• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jak za&#...

Nawigacja

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączniJak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załącznikw
ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN

BIZNESPLAN

DLA FIRMY "LAN-COM"

I. DANE O INWESTORZE1. Siedziba inwestora:Firma LA-N-ET powstała w maju 2003r.

Siedzibą firmy są .......................

Adres: ..-... Miasto ul.

Tel: wymyśl fax: wymyśl

e-mail: wpisz jakiś wymyślony.

Obszarem działalności firmy jest miasto ..............2. Przedmiot działalności.- Dostarczenie stałego dostępu do Internetu;

- Sprzedaż akcesorii i zestaww komputerowych;

- Usługi serwisowe

- Kawiarenka internetowa

3. Struktura kapitałowa firmy.Jedynym właścicielem jest Imię Nazwisko.

Firma posiada rachunek bankowy w Banku Śląskim 1256-5682-26598-152394. Pozycja finansowa inwestoraFirma jest własnością prywatną. Kwota przeznaczona na działalność i zdeponowaną na rachunku bankowym firmy wynosi 93.000 zł.5. Sprawy sądowe i zobowiązania.Właściciel firmy nie posiada żadnych zobowiązań sądowych tak w kraju jak i za granicą. Nie posiada rwnież żadnych wierzytelności długoterminowych.

CEL I ZAKRES INWESTYCJI1. CelFirma stawia sobie za cel oferowanie szybkiego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. Oprcz oferty dostępu do Internetu i serwisu komputerowego, LAN-COM będzie oferował sprzedaż zestaww komputerowych oraz części do komputerw. W siedzibie firmy będzie działać rwnież kawiarenka internetowa .2

Inwestycja ma za cel zdobycie wiodącej pozycji na rynku dostawcy Internetu w dzielnicy Osiedle Wieczorka jak i w okresie pźniejszym działalności LAN_COM'u dostawa usług do innych dzielnic miasta.2. Lokalizacja firmy.Firma ma siedzibę w budynku przy ul. .............3. Środki realizacji.- Zakup niezbędnych elementw elektronicznych do budowy instalacji sieci Internetu

- Wykupienie stałego łącza internetowego

- Zakup komputerw i wyposażenia do siedziby firmy.

- Kampania reklamowa4. Uzasadnienie dla inwestycji.- Zwiększające się zapotrzebowanie na tani i szybki dostęp do Internetu.

- Brak firmy o podobnej działalności na trenie dzielnicy ...............

- Duży popyt na sprzęt komputerowy.

DOSTAWCY WYPOSAŻENIAPo zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami wybrano następujących dostawcw oferujących wysoką jakość techniczną przy stosunkowo niewygrowanej cenie:- Telekomunikacja Polska S.A.- Stałe łącze

- Hurtownia EXEL – na sprzęt i części komputerowe oraz oprogramowanie;

- Hurtownia ELEKTRO MAX – kable

- Hurtownia Meblex – wyposażenie siedziby

OTOCZENIE INWESTYCJI1. Sytuacja podatkowa.Firma będzie działać na normalnych zasadach podatkowych. Możliwe jest obniżenie podatku VAT od usług dostarczania Internetu.2. Prawa autorskie.Prawo autorskie nie zezwala na używanie programw bez posiadania licencji. Ponadto konieczne są uzgodnienia warunkw położenia instalacji internetowej z właścicielem budynkw.3II. ANALIZA MARKETINGOWA

OPIS I ANALIZA KONKURENCJIZarwno na polskim jak i na piekarskim rynku jest mało firm oferujących dostęp do Internetu po korzystnych cenach ( mniejszych od cen TP S.A.)Ceny konkurencji na rynku piekarskim wachają się od 120 do 160 zł.

Po wejściu LAN-COM'u na rynek piekarski ze swoimi usługami nie przewiduje się większej reakcji ze strony konkurencji. Przy prbie rozszerzenia działalności na pozostałe dzielnice miasta możliwa jest kampania obniżenia cen na dostęp do Internetu przez firmy działających w tych dzielnicach.

OPIS I ANALIZA RYNKU1. Odbiorcy usługi.Odbiorcami usługi będą lokatorzy ................. oraz mieszkańcy miasta ...................2. Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na usługę.- Wzrost zainteresowania mieszkańcw miasta z dostępu do Internetu.

- Świadczenie usług o wysokim poziomie technicznym i umiarkowanej cenie.

- Relatywne obniżenie ceny dostępu do sieci.

- Wzrost zasobności mieszkańcw miasta.

OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA1. Materiały i dostawcy.Na rynku części akcesorii komputerowych jest duża konkurencja, więc nie ma większego problemu aby uzgodnić warunki dostawy potrzebnego sprzętu. W początkowym okresie wymagana będzie płatność gotwkowa, ktra wpływać będzie na zysk firmy. Po dłuższej wspłpracy zostaną zastosowane wydłużone terminy płatności. Dostawy realizowane będą w terminie max. 5 dni od otrzymania zamwienia faksem.

PLAN MARKETINGOWY1. Strategia marketingowaW momencie posiadania zezwoleń oraz stałego łącza internetowego rozpoczęta zostanie kampania reklamowa na ............... Wyprodukowane ulotki dostarczone zostaną do każdego lokatora osiedla. Na słupach ogłoszeniowych zostaną rozklejone plakaty informujące o działalności LAN-COM'u. Po około 10 dniach rozpoczęta zostanie akwizycja usługi w

4

mieszkaniach lokatorw. Po rozpoczęciu działalności i świadczenia usług informacje reklamowe dostarczane będą głwnie pocztą elektroniczną.2. MarżaNa początku działalności zysk powinien oscylować na poziomie ok. 2-5% ze względu na duże koszty prowadzenia instalacji. Po rozwinięciu działalności zysk ze świadczonych usług winien wynosić ok. 20-25% oraz ok. 30% ze sprzedaży.

III. PLAN ZATRUDNIENIAW okresie uruchamiania działalności zostaną zatrudnieni akwizytorzy (na umowę zlecenie) oraz monterzy (rwnież na umowę zlecenie). W siedzibie firmy pracować będzie dwch pracownikw. Po uruchomieniu świadczenia usług w siedzibie zatrudnionych będzie dwch pracownikw oraz dwch serwisantw.

IV. TECHNICZNY PLAN PRACY- Podpisanie umowy z wstępnej z właścicielem budynkw na instalacje sieci internetowej

- Podpisanie umowy z dostawcą stałego dostępu do Internetu.

- Rozpoczęcie kampanii informacyjnej.

- Podpisanie umowy z hurtowniami o stałej wspłpracy.

V. ANALIZA S.W.O.T.MOCNE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA1. Usługi.- Wysokie parametry stałego dostępu do Internetu.

- Stała, fachowa opieka techniczna nad siecią internetową.

- Przyjemna i miła atmosfera w kawiarence internetowej2. Odbiorcy- Lokalizacja siedziby w centrum handlowym dzielnicy

- Duża liczba lokali mieszkalnych zlokalizowanych na małym terenie dzielnicy nie korzystających z dostępu do Internetu.3. Badania marketingowe i rozwojowe.- Przeprowadzone badania mające za zadanie wykazanie liczby potencjalnych odbiorcw stałego dostępu do sieci w dzielnicy ........................4. Pracownicy

5

- Zatrudnione osoby posiadające wiedze praktyczną i teoretyczną związaną z budową i eksploatacją sieci internetowej oraz samych usług komputerowych.5. Zaopatrzenie- Wspłpraca z firmami znanymi z wysokiego poziomu świadczonych usług.

- Ustalone dobre warunki wspłpracy.6. Finansowanie inwestycjiInwestycja zostanie sfinansowana z kredytw dla małych i średnich firm udzielanych przez Bank Śląski.

SŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA1. Rynek usług w mieście- Brak podobnych usług w dzielnicy ............... jest czynnikiem pozytywnym, ale rwnież wymaga przeprowadzenia sprawnej akcji reklamowo - marketingowej wśrd mieszkańcw dzielnicy.2. Finansowanie inwestycji- Koszt budowy sieci wymaga zaangażowania środkw obcych na początku działalności firmy.SZANSE DLA INWESTYCJI- Brak dostawcy tego typu usług na terenie dzielnicy

- Rozbudzenie potrzeby korzystania z dostępu do Internetu wśrd mieszkańcw dzielnicy, zwłaszcza młodego pokolenia.

ZGROŻENIA DLA INWESTYCJI- Wejście na rynek silnej konkurencji oferującej tego typu usługę

- Zubożenie społeczeństwa6

S P I S T R E Ś C I B I Z N E S P L A N U

Dla firmy LA-N-ET.I. OPIS INWESTYCJIDANE O INWESTORZE

1. Siedziba inwestora

2. Przedmiot działalności

3. Struktura kapitałowa firmy

4. Pozycja finansowa inwestora

5. Sprawy sądowe i zobowiązania.CEL I ZAKRES INWESTYCJI

1. Cel

2. Lokalizacja firmy

3 .Środki realizacji

4. Uzasadnienie dla inwestycjiDOSTAWCY WYPOSAŻENIAOTOCZENIE INWESTYCJI

1. Sytuacja podatkowa

2. Prawa autorskieII. ANALIZA MARKETINGOWAOPIS I ANALIZA KONKURENCJIOPIS I ANALIZA RYNKU

1. Odbiorcy usługi

2. Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na usługę

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

4. Materiały i dostawcyPLAN MARKETINGOWY

1. Strategia marketingowa

2. MarżaIII. PLAN ZATRUDNIENIAIV. TECHNICZNY PLAN PRACYV. ANALIZA S.W.O.T.MOCNE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Usługi

2. Odbiorcy

3. Badania marketingowe i rozwojowe

4. Pracownicy

5. Zaopatrzenie

6. Finansowanie inwestycjiSŁABE STRONY PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rynek usług w mieście

2. Finansowanie inwestycji


Przykadowe prace

Armia rzymska w okresie republiki i cesarstwa

Armia rzymska w okresie republiki i cesarstwa ARMIA RZYMSKA W OKRESIE REPUBLIKI I CESARSTWA W swojej pracy chciałem porwnać strukturę i organizację armii rzymskiej w okresie zarwno republiki jak i cesarstwa, ktre rżniły się prawie pod każdym względem. Na początek warto jed...

Opis przeżyć wewnętrznych Balladyny podczas zbierania malin.

Opis przeżyć wewnętrznych Balladyny podczas zbierania malin. sorki za drobne błędy mogą wystapic bo pisałem to na brudno a tak od nauczycielki 5-- dostałem Pewnego dnia w progu mego rodzinnego domu stanął bardzo przystojny i bogaty hrabia-Kirkor.Chciał on pojąć...

Biografia - Władysław Gomułka.

Biografia - Władysław Gomułka. Władysław Gomułka, pseudonim „Wiesław” (1905-1982) – jeden z czołowych przywdcw polskich ruchu robotniczego, polityk, mąż stanu, pochodził z rodziny robotniczej i od wczesnej młodości pracował, jako robotnik...

Propozycje rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce

Propozycje rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce Polska po przemianach jaki zaszły od roku 1989 uporała się już z wieloma problemami. Oczywiście, nie żyjemy wciąż w państwie idealnym, ale trudno nie zgodzić się z faktem iż poziom życia wyraźnie się...

Mitologia Grecka

Mitologia Grecka Na początku był Chaos, pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, Matka-Ziemia, od dna Ziemi, w głębinach nieograniczonych myślą oddzielił się ponury Tartar, przeraźliwa kraina ciemności, oraz dzieci Chaosu, groźny Ereb-Mrok, i Nyks, Noc...

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Władza s...

Model poliarchii R. Dahla

Model poliarchii R. Dahla 1. J. Schumpeter – demokracja to każdy system polityczny, w ktrym odbywają się cykliczne i rywalizacyjne wybory (niezależnie od tego czyje interesy realizują rządzący). 2. R. Dahl – demokracja oznacza pewien stan idealny, ktry w rzeczywisto"...

Streszczenie - lektury pt.Dym

Streszczenie - lektury pt. Dym. Matka z synem mieszkała w małym domu. Jej syn codziennie, wcześnie rano wychodził i pźno wracał pracował w fabryce jako kotłowy. Matka nie raz odstępowała mu swoje jedzenie, aby miał siły, gdyż bardzo cięż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry