• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Inwentar...

Nawigacja

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczejInwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej
Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku podmiotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej często zdarza się, że obraz stanu posiadania majątku i źrdeł jego finansowania ujawniony w księgach rachunkowych nie pokrywa się z rzeczywistością.

POJĘCIE INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja jest elementem rachunkowości, dlatego przeprowadzając ją, jednostka powinna bezwzględnie stosować określone przepisy ustawy o rachunkowości. Sam obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika nie tylko z przepisw rozdziału trzeciego ustawy o rachunkowości, ale także z nadrzędnych zasad rachunkowości. Jedna z tych zasad dotyczy wiarygodności danych w księgach rachunkowych jednostki. A więc dane zawarte w dokumentacji księgowej w postaci zapisw księgowych muszą być zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzana nie tylko pod wpływem obowiązku narzuconego przez ustawodawcę, ale także dla celw poznawczych. Poznawcza funkcja inwentaryzacji jest szczeglnie ważna dla właścicieli, zarządu czy akcjonariuszy, by mogli podejmować właściwe decyzje.

CELE INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja, czyli spis posiadanego majątku jednostki, ma na celu przede wszystkim ustalenie rzeczywistego stanu składnikw majątku oraz źrdeł ich pochodzenia. W pźniejszej kolejności powinno nastąpić porwnanie wynikw ustaleń dokonanych w trakcie spisu inwentarzowego z danymi, ktre widnieją w księgach jednostki, a także ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie przez odpowiednie zapisy w księgach pojawiających się ewentualnie rżnic inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja ma także na celu doprowadzenie danych ksiąg rachunkowych do wysokości wynikającej ze stanu rzeczywistego. Postawienie znaku rwności między stanem rzeczywistym i ewidencją księgową pozwoli pźniej sporządzić obiektywne sprawozdanie roczne oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy jednostki.

W oparciu o przeprowadzone czynności kierownik jednostki może w sposb racjonalny jeszcze w większym stopniu wykorzystać posiadany przez nią majątek. Po dokonaniu inwentaryzacji kierownictwo może podjąć decyzje o sprzedaży niewykorzystywanych środkw trwałych, materiałw, płproduktw, produktw czy też wartości niematerialnych i prawnych. Ten cel ujawnia się szczeglnie obecnie, kiedy większość przedsiębiorstw przeżywa trudności wskutek oglnej sytuacji rynkowej.

Inwentaryzacja spełnia często funkcję ochronną, bowiem w następstwie rozliczenia niedoborw, szczeglnie zawinionych, można stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za ten stan. Pozwala to na rozliczenie osb, ktrym zostało powierzone mienie. Pośrednio inwentaryzacja ułatwia ocenę przydatności i uczciwości pracownikw, wobec ktrych pracodawca może dochodzić odszkodowania po stwierdzeniu zawinionych niedoborw.


Przykadowe prace

Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie.

Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie. Baśniowość posiłkw. Prawie każda księga zawiera opis posiłku. Uczty były najważniejszym wydarzeniem społecznym dnia w tamtej rzeczywistości. Miały swj uświęcony charakter i był tam niby pierwszy ...

Plan sześcioletni

Plan sześcioletni Podstawowe kierunki rozwoju Polski w latach 1950-1955 nakreślił Kongres Zjednoczeniowy PZPR w grudniu 1948 r., uchwalając wytyczne planu sześcioletniego. Plan 6-letni miał być programem działalności partii i całego narodu w latach 1950-1955, programem nie tyl...

Człowiek wobec doświadczenia II wojny światowej.

Człowiek wobec doświadczenia II wojny światowej. Świat od zawsze pełen był wojen, konfliktw. Od zawsze ludzie ginęli w walkach- za lepsze warunki życia, za religię, za ojczyznę, za słuszne idee. Zawsze był jakiś powd, dla ktrego możni tego świata wysy&...

Barok- oglna charakterystyka.

Barok- oglna charakterystyka. Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach lub też baroco - nazwa sylogizmu, tj. sposobu rozumowania - oznacza...

List Santiago do Manolina

List Santiago do Manolina List Santiago do Manolina. Hawana, dn. 13.10.2004 Kochany Manolinie! Drogi przyjacielu, piszę ten list z nadzieją, że odpiszesz. Nigdy nie skarżyłem się na samotność ani niewygody. Za to często mwiona mi, że mam pech...

Jak rozumiesz słowa : “...dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. ?

Jak rozumiesz słowa : “...dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. ? Książka “Mały Książę to piękna opowieść o przyjaźni. Autor tak pisze o Małym Księciu : “Prbuję opisać go po to, aby nie zapomn...

Kobieta średniowieczna

Kobieta średniowieczna Wczesne średniowieczePierwszą kobietą, ktra miała znaczący wpływ na historię Europy była Klotylda, bratanica krla Burgundw. Ją to poślubia Chlodwig, założyciel państwa Frankw. Jej rola polegała na nawrceniu Chlodwiga, dzię...

Biografia - Tadeusz Rżewicz Twrczość w oraz o czasie wojny i po niej-referat

Biografia - Tadeusz Rżewicz Twrczość w oraz o czasie wojny i po niej-referat Rok 1939 Rok 1939 w poezji Rżewicza rysuje się jako istotny i trwały zwrot w życiu młodego poety i w życiu pokolenia. Nawet jedyne, co pozostało godnego: walka z wrogiem, walka z faszyzmem, s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry