• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Izotopy

Nawigacja

IzotopyIzotopy
Rozwj badań nad promieniotwrczością przyczynił się do odkrycia nowego zjawiska. Atomy trzech rżnych pierwiastkw: uranu, aktynu i toru samorzutnie rozpadają się tworząc nowe, lżejsze atomy innych promieniotwrczych pierwiastkw. Ostatecznym produktem rozpadu jąder wszystkich trzech promieniotwrczych pierwiastkw jest ołw, ktrego liczba masowa, w zależności od pierwiastka wyjściowego, wynosi 206, 207 lub 208, a liczba atomowa w każdym z trzech przypadkw rwna jest 82. Identyczna liczba atomowa, a rżna masowa wykazują, iż ten sam pierwiastek może składać się z atomw o rżnej liczbie neutronw w jądrze, takie odmiany pierwiastkw nazywamy izotopami. W toku dalszych badań stwierdzono, że nie tylko ołw, ale rwnież inne pierwiastki stanowią mieszaninę izotopw. Badania wykazały także że większość pierwiastkw występuje w postaci mieszanin o stałym składzie izotopowym. Masa atomowa danego pierwiastka jest średnią masą atomową wynikającą z procentowej zawartości izotopw, co sprawia, że masy atomowe pierwiastkw są liczbami ułamkowymi. Niektre izotopy wykazują wyjątkowe właściwości, a obecnie wielostronne zastosowanie mają promieniotwrcze izotopy niektrych pierwiastkw, oto przykłady:- Wodr: oprcz najbardziej rozpowszechnionego izotopu wodoru 1H (prot), istnieją jeszcze dwa (ktre z powodu bardzo dużej rżnicy masy otrzymały oddzielne nazwy) 2H (deuter) i 3H (tryt). Każdy wie że wodr występuje w związku potocznie zwanym wodą, ale jeśli w wodzie zamiast mieszaniny izotopw znalazły by się tylko atomy deuteru i trytu substancje taką nazywamy wodą ciężką. Ta woda spożywana nie ugasiła by nam pragnienia, a dłuższe jej spożywanie spowodowało by wycieńczenie organizmu, poza tym woda ta odkłada się w komrkach i powoduje powolne wyniszczenie organizmu. Wykazano także że gdyby spożywać tylko wodę lekką, opźniło by to starzenie.- Węgiel: izotopw węgla odkryto aż 12, co jest bardzo dużą ilością jak na pierwiastek o tak małej masie atomowej. Jednak z tych izotopw trwałe są tylko dwa. Skład procentowy izotopw węgla wynosi 98,892% 12C i 1,108% 13C. Pierwszy z nich uzyskał wielką sławę za sprawy że jednostkę mas atomowych u stanowi 1/12 masy tego izotopu (1/12m C= 1u). Poza tym węgiel wykazuje ciekawą właściwość tworzenia związkw w ktrych węgle mogą łączyć się ze sobą w długie łańcuchy, dzięki temu w naturze występuje niezliczona ilość typw związkw tego pierwiastka (chemia organiczna). Innym słynnym izotopem węgla jest 14C. Pomaga on archeologom określić wiek okazw. Organizmach jest on gromadzony w większym stosunku (w odpowiednio większej ilości), po śmierci kończy się jego gromadzenie, a fakt że jest on promieniotwrczy powoduje że z czasem zmniejsza się jego ilość w szczątkach.- Potas: naturalny promieniotwrczy izotop potasu 40K jest stosowany w badaniach chemicznych i biologicznych, stosowany także w geochronologii (ustalenie wieku skał lub procesw geologicznych).

- Gal: promieniotwrczy izotop 72Ga stosuje się do scyntygraficznego diagnozowania nowotworw układu limfatycznego.

- Kobalt: tworzy tylko jeden trwały izotop, ale sztucznie jest otrzymywany izotop 60Co (o czasie płtrwania 5,27 lat). Jest on stosowany jako źrdło promieni ? w zwalczaniu nowotworw i defektoskopii (urządzenie do jego przechowywania i osłaniania nazywa się bombą kobaltową)

- Krypton: jeden z radioaktywnych izotopw- 85Kr jest wykorzystywany w badaniach warstwy powierzchniowej ciał stałych.

- Rubid: izotop 87Rb jest stosowany w geochronologii, czyli określaniu wieku wykopalisk, skał i procesw geologicznych.

- Stront: izotop 90Sr jest wykorzystywany w nietermicznych zasilaczach izotopowych (urządzenie jądrowe służące wytwarzaniu energii elektrycznej, nie będące jednak reaktorem jądrowym. Energia elektryczna pochodzi wprost z ładunkw emitowanych w rozpadach cząsteczek.)

- Jod: niezastąpionym izotopem jodu jest 131I. Stosuje się go do badań diagnostycznych gruczołu tarczowego. Stopień wychwytywania przez tkanki gruczołu tarczowego tego izotopu jest wskaźnikiem metabolizmu jodowego tego gruczołu, a tym samym jego aktywności hormonalnej.

- Cez: promieniotwrczy izotop 137Cs jest używany jako źrdło promieniowania ? w medycynie i defektoskopii.

- Prazeodym: izotop 147Pr wykorzystuje się w tych samych celach co 90Sr

- Promet: izotop 147Pm (otrzymywany ze zużytego paliwa jądrowego z reaktorw) jest stosowany w grubościomierzach izotopowych i specjalnych bateriach, oraz w ogniwach elektrycznych zawierających układy luminoformowe.

- Tor: izotop 232Th jest wykorzystywany jako paliwo w tzw. reaktorach powielających do otrzymywania 233U (materiał rozszczepialny).

- Uran: Jest on najwyższym pierwiastkiem naturalnym występującym w przyrodzie. Najtrwalszym jego izotopem jest 238U, zwykle wzbogacony w izotop 235U, jest stosowany jako paliwo w reaktorach jądrowej do otrzymywania energii jądrowej. Izotopy 235U oraz sztucznie otrzymany 233U stanowią materiał rozszczepialny w reaktorach jądrowych i bombach jądrowych.

- Neptun: Pierwszy sztucznie wytworzony pierwiastek transuranowy. Izotop 237Np jest wykorzystywany w detektorach promieniowania neutronowego.

- Pluton: tak jak i uran jeden z 16 izotopw plutonu 239Pu jest paliwem, ale także materiałem rozszczepiającym używanym w bombach atomowych, izotop 238Pu stosowany jest w termicznych zasilaczach izotopowych.

- Ameryk: izotop 241Am jest stosowany w budowie czujnikw przeciwpożarowych. Dym po dostaniu się pomiędzy źrdło izotopu a detektor zwiększa absorpcje cząsteczek alfa, co jest wykrywane przez układ logiczny wspłpracujący z detektorem.


Przykadowe prace

Porwnanie postaw głwnych bohaterw "Ludzi bezdomnych".

Porwnanie postaw głwnych bohaterw "Ludzi bezdomnych". Wyjaśnij kluczowe znaczenie przytoczonej sceny dla stworzenia portretw głwnych bohaterw Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Porwnaj postawę doktora Judyma i Joasi. Odczytaj przytoczony fragment w kontekście całej powie"...

Meine famielie (coś o mojej rodzinie)

Meine famielie (coś o mojej rodzinie) Ich heiBe Emma.Ich wohe mit meiner Familie in Cottbus.Cottbus leigt nicht weit von der polnischen Granze.ich bin oft in Polen.Meine Familie ist groB.Meine Mutter heiBt Barbara und ist 45 Jahre alt.Sie arbeitet in der schule.Sie ist lehrerin von Beruf.Mein Vater heiBt Andrzej.Er ist 46 ...

Wiek dorastania

Wiek dorastania Wiekiem dorastania przyjęto nazywać ten okres życia jednostki, ktry następuje po okresie pźnego dzieciństwa i trwa do wieku młodzieńczego. Powszechnie uważa się, że jest to okres pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia. Dorasta...

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku to okres wojen toczonych przez Polskę i Litwę z państwem moskiewskim. Były one kontynuacją wojen Litwy z Moskwą toczonych w XV wieku. Przyczyną ciągłych zbrojnych konfliktw Wielkiego Księstwa Lit...

Perfekt -czasowniki

Perfekt -czasowniki bić schlagen geschlagen biec laufen gelaufen brać udział teilnehmen teilgonommen brzmieć klingen geklungen być sein gewesen chcieć wollen gewollt ciagnać ziehen gezogen ciągnąć ziehen gezogen cierpieć leiden gelitten ciska...

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym - esej

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym - esej DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. Czy to, że dzieci wychowują się w rodzinie z problemami alkoholowymi ma wpływ na ich rozwj emocjonalny? Atmosfera środowiska alkoholowego jest wybitnie nerwicogenna, związane z nią ni...

Majątek firmy

Majątek firmy MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urz...

Dzieje unii Polski z Litwą .

Dzieje unii Polski z Litwą . Na wiele lat przed śmiercią Kazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej.Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci naszego monarchy.Zgodnie z wczesniejszymi postanowieniami,17 listopada 1370 zasi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry