• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Istota ad...

Nawigacja

Istota adwentu w życiu chrześcijaninaIstota adwentu w życiu chrześcijanina
Adwent

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemie i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na ziemię. Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg działań, zwłaszcza w dziedzinie naszego ducha.W czasie adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościł, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj głwny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem.Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źrdłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem.Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak rwnież czasem nawrcenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym okresie wzywają nas do pokuty, nawrcenia, odnowy. Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia.Z roku na rok następuje coraz większa komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Już od połowy listopada reklamy wzywają nas do zakupw i troski tylko o jeden wymiar przygotowania do świąt. Przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego. Duch adwentu jest duchem nadziei i radosnego oczekiwania, ale nie świętowaniem z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo utrzymać tego ducha w obliczu naciskw komercji, ktre przemieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem w istne szaleństwo zakupw i rozrywki. Myślę, że powinniśmy przezwyciężać ten komercjalizm i lepiej rozumieć i przeżywać ten okres.

Do adwentowych zwyczajw religijnych należą:Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały okres adwentu w dni powszednie. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce.Zapalanie świecy roratnej w czasie Mszy świętej roratnej - jest ona biała, ozdobiona białą lub niebieską wstążką,. Jest symbolem Maryi, ktra podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschd słońca, jak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.Dobre uczynki adwentowe – Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi uczynkami, dlatego starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, szczeglnie ludziom starszym i biednym. Pięknym zwyczajem była we wsi tzw. szara godzina. Pod wieczr, gdy już skończono codzienne zajęcia gospodarskie, gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, wszyscy domownicy: dziadkowie, rodzice, dzieci, zbierali się w kuchni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie palono jeszcze lampy. Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiając się nad nim, nie brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczeglnie dziadkowie opowiadali dzieciom, wnukom, jak było dawniej, jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też dzieje naszej Ojczyzny.Wsplna modlitwa adwentowa – Dawniej cały Adwent starano się przeżywać we wsplnocie nie tylko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się by wsplnie odmawiać modlitwę rżańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także pieśni o tematyce obyczajowej, ktre wzywały do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Czytano Pismo Święte, żywoty świętych i książki budujące wiarę.Wieniec adwentowy – Ten niemiecki zwyczaj znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. Cała rodzina gromadząc się w niedzielny wieczr przy wsplnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa.Przygotowanie kolędnikw – Wiele osb w czasie adwentu przygotowuje szopki i gwiazdy do chodzenia po kolędzie. Podejmuje się prby inscenizacji Jasełek. Warto podtrzymać te piękne zwyczaje.Św. Mikołaj – W pierwszej części adwentu, 6 grudnia przeżywany wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, ktry zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Od wiekw trwa tradycja obdarowania innych prezentami.Moim zdaniem adwent jest to czas, w ktrym powinniśmy się zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad tym co robimy źle, nad tym czego nie robimy, a powinniśmy. Uważam, że właśnie teraz jest na to doskonała okazja.Podczas adwentu zazwyczaj robię swj rachunek sumienia, w ślad, za ktrym idą liczne postanowienia. Staram się także robić więcej dobrych uczynkw, bardziej pomagać innym. Adwent jak i same święta są czasem magicznym, ktry powinniśmy umieć jak najlepiej wykorzystać i zarażać wszystkich ludzi dobrem.


Przykadowe prace

Ocena Tristana i Izoldy.

Ocena Tristana i Izoldy. Tristan i Izolda najslynniejsza para kochankw sredniowiecza. Czesto zwani 'kochankami wszechczasw', co najdokladniej ich charakteryzuje. Tych dwoje polaczyla potezna namietnosc, ktra wymknela sie spod kontroli zakochanych, nie dala im szczescia, lec sprawila cierpienie, bl irozpacz. Posiadala ona...

Charakterystyka pola grawitacyjnego - ściąga ze skrtami.

Charakterystyka pola grawitacyjnego - ściąga ze skrtami. 1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w ktrym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona jest stos pola zakreślonego przez r wodząc...

Podstawy rachunkowości (ściąga)

Podstawy rachunkowości (ściąga) RACHUNKOWOŚĆ- system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się oglnych i szczegłowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji mają...

Wpływ polityki zagranicznej na bezpieczeństwo narodowe RP.

Wpływ polityki zagranicznej na bezpieczeństwo narodowe RP. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego : Spośrd wielu definicji funkcjonujących w praktyce na uwagę zasługują definicje traktujące bezpieczeństwo w sposb kompleksowy, a mianowicie : a) bezpieczeństwo...

Droga słońca na diagramie

Droga słońca na diagramie DROGA SŁOŃCA NA DIAGRAMIE HERTZSPRUNGA–RUSSELLA SŁOŃCE -centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa gwiazda, głwne źrdło energii docierającej do Ziemi, kula gazowa o masie 10931*1030 kg, efektywnej temperaturze foto...

Nagrody i kary w procesie wychowania .

Nagrody i kary w procesie wychowania . Nagrody i kary w procesie wychowania . Nagrody i kary w procesie wychowania to szerokie pojęcia, lecz aby mwić właśnie o tych pojęciach moim zdaniem należy, bądź trzeba kilka słw powiedzieć o samej pedagogice, ktrej definicje s...

Recenzja filmu Das kleine Arschloch

Recenzja filmu Das kleine Arschloch Das kleine Arschloch Das kleine Arschloch ist die Hauptfigur des Films. In diesem Film beobachten wir, wie das kleine Arschloch seine Erlebnisse in sein Tagebuch eintrgt. Er erzhlt Episoden aus seinem Leben. Manche Kinder sind niedlich, aber das kleine Arschloch zhlt mit Sic...

Polityka społeczna i kwesie społeczne - zagadnienia

Polityka społeczna i kwesie społeczne - zagadnienia I. WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ Źrdłem polityk społecznej są kwestie społeczne (np. w XIX wieku wystąpiła kwestia robotnicza, lecz mogą być też rwnież kwestie płac, ochrony zdr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry