• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Izaak New...

Nawigacja

Izaak NewtonIzaak Newton
Nie ma nic dziwnego w tym , że Izaak Newton zajmuje pierwsze miejsce wśród najważniejszej postaci nauki zachodniej. Już za życia uznano go za geniusza, a cześć oddawana mu przez społeczność naukową przez trzysta minionych lat właściwie nie zmalała. Przyczyna jest prosta: gdy Newton rozpoczynał pracę naukową, wiedza o świecie fizycznym była bardzo uboga, gdy umierał, dzięki jego osiągnięciom już wiedziano , że światem tym rządzą ścisłe matematyczne praw. Newton nie zapoczątkował rewolucji naukowej; w momencie jego narodzin rewolucja ta była już znacznie zaawansowana, ale to on stworzył podstawy intelektualne nowoczesnej fizyki. Newtonowi zawdzięczamy trzy podstawowe zasady dynamiki i prawo ciążenia, dzięki którym wszystkie zjawiska fizyczne na Ziemi i niebie dawały się przewidzieć, uporządkować i uzasadnić zasadą przyczynowości.

Izaak Newton urodził się 25 grudnia 1642 r. W małej wiosce w Lincolnshire, w Angli. Ojciec, drobny właściciel ziemski, zmarł przed urodzeniem syna. Matka oddała dwuletnie dziecko na wychowanie babce. Wyszła powtórnie za mąż. Dziecko zabrała kilka lat później. Jej drugi mąż, kaznodzieja Barnabsa Smith, był skąpcem. Izaak nie cierpiał ojczyma. Warunki, jakich wychowywał się w pierwszych latach dzieciństwa, sprawiły, że w wieku dojrzałym osobowość Newtona miała pewien rys paranoidalny, miewał napady gwałtownej złości, także przejawiał skłonność do mistycznego sposobu myślenia. Interesujące, że Newton zapisał: ,,Groziłem ojczymowi i matce, że spalę ich wraz z domem. Warto odnotować, że pierwsze ważne obliczenia – prowadzące do rachunku różniczkowego i całkowego – Newton przeprowadził na pustych stronach zbioru aforyzmów zmarłego ojczyma. W dzieciństwie Newton odznaczał się ogromną ciekawością ora przejawiał spore zdolności manualne. Prowadzenia gospodarstwa nie było jego przeznaczeniem . W 1661 r. Został wpisany w poczet studentów Trinity College w Cambidge. Program ówczesnych studiów uniwersyteckich obejmował głównie filozofię arystotelesowską. Po dwóch latach jednak Newton stracił ochotę na studiowanie Etyki nikomachejskiej. Z własnej inicjatywy zaczął studiować dzieła Francisa Bacona, Kartezjusza i innych uczonych oraz robić z nich notatki. Jego pasją stała się matematyka i zjawiska niebieskie. Amicus Plato amicus Arystoteles magis amica veritas – zapisał w notatniku (Platon i Arystoteles to moi przyjaciel, ale najbliższym przyjacielem jest prawda.)

W 1664 r. Newton został stypendysta Tinity, co, po uzyskaniu w następnym roku tytułu bakalaureata, pozwoliłoby mu na swobodne prowadzenie własnych prac. Niestety, na przeszkodzie stanęła Wielka Zaraza. Uniwersytet zamknął podwoje w 1665 r., a Newton wrócił do matki, podówczas już owdowiałej. W domu przebywał dwa lata, co tak później opisał: ,,Byłem w wieku najbardziej niż kiedykolwiek spzyjającym twórczości, interesowałem się Matematyką i Filozofią bardziej niż kiedykolwiek później. I rzeczywiście, opierając się na geometrii Kartezjusza, Newton stworzył rachunek różniczkowy – dział matematyki pozwalający na obliczenie szybkości zachodzących zmian dowolnych wielkości. Newtonowska metoda fluksji okazała się niezbędna w rozwiązywaniu problemów, w które po raz pierwszy od setek lat znowu się pojawiły wskutek stopniowej erozji zasad fizyki Arystotelesa. W tym wczesnym okresie swej kariery Newton odkrył również , przynajmniej częściowe, powszechne prawo ciążenia , sformułował podstawowe prawa mechaniki i badał naturę światła. Jednakże, mimo iż spisywał własne prace niezwykle starannie - niemal maniakalnie je szlifując – opublikował je dopiero po kilku latach. Z pewnością z powodów emocjonalnych – choć nie jest to do końca jasne – twórca nowoczesnej nauki nieustannie opracowywał od nowa swoje dzieła i przez długi czas milczał.

Po powrocie do Trinity w 1667 r. Newton został członkiem kolegium uniwersytetu w Cambridge. Izaak Barrow, nauczyciel Newtona, pierwszy docenił jego geniusz. W 1669 r. Newton objął po nim katedrę matematyki Lucasa. Zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany (reflektor), który wzbudził duże zainteresowanie, dzięki czemu został w 1672 r. członkiem Royal Society. Jednak praca Nowa teoria światła i barw, którą Newton przedstawił w Towarzystwie została skrytykowana przez Roberta Hooke’a, wówczas ważną osobistość Royal Society. Dotknięty tym atakiem, Newton wycofał się i dalsze badania prowadził w naukowym osamotnieniu.

W 1684 r. do Newtona przybył z wizytą Edmund Halley, wielki astronom i matematyk. Wizyta miała poważny charakter: uczeni omawiali problemy związane z ruchem planet . Hooke sugerował na przykład, że ruch planet można wyjaśnić, korzystając z prawa odwrotnej proporcjonalności siły do kwadratu odległości, nie umiał jednak tego wykazać. Tezę – że w takim przypadku planety poruszają się po orbitach eliptycznych – Newton postawił już wiele lat wcześniej, poruszając swoje równania różniczkowe. Wrócił do tego zagadnienia i opublikował w 1684 r. De Motus Corporum, a po kilku latach pracy przygotował obszerny traktat Philosophiae naturalis principia mathematica (Zasady matematyczne filozofii naturalnej). W tym dziale sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia oraz przedstawił liczne obserwacje, potwierdzające ich słuszność. Prawa dynamiki Newtona głoszą:

1. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.

2. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Prawo to można wyrazić równaniem: siła jest równa masie pomnożonej przez przyspieszenie (F = ma)

3.Każda akcja wywołuje równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję.

Prawo powszechnego ciążenia Newtona stwierdza, że między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadrat odległości między nimi.

Wydane w 1687 r. przez Edmunda Halleya dzieło Principia okazało się ogromnym sukcesem. Był to punkt szczytowy w karierze naukowej Newtona, a także kulminacja rewolucji naukowej.

Jakkolwiek dzięki dziełu Principia Newton zyskał ogromne uznanie i stał się żywym symbolem nowoczesnej nauki, jego dalsza kariera obfitowała w sprzeczności. Po rewolucji angielskiej, od 1689 r., przez krótki okres był członkiem parlamentu, niczym się jednak w tej roli nie wyróżnił. W 1696 r. został kuratorem mannicy królewskiej, trzy lata później jej dyrektorem. Do obowiązków Newtona należała walka z fałszerzami, prowadzona przez niego z dużą wytrwałością i energiąW 1703 r. został wybrany na prezesa Royal Society i sprawował ten urząd aż do śmierci. W 1704r., po śmierci swego przeciwnika, Roberta Hoke’a, Newton opublikował Optics. Autorytet Newtona był wówczas już tak duży, że jego teoria światła obowiązywała przez następne stulecia mimo ujawnienia pewnych braków, Był pierwszym uczonym, który został uhonorowany szlachectwem. Nadała mu je królowa Anna w 1705 r.

Newton, umierając, pozostawił ogromny zbiór nie opublikowanych prac, zawierających przeszło milion słów na temat ezoterycznych i mistycznych badań alchemicznych. Przez wiele lat prowadził bardzo intensywne badania, przeprowadził doświadczenia, które, jak się spodziewał, mogłyby na przykład doprowadzić do zmienienia zwykłego metalu w ,,kamień filozoficzny. Jego badania alchemiczne prowadzone równie wytrwale jak fizyczne, lecz pozbawione racjonalności, przez długi czas intrygowały uczonych. John Maynard Keyens kupił prace alchemiczne Newtona, a po ich przestudiowaniu orzekł, że Newton był raczej magikiem, a nie uczonym. Jak na ekonomistę wyrok jest zaskakujący. Prawdopodobnie Newtona ekscytował element religijny, cechujący alchemię, a także to, że mieściła w sobie wiele dziedzin. Zmarł 31 marca 1727 r.


Przykładowe prace

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego Książka Andrzeja Moczarskiego pt. Początek ukazuje Polaków wobec problemy holokaustu, który istniał podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem powieści jest Paweł Kryński, którego poglądy stanowią odczucia...

List o moim domowym zwierzaku

List o moim domowym zwierzaku Bonjour! Je m'appelle XXX et j'ai 17 ans. J'habite dans une petite maison au faubourgs de Warsovie. J'ai un chien et deux chats. J'aime mon chat aine, qui s'appelle YYY. Il a un an et il est noir avec quelques marbures blaches. Je l'ai depuis 8 moins et pour moi il est tout mon monde! Mais le...

Scharakteryzuj nowelę jako gatunek typowy dla literatury pozytywistycznej.

Scharakteryzuj nowelę jako gatunek typowy dla literatury pozytywistycznej. Największy rozwój noweli przypada właśnie na okres pozytywizmu - wynika to z charakterystyki tego gatunku, który idealnie nadawał się do realizacji założeń epoki; Po pierwsze jest to krótki utwór pisany...

Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora

Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora Achilles i Hektor byli to wspaniali wojownicy, którzy stoczyli ze sobą walkę. Niestety jeden z nich zginął. Hektor był najstarszym synem Priama, bratem Parysa a także najlepszym wojownikiem Troi. Był człowiekiem szlachetnym. Wiedząc, i&...

System polityczny USA

System polityczny USA System polityczny to jedno z podstawowych pojęć oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polityczne i społeczne w danym kraju. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji systemu politycznego. Zazwyczaj uznaje się, że system polityczn...

"Boże coś Polskę" - Alojzy Feliński

"Boże coś Polskę" - Alojzy Feliński Alojzy Feliński Urodzony w 1771 roku, zmarł w 1820. Poeta i dramatopisarz. Był adiutantem Tadeusza Kościuszki, w 1818 roku dyrektorem Liceum Krzemienieckiego. Członek. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dyr. Liceum Krzemienieckiego; jego utwory...

Najwięksi poeci polskiego Renesansu

Najwięksi poeci polskiego Renesansu Największy poeta polskiego Renesansu, Jan Kochanowski, przedstawił ideał życia. Tym ideałem jest spokojne życie na wsi. Swoboda jest ceniona ponad wszystko. Nie dba się o skinienie. W każdej chwili może się najeść, napoić. T...

Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.

Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów. Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry