• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jądr...

Nawigacja

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.
JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo

Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew.

Nadaje kształt jądru i izoluje od reszty komórek. Zew. łączy się z siateczką plazmatyczną. Otoczka jądrowa nie jest szczelna.

Jest porowata, poprzebijana otworami, ale nie są na tyle duże aby DNA nie mogło opuścić jądra. Jest to subst. Skład. Się

Przede wszystkim z białek, fosfolipidów podobnych do cytoplazmy. MITOCHONDRIUM: organellum otoczone po2

Błoną białkowo-lipidową. Ma kształt owalny i nadaje im ten kształt błona zewnętrzna, natomiast wew. Jest dużo większa i

Wytwarzane są w niej pofałdowanie grzebienie mitochondrialne. Subst. podobna do cytoplazmy wypełnia całe mitochondrium.

Mitochondrium przeprowadza syntezę białek. Mitochondria są centrami energetycznimi, powstaje energia chemiczna oraz

związek ATP (adynotrójfosforan). A-R-P»P»P Oderwanie reszty kwasowej to powstawanie energii chemicznej. ATP powstaje

podczas oddychania komórkowego(ulega spalaniu glukoza). ATP nazywany jest uniwersalnym przenośnikiem energii.

Jest on związkiem nietrwałym. Szybko się rozkłada. Czas półrozpadu ATP trwa 0,5 sek. Po wewnętrznej stronie błony pod

Mikroskopem można zauważyć mitochondrialne(przystosowane do syntezy ATP). Ostatnia reakcja zach. W procesie oddychania

To synteza wody. Procesy oddychania polegają na wędrówce protonów i elektronów przez różne prznośniki i dochodzi do

Połączenia wodoru z tlenem. Przenośniki są wbud. W błonę wew. Na każdym przenośniku elektron pozostawia część energii.

PLASTYDY: Występują tylko w komórkach roślinnych. Mają różną budowę. Najbardziej znanym plastydem jest chloroplast.

W procesie fotosyntezy powstaje materia organiczna. Gdyby nie fotosynteza nie było by życia. Plastydy dzilimy na :

Nie zawierające barwnika (leukoplasty) zawierające barwnik (chromatofory) Chromatofory ze wzgl. na kolor dzielimy na:

Chloroplasty(zielone), chromoplasty (żółte, pomarańczowe) Chloroplasty są to chromatofory aktywne w fotosyntezie

(biorą w niej udział) chromoplasty to także chromatofory , ale nie aktywne w fotosyntezie. Chloroplasty zawierają głównie

chlorofil znajdujący się w liściach i łodygach. Chlorofil jest uczulony na określoną długość światła. W chloroplastach znajdują

się także inne barwniki tworząc antenę fotosyntetyczną, inne barwniki pobudzone inną długością światła przekazują swoją

energię chlorofilowi. Chromoplasty- w liściach, jesienią dzięki temu drzewa nie pękają. Chloroplasty mają kształt owalny,

jest otoczony zew. błoną białkowo-lipidową a wew. jest za duża i jest pofałdowana . Fałdy tworzą w niektórych miejscach

skupiska (granie) W tych skupiskach znajduje się zielony barwnik. Wnętrze chloroplastu wypełnia Matrix- stroma.

Znajdują się w chloroplstach DNA, RNA, ryboza gdyż jest on półautonomiczny. Jest znakomicie przystosowany do

Procesu fotosyntezy. Fotosyntezę dzilimy na – fazę jasną i ciemną. Każda przebiega w innym miejscu. Jasna w granach.

+ 2 rysunki i schemat mitochondrium, leukoplasty (podział) i lamella.


Przykładowe prace

Bogowie Greccy

Bogowie Greccy Afrodyta Najpiękniejsza bogini na Olimpie. Córka Zeusa. Urodziła się z piany morskiej na Cyprze. Żona Hefajstosa. Matka Erosa, Hermafrodyty i Eneasza. Bogini piękna, miłości, rozkoszy. Poświęcono jej gołębie, róże, mitr. Ośrodki kultu: Cypr, Knido...

Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie

Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie Ciało obce – to przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała lub przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu lub innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga). Ciała ...

Literatura współczesna pisze swój kodeks moralny - co z niego wybrałabyś dla siebie?

Literatura współczesna pisze swój kodeks moralny - co z niego wybrałabyś dla siebie? Każdy człowiek, bez względu na poziom wykształcenia, na środowisko , w którym się wychowuje i żyje, bez względu na status społeczny, ilość pieniędzy na koncie...ka&...

Jacek Soplica - nowy typ bohatera.

Jacek Soplica - nowy typ bohatera. Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości ...

Naturalne i antropogeniczne organiczne związki halogenopochodne występujące w biosferze a ich działanie na człowieka.

Naturalne i antropogeniczne organiczne związki halogenopochodne występujące w biosferze a ich działanie na człowieka. Obecnie znamy bardzo dużo naturalnych i antropogenicznych organicznych związków halogenopochodnych. Nie wszystkie z nich zostały podzielone na grupy czy rodziny i zazwycza...

Zbigniew Herbert "H.E.O"

Zbigniew Herbert "H.E.O" Tekst Zbigniewa Herberta H.E.O. jest opowieścią o przekraczalności świata umarłych do świata żywych. Warto zwrócić uwagę, iż autor dedykuje tą opowieść żonie- Kasi, a także na to że udziela on zawsze głosu temu kto ...

PRZYKŁADY PISM

PRZYKŁADY PISM Przedsiębiorstwo Handlu Detalicznego Sklep Wielobranżowy ul. Świętokrzyska 125 00 – 122 Warszawa tel. 29-14-81 Hurtownia Sprzetu Elektronicznego Eltron ul. Wolska 35 03 – 455 Radom Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 10....

Sens cierpienia narodu polskiego. Zaprezentuj koncepcję Adama Mickiewicza na podstawie podanego fragmentu i całości III części Dziadów

Sens cierpienia narodu polskiego. Zaprezentuj koncepcję Adama Mickiewicza na podstawie podanego fragmentu i całości III części Dziadów Motyw cierpienia i zła spotykany jest w literaturze już od jej początku, gdyż samo cierpienie i zło towarzyszy człowiekowi od zarania dziejó...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry