• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jądr...

Nawigacja

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.
JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo

Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew.

Nadaje kształt jądru i izoluje od reszty komórek. Zew. łączy się z siateczką plazmatyczną. Otoczka jądrowa nie jest szczelna.

Jest porowata, poprzebijana otworami, ale nie są na tyle duże aby DNA nie mogło opuścić jądra. Jest to subst. Skład. Się

Przede wszystkim z białek, fosfolipidów podobnych do cytoplazmy. MITOCHONDRIUM: organellum otoczone po2

Błoną białkowo-lipidową. Ma kształt owalny i nadaje im ten kształt błona zewnętrzna, natomiast wew. Jest dużo większa i

Wytwarzane są w niej pofałdowanie grzebienie mitochondrialne. Subst. podobna do cytoplazmy wypełnia całe mitochondrium.

Mitochondrium przeprowadza syntezę białek. Mitochondria są centrami energetycznimi, powstaje energia chemiczna oraz

związek ATP (adynotrójfosforan). A-R-P»P»P Oderwanie reszty kwasowej to powstawanie energii chemicznej. ATP powstaje

podczas oddychania komórkowego(ulega spalaniu glukoza). ATP nazywany jest uniwersalnym przenośnikiem energii.

Jest on związkiem nietrwałym. Szybko się rozkłada. Czas półrozpadu ATP trwa 0,5 sek. Po wewnętrznej stronie błony pod

Mikroskopem można zauważyć mitochondrialne(przystosowane do syntezy ATP). Ostatnia reakcja zach. W procesie oddychania

To synteza wody. Procesy oddychania polegają na wędrówce protonów i elektronów przez różne prznośniki i dochodzi do

Połączenia wodoru z tlenem. Przenośniki są wbud. W błonę wew. Na każdym przenośniku elektron pozostawia część energii.

PLASTYDY: Występują tylko w komórkach roślinnych. Mają różną budowę. Najbardziej znanym plastydem jest chloroplast.

W procesie fotosyntezy powstaje materia organiczna. Gdyby nie fotosynteza nie było by życia. Plastydy dzilimy na :

Nie zawierające barwnika (leukoplasty) zawierające barwnik (chromatofory) Chromatofory ze wzgl. na kolor dzielimy na:

Chloroplasty(zielone), chromoplasty (żółte, pomarańczowe) Chloroplasty są to chromatofory aktywne w fotosyntezie

(biorą w niej udział) chromoplasty to także chromatofory , ale nie aktywne w fotosyntezie. Chloroplasty zawierają głównie

chlorofil znajdujący się w liściach i łodygach. Chlorofil jest uczulony na określoną długość światła. W chloroplastach znajdują

się także inne barwniki tworząc antenę fotosyntetyczną, inne barwniki pobudzone inną długością światła przekazują swoją

energię chlorofilowi. Chromoplasty- w liściach, jesienią dzięki temu drzewa nie pękają. Chloroplasty mają kształt owalny,

jest otoczony zew. błoną białkowo-lipidową a wew. jest za duża i jest pofałdowana . Fałdy tworzą w niektórych miejscach

skupiska (granie) W tych skupiskach znajduje się zielony barwnik. Wnętrze chloroplastu wypełnia Matrix- stroma.

Znajdują się w chloroplstach DNA, RNA, ryboza gdyż jest on półautonomiczny. Jest znakomicie przystosowany do

Procesu fotosyntezy. Fotosyntezę dzilimy na – fazę jasną i ciemną. Każda przebiega w innym miejscu. Jasna w granach.

+ 2 rysunki i schemat mitochondrium, leukoplasty (podział) i lamella.


Przykładowe prace

Utwory Ignacego Krasickiego – eleganckie literackie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Utwory Ignacego Krasickiego – eleganckie literackie igraszki i ostra satyra jednocześnie. Ignacy Krasicki jako poeta oświecenia - epoki pełnej przemian, zarówno politycznych jak i społecznych, w swoich utworach dążył do poprawy postawy życiowej XVIII-wiecznego człowieka. Obok St...

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin- Cechy powieści i opowieści biblijnych, ich uniwersalna wymowa.

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin- Cechy powieści i opowieści biblijnych, ich uniwersalna wymowa. Przypowieść- inaczej parabola, jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne. Ze względu na swe cechy jednostkowe, s ...

Mechanizmy specjacji

Mechanizmy specjacji Specjacja – proces powstawania nowego gatunku. Gdy w wyniku działania czynników ewolucji i kumulowania się drobnych zmian w czystościach genów osobniki danej populacji nie będą mogły się krzyżować z osobnikami innych populacji (- izolacja rozrodcza), nale...

Interpretacja wiersza Juliana Tuwima ,,Sokratres tańczący''

Interpretacja wiersza Juliana Tuwima ,,Sokratres tańczący'' 'Sokrates tańczący' to wiersz Juliana Tuwima – poety dwudziestolecia międzywojennego, członka grupy literackiej Skamander. Grupy, która fascynowała się witalizmem, radością życia, jego urodą i dynamik...

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładów literackich. Konspekt

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładów literackich. Konspekt Temat: Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się ...

Smog

Smog Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. To słowo powstało w angielskim obszarze językowym z połączenia dwóch wyrazów , a mianowicie słowa “smoke...

Ideologie i doktryny

Ideologie i doktryny IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, syst...

Wstęp do prawoznawstwa - wykładnia.

Wstęp do prawoznawstwa - wykładnia. WYKŁADNIA 1. POJĘCIE WYKŁADNI DERYWACYJNE UJĘCIE a) ujęcie ogólne -traktuje przypisanie znaczenia wyrażeniom użytym w tekście prawnym jako wykładnie; -wersja ta odrzuca konstrukcje bezpośredniego rozumienia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry