• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Jak &#380...

Nawigacja

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i hisJak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.
TEMAT: Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.

Każdy człowiek na ziemi stara odpowiedzieć sobie na pytanie stawiane już przez starożytnych myślicieli jak żyć a przede wszystkim, jak starać się żyć, aby być szczęśliwym.

Na te pytania możemy znaleźć odpowiedzi, dopatrując się ich w utworach Jana Kochanowskiego. Pierwszym wierszem, ktrym to opisuje jest Pieśń IX.

W dziele tym przedstawiona jest nie tylko pochwała życia ludzkiego, ale rwnież i pocieszenie skierowane do nas, cyt:(Nie porzucaj nadzieję,

Jakoć się kolwiek dzieje…).

Nasz los nie jest stały. Cechuje go zmienność. Nie powinniśmy się załamywać w ciężkich chwilach tylko brnąć do przodu i nie przejmować się przeszłością. Jak mwi przysłowie, Co nas nie zabije to nas wzmocni?. Zawsze po chwilach słabości i utraty chęci do życia, przychodzą dni radości Cyt:

,(…bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

a po złej chwili piękny dzień przychodzi.)

W utworze tym przedstawiona jest rzymska bogini Fortuna, jako ta kapryśna a nawet czasami złośliwa krlowa losu, ktra …w żywe oczy szydzi,

To da to weźmie, jako się jej widzi.

Końcowe wersy mwią o tym, że co przepadło w naszym mniemaniu bezpowrotnie może być nam wrcone. Trzeba tylko ufać i wierzyć Bogu, ktry może zwrcić nam to co jest zabrane i zbawić naszą duszę.

W Pieśni XI podmiot liryczny zwraca się do każdego człowieka osobno, nie zwracając uwagi na jego majątek czy wiedzę. Autor chce pokazać odbiorcy, jak powinno wyglądać życie według prawa Bożego. Podmiot liryczny nawiązuje najważniejszej zasady epikureizmu "carpe diem" ("chwytaj dzień"). Bg po to stworzył rozmyślnie wszystkie przyjemności, aby poddać człowieka prbie czy jest się w stanie im oprzeć. Na końcu pieśni pojawia się przestroga od autora. Przypomina ona nam o nieuniknionej śmierci i sądzie ostatecznym. Wszyscy ludzie staną się wtedy rwni. W Pieśni XI postawa jaką powinien przyjąć człowiek opiera się głwnie na zasadach epikureizmu.

Podobne stwierdzenia podmiot liryczny stawia w Pieśni XII. Jej tematem jest cnota według starożytnych stoikw najważniejsza rzecz. Dla poety jest największą wartością, ktrą każdy człowiek powinien w sobie pielęgnować. Jest ona ozdobą naszego życia, dlatego budzi zazdrość u ludzi niezdolnych do rozwinięcia jej w sobie. Poeta ceni sobie najbardziej patriotyzm i służbę ojczyźnie cyt:(A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie)

W kolejnym utworze Pieśń XIX autor tłumaczy w niej abyśmy żyli zgodnie z wolą Boga ponieważ dał on każdemu z nas rozum i mowę cyt: (…nie chciał nas Bg położyć rwno z bestyjami,

Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami.).Rwnież we wcześniejszych wersach występuje prośba, abyśmy poza godnie przeżytym życiem, coś po sobie na ziemi pozostawili, aby mogły się na tym wzorować przyszłe pokolenia. W pieśni tej cytat

(Służmy poczciwej sprawie, a jako kto może;

Niech ku pożytku dobra wsplnego pomoże),uświadamia ludzi o tym by nie przyjmowali egoistycznych postaw, czyli nie myśleli wyłącznie o sobie, lecz mieli na uwadze dobro innych. Wiersz kończy się wezwaniem do walki, albowiem mężny człowiek nie zwraca uwagi na liczbę przeciwnikw tylko na to, że walczy za ojczyznę. Śmierć w jej obronie jest nie tylko wielką chwałą ale rwnież gwarancją na to że inne pokolenia będą pamiętać i z tego brać przykład!

Twrczość Kochanowskiego jest uniwersalna, czyli ponadczasowa. Każdy z nas powinien w pewnym stopniu poddać się refleksją na temat swojego życia, czy rzeczywiście żyjemy zgodnie z bo że nauką.Damian ze Starachowic

LO nr 1 Kl.1 gP.S. Fajne wypracowanie prawda. Przy okazji pozdrawiam moją panią prof. od polskiego.


Przykadowe prace

Biznesplan salonu fryzjersko kosmetycznego

Biznesplan salonu fryzjersko kosmetycznego Spis treści: 1. Streszczenie wykonawcze 1.1. Rodzaj i geneza przedsięwzięcia 1.2. Źrdła finansowania 2. Opis (charakterystyka) przedsięwzięcia 2.1. Rodzaje działalności 2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia 2.3. Prawno – organ...

Treny Kochanowskiego.

Treny Kochanowskiego. Treny to dosyć ważny gatunek liryczny. Są to utwory poetyckie, wywodzące się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Pierwotnie były to pieśni obrzędowe, ale pźniej stały się jednym z elementw greckiej tragedii. Wyrażały one żal z...

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposb uzupełnić montes?kiuszwską trjcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonaw...

Pojęcie i zasady prawa administracyjnego

Pojęcie i zasady prawa administracyjnego PRAWO ADMINISTRACYJNE ? stanowi normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji publicznej oraz zachowanie się osb fizycznych i innych podmiotw. ?ADMINISTROWANIE I WŁADCZOŚĆ? są podstawowymi elementami, ktre kszta&...

Badanie cegły ceramicznej pełnej wg PN-75/PN-12001

Badanie cegły ceramicznej pełnej wg PN-75/PN-12001 CEL ĆWICZENIA: badanie cech właściwości cegły ceramicznej pełnej zgodnej normą PN-75/PN-12001, przy pomocy dostępnych w pracowni przymiarw kreskowych o dokładności 1 mm *określenie gęstości obję...

Streszczenie - Działania sabotażowe-fotografowie

Streszczenie - Działania sabotażowe-fotografowie Pierwsze sabotażowe zadanie dotyczyło fotografw. Instrukcja ,,z gry'' stwierdzała, że duża liczba warszawskich fotografw wystawiła w szafkach wystawowych fotografie niemieckich żołnierzy. ,,Fotografowie demoralizują samy...

Według Szekspira "Świat jest teatrem, a aktorami ludzie". A kto wyznacza im rolę: Bg, fatum, człowiek, przypadek, historia?

Według Szekspira "Świat jest teatrem, a aktorami ludzie". A kto wyznacza im rolę: Bg, fatum, człowiek, przypadek, historia? Literatura od swych zaczątkw stała się źrdłem ideałw, postaw i wzorcw osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodleg ...

Życie i działalność Jana Henryka Pestalozziego

Życie i działalność Jana Henryka Pestalozziego Biografia Jan Henryk Pestalozzi (Johann Heinrich) urodził się w protestanckim domu mieszczańskim 12 stycznia 1746 roku w Zurychu. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowywała go głwnie służąca, ktra rozbudzi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry