• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jak pows...

Nawigacja

Jak powstała Biblia?Jak powstała Biblia?
Stary Testament

Na początku Bg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wd, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bg rzekł: "Niechaj się stanie światłość. Bg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczr i poranek - dzień pierwszy.

W ten sposb Bg rozpoczął dzieło stworzenia. Niebo i Ziemia, światłość i ciemność - nie powstały one z niczego - lecz Bg je stworzył. A widząc, że były dobre rzekł: "Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w ktrych są nasiona. I stało się tak". Tak opowiada nam Biblia, jedyna w swego rodzaju historia świata. Miliony ludzi splatając ręce siedziało nad nią w zamyśleniu, znajdując wewnętrzny spokj. Akt stworzenia stał się przedmiotem pierwszej księgi biblijnej z należącej do pięcioksiągu Mojżesza, zwanej rwnież Księgą Rodzaju. Nie jest to obraz skomplikowanego wszechświata, obraz prehistorycznego haosu, obraz walki i aktw tworzenia dokonywanych przez przerżne bstwa. Jest to obraz jedynego Boga, ktry mwi, ktry jest sprawcą stworzenia. Biblia jest księgą wyjątkową. Była ona w ciągu wiekw przedmiotem zażartych walk i sporw. Niektrzy ludzie poświęcili wszystkie siły na walkę z nią. Inni natomiast oddawali dobrowolnie życie stając w jej obronie. Dlaczego? Dlatego, iż czuli, że jej treść była ważniejsza niż ich życie. Żadną księgę na świecie , nie czytało więcej ludzi. Żadnej nie przetłumaczono na więcej językw, żadnej nie rozpowszechniono w tylu egzemplarzach, żadna nie miała wywrzeć większego wpływu na dzieje ludzkości jak właśnie Biblia.Jak powstała? Skąd wiemy z całą pewnością, że jest to jej pierwotna redakcja? Kto ją napisał? Na te pytania będę starała się znaleźć odpowiedź.Pierwszych pięć ksiąg biblijnych wiąże tradycja żydowska i chrześcijańska z Mojżeszem, ktry dał impuls napisania ksiąg świętych, poczynając swoją opowieść od aktu stworzenia. Pierwsza księga - Księga Rodzaju - opisuje stworzenie pierwszych ludzi. Opowiada jak doszło następnie do rozdźwięku pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jak człowiek zapragnął samodzielnie decydować o wszystkim co jest dobre z co złe, zamiast pozostawić to Bogu. Autor natchniony pokazuje logiczne konsekwencje takiego postępowanie człowieka. Jest to pierwszy tragiczny czyn na ziemi, ktry ma miejsce w chwili kiedy Kain morduje swego brata Abla. Następnie toczą się chronologicznie dalsze wypadki. Autor pisze rwnież o niemalże niewiarygodnej katastrofie, ktra dotknęła świat i zburzyła całe dotychczasowe życie. Katastrofą tą był potop. Pisze o Noem, zwierzętach i o arce, ktra przeżyła kataklizm. Po potopie życie rozpoczyna się na nowo. Czytamy o tym jak ludzie rozprzestrzeniali się po obliczu ziemi.Pierwsza Księga Mojżesza mwi dalej o Abrahamie, ktrego Bg powołał, i ktry opuściwszy swą ojczyznę z całym dobytkiem udaje się do Ziemi Obiecanej. Opuszczając ojczyste Ur, Abraham zabrał swą żonę, bratanka, cały swj majątek i służbę, aby udać się do przyrzeczonej przez Boga ziemi Kanaan. Była to bardzo długa podrż przez nieurodzajną pustynię. W jaki sposb dowiedział się jednak Mojżesz o tych wszystkich wydarzeniach, ktre miały miejsce nie za jego życia, bo przecież nie był świadkiem tego wszystkiego co opisał? Wielu wspłczesnych badaczy biblijnych uważa, że było to skutkiem ustnego przekazu, że te stare opowieści były przekazywane z ojca na syna. A Mojżesz spisał przede wszystkim to, co mu Pan Bg polecił spisać. A więc: przykazania i prawa związane z przymierzem na Synaju.W czasach zaś krla Dawida, ktry powołał na swj dwr pisarzy powstały pierwsze dłuższe opowiadania z dziejw narodu wybranego, ktre pźniej były uzupełniane przez autorw natchnionych. Było to około 1000 lat przez Chrystusem. Niektrzy wątpią czy Mojżesz potrafił pisać i czy w jego czasach spisano teksty literackie. Dzięki wynikom badań wykopaliskowych dokonywanych na dawnych terenach osadniczych, dzisiejsza archeologia potrafi na te pytania odpowiedzieć. W pobliżu Tal Mardih małej wioski na płnocy Syrii znajduje się jedno z takich miejsc wykopaliskowych. Pod nie zwracającą uwagi warstwą powierzchniową znajduję się szczątki dawnego miasta. W okresie mnie więcej III i IV tysiąclecia, tutaj, na bliskim wschodzie powstawały cywilizacje o niespotykanych gdzie indziej znamionach. W roku 1964 podjęto badanie wykopaliskowe na owych terenach. Prace rozpoczęto od dokładnego zbadania wyznaczonych kwadratw wykopaliskowych. Jest to wzniesienie o powierzchni 5 km kw. Pod tym wzniesieniem odkryto pozostałości starej cywilizacji Ebla. Najcenniejszym znaleziskiem był pałac krlewski . Na jego temat profesor Matie mwi: "Właściwie co dopiero rozpoczęliśmy ścisłe rozpracowywanie wykopaliska. Dotychczas zlokalizowaliśmy kilka pomieszczeń mieszkalnych, portal, pomieszczenia biurowe, w ktrych znajdowały się archiwa". Dzięki owym archeologicznych materiałom dowodowym Stal Mardi, ale głwnie informacjom znalezionym w tym właśnie miejscu archiwum Webla w przyszłości będzie można zrekonstruować i na nowo napisać historię trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. W archiwum miejskim w Ebla starannie przechowywano około 16 tys. glinianych tabliczek. Tyle przynajmniej dotychczas znaleziono. Archeologia dawno straciła miano łowcy skarbw. Jest dzisiaj dyscypliną naukową stosującą najnowocześniejsze techniki naukowe. W Tal Mardih odkryto wiele pozostałości tak znakomitej niegdyś sztuki garncarskiej. Posegregowaną ją chronologicznie w zależności od warstwy w ktrej ją znaleziono. Zostały dokładnie opisane i naszkicowane. Starannie zmierzono grubość i zakrzywienia każdego detalu. Wszystkie tak uzyskane informacje zostały skatalogowane w dokładnym porządku chronologicznym. Gliniane tablice te zyskały ogromne znaczenie, gdyż zostały zapisane w 2500 tys. lat przed Chrystusem. Takie tabliczki znaleziono praktycznie na całym bliskim wschodzie. Odkryto tysiące takich tablic zapisanych rżnymi językami. Jednak te znalezione w Ebla zdają się być najważniejsze dla badań biblijnych. Po raz pierwszy wymieniono tu nazwy miast, ktre znamy rwnież z Księgi Rodzaju. Są to: Sodoma i Gomora, ale rwnież Heram, miasto do ktrego przybył Abraham . Znaleziono też kilka wiadomości na temat języka, ktrym posługiwali się mieszkańcy Haramu. Czy musimy wyobrażać sobie Abrahama i jego przodkw jako analfabetw ze stadami owiec i kz. Nie tylko. Niektrzy z nich mogli znać pismo, choć Biblia nic na ten temat nie mwi. Abraham przekazywał swoje przeżycia i doświadczenie religijne przede wszystkim ustnie. Stąd można przyjąć logiczny wniosek, że żyjący dużo pźniej Mojżesz korzystał z tych przekazywanych ustnie tradycji kultywowanych u potomkw Abrahama. Z Mojżeszem łączy się szczeglnie druga księga Biblii zwana Księgą Wyjścia. Opowiada o wyjściu izraelitw z niewoli w Egipcie i o 40 latach wędrwki przez nieurodzajną pustynię. Na tej właśnie pustyni Mojżesz słyszy głos mwiącego do niego Boga i zapisuje to co Bg jego Pan do niego mwi: "Ja jestem Pan, twj Bg, ktry cię wywidł z ziemi egipskiej z domu niewoli..."Jozue - następca Mojżesza przeprowadził następnie izraelitw przez Jordan do Ziemi Obiecanej. Nard wybrany dotarł wreszcie do miejsca przeznaczenia, do ziemi jak się mwi: " mlekiem i miodem płynącej" i tam się rozprzestrzenił . W owym okresie nie było tam żadnej władzy centralnej. Wyjątkiem są tylko czasy nędzy i prześladowań, kiedy to wrogie mocarstwa pragnęły ujarzmić izraelitw. Wtedy działali tak zwani sędziowie, ktrzy byli rozjemcami w nieporozumieniach między izraelitami i strżami wiary w jednego Boga. Ostatnim z sędziw a zarazem najwybitniejszym był Samuel, ktry czuwał nad czystością wiary Ojcw i namaścił pierwszego krla Saula. Odtąd Izraelem zaczęli rządzić krlowie, ktrym bardzo często pomagali wysłani przez Boga prorocy, przekazując im przekazane przez Boga wskazwki. Krlowie m usieli się liczyć z bardzo poważnymi ostrzeżeniami i napomnieniami prorokw. Prorocy nie tylko przekazywali krlom w Jerozolimie słowa Boga, oni je rwnież spisywali. I tak u Jeremiasza w rozdziale 36 czytamy: "Weź zwj i spisz wszystkie słowa, ktre do Ciebie skierowałem. O Izraelu, o Judzie, o wszystkich pokoleniach od tego czasu, od ktrego zacząłem do ciebie przemawiać. A mianowicie od czasw Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Mozę mieszkańcy domu Judy nawrcą się, kiedy usłyszą o tym wszystkim co mam zamiar im uczynić. Zejdą z drogi zła, abym mgł im przebaczyć ich przewinienia i grzechy. Wtedy Jeremiasz przywołał Barucha, syna Neriasza, aby ten zapisał wszystkie słowa Pana, ktre Pan skierował do Jeremiasza i tak je zapisał, jak mu je prorok powtrzył."Prawdopodobnie przepowiednie prorokw wywarły duży wpływ na powstanie ksiąg opisujących dalsze dzieje Izraela mianowicie księgi: Jozuego, Sędziw, Samuela i Ksiąg Krlewskich. Księgi te Żydzi nazywają księgami prorokw wcześniejszych. Po nich następują księgi prorokw: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. A na koniec 12 mniejszych prorokw. W dalszej kolejności mamy w Biblii hebrajskiej tzw. pisma lub zwoje ksiąg, ktre powstały po niewoli babilońskiej. Do tej kategorii pism należą między innymi psalmy, księga przysłw i księga Hioba. Pźniej powstały dalsze księgi Starego Testamentu. Księgi te towarzyszyły dziejom narodu wybranego i pozwoliły mu przejść przez stulecia gehenny i mimo to pozostał on narodem wiernym jednemu Bogu. "Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, ktre Ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mwił przebywając w domu, w czasie podrży i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na oddrzwiach swojego domu i twoich bramach".W jaki sposb teksty Starego Testamentu przedostały się na zwoje pergaminowe to zupełnie inna historia. Jest rzeczą oczywistą, że przed wynalezieniem druku cała działalność piśmiennicza odbywała się ręcznie. Gdy tylko jakiś rękopis stawał się z powodu zużycia nieczytelny, rabini starannie go przepisywali. Wolno było używać tylko autentycznej kopii. Nie wolno było ani jednej litery spisać z pamięci. Odstęp pomiędzy literami musiał mieć szerokość włosa, a zdanie zawierać tylko 80 liter. Kiedy kopia była gotowa starannie liczono litery i porwnywano z oryginałem.Do niedawna najstarszy znany rękopis Starego Testamentu datowany był na rok 1000 przed Chrystusem. To znaczy, że dotychczas mieliśmy stosunkowo młode rękopisy. Czy jednak można było być pewnym, że rabini rzeczywiście tak dokładnie pracowali przy przepisywaniu owych starych rękopisw. Czy w czasie tych wielu lat i stuleci nie popełniali przy przepisywaniu jakiś błędw. Do roku 1947 pytania te były ciągle aktualne. Potem jednak gry Judei zdradziły pewne tajemnice. Nad morzem martwym w pobliżu ruin osady Qumran, arabski pasterz Mohamed Abdip szukał kilku kz ktre mu się zagubiły. Szukając zaglądał w rżne doły i szczeliny. Wrzuciwszy kamień do jednej z szczelin usłyszał odgłos, ktry nie był podobny do głosu kozy lecz do dźwięku, ktry wydaje rozbity dzban. Następnego dnia wrcił tam z kilkoma kolegami i oczom ich ukazał się widok dużej ilości glinianych dzbanw i garnkw. Najważniejsze z tych dzbanw przechowywane są dzisiaj w muzeum izraelskim w Jerozolimie. W dzbanach tych znajdowały się najstarsze ze znanych dotychczas zwojw rękopiśmienniczych Starego Testamentu. Rękopisy te są o mniej więcej 1000 lat starsze niż najstarsze znane do tej pory. Nigdy przedtem żaden tekst antyczny tylokrotnie przepisywany w ciągu wiekw nie pozostał tak identyczny z oryginałem. Zawsze znajdowano jakieś poprawki, jakąś niezgodność z poprzednimi redakcjami i błędy. Gdy natomiast porwnano tekst na nowo znalezionych zwojach z podobnym tekstem stwierdzono ze zdumieniem, że rzeczywiście tekst Starego Testamentu pozostał w ciągu minionych lat niemal identyczny. Trud żydw przepisujących Biblię w ciągu wiekw słowo w słowo okazuje się naprawdę imponujący. Bg nie tylko przekazał ludziom swoje słowa, ale zadbał i oto by w ciągu wiekw nie zostały one zniekształcone. Cały Stary Testament w języku hebrajskim został ukończony w roku 400 - setnym przed Chrystusem. Niedługo potem cały wczesny świat musiał się ugiąć pod jarzmem panowania Aleksandra Wielkiego. Jego wojska zdobyły cały wschd podbijając wiele narodw. Powstał imperium greckie. Język grecki stał się językiem codziennym podbitych narodw, do ktrych należeli i Żydzi. Grekom posługiwali się zarwno Żydzi w Izraelu jak i żyjący w diasporze. Wkrtce Biblia w języku greckim staje się potrzebna przede wszystkim tym żydom, ktrzy żyli poza Ziemią Świętą. W roku 250 przed Chrystusem w okolicach Aleksandrii przetłumaczono Stary Testament z hebrajskiego na język grecki. Powstała Biblia grecka zwana także Septuagintą. Posługiwano się nią nie tylko w synagogach greckich, ale w pierwszym wieku używali jej też chrześcijanie, ktrzy Nowy Testament napisali także w języku greckim. Tym samym kończy się Stary Testament i zostaje przygotowana scena na nadejście Mesjasza.Nowy Testament

"Jeruzalem, Jeruzalem, kamieniujesz i zabijasz prorokw ktrych do ciebie posłałem. Jakże często chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka zbierająca pisklęta pod swą skrzydła, a wyście nie chcieli. Dom wasz ma zostać zburzony. Czy wy tego nie wiecie, nie przeczuwacie ? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, ktry by nie był zwalony".W roku 70 po Chrystusie spełniło się to proroctwo Chrystusa. W odniesieniu do Jerozolimy. Wojska rzymskie pod wodzą Tytusa zrwnały z ziemią świątynię i całe miasto. Archeologowie prbują dzisiaj znaleźć pod obecną Jerozolimą ślady tej dawniejszej. Wiele pojedynczych znalezisk było niemymi świadkami przerażających wydarzeń tamtych zamierzchłych czasw. Jest to ziemia po ktrej i Chrystus chodził. Stąd przyglądał się wspaniałym budowlom Jerozolimy, jej ogromnej wspaniałej świątyni. I tak jak powiedział Jezus: "Nie pozostał z niej kamień na kamieniu". Z przerażającą dokładnością stało się tak jak przepowiedział.Kim jest ten Jezus? Czy jest jednym z prorokw przepowiadających tylko śmierć i zniszczenie, nędzę i sąd? Czy może kryje się w nim coś więcej? To właśnie jest ziemie na ktrej się urodził. Galilea położona na płnocy Izraela. Tutaj przeżył dzieciństwo, tutaj chodził ze swymi uczniami i tutaj przemawiał do ludzi, ktrzy do niego przychodzili by Go słuchać, prosili o uzdrowienie i On ich uzdrawiał. Tu dał im chleb do jedzenia i żywą wodę do ich serc. Jezus mwił: "Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie. Każdy, kto pije tę wodę, znw będzie pragnął. Kto zaś będzie pił, ktrą Ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, ktrą ja mu dam stanie się w nim źrdłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu". "Jezus rzekł do nich: Pjdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi" I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim, słuchali co ma im do powiedzenia, a niektrzy z nich spisali wszystko co widzieli i słyszeli. W ten sposb powstały księgi Nowego Testamentu. Opowiadają nam one o głębokiej miłości Jezusa do biednych ludzi. O ostrych uwagach skierowanych pod adresem duchowych przywdcw Jego czasw i o Jego śmierci krzyżowej. Na tym jednak nie koniec. Historia toczy się dalej. On zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. Rozmawiał i jadł z nimi właśnie tutaj nad brzegami morza Genezaret. Na koniec pożegnał się z nimi, ale zapewnił, że będzie z nimi aż do końca świata, że przyjdzie powtrnie. Dla tego Jezusa zmartwychwstałego oddawali życie jego uczniowie. To nowe życie przyrzeczone przez Jezusa było dla nich cenniejsze niż życie ziemskie. Zaczęli wszystkim, ktrzy chcieli ich słuchać o tym opowiadać. I bardzo szybko powstały małe grupy wierzących nazywane chrześcijanami - wyznawcami Jezusa Chrystusa."Pierwszą księgę napisałem kochany Teofilu o wszystkim co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w ktrym został wzięty do nieba". Są to słowa świętego Łukasza, greckiego lekarza, ktry wnikliwie i z wielkim zainteresowaniem bada wszystko co wydarzyło się wokł Jezusa. Jest on autorem trzeciej Ewangelii i Dziejw Apostolskich. Są to dwie z 27 ksiąg Nowego Testamentu. Trzynaście dalszych ksiąg Nowego Testamentu napisał Św. Paweł. Był on człowiekiem, ktry od dzieciństwa mocno tkwił w wierze żydowskiej. Bez wątpienia był on przekonany, że sprawy, ktre działy się wokł Jezusa są sprawami jakiejś sekty, ktrą należy prześladować i całkowicie zniszczyć. To też wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję by prześladować wyznawcw Jezusa. Rwnież tu w Damaszku zaplanował jedno z takich prześladowań. Ale do tego nie doszło. Na drodze do Damaszku wydarzyło się coś, co miało całkowicie przemienić jego życie. Olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię usłyszał głos, ktry mwił: "Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?. Kim jesteś Panie - powiedział? A głos z nieba - ja jestem Jezus, ktrego ty prześladujesz. Od tej chwili zaniechał prześladowań. Z Szawła prześladowcy stał się Pawłem wyznawcą Chrystusa i głosicielem Ewangelii. Pźniej i on ponieważ był chrześcijaninem zostaje uwięziony. Między innymi w Cezarei. Za nim doszło jednak do jego uwięzienia miał okazję odbyć wiele podrży misyjnych. Nie tylko w Palestynie, ale także po drugiej stronie morza śrdziemnego w Grecji i Azji Mniejszej. Po pierwszym uwięzieniu w Cezarei, Paweł odbywa jeszcze jedną podrż misyjną do Italii i Rzymu. Tutaj umiera jako męczennik za wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł i Łukasz napisali więcej niż połowę ksiąg Nowego Testamentu. Autorami pozostałych są: św. Piotr, Jan Jakub oraz Mateusz i Marek.To co dziś nazywamy pismami Nowego Testamentu napisano przed rokiem 100 po Chrystusie w języku greckim. Pisma te rozpowszechniły się w całym basenie morza śrdziemnego aż do Grecji. "Mężowie ateńscy - przemwił Paweł stanąwszy w środku aeropagu - widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedne po drugiej znalazłem też ołtarz z napisem : "nie znanemu Bogu". Ja wam głoszę to co czcicie nie znając. Bg, ktry stworzył świat i wszystko na nim. On, ktry jest Panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich jak gdyby czegoś potrzebował. On sam daje wszystkim życie i oddech. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy o granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go nie jako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Będąc z rodu Bożego nie powinniśmy sądzić, że bstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworem rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości wzywa Bg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrcenia. Dlatego też wyznaczył dzień, w ktrym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, ktrego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie GO z martwych. "Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali a inni powiedzieli - posłuchamy Cię innym razem".Nowy Testament oparł się niszczącemu działaniu czasu. Czy jesteśmy tego pewni? Skąd wiemy, że słowa, ktre czytamy w Nowym Testamencie są tymi samymi słowami, ktre zapisali ich pierwotni autorzy? Przecież oryginalne rękopisy nie zostały zachowane. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że wiara chrześcijańska, Kościł Chrystusowy i cała kultura chrześcijańska opierają się na Nowym Testamencie, to rzeczą ważną staje się uzyskanie pewności, że rzeczywiście posiadamy pierwotny tekst Nowego Testamentu. Rzym - rok 1886.W bibliotece watykańskiej siedzi niemiecki badacz Konstanty von Tischendorf. Przez długie lata szukał najstarszych greckich rękopisw Nowego Testamentu, aby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału. Uczony ten znalazł bardzo stary egzemplarz Kodeksu Watykańskiego a bibliotece watykańskiej. Tischendorf musiał przekonać wszystkich do zgody na otworzenie go. Pracował nad tą księgą trzy godziny dziennie przez dwa tygodnie bez możliwości robienia notatek. Kodeks Watykański powstał około IV w. Po Chrystusie. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej kompletnych kodeksw całej Biblii. Napisano w języku greckim. Kodeks Watykański nie był jedynym odkryciem Tischendorfa. Poświęcił on całe życie na poszukiwanie możliwie najstarszych rękopisw. Doszedł także do wniosku, że najbardziej prawdopodobnymi miejscami ich odnalezienia muszą być okolice o gorącym i suchym klimacie, ponieważ przy dużej wilgotności powietrza zarwno skra jak i rękopisy papirusowe nie przetrwały by długo. Miejsca te nie powinny też być zniszczone przez mahometan. Ci zniszczyli by także rękopisy. Takim miejscem, ktre spełniało wszystkie te warunki, ktre dzisiaj jeszcze istnieje jest klasztor św. Katarzyny - położony u podnża Gry Synaj. Tischewndorf postanowił odwiedzić to miejsce. W towarzystwie dwch beduinw wybrał się w tę podrż przez pustynię.W klasztorze tym od roku 300 -setnego po Chrystusie żyją mnisi. Sam klasztor wybudowano za czasw cesarza Justyniana około roku 530. Po zdobyciu zaufania mgł rozpocząć przeszukiwania. Przez przypadek znalazł 120 arkuszy starotestamentowych rękopisw, ktre mnich miał przeznaczyć na opał. 43 z rękopisw pomimo ogromnych trudności udało się Tischendorfowi z archiwizować. Był to plon pierwszej podrży. Po 9 latach ponownie odwiedził klasztor, ale niczego nie znalazł. Dopiero w 6 lat pźniej pod poduszką jednego z mnichw znalazł to czego szukał tak uparcie. Pod jakąś czerwoną księgą ujrzał pakiet rękopisw, ktre zawierały 199 stron Starego Testamentu i kompletny Nowy Testament. Ten właśnie Kodeks Synajski- księgę pochodzącą z klasztoru św. Katarzyny znajduje się dzisiaj w Muzeum Brytyjskim a Londynie. Jest to najbardziej znaczące znalezisko 19 stulecia w dziedzinie starych rękopisw.. Do dziś znanych jest przynajmniej 5200 greckich rękopisw i fragmentw Nowego Testamentu. Najbardziej wiarygodne dokumenty stanowią podstawę wydania nowej, zweryfikowanej wersji Nowego Testamentu w języku greckim.Świat jest pełen ludzi. I dla wszystkich z nich napisano jedną wielką księgę, a mianowicie Biblię. W ewangelii według św. Jana czytamy: "I wiele innych znakw, ktrych nie zapisano w tej księdze uczynił Jezus wobec uczniw. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Słowo Pana zaś trwa na wieki."
Przykadowe prace

Polska za Piastw.

Polska za Piastw. Mieszko I (960 - 992) W X wieku doszło do zjednoczenia ludw z terenw Wielkopolski. Zamieszkujące ją plemię Polan podbiło następnie Kujawy i Mazowsze. W około 960 na czele państwa stanął Mieszko I z dynastii Piastw. Rozpoczął on doś&#...

Cytaty

Cytaty Cytaty do wykorzystania: • - Młodości, ty nad poziomy Wylatuj! Adam Mickiewicz "Oda do młodości" • - Czucie i wiara silniej mwi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko Adam Mickiewicz "Romantyczność" • - My jesteśmy młod...

Typy dramatw młodopolskich

Typy dramatw młodopolskich Istniały dwa zasadnicze typy dramatw - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje starożytną zasadę trzech jedności - miejsca, czasu, akcji. W jednej scenie nie ma więcej...

Postacie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego

Postacie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego Jadwiga Dąbrowska : matka Cezarego nie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiej interesowało ją życie w Siedlcach (dostawała listy od Szymona Gajowca) zaszkodziła mężowi podczas balu (...

Polityka społeczna

Polityka społeczna Jest to działalność praktyczna rządu, skupiająca się na rozwiązywaniu problemw społecznych - dotyczących wielkich grup społ., wyrżnionych na podstawie struktury społecznej, demograficznej, przestrzennej itd. Problemy te, to: bezrobo...

Jan Kochanowski - jeden czy wielu poetw? Odpowiedz na pytanie odwołując się do całej jego twrczości.

Jan Kochanowski - jeden czy wielu poetw? Odpowiedz na pytanie odwołując się do całej jego twrczości. Jan Kochanowski to jeden z największych polskich poetw. Napisał on wiele rżnych utworw, nie ograniczając się do jednego gatunku lirycznego. Tworzył m. in. pieśni, f...

Lisowczycy- historia

Lisowczycy- historia Lisowczycy i Aleksander Lisowski herbu Jeż W dziejach wojskowości europejskiej wskazać można rozliczne formacje, ktrych sławie bojowej dorwnuje ich czarna legenda, przywołująca wspomnienie niezliczonych występkw, grabieży i okrucieństw. Mieli wi&...

Buddyzm

Buddyzm Religia wywodząca się z systemu stworzonego przez Buddę. Po jego śmierci w 483r.p.n.e. buddyzm szeroko rozprzestrzenił się w Indiach, zyskał wielu zwolennikw zwłaszcza w Iii.p.n.e. znajdując poparcie cesarza Amoki. Wywarł ogromny wpływ ukazując drogę zbaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry