• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Jedno z n...

Nawigacja

Jedno z najbardziej znanych czasopism polskiego oświecenia nosiło tytuł Zabawy przyjemne i pożyteczne. Czy literaturę i sztukę tej epoki można określić zaJedno z najbardziej znanych czasopism polskiego oświecenia nosiło tytuł Zabawy przyjemne i pożyteczne. Czy literaturę i sztukę tej epoki można określić za pomocą epitetw przyjemna i pożyteczna? Uzasadnij swoją odpowiedź
Jedno z najbardziej znanych czasopism polskiego oświecenia nosiło tytuł Zabawy przyjemne i pożyteczne. Czy literaturę i sztukę tej epoki można określić za pomocą epitetw przyjemna i pożyteczna? Uzasadnij swoją odpowiedź.Czas oświecenia to czas rozumu, czas racjonalizmu lub empiryzmu, czas, w ktrym człowiek był wielki. Epoka wyznaczała cele utylitarne. Nic, więc dziwnego, że wielu pisarzy podjęło się nauczania innych ludzi. Powstała pierwsza na świecie encyklopedia dźwięcznie nazwana Wielką Encyklopedią Francuską, a tworzona była przez wybitne jednostki tego czasu np. Rousso, Wolter, Monteskiusz. Nie trafiała ona jednak do przeciętnego zjadacza chleba owego czasu. Język i mądre określenia rozumiane były przez gronu ludzi wykształconych. Oczywiste jest to, iż nie przekazywała ona prawd moralnych, nie dawała wskazwek jak należy żyć. Dlatego zaczęły powstawać nowe utwory.

Pierwszym z nich była bajka, ktrej bohaterami były najczęściej zwierzęta, przedmioty lub zjawiska przyrody, alegorycznie wyrażające jakieś cechy ludzkiego świata. Ramową wręcz bajką były Ptaszki w klatce Ignacego Krasickiego, ktra przedstawiała sytuację dwch ptakw. Oba są zamknięte w klatce, jednak wyraźnie jest dostrzegana rżnica między ich poglądami. Młodszy jest zadowolony z obecnej sytuacji, uważa, że w zamknięciu jest lepiej, wygodniej. Starszy odpowiada mu Tyś w niej zrodzon (...) przeto ci wybaczę ; jam był wolny, dziś w klatce- i dlatego płaczę. Automatycznie wysuwa się nam uniwersalna prawda, że kto nie zaznał wolności nie będzie za nią tęsknił. Myślę, że można by się pokusić o podkreślenie tła historycznego. Polska w okresie tworzenia tego utworu była podległa. Metaforycznie, więc klatka to zaborcy. W kolejnej bajce pt. Przyjaciel Aryst prosi o pomoc swego przyjaciela o pomoc w zdobyciu Ireny- wybranki swego serca- ten jednak poznaje ją i się z nią żeni. Uchwycone są tutaj cechy ludzkie pokazane w bardzo dosłowny i wyraźny sposb.

Można by właściwie powiedzieć, że była to satyra, kolejny z gatunkw rozpowszechnionych w epoce oświecenia. Ośmiesza ona prezentowaną akcje przez komiczne wyolbrzymienia, posługując się przy tym elementami karykatury i groteski. TXT 1 z notatnika.

Niezwykłą wręcz ponadczasowością wykazuje się inna satyra TXT 2

Problemami dotyczącymi spraw krajowych dotyczy kolejny tekst Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. Jest to powieść, czyli utwr oparty na jednej akcji z rozwiniętymi wieloma wątkami, w ktrej zostały wykorzystane elementy utopii. Wizja utopijna była częścią ważnej w oświeceniu świadomości polityczno-społecznej, pozwalała zestawić rzeczywistość i nieosiągalny ideał. Była pryzmatem, przez ktry widać wady istniejącego systemu. Przykładowo głwny bohater po odwiedzeniu wyspy Nipu, wyjechał bogatszy o doświadczenie, jakim był proces edukacji bezpośrednio porwnany do uprawy roli. Jest on mozolny, wieloetapowy, ktry zaczyna się od wykorzenienia złych nawykw i dopiero wtedy można zacząć naukę. Doświadczył on rwnież wizji ustroju opartego na rwności i pracy wszystkich obywateli. Podobna powieścią były Podrże Guliwera Jonathana Swifta, tytułowy bohater rwnież spotykał się z utopią. Przykładowo w krainie olbrzymw, kiedy opowiedział o sytuacji i ustroju panującym w jego kraju, krl olbrzymw, ktry był rozumnym, rozważnym, ale i delikatnym władcą, doszedł do wniosku , iż państwo w jakim żyje Guliwer nie powinno istnieć, mowa tu o XVIII wiecznej Angli.

Sztuka rwnież odgrywała ważna rolę w uczeniu, uświadamianiu ludzi. Szczerze mwiąc była to najlepsza forma, ponieważ mogła trafić do każdego i nie wymagała specjalnej wiedzy, jak i czasu od odbiorcy. Tutaj obraz William-a Hogarth-a, Bankiet przedwyborczy. Wyraźnie można dostrzec tu elementy satyry, jak i głębokiej ironii. Malarz znał ludzką naturę i z nieufnością traktował wielkie słowa i idee. Nie miał litości ukazując słynna angielską demokrację. Przedstawił wielką politykę, czyli przekupstwo, fałsz i obłudę. Wyśmiewa on rwnież szlachecką parę. Wyraźnie widać, iż każdy z małżonkw przeżył zabawę ostatniej nocy. Pan, ktremu wystaje damski czepek z kieszenie, a Pani jest zdecydowanie zadowolona. Zdegustowany duchowny wybiega z tego domu przepełnionego złem i rozpustą.

Podsumowując uważa, że w epoce oświecenia doskonale funkcjonowało hasło ucząc bawić. Doskonale w epokę wpasowała się satyra wytyka wady, pokazując jednocześnie jak nie należy robić. Bajka ukazująca metaforyczne sposoby postępowania oraz utopijne wizje ukazujące błędy aktualnego systemu pełnia dydaktyczną funkcję. Myślę, że powstały ponadczasowe utwory czy obrazy. Przedstawione w śmieszny do dziś sposb z pewnością będą aktualne rwnież przez wiele lat. Pijaństwo, naśladownictwo, pycha, przekupstwo, komercja, zdrada, złe rządy i fałsz są bardzo mocno zakorzenione w ludzkiej naturze i niemożliwe wręcz wydaje się ich unicestwienie. Można je jednak ograniczać dzięki autorom tworzącym tego typu dzieła.


Przykadowe prace

Rekcja czasownika

Rekcja czasownika brać udział w - teilnehmen an D być zadowolonym z - zufrieden sein mit D być uzależnionym od - abhngig sein von D być za czymś - sein fr AKK być przeciw czemuś - sein gegen AKK chodzi o - es geht um AKK cieszyć się z - sich freuen ber AKK cieszy...

Spłka jawna - referat

Spłka jawna - referat ROZDZIAŁ 1 I. Spłka jawna jest spłką osobową, ktra prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spłką handlową. II. Każdy wsplnik odpowiada za zobowiązania spłki całym swoim m...

Rewolucja 1905 – 1907 w Krlestwie Polskim

Rewolucja 1905 – 1907 w Krlestwie Polskim Na wieść o wypadkach w petersburskich w Krlestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczeglności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w ...

Opinia biegłego rewidenta

Opinia biegłego rewidenta Opinia i raport biegłego rewidenta mają stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność badanej jednostki. Opinia sporządzona przez biegłego rewidenta powin...

Potop - szczegowe streszczenie

Potop - szczegowe streszczenie Wstp: Patriarcha rodu, zamony przywdca okolicznej szlachty, waciciel Wodoktw, Lubicza i Mitrunw, Herakliusz Billewicz, zwiza swe ycie ze sub wojskow. Rzeczpospolita nkana bya wci ze wszystkich stron, dlatego te jego chorgiew, w ktrej suya okoliczna szlachta, czyli Sta...

W wypracowaniu Dwa spojrzenia na Paryż wykorzystaj wnioski wynikające z porwnania prezentowanych opisw

W wypracowaniu Dwa spojrzenia na Paryż wykorzystaj wnioski wynikające z porwnania prezentowanych opisw 1. Wstęp Coraz częściej spotykanym tłem do przedstawienia przeżyć wewnętrznych bohatera literackiego jest opis miasta będącego skupiskiem zarwno ludzi, jak i wa...

Pomoc społeczna i zasady jej udzielania

Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowy...

Czy patriotyzm ma znaczenie dla wspłczesnej młodzieży, czy też stał się nieaktualnym pojęciem?

Czy patriotyzm ma znaczenie dla wspłczesnej młodzieży, czy też stał się nieaktualnym pojęciem? Patriotyzm był zawsze uważany za cechę narodowa Polakw. Nie tylko w czasach świetlności napoleońskiej, lecz także gdy Polska znajdowała się pod zaborami....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry