• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jak kszt...

Nawigacja

Jak kształtuje swoje relacje z innymi ludźmi człowiek o wysokiej kulturze osobistej?Jak kształtuje swoje relacje z innymi ludźmi człowiek o wysokiej kulturze osobistej?
Kultura osobista człowieka to ogł jego sposobw postępowania, metod działania, myśli, pojęć, poglądw i wytworw działania, ktre mogą być często nieznane innym ludziom. Zawiera się ona w ramach kultury zbiorowości, ale obejmuje także te myśli, uczucia, idee i wytwory działalności, ktre nie są jeszcze znane innym ludziom. Nie zawsze są one akceptowane czy tolerowane przez innych. Jednak człowiek o wysokiej kulturze osobistej jest szanowany i dobrze postrzegany przez zbiorowość oraz utrzymuje dobre i pozytywne stosunki ze wszystkimi. Omwię relacje takiego człowieka uwzględniając elementy składające się na kulturę osobistą.

Pierwszym z nich są walory intelektualne: sposb myślenia, sprawność procesw myślenia, rozumienie pojęć, inteligencja i umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunkw pracy i życia. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej ukierunkowuje swj sposb myślenia ku sytuacji życiowej, w jakiej obecnie się znajduje, lub jaka znajduje się już w jego najbliższych planach. Potrafi się on skupić na temacie i unika rozpatrzania tematw zbędnych mu w danej chwili. Innym ludziom jest więc dobrze pracować i rozmawiać z takim człowiekiem, bowiem trzyma on się sprawy, nie zapominając rwnież o lekkim poczuciu humoru. Człowiek taki posiada rwnież całkowicie sprawne procesy myślenia: analizę, syntezę, uoglnienie, konkretyzowanie, abstrahowanie. Dobre radzi więc sobie z wszelkimi sytuacjami problemowymi lub wymagającymi myślenia i zastanowienia. Łatwo wspłpracuje on z innymi ludźmi i potrafi komunikować się słownie, unikając zbędnych informacji i stosując odpowiednie formy wypowiedzi. Rozumienie pojęć i inteligencja rwnież bardzo dobrze sprawdza się w kontaktach z ludźmi, ponieważ dzięki nim człowiek zawsze potrafił będzie pozytywnie załatwić sprawę czy nawiązać kontakty z innymi, jak rwnież będzie dobrym nabytkiem dla pracodawcy. Inteligencja jest szczeglnie ceniona wśrd ludzi, człowiek, ktry ją posiada, niejednokrotnie staje się autorytetem dla innych. Umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunkw pracy i życia jest ważną cechą do pracodawcy, ktry często musi wprowadzić nowe postanowienia w zakładzie pracy, a także dla rodziny czy znajomych, ktrzy nie muszą przejmować się stresem czy niezaradnością i wynikającymi z tej zmiany negatywnymi skutkami, osoby.

Następnym czynnikiem jest wrażliwość emocjonalna: empatia, identyfikacja, zrozumienie, wyrozumiałość, tolerancja. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej posiadając te wszystkie cechy, łatwo znajduje przyjacił i sympatię innych ludzi. Potrafi ich zrozumieć, wysłuchać, pomc im, pocieszyć w trudnych chwilach. Może rwnież liczyć na pomoc z ich strony w niekorzystnej dla siebie chwili. Posiada on dużo znajomości, nie ma wrogw i jest oglnie lubianą osobą. Nie czuje się samotny i zapomniany, co przynosi mu duże korzyści, np. spędzenia wolnego czasu, poczucia miłości i faktu, ze jest potrzebny innym itp.

Kierunkowy rozwj osobowości, obejmujący poglądy, postawy, przekonania, ideały życiowe i zawodowe jest cecha indywidualną każdego człowieka. Człowiek o wysokiej kulturze zawodowej powinien posiadać takie cechy, ktre byłyby dobrze postrzegane przez społeczeństwo, w tym sensie, że nie zakłcałyby społecznego życia ogłu. Może on mieć zainteresowania w kierunku innym niż inni, ale takie, ktre byłyby postrzegane pozytywnie przez większość ludzi (nie wszyscy bowiem są tolerancyjni i nie szanują przekonań innych). Nie można to wliczyć przykładowo zamiłowania do śpiewu o drugiej w nocy. Jeżeli rozwj osobowości będzie następował w pozytywnym kierunku, oglnie naśladowanym i postrzeganym przez innych (nie licząc tym razem osobistych zainteresowań), to człowiek taki będzie postrzegany przez innych w dobrym świetle i nie uzyska negatywnej opinii. Biorąc zaś ponownie pod uwagę zainteresowania, to osoba o danym kręgu zainteresowań będzie odbierana pozytywnie i może zyskać dużą sympatię przez grono osb lub pojedyncze jednostki o tym samym lub podobnym kierunku zainteresowania.

Czwartym czynnikiem jest postępowanie i zachowanie się, obejmujące: przestrzeganie dobrych obyczajw i manier, język, jakiego używamy w kontaktach z innymi, taktowne zachowanie wobec innych, okazywanie szacunku, zainteresowania, gotowość niesienia pomocy, stosowanie godziwych metod działania. Cechy te są bardzo szanowane i poszukiwane przez inne osoby, więc człowiek o wysokiej kulturze osobistej, posiadając je łatwo nawiązuje pozytywne stosunki z ludźmi, jest lubiany i podziwiany nie tylko przez najbliższe grono, lecz rwnież szanowanych dostojnikw i osobistości, ponieważ dobre obyczaje, maniery, właściwe zachowanie się w danej okoliczności, a także zrżnicowany język używany w rozmowach z rżnymi osobami (oczywiście bez przekleństw i obraźliwych sloganw) są objawami dobrego wychowania i cechami godnymi człowieka wysokiej pozycji społecznej. Szacunek zaś i chęć niesienia pomocy są objawami uniżenia i niewywyższania się, co jest godne podziwu. Godziwe metody działania określają pracę ,,nie za wszelka cenę , bez zbędnego wykorzystywania siły ludzkiej czy pieniędzy. Jest to bardzo ważne, np. w trakcie pracy wymagającej dużej ilości pracy, aby osiągnąć konkretny cel.

Skuteczność działania i wytwory tej działalności -cecha ta jest niewątpliwie ważna dla pracodawcw i pracownikw chcących w pełni wykorzystywać czas pracy i pracować efektywnie, z ktrymi człowiek o wysokiej kulturze osobistej może pracować skutecznie, ze stopniowymi dodatnimi efektami tej pracy związanymi z osiągnięciem celu. Najważniejszy w pracy, jak rwnież w życiu codziennym jest skutek tej pracy – skutek pozytywny.

Następną cechą kultury osobistej są walory etyczne, czyli uwewnętrznione zasady i normy postępowania społeczno – moralnego, niezwykle ważne w kontaktach z drugim człowiekiem. Etyka jest ważną sferą życia, ponieważ określa zasady, ktre trzeba przestrzegać, aby zachować godność i zdrowie psychiczne osoby. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej wie jak się zachować, aby nie zadać cierpienia innym ludziom, nawet jeśli bardzo rżniliby się oni od niego pod względem wyglądu czy charakteru.

Dbałość o zdrowie i higienę osobistą jest czynnikiem zewnętrznym, ale rwnie ważnym jak cechy osobowościowe, ponieważ właściwa higiena i zdrowie zapewnia łatwość w kontaktach z ludźmi i brak barier porozumiewania się, np. trudno jest nawiązywać kontakt z osobą, ktra zaniedbując swoją higienę osobistą, nieprzyjemnie pachnie.

Innym czynnikiem zewnętrznym jest też dbałość o wygląd i urodę. Wygląd zewnętrzny dużo świadczy o człowieku, czasami błędnie, ale w dobie nowoczesnej cywilizacji zły wygląd może dawać złą opinię o osobie. Człowiek elegancko ubrany i dbający o ciało, wykorzystując rżne kosmetyki jest dobrze postrzegany przez innych, a jego wygląd mwi o jego dokładności i zachęca do nawiązaniu z nim kontaktw, natomiast osoba ubrana w obdarte rzeczy, zarośnięta i nieużywająca kosmetykw higieny codziennej jest już z wyglądu niedokładna, niezadbana i jej wygląd zniechęca do rozmowy czy przebywania z nią, albo jeszcze nawiązywania bliższych kontaktw.

Bardzo ważna jest też otwartość na kontakty z innymi ludźmi i umiejętność wspłdziałania i wspłżycia. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, będąc otwartym i potrafiąc wspłżyć, łatwo zdobywa przyjacił, klientw w pracy, potrafi się z nimi dogadać, wysłuchać ich propozycji, postawić własną opinię i wypracować wsplne stanowisko. Jest bardzo dobrym pracownikiem, partnerem i kolegą, chętnie i miło spędza się z nim czas i się wspłpracuje.

Ostatnim z czynnikw jest umiejętność panowania nad swoimi emocjami i temperamentem oraz poczucie humoru. Wspłczesny świat stwarza wiele problemw i trudnych sytuacji, a także ludzie mają odmienne charaktery, a niektrych cech nie możemy po prostu znieść. W takiej sytuacji bardzo przydaje się spokj i opanowanie, co jest bardzo trudne do wypracowania. Panowanie nad emocjami jest ważną cechą wspłczesnego człowieka w zagonionym i zestresowanym świecie. Z człowiekiem opanowanym łatwo jest wspłżyć, nie wybucha on gwałtownie, nie trzeba bać się do niego zwracać, że w każdej chwili może na nas ryknąć ze zdenerwowania. Kulturalny człowiek pamięta rwnież o poczuciu humoru w stosownej sytuacji, dzięki ktremu może rozbudzić, rozweselić czy uszczęśliwić innych ludzi, a nawet poprawić ich samopoczucie w danym dniu. Nie można zapomnieć tez o tym, żeby nie żartować bez przerwy i bez potrzeby, a także żeby żarty były odpowiednie do sytuacji, sensowne, zrozumiałe i żeby nikogo nie obrażały.

Człowiek o wysokiej kulturze osobistej – to chodzący ideał. Istnienie takiego człowieka byłoby wspaniałym wzorem do naśladowania i graniczyłoby niemalże z cudem. Jednakże wszystkie typy człowieka jakie kreuje nam wspłczesna nauka to wyłącznie zbir słw i zdań na kartkach książek. Jeszcze nie istniał w przyrodzie ideał człowieka pod jakimkolwiek względem. Gdyby żyli na świecie tacy ludzie, Ziemia byłaby piękna, bez przemocy i niepotrzebnych wojen. Człowiek taki pozostanie jednak w marzeniach każdego z nas, nikt bowiem nie jest ideałem.bibliografia: ,,Kultura zawodu" aut: Piotr Sarna


Przykadowe prace

Polityka okupantw wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

Polityka okupantw wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 Anna Białkowska Kl. III a Polityka okupantw wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i pźniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przed...

Streszczenie - Joyce James, Ulisses

Streszczenie - Joyce James, Ulisses Ulisses (1922), powieść Jamesa Joyce'a, w ktrej pisarz przetworzył fabułę Odysei na realia wspłczesnego Dublina, powołując do życia odpowiednikw bohaterw Homera: starzejącego się akwizytora ogłoszeń Leopolda Blooma (Odyseus...

Czy pieniądze dają szczęście?

Czy pieniądze dają szczęście? 1. Wstęp: Czy pieniądze dają szczęcie? 2. Argumenty: -dzięki pieniądzom możemy żyć dostatnie. -mamy większą pewność. że w przyszłości będziemy mieli gdzie mieszkać, a nas...

Wigilie Polski - patriotyzm

Wigilie Polski - patriotyzm RW dniu 6 stycznia razem z koleżankami i kolegami ze szkoły wybrałem się do Teatru Wielkiego na przedstawienie pod tytułem Wigilie polskie . Już kilka dni wcześniej słyszałem zarwno pozytywne jak i negatywne opinie na temat tej sztuki, jednak post...

Historia rozwoju turystyki wiejskiej w polsce i europie.

Historia rozwoju turystyki wiejskiej w polsce i europie. ad.1. Turystyka wiejska to jedna z form turystyki w ogle. Można ją podzielić na dwa rodzaje: 1.Turystyka na terenach wiejskich i leśnych. 2.Turystyka w gospodarstwach rolnych (agroturystyka). Turystyka na terenach wiejskich i leśnych obej...

Dzikie koty

Dzikie koty 1. Wstęp Koty to zwierzęta występujące na całym świecie z wyjątkiem stref podbiegunowych, ktre potrafiły przystosować się zarwno do wilgotnych lasw tropikalnych, do sawanny i płpustynni, a także do wysokich gr. Jedyny z kotowatych, udomowiony...

Biografia - Aleksander Wielki - Curriculum Vitae.

Biografia - Aleksander Wielki - Curriculum Vitae. CURRICULUM VITAE Aleksander III Wielki zwany Macedońskim; syn Filipa II Macedońskiego i Olimpias; krl Macedonii; faraon Egiptu; władca Persw Urodzony: 356 r. p.n.e. Zmarły: 323 r. p.n.e. WYKSZTAŁCENIE: wychowanek ...

Metody psychotechniczne

Metody psychotechniczne 13. METODY PSYCHOTECHNICZNE. Metody psychotechniczne oparte są na zależności ze względu na osobę. 1. Pierwszą zależnością jest zależność zewnętrzna. Zależność ta ma dwa typy: a) zależność intenc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry