• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Istota i...

Nawigacja

Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celw, istota i rodzaje planw.Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celw, istota i rodzaje planw.
Witam. Jest to moja własna notatka na wyżej wymienione zagadnienia. Polecam studentom do nauki :-) Zastrzegam sobie prawa autorskie (zakaz kopiowania i publikowania na innych stronach internetowych bądź blogach).ISTOTA I ETAPY PLANOWANIAPlanowanie – to wytyczanie celw organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.Etapy planowania:? etap 1: Ustalenie celu lub zbioru celw. Jasne określenie czego organizacja lub jej część chce lub potrzebuje.

? etap 2: Określenie istniejącej sytuacji. Analiza obecnego stanu rzeczy w organizacji, czy jej części ijakie są zasoby do jej realizacji.

? etap 3: Ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celw. Ustalenie jakie czynniki środowiska wewnętrznego (wewnątrz organizacji) i zewnętrznego (otoczenie) mogą ułatwiać a ktre utrudnić osiągnięcie założonych celw.

? etap 4: Opracowanie planu lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu.

Opracowanie rżnych wariantw działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu lub celw, ocena tych wariantw i wybr najodpowiedniejszego z nich. W tym etapie podejmowane są decyzje dotyczące przyszłych działań.

ISTOTA I RODZAJE CELWCel stanowi zasadniczy przedmiot działania organizacji i jest określony w procesie planowania.FUNKCJE CELW:Cele w działalności organizacji spełniają cztery ważne funkcje:

- stanowią wskazwkę i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacji. Wytyczone cele pozwalają wszystkim zrozumieć dokąd organizacja zmienia i dlaczego osiągnięcie pewnego docelowego stanu jest tak ważne.

- skuteczne wytyczenie celw sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celw w przyszłości.

- cele mogą być źrdłem motywacji dla pracownikw organizacji. Konkretnie sformułowane, o umiarkowanym stopniu trudności mogą motywować ludzi do cięższej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie tych celw będzie nagrodzone.

- cele dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Oznacza to, że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczonych dziś celw.RODZAJE CELW:1. Powołanie (misja) organizacji jest to sformułowanie jej podstawowego, niepowtarzalnego celu.

2. Cele strategiczne. Cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, oglnych problemach.

3. Cele taktyczne. Cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerw średniego szczebla organizacji. Koncentrują się one na sposobie operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celw strategicznych.

4. Cele operacyjne. Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerw niższego szczebla organizacji. Dotyczą krtkookresowych problemw związanych z celami taktycznymi.


Przykadowe prace

Złamania kości i uszkodzenia staww.

Złamania kości i uszkodzenia staww. I. Złamania 1) Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmia...

Problemy demograficzne Polski a rozwj gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

Problemy demograficzne Polski a rozwj gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej) W niniejszej pracy pragnę przedstawić i udowodnić jak bardzo istotnym jest wpływ problemw demograficznych na rozwj gospodarczy naszego kraju. Demografia jako dziedzina nauki zajmująca się jakościowym i il...

Przebieg i skutki wojny secesyjnej

Przebieg i skutki wojny secesyjnej 12 kwietnia 1861 roku zbombardowano i zmuszono do kapitulacji Fort Sumter. Przywdcy republikańscy odebrali ten fakt jako wypowiedzenie wojny. Siły po obu stronach były bardzo nierwne. Stany południowe nie mogły wystawić takiej samej liczby wojska co płn...

Le pass compos z czasownikiem posiłkowym tre

Le pass compos z czasownikiem posiłkowym tre Lp Verb Paricipe pass Tłumaczenie 1. aller all iść, pjść, jechać, chodzić 2. arriver arriv przybyć, przyjechać 3. descendre descendu zejść, wysiąść, wychodzić 4. devenir devenu sta...

Marek Aureliusz - referat na filozofię.

Marek Aureliusz - referat na filozofię. Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antonimus (121-180) - cesarz rzymski od 161. Był synem pretora Anniusa Werusa. W 138 cesarz Hadrian adoptował Antoninusa Piusa, pźniejszego cesarza, polecając mu usynowić siedemnastoletniego wwczas Aureliusza. Aureliusz ode...

Azotowanie

Azotowanie SPIS TREŚCI AZOTOWANIE 3 CHARAKTERYSTYKA PROCESU 3 STALE DO AZOTOWANIA 3 AZOTOWANIE CZĘŚCI ELEMENTW 4 PIECE DO AZOTOWANIA 4 DYSOCJACJA AMONIAKU 6 FAZY POWSTAJĄCE W PROCESIE AZOTOWANIA 6 GRUBOŚĆ WARSTWY NAAZOTOWANEJ 7 TWARDOŚĆ WARSTWY NAAZOTOWA...

Bluetooth

Bluetooth Bluetooth: - system bezprzewodowej komunikacji krtkiego zasięgu - pracuje w paśmie 2,4 GHz - zakres częstotliwości: 2400-2483,5 MHz - podzielony na 79 kanałw o szerokości 1MHz - podzielony na 3 klasy: - klasa 1 – 100mW (20dBm) [zasięg ok. 100m] - klasa 2 &...

Odwołując się do treści "Krla Edypa" Sofoklesa oraz swojej znajomości tebańskiego mitu o Labdakidach uzasadnij, że Edyp jest bohaterem tragicznym (pisane wg klucza)

Odwołując się do treści "Krla Edypa" Sofoklesa oraz swojej znajomości tebańskiego mitu o Labdakidach uzasadnij, że Edyp jest bohaterem tragicznym (pisane wg klucza) Powstanie tragedii antycznej kojarzy się z obrzędami nazywanymi Wielkimi Dionizjami. A to, wg jakich wzorcw te dzie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry