• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jądr...

Nawigacja

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.
JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo

Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew.

Nadaje kształt jądru i izoluje od reszty komórek. Zew. łączy się z siateczką plazmatyczną. Otoczka jądrowa nie jest szczelna.

Jest porowata, poprzebijana otworami, ale nie są na tyle duże aby DNA nie mogło opuścić jądra. Jest to subst. Skład. Się

Przede wszystkim z białek, fosfolipidów podobnych do cytoplazmy. MITOCHONDRIUM: organellum otoczone po2

Błoną białkowo-lipidową. Ma kształt owalny i nadaje im ten kształt błona zewnętrzna, natomiast wew. Jest dużo większa i

Wytwarzane są w niej pofałdowanie grzebienie mitochondrialne. Subst. podobna do cytoplazmy wypełnia całe mitochondrium.

Mitochondrium przeprowadza syntezę białek. Mitochondria są centrami energetycznimi, powstaje energia chemiczna oraz

związek ATP (adynotrójfosforan). A-R-P»P»P Oderwanie reszty kwasowej to powstawanie energii chemicznej. ATP powstaje

podczas oddychania komórkowego(ulega spalaniu glukoza). ATP nazywany jest uniwersalnym przenośnikiem energii.

Jest on związkiem nietrwałym. Szybko się rozkłada. Czas półrozpadu ATP trwa 0,5 sek. Po wewnętrznej stronie błony pod

Mikroskopem można zauważyć mitochondrialne(przystosowane do syntezy ATP). Ostatnia reakcja zach. W procesie oddychania

To synteza wody. Procesy oddychania polegają na wędrówce protonów i elektronów przez różne prznośniki i dochodzi do

Połączenia wodoru z tlenem. Przenośniki są wbud. W błonę wew. Na każdym przenośniku elektron pozostawia część energii.

PLASTYDY: Występują tylko w komórkach roślinnych. Mają różną budowę. Najbardziej znanym plastydem jest chloroplast.

W procesie fotosyntezy powstaje materia organiczna. Gdyby nie fotosynteza nie było by życia. Plastydy dzilimy na :

Nie zawierające barwnika (leukoplasty) zawierające barwnik (chromatofory) Chromatofory ze wzgl. na kolor dzielimy na:

Chloroplasty(zielone), chromoplasty (żółte, pomarańczowe) Chloroplasty są to chromatofory aktywne w fotosyntezie

(biorą w niej udział) chromoplasty to także chromatofory , ale nie aktywne w fotosyntezie. Chloroplasty zawierają głównie

chlorofil znajdujący się w liściach i łodygach. Chlorofil jest uczulony na określoną długość światła. W chloroplastach znajdują

się także inne barwniki tworząc antenę fotosyntetyczną, inne barwniki pobudzone inną długością światła przekazują swoją

energię chlorofilowi. Chromoplasty- w liściach, jesienią dzięki temu drzewa nie pękają. Chloroplasty mają kształt owalny,

jest otoczony zew. błoną białkowo-lipidową a wew. jest za duża i jest pofałdowana . Fałdy tworzą w niektórych miejscach

skupiska (granie) W tych skupiskach znajduje się zielony barwnik. Wnętrze chloroplastu wypełnia Matrix- stroma.

Znajdują się w chloroplstach DNA, RNA, ryboza gdyż jest on półautonomiczny. Jest znakomicie przystosowany do

Procesu fotosyntezy. Fotosyntezę dzilimy na – fazę jasną i ciemną. Każda przebiega w innym miejscu. Jasna w granach.

+ 2 rysunki i schemat mitochondrium, leukoplasty (podział) i lamella.


Przykładowe prace

Stosunki rodzinne opisane w utworach Stefana Żeromskiego

Stosunki rodzinne opisane w utworach Stefana Żeromskiego Na temat swojej rodziny każdy z nas mógłby mówić bez końca. Wiem o tym, sama uwielbiam opowiadać o swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach. Rodzina jest dla mnie czymś ogromnie ważnym. Grupa osób, które kocham ponad wszystko. S...

Pojęcie prestiżu ( Wright Mills, Talcott Parsons)

Pojęcie prestiżu ( Wright Mills, Talcott Parsons) ,, POJĘCIE PRESTIŻU ( WRIGHT MILLS, TALCOTT PARSONS) Prestiż społeczny, w socjologii jest to pozycja w hierarchii społecznej z punktu widzenia autorytetu, uznania, wpływu i poważania społecznego okr...

Świat orientu w "Giaurze".

Świat orientu w "Giaurze". Z pewnością Giaur George’a Byron’a to wybitne dzieło, które wywarło znaczący wpływ na kształtowanie się romantyzmu. Także wśród polskich romantyków utwór ten zyskał ogromne uznanie. Świadczy o tym sam fakt, że najwybitnie...

Zjawiska optyczne występujące w przyrodzie.

Zjawiska optyczne występujące w przyrodzie. Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności. Cóż znaczy tęcza, albo zachód słońca nad wieżowcami, kto fascynuje...

Zaskocz nauczyciela - śmieszna rzymska gazeta

Zaskocz nauczyciela - śmieszna rzymska gazeta RZYM, 24 STYCZNIA, ROK 31 PRZED ICH ERĄ Gazetum Romanum JEDYNA RZYMSKA GAZETA Z PEŁNĄ WOLNOSCIĄ SŁOWA Redaktor naczelny Michaelus Coennerus, sekretarz redakcji Joannea Jasinisius, dział propagandy Zuzannea Jacubius KOMENTARZ REDAKCYJ...

Sprawozdanie

Sprawozdanie Sprawozdanie z wystawy Szabla Polskiej Kawalerii XX wieku Wystawa jest czasowa i znajduje się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w centrum Łodzi na ul. Gdańskiej w budynku dawnego carskiego więzienia. Wystawę można oglądać w poniedziałki, wto...

Wszystko o kaszy

Wszystko o kaszy Na kasze przeznacza się ziarno jęczmienia, owsa, prosa, ryżu, gryki, kukurydzy i pszenicy. Kaszami nazywa się całe lub rozdrobnione ziarna zbóż z których zostały usunięte w mniejszym lub większym stopniu części zawierające składniki nieprzyswaj...

Zadania ośrodka pomocy społecznej

Zadania ośrodka pomocy społecznej Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2. pracy socjalnej; 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry