• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Istota i ...

Nawigacja

Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celów, istota i rodzaje planów.Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celów, istota i rodzaje planów.
Witam. Jest to moja własna notatka na wyżej wymienione zagadnienia. Polecam studentom do nauki :-) Zastrzegam sobie prawa autorskie (zakaz kopiowania i publikowania na innych stronach internetowych bądź blogach).ISTOTA I ETAPY PLANOWANIAPlanowanie – to wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.Etapy planowania:? etap 1: Ustalenie celu lub zbioru celów. Jasne określenie czego organizacja lub jej część chce lub potrzebuje.

? etap 2: Określenie istniejącej sytuacji. Analiza obecnego stanu rzeczy w organizacji, czy jej części ijakie są zasoby do jej realizacji.

? etap 3: Ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów. Ustalenie jakie czynniki środowiska wewnętrznego (wewnątrz organizacji) i zewnętrznego (otoczenie) mogą ułatwiać a które utrudnić osiągnięcie założonych celów.

? etap 4: Opracowanie planu lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu.

Opracowanie różnych wariantów działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu lub celów, ocena tych wariantów i wybór najodpowiedniejszego z nich. W tym etapie podejmowane są decyzje dotyczące przyszłych działań.

ISTOTA I RODZAJE CELÓWCel stanowi zasadniczy przedmiot działania organizacji i jest określony w procesie planowania.FUNKCJE CELÓW:Cele w działalności organizacji spełniają cztery ważne funkcje:

- stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacji. Wytyczone cele pozwalają wszystkim zrozumieć dokąd organizacja zmienia i dlaczego osiągnięcie pewnego docelowego stanu jest tak ważne.

- skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości.

- cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji. Konkretnie sformułowane, o umiarkowanym stopniu trudności mogą motywować ludzi do cięższej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie tych celów będzie nagrodzone.

- cele dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Oznacza to, że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczonych dziś celów.RODZAJE CELÓW:1. Powołanie (misja) organizacji jest to sformułowanie jej podstawowego, niepowtarzalnego celu.

2. Cele strategiczne. Cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, ogólnych problemach.

3. Cele taktyczne. Cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla organizacji. Koncentrują się one na sposobie operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

4. Cele operacyjne. Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla organizacji. Dotyczą krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi.


Przykładowe prace

Terroryzm przemówienie

Terroryzm przemówienie Terroryzm jako problem międzynarodowy-przemówienie Szanowni Państwo! Pragnę dziś przedstawić wam międzynarodowy problem, jakim jest terroryzm. Zjawisko to osiągnęło obecnie swego rodzaju apogeum. Co więc jest jego przyczyna? Jakie są sku...

Być czy mieć - rozprawka

Być czy mieć - rozprawka Tematem mojej pracy będzie od lat nurtujące wszystkich pytanie: "Być czy mieć?". Życie jest przecież krótkie i marnotrawstwem byłoby skupić się tylko na sprawach przyziemnych. Stoję na stanowisku, że lepiej jest być . Sądzę, &#...

Układ oddechowy człowieka

Układ oddechowy człowieka Układ oddechowy człowieka zbudowany jest z płuc i dróg oddechowych, którymi powietrze wędruje do pęcherzyków płucnych i z powrotem. Drogi oddechowe obejmują nozdrza, jamę nosową, gardziel, krtań i tchawicę, która rozgałęzia si...

Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie Stosunki zagraniczne każdego bez wyjątku państwa nie ograniczają się do najbliższych sąsiadów. Lekceważącą byłaby zresztą wiara w to, że relacje na granicy przekładają się wył...

Beton

Beton Beton Beton - sztuczny zlepieniec kamienny, powstały przez związanie kruszyw skalnych za pomocą spoiw lub lepiszcz. Zamiast kruszyw skalnych stosowane są też kruszywa sztuczne nieorganiczne lub organiczne. Kruszywa drobnoziarniste używane do betonów są nazywane często wypełni...

Analiza wiersza Czesława Miłosza "Piosenka" i odwołanie do biblijnego Koheleta

Analiza wiersza Czesława Miłosza "Piosenka" i odwołanie do biblijnego Koheleta Czesław Miłosz jest autorem wiersza pt. "Piosenka", który opowiada o przyszłości świata i zmianach, jakie na nim zajdą. Wiersz jest zbudowany z trzech zwotek, każda po cztery wersy. Przedstawiony t...

Na podstawie analizy i interpretacji fragmentu "Illiady" scharakteryzuj bohaterów Homera, odnajdując w nich ideał greckiego herosa oraz ponadczasowe postawy, uczucia i emocje. Wyko

Na podstawie analizy i interpretacji fragmentu "Illiady" scharakteryzuj bohaterów Homera, odnajdując w nich ideał greckiego herosa oraz ponadczasowe postawy, uczucia i emocje. Wykorzystaj kontekst rozprawy Marii Ossowskiej. Gdy się ma naście lat, świat jawi się kolorowo, jest pełen i...

Eric-Emmanuel Shmitt Oskar i pani Roża

Eric-Emmanuel Shmitt Oskar i pani Roża ?Tylko Bóg ma prawo mnie obudzic? Książka od zawsze była częścią życia każdego z nas. Jedne z nich nas bawią, inne wzruszają a jeszcze inne uczą. Jednak na miano hitu literackiego zasługują tylko te niezwyk&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry