• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jako&#34...

Nawigacja

Jakość w usługachJakość w usługach
WSTĘP

W wielu opracowaniach można znaleźć stwierdzenie, że świat wkroczył obecnie w okres drugiej rewolucji przemysłowej ? rewolucji jakościowej wspłcześnie. W krajach, ktrych podaż wyrobw i usług przewyższa popyt, gdzie panuje rynek konsumenta, ludzie w coraz większym stopniu zaczynają zwracać uwagę na poprawę standardu życia, na jakościowe zaspokojenie potrzeb. Obecnie w krajach o wysokim poziomie rozwoju wyrobw i usług jakość jest ostrzem konkurencji i podstawowym czynnikiem decydującym o stopniu zadowolenia klienta, a tym samym o sukcesie producenta. Sądzić należy, że w niedługim czasie także i u nas jakość stanie się głwnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności wyrobw i usług.
Nowe podejście zagadnień jakości wynika ze zmian na rynkach światowych, takich jak:
Zaostrzenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności producenta za wyrb czy usługę;
Wzrastających wymagań odbiorcw co do niezawodności, trwałości, łatwości obsługi, dostępności serwisu itp.;
Krtszych czasw wdrażania nowych rozwiązań;
Wzrastających wymagań co do ochrony środowiska, zagospodarowania zużytych produktw itp.
Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie się przedsiębiorstw problematyką jakości jest czynnik ekonomiczny. Stwierdzono bowiem, że istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy jakością wytwarzanych wyrobw, czy tez świadczonych usług, a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Podniesienie poziomu jakości z reguły prowadzi do umocnienia pozycji firmy i pozyskania dodatkowych odbiorcw, a co za tym idzie do poprawy wynikw finansowych

1. Definiowanie jakości

Problem z definiowaniem jakości usług nie polega na poszukiwaniu jednej definicji, ale na uwzględnieniu wszystkich aspektw jakości usług stosownie do zrżnicowanych potrzeb. Problematyka zarządzania jakością usług jest tematem ważnym przede wszystkim ze względu na systematyczny wzrost udziału sektora usług w gospodarce.
W Słowniku języka polskiego jakość definiowana jest jako: właściwość, rodzaj, gatunek, wartość, zespł cech stanowiących o tym, że dany produkt jest tym przedmiotem, a nie innym. Natomiast w leksykonie naukowo-technicznym podana została definicja jakości odnosząca się do wyrobw: zespł cech charakteryzujących przydatność wyrobw do spełnienia przeznaczenia użytkowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez odbiorcw, np. niezawodność, sprawność, trwałość i funkcjonalność. Według Encyklopedii powszechnej jakość to istotne cechy przedmiotu wyrżniające go spośrd innych i stanowiące o jego swoistości pod danym względem. Jakość to stan świadomości wszystkich uczestnikw (podmiotw, pracownikw) biorących udział w procesie powstawania i utrzymywania odpowiedniego poziomu jakości, to także najważniejsza broń konkurencji rynkowej i handlu międzynarodowym.


Przykadowe prace

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej 1.Wstęp: -Agresja Niemiec na Polskę, obrona Westerplatte, upadek Oksywia, przyczyny porażki, kapitulacja Warszawy 28 września; -Teza: Bohaterska postawa okupowanego narodu polskiego przyczyniła si...

William Shakespeare i jego twrczość.

William Shakespeare i jego twrczość. ( 1564 - 1616 ) Urodził się w Strattford ( hrabstwo Warwickshire ). Był jednym z najgłośniejszych romantykw stulecia. Jest znany wszystkim aż do dziś, ze względu na swoją wspaniałą twrczość ( 36 utworw). Ni...

Podstawowe czasowniki (odmiana w teraźniejsza)

Podstawowe czasowniki (odmiana w teraźniejsza) L.p. Czasownik: Tłumaczenie: Je Tu Il/Elle/On Nous Vous Ils/Elles 1 Aimer lubić, kochać .'aime aimes aime aimons aimez aiment 2 Aller iść vois vas va allons aller vont 3 Apprendre uczyć się .'apprends apprends apprend apprendrons apprenez ...

Barok - charakterystyka epoki

Barok - charakterystyka epoki Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregular...

Reportage: L'Eurovision

Reportage: L'Eurovision Le concours Eurovision c'est un grand exercice dans la culture europenne. 23 pays avaient quelqu'un pour chanter dans l'vnement. Sans la Belgique ou la Suisse, la France tait le seul pays d'avoir une chanson en la langue franaise, mais c'tait la premiere fois que leur chanson n'tait pas completement ...

Powieść realistyczna.

Powieść realistyczna. Realizm - ma co najmniej dwa znaczenia - termin filozoficzno - estetyczny, ktry określa metodę ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki. Drugie znaczenie - kierunek literacki między romantyzmem a naturalizmem. Podstawowa cecha - mimetyzm - realiści...

Kabaret "Zielony balonik".

Kabaret "Zielony balonik". 1.Czynniki wpływające na powstanie Zielonego balonika. Pochodzenie Zielonego balonika było przede wszystkim malarskie. Bo też w Akademii Sztuk Pięknych, zaszły w owej dobie wielkie przemiany. Po śmierci Matejki, mimo żalu, jaki obudził zgon ...

Socjologia obyczajw

Socjologia obyczajw Obyczaje stołowe: Najstarsze przekazy dotyczące obyczajw przy stole dotyczą wyglądu zastawy stołowej. Istotne było nie tyle, to, co się jadło, ile przy jakim stole. Przekazy, mwiące o jedzeniu dotyczyły raczej sposobw przygotowania, niż sam...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry