• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jakich b...

Nawigacja

Jakich bohaterw potrzebujemy? Rozważania nad ideą bohaterstwaJakich bohaterw potrzebujemy? Rozważania nad ideą bohaterstwa
Bohater to człowiek, ktry wyrżnia się w sposb szczeglny od szarej masy społeczeństwa. Stawia on sobie szlachetne cele, ktrych realizacji nie podjąłby się żaden zwykły śmiertelnik. Sam wybiera drogę i za wszelką cenę dąży do wypełnienia swojej misji. Działania te nadają sens i kształt jego życiu.Idea bohaterstwa, formowana głwnie przez literaturę, zmieniała się na przestrzeni wiekw. Twrcy rżnych epok przedstawiali odmienne modele bohaterw. Znaczący wpływ miała na to sytuacja polityczno-społeczna kraju i świata.Pierwsi bohaterowie pojawiali się już w literaturze antycznej. Określano ich mianem herosw, czyli ludzi posiadających cechy boskie. Dokonywali oni czynw, ktre wykraczały poza możliwości śmiertelnikw. Kierowali się zwykle dobrem całej ludzkości, niekiedy kosztem samych siebie, jak np. uczynił to Prometeusz, ktry za obdarowanie ludzi ogniem skazany został na wieczne cierpienie. Mimo znacznej dozy fantastyki w opowieściach o dzielnych herosach, ich zachowania stały się wzorcem modelowym bohatera, do ktrego nawiązywali twrcy niemalże każdej pźniejszej epoki.Biblia, jeden z najstarszych zabytkw literatury, rwnież prezentuje postawy bohaterskie. W Starym Testamencie są one dość rżnorodne. Oto bowiem Hiob, to człowiek do końca oddany woli bożej, ktry mimo zsyłanych na niego nieszczęść, wytrzymuje prbę wiary i nie odwraca się od Boga. Zupełnie odmiennym typem bohatera jest Samson, ktrego atrybutem jest potężna siła, ktrej tajemnica tkwi w jego włosach. Natomiast biblijny Dawid swoje bohaterstwo przejawia kierując się w walce rozumem i sprytem. Nowy Testament przedstawia przede wszystkim postać Chrystusa, ktry jest wzorem postępowania dla wszystkich chrześcijan. Postać ta stała się symbolem męczeństwa, stąd też pochodzi mesjanizm, do ktrego wielokrotnie nawiązywano, a szczeglnie w okresie romantyzmu.Kierując się dalej poprzez dzieje literatury dochodzimy do średniowiecza. Są to czasy walecznych rycerzy, ktrzy honor przedkładali ponad wszystko. Ich celem w życiu była walka w dobrej sprawie, najczęściej w obronie wiary i ojczyzny. Odnosząc sukcesy zdobywali sławę i szacunek. Zawsze dotrzymywali danego słowa. Byli wzorcem do naśladowania. Najbardziej znanym jest tytułowy bohater "Pieśni o Rolandzie", ktry zginął w samodzielnej walce, gdyż duma nie pozwalała mu wezwać pomocy. Mimo poniesionej śmierci, honor rycerski został uratowany.Zupełnie odmienny był ideał człowieka renesansu. Tutaj inne wartości nabierały znaczenia. Przede wszystkim ważne było wykształcenie, każdy szlachcic powinien był szanować własny stan, ojczysty język, pielęgnować kulturę, być znawcą sztuki. Twrcy renesansowi kreowali raczej wzorce postaw do naśladowania, aniżeli samych bohaterw.

Natomiast barokowi sarmaci to hulacy, miłośnicy wielkich uczt, ale jednocześnie obrońcy wiary, wolności i ustroju. Konserwatywni, pielęgnujący tradycję i przeciwni poszerzaniu wiedzy poprzez zagraniczne studia i wyjazdy.Czasy wielkich bohaterw-buntownikw to niewątpliwie okres romantyzmu. Bohater romantyczny to człowiek, ktry nie akceptuje porządku rządzącego otaczającym go światem i prowadzi z nimi bezkompromisową walkę. Zawsze działa w samotności, za wszelką cenę stara się zrealizować postawione sobie cele. Kieruje nim zasada - "cel uświęca środki", często więc musi zapomnieć o dumie i honorze. Podczas swojej misji przechodzi liczne metamorfozy. Jest postacią rozdartą wewnętrznie, jego tragizm potęguje dodatkowo nieszczęśliwa miłość. Działając impulsywnie podejmuje się desperackich czynw, gdyż kierują nim emocje a nie rozum. Zazwyczaj jego misja kończy się katastrofą - ginie albo popełnia samobjstwo.Romantyczna walka o wolność, wyzwolenie kraju nie sprawdziła się, toteż w okresie pozytywizmu pojawiły się nowe idee, ktre miały doprowadzić do tego celu. Hasła takie jak praca organiczna, praca u podstaw oraz kult filantropii kreowały zupełnie nowy typ bohatera. Pozytywista to przedsiębiorca, ktry dąży do pomnażania swojego majątku, interesuje się sprawami ekonomicznymi kraju, szczeglnie problemem nędzy pośrd ubogich warstw społecznych.Rżnorodność typw bohaterw na przestrzeni wiekw wynika głwnie z przemian zachodzących w kulturze, stosunkach społecznych i politycznych. Gdy na świecie pojawiały się nowe problemy, bohaterowie mieli nowe misje do spełnienia. Toteż średniowieczni rycerze nie potrafiliby się realizować w żadnym innym okresie. Ich waleczność byłaby bezwartościowa w czasie pozytywizmu, a honor nie pozwoliłby im walczyć metodami bohaterw romantycznych. Natomiast romantycy za swe czyny w okresie średniowiecza zostaliby okryci hańbą. Wynika więc z tego, że model bohatera z jednej epoki zupełnie nie pasuje w innej.A jaki jest bohater naszych czasw? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy, tak jak dawniej, w literaturze. Prawdopodobnie dlatego, że każdy wspłczesny bohater nie jest człowiekiem o ściśle określonych cechach charakteru, nasi bohaterowie nie stawiają też sobie identycznych celw w życiu. Bohaterem może być naukowiec, ktry poświęca całe swoje życie na badania i eksperymenty, ktrych wyniki przynoszą pźniej korzyść całemu światu. Bohater to też filantrop, ktry zajmuje się ludźmi w rżny sposb pokrzywdzonymi przez los. Żołnierze otrzymujący medale za swoje wyczyny rwnież zdobywają miana bohaterw. Według mnie o bohaterstwie może też świadczyć pojedynczy czyn - każdy człowiek, ktry jest gotw prawidłowo zareagować w sytuacji zagrożenia życia innej osoby, także zasługuje na status bohatera.Mimo rżnic pośrd wszystkich bohaterw, u każdego wymagane jest poświęcenie, ktre jest głwnym warunkiem bohaterstwa. Silna wola i wytrwałość niezbędne są w dążeniu do postawionych sobie celw. Niekiedy ważną rolę pełni odwaga. Bohaterami mogą być zarwno ludzie znani całemu światu, jak i tacy, o ktrych nikt nigdy nie słyszał.


Przykadowe prace

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja Dla wszystkich, ktrzy nie lubią notować na historii...:) KULTURA MYKEŃSKA I MINOJSKA Egeida-obejmuje Morze Egejskie oraz wyspy tego morza i komplet wybrzeży. Henryk Schliemann-syn pastora, jako 19-latek najął się na statku płynącym do Wenezueli. O...

Anoreksja ,bulimia ,zachwiania łaknienia

Anoreksja ,bulimia ,zachwiania łaknienia Czynnikiem ktry w połączeniu z określonymi cechami indywidualnymi dziecka może stanowić powd wystąpienia anoreksji jest środowisko rodzinne. Nieprawidłowy system rodzinny naraża na rozliczne stresy wszystkich jej członkw , w szc...

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne POJECIE KONSTYTUCJI Termin ?constiluere? ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposb urządzania państwa. Pojęcie materialne- konstytucja może być objaśniona jako całokształt norm prawnych regulujących ustrj pa...

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twrcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarwno w poezji, jak i w prozie. ...

Poczet premierw Polski od 1989 roku

Poczet premierw Polski od 1989 roku Tadeusz Mazowiecki 24.08.1989-04.01.1991 bezpartyjny Jan Krzysztof Bielecki 04.01.1991-06.12 1991 Kongres Liberalno- Demokratyczny Jan Olszewski 06.12.1991-5.06.1992 Porozumienie Obywatelskie Centrum Waldemar Pawlak 05.06.1992-10.07.1992 Polskie Stronnictwo Ludowe Hanna Suchocka 11.0...

Agencje UE

Agencje UE Agencje UE www.europa.eu FRONTEX • Europejska Agencja ds. Zarządzania Wspłpracą Operacyjną Na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich • http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_pl.htm FRONTEX • Agencja FRONTEX ...

Recenzja książki C. W. Cerama "Bogowie, groby i uczeni"

Recenzja książki C. W. Cerama "Bogowie, groby i uczeni" Od lektury książki ?Bogowie, groby i uczeni? C. W. Ceram?a (1915-1972) rozpoczęła się moja niemała fascynacja cywilizacjami starożytnymi i samą archeologią. Nie ukrywając, wcześniej niechętnie ucz...

Biografia - Stanisław Barańczak

Biografia - Stanisław Barańczak Stanisław Barańczak jest poetą, literatem, teoretykiem literatury i tłumaczem. Co dla nas jest szczeglnie ważne to to, że jest on jednym z najbardziej znanych wywodzących się z Poznania twrcw. Urodził się w 1946 roku w rodzinie intel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry