• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Interpret...

Nawigacja

Interpretacja porównawcza "Bogurodzicy" oraz "Lamentu świętokrzyskiego".Interpretacja porównawcza "Bogurodzicy" oraz "Lamentu świętokrzyskiego".
Na podstawie interpretacji porównawczej Bogurodzicy oraz Lamentu świetokrzyskiego wskaż i omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej piesni maryjnej."Bogurodzica" oraz "Lament Świętokrzyski" to utwory powstały w okresie średniowiecza. Pierwszy z nich pochodzi z połowy XIII w., natomiast drugi z XV w. ?Lament świętokrzyski? często jest tytułowany jako ?Posłuchajcie, bracia miła? oraz ?Żale Matki Boskiej pod krzyżem?."Bogurodzica" to najstarsza polska pieśń religijna, modlitewna, jest liryką bezpośrednią, w której podmiot zbiorowy, którym są wierni, prosi Syna Bożego, za pośrednictwem Maryi i Jana Chrzciciela, o dostatnie i szczęśliwe życie oraz miejsce w niebie po śmierci. ?Lament świętokrzyski? należy do gatunku wypowiedzi lamentacyjnej, czyli płacz. Jest to wypowiedź Marii, jej monolog. Nadawcą jest Matka Boża, natomiast odbiorców jest wielu.Podmiot liryczny w ?Bogurodzicy? uważa Marię za osobę bliską i życzliwą ludziom, za pośredniczkę między ludźmi a Bogiem, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest ona osobą świętą, wywyższoną. Podmiot liryczny czuje pewien respekt do Boga, dlatego prosi Maryję o jej wstawiennictwo u Niego oraz Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W utworze ?Posłuchajcie bracia miła? Matka Boska opisuje swe cierpienie po stracie jedynego syna.Cierpienia wewnętrzne Marii podkreśla metafora, która jest równocześnie hiperbolą ? ?Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości?, która opisuje osłabłe ciało oraz zwiotczałe kości ? w ten sposób autor ukazał wnętrze wystawione na ból, męki duchowe. Utwór przepełniony jest uczuciami, przeżyciami Matki Bożej ? gniew, żal, ból, cierpienie, bezradność, miłość. ?Bogurodzica? nie zawiera takiego gąszczu przeżyć wewnętrznych, nie porusza czytelnika swymi obrazami. W opisach w ?Lamencie świętokrzyskim? wszechobecna jest krew, która symbolizuje ból, tragedię, śmierć. Zrozpaczona Matka opisuje zdarzenia pod krzyżem ? widziała zakrwawione ciało Jezusa, Jego mękę i tortury. Bogactwo epitetów i wyrażeń ? ?uboga żena?, ?rozkrwawione narodzenie?, ?ciężka chwila?, ?krwawa godzina? ? obrazują cierpiącego Jezusa i spoglądającą na Niego Matkę.Maryja zwraca się do ludzi z uczuciem (czułością, miłością) poprzez apostrofę ? ?Posłuchajcie, bracia miła?, ?Pożałuj mię, stary, młody?, która zawiera prośbę o wysłuchanie jej skargi i okazanie współczucia dla jej cierpienia. Matka chce zwrócić na siebie uwagę, pragnie się wyżalić, opowiedzieć o wielkiej tragedii, która spotkała ją, gdy straciła jedynego, ukochanego Syna. Pragnie ulżyć cierpieniu Chrystusa, podzielić z Nim jego fizyczne męki, a nawet śmierć. Aby ukazać miłość matki do dziecka, czułość, wielkie cierpienie Maryi użyto deminutyw ? ?Synku?, ?głowka?.


Przykładowe prace

Majowie

Majowie Majowie , były to plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze , majańskiej rodziny językowej. Ok. 1000 roku p. n. e. na nizinach Gwatemali pierwsi rolnicy z plemienia Majów zaczęli zakładać niewielkie wioski. Poprzez wymianę handlową i wojny Majowie rozwijali trad...

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych. 3.1 Porty Morskie jako miejsce lokalizacji centrów logistycznych Porty morskie jak cała gospodarka morska zmieniają się zgodnie ze zmianami zachodzącymi w gospodarce ś...

Charakterystyka Santiaga z opowiadania Ernesta Hemingwey'a

Charakterystyka Santiaga z opowiadania Ernesta Hemingwey'a Santiago to główny bohater książki Ernesta Hemingwaya pt. Stary człowiek i morze. Był on siedemdziesięcioletnim człowiekiem, który został bardzo doświadczony przez los. Był wdowcem i czuł się bardzo samot...

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego Sieroctwo społeczne jest w Polsce zaliczane do zjawisk patologicznych dotykających rodzinę. Sieroctwo naturalne występuje w przypadku śmierci obojga rodziców, charak- terystyczn...

Jaki jest stosunek człowieka do Biblii?

Jaki jest stosunek człowieka do Biblii? Teoretycznie Biblia dla wierzących jest dziełem wyjątkowym i niepowtarzalnym, które trzeba czytać z racji przekazu, jaki w niej jest zawarty. Z żalem muszę jednak przyznać, że w większości przypadku tylko teoretycznie. Gdyby przeprow...

Porównanie obrazu Boga zawartego w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza

Porównanie obrazu Boga zawartego w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza Zarówno "Hymn" Juliusza Słowackiego jak i "Wielka Improwizacja" Adama Mickiewicza są w kanonie polskiej literatury romantycznej. Każdy z tych utworów mówi o sprawach duchowych,a podmi...

Meine Familie

Meine Familie Meine Familie ist nicht gro. Ich habe weder keine Schwester noch keinen Bruder, aber ich habe einen Hund. Wir wohnen im Wohnblock. Meinen Eltern beide arbeiten. Sie arbeiten viel und ich lerne auch viel, so wir haben fast keine freie Zeit. Meine Muti ist sehr beschftigt, weil sie nicht nur arbeitet, aber sie studi...

Przyimki z biernikiem

Przyimki z biernikiem Do przyimków łączących się z biernikiem (Akkusativ) należą: *bis- aż, do, aż do np. Der Zug fhrt bis Berlin/ Ich arbeite hier bis Ende April/ Die Ferien dauert bis zum ersten September. *durch- przez np. Wir gehen durch den Park. *entlang- wzdłuż np....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry