• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jak rozu...

Nawigacja

Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,ktrych nie potępiasz i takie, ktre cię oburzają.Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,ktrych nie potępiasz i takie, ktre cię oburzają.
Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm, a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno na każdym z nas. Piętno, ktre powoduje, iż w każdej sytuacji, w rżnych okolicznościach szukamy drogi do przeżycia, przetrwania, wielokrotnie hołdując zasadzie, że cel uświęca środki. To powoduje, że często dokonujemy czynw, o ktrych realizację nigdy wcześniej byśmy się nie posądzali. Człowiek jest tak bardzo podporządkowany okolicznościom, jakie mają miejsce, że nie sposb jest patrzeć na jego zachowanie z jakiejkolwiek perspektywy i innego niż jego własny punktu odniesienia, ktry uwarunkowuje postępowanie kierowane bardziej emocjami i szeroko rozumianym instynktem samozachowawczym niż tylko rozumem i rozwagą. Opierając się na powyższych założeniach chciałbym przeprowadzić analizę, mającą na celu potwierdzenie tego schematu, oczywiście z gry robiąc założenie, że od każdej reguły znajdą się wyjątki, ktre z pewnością nie mogą przesłonić tej prawdy. Bardzo dobitne odzwierciedlenie oraz potwierdzenie tego, o czym przed chwilą wspomniałem, możemy znaleźć w wielu utworach poetyckich "epoki piecw", ktre to są głębokim wyrazem indywidualnych, a przez to także i "globalnych" odczuć ludzi, ktrych przeznaczeniem było znaleźć się w samym centrum tych wszystkich niegodziwości, jakie stworzył sam człowiek. Chciałbym w mojej pracy skoncentrować się na opowiadaniach T. Borowskiego, gdyż wnoszą one wiele przekonywujących motyww, nadających się do uzasadnienia postawionej tezy bardziej niż wiele innych, znanych mi utworw tamtego okresu. Są one może w niektrych miejscach wyolbrzymione i przejaskrawione, lecz z pewnością niezbyt wiele...Pierwszym z utworw, na ktry chciałbym zwrcić uwagę, jest "Pożegnanie z Marią". Dlaczego właśnie ten utwr zaintrygował mnie swoją treścią i gdzie znajdują się te argumenty, ktre dadzą przekonywujący obraz słuszności tezy o zdolności człowieka do przystosowania się do każdych warunkw? Jest to spowodowane faktem, iż ten zbir opowiadań zapoznaje nas z powszednim dniem życia w tamtych czasach. Opowiada o egzystencji ludzi pod okupacją, czy też o "normalnym" życiu obozowym. Nie ukazuje jedynie terroru, cierpienia, lecz zwykłą codzienność, może znajdującą się na granicy ludzkiej godności, lecz taką, do ktrej należało się przystosować, aby przetrwać. W tytułowym opowiadaniu "Pożegnanie z Marią" ukazano dwie odrębne rzeczywistości. Jedną oficjalną, propagandową, ktra stanowiła jedynie cel okupanta, lecz cel niedościgniony, ktry w całej swej surowości i bezwzględności nie mgł być zrealizowany, gdyż był wykładnikiem ludzkiego postępowania, ktremu jest zawsze daleko do doskonałości, niezależnie od tego, czego dotyczy. Drugą rzeczywistością, a właściwie tą bardziej prawdziwą, było ukazanie realizacji założeń o "wzorowym niemieckim porządku", co było wykazaniem niespjności pomiędzy odgrnym nakazem, czy też jakąś niesłuszną ideą, ktrej sposb realizacji nie mgł być przez ludzi zaakceptowany, a postępowaniem ludzi, ktrzy mieli tego dokonać. Autor dał nam liczne przykłady świadczące o tym, że w istocie daleko było do "ideału" i to zarwno z jednej, jak i drugiej strony "barykady". Fakty te świadczą nie tylko o odejściu od określonych norm społecznych, lecz także i moralnych. Ludzie szukali każdej drogi przystosowania się do otaczających ich warunkw, było to trudne, wymagało dokonania wielu wewnętrznych przewartościowań, lecz było koniecznym zbliżeniem się do drogi, u ktrej celu stało przeżycie i w miarę godna, w tamtych okolicznościach, egzystencja.W innym opowiadaniu Borowskiego "Chłopiec z Biblią" zostajemy wprowadzeni w tematykę obozową. W tym, jak i zresztą wielu innych opowiadaniach tego autora, brak jest intrygującej treści, lecz przez to autor mgł skoncentrować się na przekazaniu czytelnikowi innych doznań i odczuć, tak więc jest to uzasadnione artystycznie. Narrator tworzy sytuację niepewności i niesamowitej tymczasowości - świadomości przemijania. I nawet tutaj, w sytuacji gdy ludzie ci nie mają praktycznie przed sobą żadnych perspektyw i są świadomi swej przyszłości, to mimo to, jakby na przekr wszystkiemu, w warunkach tych rodzi się typ "cwaniaka", ktry nie tylko chce przetrwać, ale dobrze żyć. Co z tego wynika? Na pewno fakt, iż człowiek w każdych warunkach może znaleźć nadzieję i swoje własne miejsce, do ktrego będzie umiał lub też musiał się przystosować, choć z zewnątrz może wydawać się to co najmniej niepoważne lub też kontrowersyjne, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znalazł. Brak perspektyw? A czyż właśnie ten brak perspektyw na przyszłość nie powoduje w ludziach wytworzenia wizji swojego własnego, zamkniętego świata, ktry im odpowiada i nie wywołuje w nich potrzeby utożsamienia się z nim, dzięki czemu łatwiej jest im pogodzić się z otaczającym światem, przeważnie innym od tego znajdującego się w sferze nierealności? Z pewnością tak, lecz rwnie często można dostrzec ludzi, ktrzy przystosowują się do tego, z czym nie mogli się przedtem pogodzić, stają się bierni. Lecz czy na pewno jest to przystosowanie? A może tylko brak im siły, by walczyć? Myślę, że odpowiedź należałoby pozostawić tym, ktrzy tego doświadczyli.Według mnie sposb przetrwania najdobitniej ukazany jest w opowiadaniu tego samego autora pt. "U nas w Auschwitzu". Już sam tytuł skłania do zastanowienia się nad przesłaniem tego utworu. Świadczy on o utożsamieniu się więźniw z tym strasznym miejscem. Jest świadectwem tego, że warunki kształtują człowieka, formują niejako jego świadomość i potrafią znieczulić na wszystko, co się wokł niego dzieje. Zmieniają także sposb jego motywacji i oceny zjawisk wokł niego zachodzących. Wreszcie powodują, że to, co wcześniej nie byłoby dla niego możliwe, przynajmniej w jego przekonaniu, teraz staje się rzeczywistością czy też normalną "pracą".Analiza tego opowiadania skłania nas do głębokiego zastanowienia się nad zmiennością człowieka. Aspekt przystosowania nabiera raczej wyrazu wielkiej plastyczności ludzkiego odczuwania, ktre to zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją, w ktrej przychodzi żyć. Człowiek zmienia się, adaptując się do nowej roli, staje w niezgodzie do swoich dawnych przekonań, a może zapomina o nich budując naprędce nowy system wartości, ktrym będzie w bliżej nieokreślonym czasowo dalszym życiu posługiwał się i ktremu będzie podporządkowywał swoje poczynania. Trudno jest mimo wszystko zrozumieć tak radykalną zmianę, jaka zachodzi w duszy tych ludzi - bohaterw opowiadania; obserwujemy ich w roli zupełnie innych osb, nie sposb jest pogodzić się wręcz z myślą, iż są to ci sami więźniowie obozu w Oświęcimiu, ktrzy w nowych warunkach jakby zupełnie zapomnieli o dawnych powiązaniach, wyrzekli się ich - zaczęli żyć "nowym życiem", w ktrym nie można dopatrywać się już tylko chęci przetrwania za wszelką cenę. Jest tu wprowadzony nowy element, element akceptacji tego wszystkiego, czego nie można pokonać, jest to akceptacja bolesna, gdyż stanowi wyrzeczenie się wszelkich wartości składających się na ludzką godność, co trudno jest usprawiedliwiać. W przekonaniu bohaterw obz trwa i trwał wiecznie, sam moment przybycia tu zatarł się już w ich pamięci, są oni biernymi jego mieszkańcami, ktrzy podporządkowali się całkowicie panującym tu warunkom i "zwyczajom", a więc rwnież przystosowali się psychicznie.Także ten element przystosowania psychicznego i akceptacji przerażającej rzeczywistości jest ukazany w opowiadaniu "Ludzie, ktrzy szli" tegoż autora. Borowski przedstawia tutaj masowość zbrodni z punktu widzenia bohatera opowiadania, ktry bez emocji i z odrobiną obojętności mwi o tym, co się dzieje "za jego plecami". Mwi on o tak wstrząsającej w swym ogromie zbrodni, a nie wywiera to na nim znaczącego wrażenia. Czy to możemy traktować jakoprzystosowanie? Na pewno tak, lecz należy rwnież stwierdzić, że jest to także znieczulenie na ludzką krzywdę, ktra w sumieniu bohatera już nie jest śmiercią i krzywdą pojedynczego człowieka, jest czymś globalnym, zjawiskiem, na ktre on nie ma i nie może mieć żadnego wpływu. Człowiek ten przeszedł granicę wytrzymałości psychicznej i siłą rzeczy odizolował się od świata, nie mogąc dłużej znieść własnej bezsilności. Traktuje on to, co się dzieje w obozie jako rwnoległy świat, na ktry nie ma wpływu, lecz ktry istnieje. Można dojść do wniosku, że taki widok permanentnej zbrodni umacnia w człowieku świadomość, że jego to zjawisko nie dotyczy i nigdy dotyczyć nie będzie. Z punktu widzenia bohatera opowiadania obz stanowi jakby wielką fabrykę, w ktrej ma miejsce produkcja śmierci, "nic więcej...".Ludzie przystosowują się do warunkw, w ktrych przychodzi im żyć, chcąc znaleźć odrobinę "spokoju" i motywacji do działania, gdy inne wzorce, ktrym wcześniej byli oddani, spłonęły w ogniu ciągłych klęsk i słabości. Nie chcą wiecznie walczyć z własnymi przekonaniami, ktre w konfrontacji z rzeczywistością tracą dużo na znaczeniu. Siła, ktra ich przygniatała, wymuszała niejako przystosowanie się do nowych warunkw, do nowej rzeczywistości, gdyż taka jest ludzka natura - gdy utraci się jedne ideały, to na ich miejsce muszą wejść inne, gdyż zawsze musi być zachowana rwnowaga, człowiek musi komuś lub czemuś służyć, gdyż tylko wtedy czuje się naprawdę potrzebny. Może to stanowi pewną dygresję, lecz gdyby spojrzeć chociażby na życie ludzi w obozie koncentracyjnym, obserwując ich codzienne życie, możemy dojść do wniosku, że oni umieli się przystosować, wykorzystać sprzyjające okoliczności. Ograniczyli swe życie jedynie do obszaru obozu, umiejętnie przy tym zapominając o całej reszcie świata. Odizolowali się. Cały rozbudowany ludzki system motywacji został zacieśniony jedynie do granic obozowej "moralności" - ludzie ci, przystosowując się w naszym przekonaniu, w istocie stali się niewolnikami nie mającymi własnego zdania i ktrzy łatwo poddają się wszelkiej manipulacji.Tak więc reasumując, możemy stwierdzić, że pojęcie przystosowania może znaleźć zarwno pozytywny, jak i negatywny wydźwięk, gdy spojrzymy z perspektywy ludzkiej moralności i godności - z jednej strony jest to przystosowanie, ktre pozwala zapomnieć, odizolować się niejako od otaczającej, brutalnej rzeczywistości, a z drugiej jest to zaakceptowanie wszystkich "warunkw", jakie to za sobą niesie, łącznie z pozbyciem się własnego systemu wartości i zapomnieniem tego wszystkiego, co kiedyś było święte i tego, czemu się służyło.


Przykadowe prace

Rodzaje i przyczyny inflacji; sposoby jej mierzenia i przeciwdziałania

Rodzaje i przyczyny inflacji; sposoby jej mierzenia i przeciwdziałania SPIS TREŚCI 1. Pojęcie inflacji. 2. Rodzaje inflacji. 3. Przyczyny inflacji. 4. Skutki inflacji. 5. Mierniki inflacji. 6. Bibliografia. 1. Pojęcie inflacji. Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo r...

List Winicjusza do Ligii

List Winicjusza do Ligii Rzym, 30.09.2001 Witam Cię najdroższa!!! Na początku mego listu serdecznie Cię pozdrawiam i gorąco całuję. Piszę go, by wyznać Ci moją miłość, a jednocześnie by się czymś zająć, by nie umrzeć z t...

Antoine de Saint-Exupery – ,,Mały Książe

Antoine de Saint-Exupery – ,,Mały Książe Uważam, że książką, ktrą poleciłabym zarwno dziecku, jak i dorosłemu jest Mały Książę , do ktrej wracam bardzo często. Szczeglnie moją uwagę przyciągała zawsze posta...

Charakterystyka Kłamczuchy - Anieli Kowalik

Charakterystyka Kłamczuchy - Anieli Kowalik Bohaterką "Kłamczuchy" jest piętnastoletnia Aniela Kowalik, ktra kierując się "głosem serca" wyjeżdża z rodzinnej Łeby do Poznania, aby być bliżej ukochanego Pawełka. Jednocześnie rozpoczyna naukę w Lice...

Wykłady 1 semestr

Wykłady 1 semestr 1. CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ZARZĄDZANIAI JAKIE SĄ JEGO ELEMENTY SKŁADOWE: Zarządzanie – umiejętność prowadzenia działalności gosp. ktra przynosi efekty. Dotyczy przede wszystkim ludzi, jest także wspłdziałaniem osb, ktre umo&...

Streszczenie - Robinson Kruzoe

Streszczenie - Robinson Kruzoe Do roku 1654 mieszkał w angielskim mieście Hull. Robinson był zawsze marzycielskim młodzieńcem. Marzył o podrżach morskich i o byciu marynarzem. Lecz jego ojciec nie zgadzał się by jego syn podrżował po świecie, ponieważ już...

Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica.

Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica. Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończeniu nauki przyjął święcenia...

Problematyka utworu Szewcy

Problematyka utworu Szewcy Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementw tradycyjnej powieści realistycznej. Opisywana rzeczywisto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry