• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jan kocha...

Nawigacja

Jan kochanowskiJan kochanowski
Jan Kochanowski był najwybitniejszym polskim poetą do czasów Adama Mickiewicza. Jego życie dzieli się na trzy etapy: okres uniwersytecki, okres dworski, okres czarnoleski.

Napisał : fraszki, treny, pieśni, dramatFraszki Jana Kochanowskiego są głównie wynikiem obserwacji życia na dworach, na których poeta przebywał przez wiele lat. Dzielą się na :

miłosne, refleksyjne, obyczajowe, patriotyczne, religijne, biesiadne, żartobliwe.

Kochanowski często nawiązywał w nich do postaci mitologicznych, filozofii starożytnej i epikurejskiej. We fraszkach stwarza renesansowa wizję świata i człowieka. Wyraża fascynacje światem, radość życia i podziw dla uroków natury. Kieruje się mottem carpe diem. Pokazuje obraz życia w XVI Rzeczypospolitej.Pieśni Kochanowski pisał przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia, głównie w okresie dworskim, ale także w Czarnolesie. Do pieśni zalicza się także hymn Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary w którym Bóg ukazany jest jako stwórca, architekt, artysta. Poeta mówi o nim jako Panu świata, szczodrobliwym dla wszystkich stworzeń, które obdarza troską i życzliwością. Autor ukazuje swoje przemyślenia, refleksje, przemyślenia. Podkreśla radość istnienia i zachęca do korzystania z życia. Całą miłość do otaczającego go świata zawarł w pieśniach.Okolicznością powstania trenów była śmierć córki Kochanowskiego, Urszulki. Jan z Czranolasu ma wtedy ogromną wiedzę i doświadczenie, a poglądy i wiarę ostatecznie ukształtowane. Nagle gromadzone przez całe życie idee i wartości upadają, zaś wypracowany przez lata system filozoficzno -światopoglądowy w zderzeniu ze śmiercią dziecka całkowicie bezużyteczny. Kochanowski wątpi we wszystkie wartości - w mądrość , w religię i w cnotę, która stanowiła dla niego kwintesencje ludzkiej godności, opanowania i samokontroli.Utwory J. K. w pierwszym okresie jego życia były lekkie, żartobliwe, błyskotliwe.We fraszce Do gór i lasów zwraca się do znanego z lat młodzieńczych widoku, opisuje historie swego życia. Wiąże się to z refleksją na temat życia i niepewną jeszcze przyszłością.Fraszka O żywocie ludzkim podejmuje tematykę filozoficzną. Człowiek w rękach losu jest marionetką.Fraszka Do Hanny ma zabarwienie żartobliwe, atmosferę dworską. Pochodzi z wczesnego okresu twórczości J. K. Autor prosi ukochaną aby oddała mu swe serce.Kochanowski pisał pieśni będąc dojrzałym człowiekiem.Ks. 1 Pieśń IX. Ta pieśń należy do biesiadnych, nawiązujących do filozofii epikurejskiej. Autor próbuje tu zdefiniować pewne wskazania i prawdy życiowe.Ks. Wt. Pieśń V. Ma charakter patriotyczny. Pokazuje w jakiej sytuacji znaleźli się Polacy po klęsce poniesionej po wojnie z Turkami. Utwór kończy refleksja: Polak przed i po szkodzie głupi.Do pieśni zalicza się także hymn Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary w którym Bóg ukazany jest jako stwórca, architekt, artysta. Poeta mówi o nim jako Panu świata, szczodrobliwym dla wszystkich stworzeń, które obdarza troską i życzliwością.Treny Kochanowski zaczął pisać po śmierci swej córki, z która wiązał wielkie nadzieje.Tren I. Utwór ten pełni role wprowadzenia w cykl. Na początku występuje długie wyliczenie, które ma podkreślić ogrom bólu wywołanego po śmierci córki.Tren IX. Kochanowski pisze tu, że filozofia stoicka, którą wyznawał przez lata nie sprawdza się w obliczu nieszczęścia. Człowiek nie może być obojętny na różne sprawy, musi być zawsze człowieczy.Tren XIX. Poeta zmęczony jest żalem, który dręczył go przez całą noc. We śnie przychodzi do niego matka, która mówi, że w niebie jest lepiej niż na ziemi i nie ma się co martwic o córkę.


Przykładowe prace

Augustynizm, Tomizm, Franciszkanizm - główne informacje

Augustynizm, Tomizm, Franciszkanizm - główne informacje Średniowieczna filozofia czerpała głównie z nauk kościoła chrześcijańskiego, Pisma Świętego, a także z poglądów niektórych starożytnych filozofów. Główne nurty średniowiecznej myśli filozoficzn...

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym, uwarunkowania i czynniki aktywizacji turystycznej gmin i miejscowości. Turystyka jest bardzo szeroką dziedziną. Na jej otocznie składa się wiele elementów, począwszy od problemu rewaloryzacji zabytków, ks...

Dochodzenie do poznania prawdy we fragmencie Króla Edypa. Co z rozmowy Edypa z Terezjaszem odnajdujesz w całym dramacie Sofoklesa?

Dochodzenie do poznania prawdy we fragmencie Króla Edypa. Co z rozmowy Edypa z Terezjaszem odnajdujesz w całym dramacie Sofoklesa? W utworze Sofoklesa Król Edyp, w którym główną postacią jest tytułowy bohater dowiadujemy się o straszliwym fatum, które ciąży nad owym władcą i jego...

Recenzja oraz własne refleksje na podstawie artykułu

Recenzja oraz własne refleksje na podstawie artykułu Miałam przyjemność przeczytać artykuł Marcina Kuczkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego pt. Przemoc w polskim hip-hopie na przykładzie płyty Skandal zespołu MOLESTA. Choć wydawał się on dla mnie nie...

"Pan Tadeusz" - charakterystyka szlachty zaściankowej.

"Pan Tadeusz" - charakterystyka szlachty zaściankowej. W Panu Tadeuszu szczegółowo poznajemy bogato charakteryzowany ród Dobrzyńskich (szlachta zaściankowa). Klan czystej krwi polskiej, którego członkowie od czterystu lat przebywali na Litwie, składa się z zubożałej szlachty...

Renesans w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski)

Renesans w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski) Renesans w Rzeczypospolitej Odrodzenie w Polsce Odrodzenie, inaczej renesans, to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytności, w opozycji do światopoglą...

Kreacja bohatera romantycznego w III części "Dziadów".

Kreacja bohatera romantycznego w III części "Dziadów". Romantyzm to epoka, która nie mogłaby istnieć bez bohatera romantycznego. Postać ta jest zrośnięta z epoką, występująca w większości utworów – symbol młodego człowieka I połowy XIX wieku. Na poc...

Starożytność w pigułce. Chiny Mezopotamia Indie Palestyna Egipt Grecja Rzym od Republiki do upadku cesarstwa

Starożytność w pigułce. Chiny Mezopotamia Indie Palestyna Egipt Grecja Rzym od Republiki do upadku cesarstwa Kryteria człowieczeństwa 1. Morfologiczne: ˇ Pionowa postawa ciała i chód dwunożny ˇ Charakterystyczne uzębienie i budowa czaszki z wyraźnie powiększon&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry