem i ograbieniem wielu podolskich wiosek.

Tatarzy byli bezlitośni. Autor określa ich mianem "psw bisurmańskich", podczas gdy do Polaka zwraca się "Cny Lachu". Stwarza tym samym ogromną przepaść między Turkami a Polakami, wywyższając znaczenie Rodakw nad wrogami.

Kochanowski oskarża Turkw o napaść na nasz kraj, podczas gdy był on pozbawiony krla. Określa Polakw mianem owiec, ktre porzucił pasterz. Wywołuje u czytelnika pogardę, mwiąc o losie kobiet wziętych w jasyr (zostawały one niewolnicami, służkami, czy nawet nałożnicami).

Autor ukazuje rwnież hańbę Polakw - pisze, iż pozwolili się zawojować narodowi, ktry nie potrafi budować miast, lecz gnieździ się w namiotach. W sposb otwarty wytyka ich głupotę - pokazuje im, że nie potrafią obronić się przed słabszym narodem. Ukazuje, iż przedkładają oni dobra materialne nad dobro Ojczyzny. Apeluje, by szlachta zebrała fundusze na utworzenie i opłacenie armii zawodowej, ktrej najważniejszym zadaniem była by ochrona państwa.

Autor, by osiągnąć swj cel używa argumentw logicznych, emocjonalnych, jak rwnież opartych na wiedzy i doświadczeniu. Jednym z argumentw logicznych jest fakt, iż Turcy mieszkali w namiotach i nie potrafili stworzyć osiadłego trybu życia, zaś my, ktrzy zbudowaliśmy niegdyś tak potężne państwo, daliśmy się im pokonać. Przez argumenty emocjonalne, takie, jak los kobiet wziętych do niewoli, czy ukazanie Turw w złym świetle, autor wywołuje chęć odwetu.

Celem autora było wywołanie u czytelnika pogardy dla Turkw.


Przykadowe prace

Ropa naftowa

Ropa naftowa Z chemicznego punktu widzenia ropa naftowa to mieszanina rżnych węglowodorw. W węglowodorach stałych rozpuszczone są węglowodory ciekłe i gazowe. W skład ropy naftowej wchodzi wiele pierwiastkw. Są to głwnie niemetale, ale znaleźć tam można...

Choroby wywołane brakiem lub obniżeniem odporności

Choroby wywołane brakiem lub obniżeniem odporności Zjawisko odporności poznano już właściwie setki lat temu, kiedy to zauważono, że człowiek, ktry przeszedł jakąś chorobę nie chorował na nią powtrnie – a więc był na nią uodporn...

Interpretacja tekstu literackiego.

Interpretacja tekstu literackiego. Interpretacja tekstu literackiego: 1. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst. 2. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, składnik kompozycji albo jakiś inny element treści). 3. Postaw hipotez...

Recenzja filmu "Stara Baśń"

Recenzja filmu "Stara Baśń" Pewnego dnia na poczatku listopada pani ucząca mnie języka polskiego zaproponowala klasie ,do ktrej uczęszczam wyjazd do kina na "Starą Baśń".Film ten zostal juz dobrze rozreklamoway więc wiedzieliśmy, że jest to dzielo J.Hoffmana jedneg...

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i crki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wyższe...

Gwiazdozbiory

Gwiazdozbiory Gwiazdozbiory, konstelacje, konwencjonalnie wyodrębnione fragmenty nieba (pierwotnie tylko najjaśniejsze gwiazdy danego fragmentu nieba). Zgodnie z tradycją sfera niebieska jest dzielona na wyodrębnione obszary tworzące gwiazdozbiory. Podstawę gwiazdozbiorw tworzą układy ge...

Życie jest cudownym darem.

Życie jest cudownym darem. Wczoraj obejrzałem film pt. Granice Wytrzymałości, ktrego treścią była wspinaczka na szczyt K2. Dał mi on wiele do myślenia. Film opowiada o grupie pięciorga młodych ludzi, ktrzy prbują pokonać siły natury: lawiny, burze &#...

Skutki walki cesarstwa z papiestwem

Skutki walki cesarstwa z papiestwem Walka cesarstwa z papiestwem i jej następstwa dla średniowiecznej Europy i Polski. Przyczyną konfliktu między cesarstwem a papiestwem był tzw. spr o inwestyturę. Była to ceremonia nadawania lenna (ziemi, urzędu) wasalowi przez seniora, ktra miał...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry