• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Istota ad...

Nawigacja

Istota adwentu w życiu chrześcijaninaIstota adwentu w życiu chrześcijanina
Adwent

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemie i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na ziemię. Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg działań, zwłaszcza w dziedzinie naszego ducha.W czasie adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościł, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj głwny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem.Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źrdłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem.Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak rwnież czasem nawrcenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym okresie wzywają nas do pokuty, nawrcenia, odnowy. Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia.Z roku na rok następuje coraz większa komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Już od połowy listopada reklamy wzywają nas do zakupw i troski tylko o jeden wymiar przygotowania do świąt. Przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego. Duch adwentu jest duchem nadziei i radosnego oczekiwania, ale nie świętowaniem z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo utrzymać tego ducha w obliczu naciskw komercji, ktre przemieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem w istne szaleństwo zakupw i rozrywki. Myślę, że powinniśmy przezwyciężać ten komercjalizm i lepiej rozumieć i przeżywać ten okres.

Do adwentowych zwyczajw religijnych należą:Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały okres adwentu w dni powszednie. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce.Zapalanie świecy roratnej w czasie Mszy świętej roratnej - jest ona biała, ozdobiona białą lub niebieską wstążką,. Jest symbolem Maryi, ktra podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschd słońca, jak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.Dobre uczynki adwentowe – Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi uczynkami, dlatego starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, szczeglnie ludziom starszym i biednym. Pięknym zwyczajem była we wsi tzw. szara godzina. Pod wieczr, gdy już skończono codzienne zajęcia gospodarskie, gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, wszyscy domownicy: dziadkowie, rodzice, dzieci, zbierali się w kuchni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie palono jeszcze lampy. Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiając się nad nim, nie brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczeglnie dziadkowie opowiadali dzieciom, wnukom, jak było dawniej, jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też dzieje naszej Ojczyzny.Wsplna modlitwa adwentowa – Dawniej cały Adwent starano się przeżywać we wsplnocie nie tylko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się by wsplnie odmawiać modlitwę rżańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także pieśni o tematyce obyczajowej, ktre wzywały do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Czytano Pismo Święte, żywoty świętych i książki budujące wiarę.Wieniec adwentowy – Ten niemiecki zwyczaj znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. Cała rodzina gromadząc się w niedzielny wieczr przy wsplnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa.Przygotowanie kolędnikw – Wiele osb w czasie adwentu przygotowuje szopki i gwiazdy do chodzenia po kolędzie. Podejmuje się prby inscenizacji Jasełek. Warto podtrzymać te piękne zwyczaje.Św. Mikołaj – W pierwszej części adwentu, 6 grudnia przeżywany wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, ktry zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Od wiekw trwa tradycja obdarowania innych prezentami.Moim zdaniem adwent jest to czas, w ktrym powinniśmy się zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad tym co robimy źle, nad tym czego nie robimy, a powinniśmy. Uważam, że właśnie teraz jest na to doskonała okazja.Podczas adwentu zazwyczaj robię swj rachunek sumienia, w ślad, za ktrym idą liczne postanowienia. Staram się także robić więcej dobrych uczynkw, bardziej pomagać innym. Adwent jak i same święta są czasem magicznym, ktry powinniśmy umieć jak najlepiej wykorzystać i zarażać wszystkich ludzi dobrem.


Przykadowe prace

Janusz Korczak

Janusz Korczak Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał , że dziecko ma prawo być sobą, być takim, jakim jest. Jeżeli dziec...

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze Co to są Kwaśne deszcze: Ludzie nie mogą zrezygnować z dobrodziejstw cywilizacyjnych, a ich produkcja wymaga energii czerpanej z spalania paliw kopalnianych. Przez ten proces do atmosfery dostaje się siarka w postaci dwutlenku siarki (SO2). Siarka rwnież do atmosfery przedosta...

Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, genialny malarz włoski, inżynier, uczony, jeden z wielkich przedstawicieli nauki i sztuki okresu Odrodzenia, urodził się 15 kwietnia 1452 roku w niewielkim mieście Vinci. W 1469 roku ojciec Leonarda przenisł się do Florencji. Tu chłopiec rozpoczą...

"Treny" - dramat ojca i człowieka renesansu

"Treny" - dramat ojca i człowieka renesansu Dzisiejszym tematem rozważań będzie pytanie, czy "Treny" to dramat ojca i człowieka renesansu? Wpierw jednak zastanwmy się, kim był człowiek renesansu i jaki był cel jego życia?. Jan Kochanowski był stoikiem i wyznawał...

Warum lernen die Leute Fremdsprachen?

Warum lernen die Leute Fremdsprachen? Ich denke, da es eine sehr einfache Frage ist und die Antwort auch einfach ist. Die Fremdsprachen sind sehr wichtig fr Leute, besonders fr junge Leute. Ich denke, da jeder in der Welt Fremdsprache lernen sollte, weil diese das Leben erleichtern. Die meiste wichtige Sache zum Erlernen ist Au...

"Pan Tadeusz" - jako epopeja narodowa. Dlaczego Pan Tadeusz jest epopeją?

"Pan Tadeusz" - jako epopeja narodowa. Dlaczego Pan Tadeusz jest epopeją? Adam Mickiewicz napisał,,Pana Tadeusza z przyczyn moralnych. Chciał wyrazić swoją tęsknotę za ojczyzną oraz uciec z emigracji do,,kraju lat dziecinnych. Wieszcz przystępując do pracy nad kolejnym utworem, w...

Jednostki powierzchni

Jednostki powierzchni Podstawową jednostką powierzchni jest jeden metr kwadratowy (m2). Jest to pochodna jednostka metra. Powierzchnię jednego metra kwadratowego ma kwadrat o boku 1m. Za pomocą przedrostkw wielokrotności możemy tworzyć także inne jednostki powierzchn: ...

Człowiek wobec życia, Boga i śmierci w Średniowieczu.

Człowiek wobec życia, Boga i śmierci w Średniowieczu. Literatura średniowieczna miała charakter moralizatorski. Jej głwnym zadaniem było pouczanie ludzi w jaki sposb mają żyć, w utworach szukano wzorcw do naśladowania. Literatura ukazywała życie ludzkie, ta...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry