• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jak rozu...

Nawigacja

Jak rozumiesz odpowiedzialność?Jak rozumiesz odpowiedzialność?
Według słownika języka polskiego odpowiedzialność to konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji. Wygląda to na prostą sprawę, ale czy rzeczywiście tak jest? Co ukrywa się pod tym, jak mogłoby się zdawać, prostym pojęciem? Aby odnaleźć odpowiedź na postawione pytania posłużę się kilkoma przykładami.Zacznę może, od siebie. Chodzi mi o dorastanie, proces wychowywania dziecka od jego narodzin poprzez osiągnięcie przez niego, tzw. dorosłości, aż do momentu śmierci. Przez wszystkie te lata moi rodzice starali się wychować mnie w taki sposb, abym wiedział, co dobre i złe, abym dokonywał trafnych wyborw, abym mgł poradzić sobie w dorosłym życiu. Byli za mnie odpowiedzialni. Nie długo skończę osiemnaście lat, dostanę dowd, będę mgł wpływać na losy mojego państwa jak rwnież będę osobiście odpowiadał przed sądem. Stanę się, w świetle prawa, odpowiedzialny za samego siebie. To już nie rodzice, ale ja i tylko ja będę odpowiadał za swoje czyny i ponosił ich konsekwencję.

Bogatym źrdłem wiedzy na temat odpowiedzialności jest literatura. Zacznę może od bohatera ludzi bezdomnych. Dr Tomasz Judym pochodził z biednej rodziny, dzięki ciężkiej pracy zdobył wykształcenie medyczne. Właśnie z tego powodu, iż zdołał się wyrwać z tej warstwy społecznej czuł się za nią odpowiedzialny. Było to za duży obowiązek i ciężar dla bohatera i doprowadził go do tragicznego końca.

Podobne konsekwencje spotkały conradowskiego Jima. Podczas jednego z rejsw, postąpił w sposb naganny. Uciekł z tonącego statku, pozostawiając nieświadomych podrżnych samym sobie. Czyn ten miał niebagatelny wpływ na następne lata życia bohatera. Do końca swoich dni chciał odkupić się za ten niedojrzały i nieodpowiedzialny krok.Antoine de Saint- Exuperie napisał książkę pod tytułem Mały Książe. Jej bohater powiedział, iż każdy powinien być odpowiedzialny za to, co oswoił, za to, co do siebie przywiązał. W świetle tych słw możemy rozpatrzyć postać Zenona Ziembiewicza. Lubował się on w kobietach, ale traktował je tylko jako narzędzia zabawy. Jego sposb życia wplatał go w niemałe kłopoty. Jego kochanka zaszła w ciążę. Zenon nie potrafił stawić czoła konsekwencją, jakie wynikły z jego postępowania, chciał od nich uciec. Na tej podstawie mogę stwierdzić, iż był on nieodpowiedzialny.Przypomniał mi się teraz niedawno czytany artykuł poświęcony maturze. Autor podsumowując powiedział słowa, ktre zapadły mi w pamięć. Mwił o ściąganiu i konsekwencjach z tego wynikających. Nie zabraniał i nie polecał, ale powiedział, iż matura jest egzaminem dojrzałości, a dojrzałość to także pełna świadomość podejmowanych decyzji i gotowość przyjęcia wynikających z nich konsekwencji. Słowa te doskonale oddają to, co ja rozumiem pod pojęciem odpowiedzialności. Wolny, nie narzucony przez nic i nikogo, w pełni świadomy wybr.


Przykadowe prace

Ciała stałe

Ciała stałe CIAŁO STAŁE- ciało wyrżniające się uporządkowanym układem atomw (cząsteczek), ktre tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach uk...

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej ni&#...

Płazińce i obleńce

Płazińce i obleńce Płazińce inaczej robaki płaskie, są to zwierzęta spłaszczone grzbieto-brzusznie, dwubocznie symetryczne, o lekko zaznaczonej cefalizacji. Z zewnątrz okrywa je jednowarstwowy nabłonek, ktry u form wolno żyjących jest orzęsiony. Pod nabł...

Upośledzenie umysłowe w świetle literatury

Upośledzenie umysłowe w świetle literatury W określeniu osb, ktre pod względem umysłowym odbiegają od normy oglnej w sensie ujemnym, nie ma jeszcze dostatecznej jednoznaczności. W Polsce z kilku istniejących w tym zakresie terminw w użyciu są najczęśc...

Systemy liczbowe ( dziesiątkowy, dwjkowy, szesnastkowy, dwunastkowy)

Systemy liczbowe ( dziesiątkowy, dwjkowy, szesnastkowy, dwunastkowy) System liczbowy jest to sposb zapisywania i nazywania liczb. Są rżne systemy liczbowe, mogą one być pozycyjne lub addycyjne. W systemie pozycyjnym wartość cyfry zależy od jej pozycji względem innych. Przedstawi&#...

Naukowa i naturalna postawa myślowa

Naukowa i naturalna postawa myślowa Edmund Husserl przeprowadził grubą kreskę pomiędzy nauką naturalną (wypływającą z naturalnej postawy myślowej) a filozoficzną (znajdującą swe pochodzenie w postawie duchowej). Poniżej chciałbym na podstawie wywod...

Porwnaj fragment Kazań sejmowych Piotra Skargi z Księgą Izajasza. Wskaż zastosowane przez Skargę

Porwnaj fragment Kazań sejmowych Piotra Skargi z Księgą Izajasza. Wskaż zastosowane przez Skargę 1. Księga Izajasza (fragment) Przekleństwa na Judę Biada tym, ktrzy przydają dom do domu, przyłączają rolę do roli (...) Biada tym, ktrzy rych...

Dialekt mazowiecki

Dialekt mazowiecki Dialekt mazowiecki Dialekt – mowa ludności określonej dzielnicy kraju, rżniąca się od języka oglnopolskiego i innych dialektw określonymi cechami. Dialekt mazowiecki: obejmuje pn-wsch. i środkową część Polski jest poza kaszubskim ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry