• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Istota i ...

Nawigacja

Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celów, istota i rodzaje planów.Istota i etapy planowania, istota i rodzaje celów, istota i rodzaje planów.
Witam. Jest to moja własna notatka na wyżej wymienione zagadnienia. Polecam studentom do nauki :-) Zastrzegam sobie prawa autorskie (zakaz kopiowania i publikowania na innych stronach internetowych bądź blogach).ISTOTA I ETAPY PLANOWANIAPlanowanie – to wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.Etapy planowania:? etap 1: Ustalenie celu lub zbioru celów. Jasne określenie czego organizacja lub jej część chce lub potrzebuje.

? etap 2: Określenie istniejącej sytuacji. Analiza obecnego stanu rzeczy w organizacji, czy jej części ijakie są zasoby do jej realizacji.

? etap 3: Ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów. Ustalenie jakie czynniki środowiska wewnętrznego (wewnątrz organizacji) i zewnętrznego (otoczenie) mogą ułatwiać a które utrudnić osiągnięcie założonych celów.

? etap 4: Opracowanie planu lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu.

Opracowanie różnych wariantów działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu lub celów, ocena tych wariantów i wybór najodpowiedniejszego z nich. W tym etapie podejmowane są decyzje dotyczące przyszłych działań.

ISTOTA I RODZAJE CELÓWCel stanowi zasadniczy przedmiot działania organizacji i jest określony w procesie planowania.FUNKCJE CELÓW:Cele w działalności organizacji spełniają cztery ważne funkcje:

- stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacji. Wytyczone cele pozwalają wszystkim zrozumieć dokąd organizacja zmienia i dlaczego osiągnięcie pewnego docelowego stanu jest tak ważne.

- skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości.

- cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji. Konkretnie sformułowane, o umiarkowanym stopniu trudności mogą motywować ludzi do cięższej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie tych celów będzie nagrodzone.

- cele dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Oznacza to, że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczonych dziś celów.RODZAJE CELÓW:1. Powołanie (misja) organizacji jest to sformułowanie jej podstawowego, niepowtarzalnego celu.

2. Cele strategiczne. Cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, ogólnych problemach.

3. Cele taktyczne. Cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla organizacji. Koncentrują się one na sposobie operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

4. Cele operacyjne. Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla organizacji. Dotyczą krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi.


Przykładowe prace

Pozoracja w wojnach światowych

Pozoracja w wojnach światowych POZORACJA W WOJNACH ŚWIATOWYCH Działania pozorujące można określić jako próbe zmylenia przeciwnika, mają na celu odwrócenie uwagi wroga od faktycznych działań podejmowanych przez naszą stronę. Działania pozorujące maj...

Tlenki, Kwasy, Sole, Wodorotlenki- wiadomości ogólne

Tlenki, Kwasy, Sole, Wodorotlenki- wiadomości ogólne Tlenki Tlenki są to związki tlenu z innymi pierwiastkami. ExOy E - dowolny pierwiastek chemiczny O – tlen X- liczba naturalna 1,2,3… (wartościowość) Tlenki dzielimy na: - Tlenki zasadowe - Tlenki kwasowe - Tlen...

Analiza i interpretacja wiersza A śmierć utraci swoją władzę" Dylana Thomasa

Analiza i interpretacja wiersza A śmierć utraci swoją władzę" Dylana Thomasa Jednym z walijskich poetów XX wieku był Dylan Thomas, w którego twórczości odnajdujemy liczne nawiązania do Biblii. Jednym z ciekawszych wierszy tegoż autora jest A śmierć utraci swoją w ...

Chłopi i ich widzenie świata. Rozwiń tematna podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Stanisłwa Reymonta. Zwróć uwagę na wartości cenione przez bohat

Chłopi i ich widzenie świata. Rozwiń tematna podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Stanisłwa Reymonta. Zwróć uwagę na wartości cenione przez bohaterów i łączące ich relacje. Wykorzystaj znajomość I tomu powieści. Cichość się uczyn...

Redox

Redox Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie. Stopień utlenienia jest pojęciem charakteryzującym stan atomu pierwiastka w związku chemicznym. Można powiedzieć, że jest to ładunek jaki wydaje się że ma atom jeżeli oblicza się elektrony zgodnie z ...

Warum streite ich?

Warum streite ich? Die Leute streiten, wenn sie bse und wtend sind. Sie streiten ber Geld, ber Freundschaft, Arbeit oder ber ihre Meinungen. Manchmal streite ich mit meiner Schwester, mit meinen Freundinen, oder mit meinen Eltern. Wenn ich mit meiner Schwester (Kaśka) streite, schreien wir sehr viel und sehr laut! Ich stre...

Biografia -Władysława Zamojskiego

Biografia - Władysława Zamojskiego Biografia Władysława Zamojskiego Urodził się 18 listopada 1853r. w Paryżu, jako pierworodny syn Władysława Zamojskiego i Jadwigi z Działyńskich. Wcześnie stracił ojca stąd na wychowanie silny wpływ miała m...

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca, polityk czy szaleniec?

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca, polityk czy szaleniec? Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem "Konrad Wallenrod" bohatera wywołującego duże kontrowersje. Konrad musiał w swoim życiu wybierać między lojalnością wobec ufających mu t...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry