• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Istota ad...

Nawigacja

Istota adwentu w życiu chrześcijaninaIstota adwentu w życiu chrześcijanina
Adwent

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemie i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na ziemię. Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg działań, zwłaszcza w dziedzinie naszego ducha.W czasie adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościł, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj głwny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem.Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źrdłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem.Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak rwnież czasem nawrcenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym okresie wzywają nas do pokuty, nawrcenia, odnowy. Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia.Z roku na rok następuje coraz większa komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Już od połowy listopada reklamy wzywają nas do zakupw i troski tylko o jeden wymiar przygotowania do świąt. Przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego. Duch adwentu jest duchem nadziei i radosnego oczekiwania, ale nie świętowaniem z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo utrzymać tego ducha w obliczu naciskw komercji, ktre przemieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem w istne szaleństwo zakupw i rozrywki. Myślę, że powinniśmy przezwyciężać ten komercjalizm i lepiej rozumieć i przeżywać ten okres.

Do adwentowych zwyczajw religijnych należą:Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały okres adwentu w dni powszednie. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce.Zapalanie świecy roratnej w czasie Mszy świętej roratnej - jest ona biała, ozdobiona białą lub niebieską wstążką,. Jest symbolem Maryi, ktra podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschd słońca, jak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.Dobre uczynki adwentowe – Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi uczynkami, dlatego starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, szczeglnie ludziom starszym i biednym. Pięknym zwyczajem była we wsi tzw. szara godzina. Pod wieczr, gdy już skończono codzienne zajęcia gospodarskie, gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, wszyscy domownicy: dziadkowie, rodzice, dzieci, zbierali się w kuchni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie palono jeszcze lampy. Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiając się nad nim, nie brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczeglnie dziadkowie opowiadali dzieciom, wnukom, jak było dawniej, jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też dzieje naszej Ojczyzny.Wsplna modlitwa adwentowa – Dawniej cały Adwent starano się przeżywać we wsplnocie nie tylko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się by wsplnie odmawiać modlitwę rżańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także pieśni o tematyce obyczajowej, ktre wzywały do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Czytano Pismo Święte, żywoty świętych i książki budujące wiarę.Wieniec adwentowy – Ten niemiecki zwyczaj znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. Cała rodzina gromadząc się w niedzielny wieczr przy wsplnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa.Przygotowanie kolędnikw – Wiele osb w czasie adwentu przygotowuje szopki i gwiazdy do chodzenia po kolędzie. Podejmuje się prby inscenizacji Jasełek. Warto podtrzymać te piękne zwyczaje.Św. Mikołaj – W pierwszej części adwentu, 6 grudnia przeżywany wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, ktry zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Od wiekw trwa tradycja obdarowania innych prezentami.Moim zdaniem adwent jest to czas, w ktrym powinniśmy się zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad tym co robimy źle, nad tym czego nie robimy, a powinniśmy. Uważam, że właśnie teraz jest na to doskonała okazja.Podczas adwentu zazwyczaj robię swj rachunek sumienia, w ślad, za ktrym idą liczne postanowienia. Staram się także robić więcej dobrych uczynkw, bardziej pomagać innym. Adwent jak i same święta są czasem magicznym, ktry powinniśmy umieć jak najlepiej wykorzystać i zarażać wszystkich ludzi dobrem.


Przykadowe prace

Informacja, propaganda, grupy społeczne

Informacja, propaganda, grupy społeczne INFORMACJA-to każdy czynnik zmniejszający poziom niewiedzy o danym zjawisku. Źrdłem informacji są odbierane przez nas wiadomości. PROPAGANDA- to rozpowszechnianie (czasem przedstawionych jednostronnie lub nawet całkowicie fałszywych) informacj...

Narodziny zbrodniarza

Narodziny zbrodniarza Narodziny zbrodniarza. Na podstawie przytoczonych fragmentw Makbeta Wiliama Szekspira i znajomości całego utworu ukaż proces przemiany głwnego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa. Makbet był tanem Glamisu i wodzem wojsk szkockich. Podczas bitwy...

Ściąga z baroku.

Ściąga z baroku. 1. Nazwa epoki Nazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrzeja Morsztyna - prekursora tego gatunku w Europie. 2. Zagadkowość nazwy S&...

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i rżnice.

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i rżnice. LENARTOWICZ Poeta ludowy, czerpie swe natchnienie z Mazowsza. Sam siebie chętnie nazywał m.in.Mazurzyną, biednym Mazurzyną lub lirnikiem mazowieckim. Jest to zespł określeń...

Rezonans magnetyczny i jego zastosowanie

Rezonans magnetyczny i jego zastosowanie Chociaż drgania odbywają się z częstością w siły wymuszającej to amplituda i faza zależą od relacji pomiędzy częstością wymuszającą ?, a częstością własną ?0. W szczeglności, gd...

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka.

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka. Uważam, że w imię własnej głupoty. Jak powszechnie wiadomo twrca ideologii nazistowskiej był Adolf Hitler. To on tak bardzo nienawidził Żydw, co zostało mu jeszcze z lat młodości. Jeden cz ...

Mowa oskarżycielska w sprawie oskarżonego Osamy bin Ladena.

Mowa oskarżycielska w sprawie oskarżonego Osamy bin Ladena. Wysoki Sądzie, szanowna Ławo Przysięgłych i wszyscy zebrani. Nie wątpliwym jest, iż oskarżony Osama bin Laden a właściwie szejk Usama ibn Ladin, saudyjski milioner przywdca Al.-Kaidy jest osobą odpowied...

Wartości jakimi powinien kierować sie w życiu obywatel zmieniającej się Europy.

Wartości jakimi powinien kierować sie w życiu obywatel zmieniającej się Europy. Dobry obywatel zmieniającej się europy powinien reprezentować tak zwane cnoty obywatelskie. Cnoty obywatelskie są sprawą obyczaju demokratycznego, przyswajane w rodzinie, szkole czy wsplnocie lokalne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry