• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jednofun...

Nawigacja

Jednofunkcyjne pochodne weglowowdowrow cz. 1 (od alkoholi do estrow)Jednofunkcyjne pochodne weglowowdowrow cz. 1 (od alkoholi do estrow)
Metanol: (CH3OH) bardzo silna trucizna(silne zatrucie,utrata wzroku,śmierć), zastosowanie w przemyśle(surowiec do otrzym. włkien syntetycznych,tworzyw sztucznych,lekw,barwnikw,aldehydu mrwkowego,składnik spec. Paliw silnikowych zastępujących benzyne).Etanol: (C2H5OH) bezbarwna ciecz, chartka. Zapach, łatwo spala się jasnoniebieskim płomieniem, spalanie całkowite (C2H5OH+3O2?2CO2+3H2O), bardzo dobrze miesza się z wodą po wstrząśnięciu następuje zmniejszenie objętości roztworu zjawisko to nazywamy kontrakcją, ciecz lotna, szkodliwie działa na organizmy żywe, tworzy z powietrzem mieszanine wybuchową, uzależnia(alkoholizm), ważny surowiec przemysłu(prod.subst.zapach.,lekw,otrzym.octu i napojw alkoholowych, rozpuszczalnik w przem. Farmaceutycznym i kosmetycznym, prod. Barwnikw i lakierw, środek bakteriobjczy do odkażania ran, denaturat).Glicerol: dobrze rozpuszcza się w wodzie, subst. Palna, spala się w powietrzu jasnożłtym, kopcącym plomieniem [2C3H5(OH)3+O2->6C+8H2O 2C3H5(OH)3+7O2->6CO2+8H2O], jego odczyn jest obojętny, jego czasteczki ulegaja asocjacji,związek trudno lotny,duza lepko,wys.temp.topnienia i wrzenia. W reakcji z sodem wykazuje odczyn obojętny. Reaguje z wodorotlenkami, dowodzi to ze ma silniejsze wl.kwasowe niż alk.monohydroksylowe. zastosowanie: przem. Spoz, przem. Farmaceutyczny, przem. Kosmetyczny, garbarstwo, przem. Włkienniczy, srodek odwadniający, do prof. Mat. Wyb., do sporz. Mieszanin obniż temp krzep wody.Glikol etylenowy: związek trujacy, zastosowanie: skl. Obniżający temp. Zamarzania i rwnocześnie podw. Temp. Wrzenia wody w plynach do chlodnic silnikow samochodowych, do prod. Tworzyw sztucznych sztucznych włkien syntetycznych, surowiec do otrzym. rozpuszczalnikow i środkw powierzchniowo czynnych.Fenol: substancja krystaliczna, bezbarwna, na powietrzu utlenia się przyjmując zabarwienie rozone, intensywny charakterystyczny zapach,slabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, ale już lepiek w temp.ok. 70C,silna trucizna, dziala zraco na skore,slabo kwasowy odczyn wodnego roztworu fenolu-dysocjacja jonowa fenolu(C6H5OH+H2O->C6H5O-+H+), jest silniejszym kwasem niż alkohole, ale słabszym niż kwas weglowy. Zastosowanie: surowiec w prod:tworzyw sztucznych, farb, zywic, barwnikow, lakierow, materiałw wybuchowych, jego wodny roztwor(Karbol)wykorzystuje się do celow bakteriobjczych,krezole(metylofenole) stosuje się jako płprodukty w syntezie organicznej oraz jako srodki do dezynfekcji pomieszczen.Metanal: (HCHO) gaz, ostry charakterystyczny zapach, 40%roztwor nosi nazwe formaliny, odczyn wodny obojętny, latwa polimeryzacja, latwa polikondensacja. Zastosowanie: prod: tworzyw sztucznych, zywic, lakierow, lekow, barwnikow.

Formalina: zast: srodek konserwujący do przech. Prep. AnatomicznychEtanal: (CH3CHO) bezbarwny, lotny, ciecz, wykazuje wszystkie wl, char. Dla aldehydow. Zastosowanie: prod: kwasu octowego, alkoholu etylowego, chloroformu, tworzyw sztucznych.Aldehyd benzoesowy (C6H5CHO): aromatyczny, bezbarwny, oleista ciecz, zapach gorzkich migdałw.Aceton(propanon C3H6O): ciecz, bezbarwny, łatwopalny, dobrze miesza się z woda, bardzo dobrze rozpuszcza tluszcze,lakiery, zywice. Zastosowanie: prod: farb, lakierow, tworzyw sztucznych.Kwas mrowkowy(HCOOH): bezbarwna ciecz, ostry, duszacy zapach, właściwości parzące, opary draznia blony śluzowe, kwas palny[2HCOOH+O2?2CO2+2H2O],papierek uniwersalny zabarwia się na rozowo co świadczy o kwasowym charakterze [HCOOH?HCOO-+H+], dobrze rozpuszcza się w wodzie. Zast: składnik jadu mrowek, składnik soku lisci pokrzywy, przemysl farbiasrki, przem. Garbarski, płprodukt w syntezie organicznej.Kwas octowy(CH3COOH): bezbarwna ciecz, zracy, przenikliwy zapach, krzepnie w temp. 16,6C tworząc krysztaly podobne do lodu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, kwas palny[CH3COOH+2O2?2CO2+2H2O], papierek uniwersalny zabarwil się na rozowo co świadczy o kwasowym charakterze [CH3COOH?CH3COO-+H+]. Zast: prod. tworzyw sztucznych, rozpuszczalniki, produkty do syntezy lekow, srodki ochrony roślin, barwniki, zast.w gosp. Domowym i przem. Spoz., 10% roztwor-ocet.Kwas maslowy: zjelczale masloKwas szczawiowy(dikarboksylowy):sok lisci szczawiu, porzeczki, rabarbar, kawa, kakao, czekolada.Kwas palmitynowy i stearynowy: biale ciala stale, nierozpuszczalne w wodzie, topnieja w niskiej temp, spalaja się żłtym plomieniem, reaguja z zasada sodowa tworząc sole-palmitynian sodu oraz stearynian sodu(mydlo) [C17H35COOK+NAOH?C17H35COONA+H2O], , mieszanina kwasu stearynowego stearynowego palmitynowego jest nazywana stearyna techniczna i sluzy do prod swiecKwas oleinowy: jasnożłty, oleista ciecz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się żłtym plomieniem, odbarwia wode bromowa i roztwor KMnO4, co potwierdza jego nienasycony charakter [CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH+BR2?CH3(CH2)7CHBRCHBR(CH2)7COOH], otrzymywanie kwasu stearynowego[C17H33COOH+H2?C17H35COOH]-proces ten jest wyk. W przem. Spoz. Do tzw. Utwardzania tłuszczw, czyli otrzymywania tłuszczw stalych z ciekłych olejow roślinnych, reaguje z zasada sodowa tworząc sol-oleinian sodu, kw oleinowy wyst w formie związanej w olejach roślinnych.Zastosowanie kw. Tluszczowych:

Prod. Mydla i innych środkw pow czynnych, olej lniany zawiera kwasy linolowy i linolenowy, rozpuszczaja gromadzacy się w nacz krwion nadmiar cholesterolu.Triozan (V) glicerolu: powstaje w reakcji estryfikacji glicerolu stęż. Kwasem azotowym(V), zwany potocznie lecz błednie nitrogliceryna, oleista, lekko żlta ciesz, niesłychanie wrażliwy na wstrząsy, przy ktrych gwałtownie wybucha. Zast: prod. Środkw wybuchowych (dynamit), przy chorobie wiencowej serca jako lek rozszerzający naczynia krwionośne.Azotan (III) etylu (C2H4ONO), azotan (III) n-pentylu (C5H11ONO): zastosowanie przy chorobie wiencowej jako lek rozszerzający naczynia krwionośne oraz lek obniżający ciśnienie.Estry kwasu siarkowego (VI) i alkoholi o dlugich nierozgalezionych łańcuchach weglowych wykorzystuje się w prod. Detergentow.Estry kwasu fosforowego (V) występują w organizmach żywych, gdzie biorą udział w procesach biochemicznych.Zastosowanie estrw:

Prod. Farb, lakierow i rozpuszczalnikow, wytwarzanie roślinnych substancji zapachowych, prod. Perfum, wod kwiatowych, mydla, esencji zapachowych, dodatki smakowe do wyrobow cukierniczych, w przyrodzie estry pokrywaja liscie zatrzymując wilgotność i zapobiegając nadmiernemu wysuszeniu.Reakcja etanolu z sodem

2CH3-CH2-OH+2NA?2CH3-CH2-O-NA+H2|

metale reaktywne(Na,K,Ca,Mg)wypierają wodr z alkoholi. W wyniku reakcji powstaje etanolan sodu(alkoholan)-związek o charakterze soli. Ulega on w wodzie hydrolizie z odczynem zasadowym. Jest to hydroliza typowa dla soli mocnych zasad i słabych kwasw-hydroliza anionowa.

CH3-CH2-O +H2O?C2H5OH+OH

Alkohole nie ulegaja dysocjacji i mają odczyn obojętny, jednak reakcja alkoholu etylowego z sodem wskazuje na ich bardzo słaby charakter kwasowy.PROBA TOLLENSA

HCHO+AG2O?HCOOH+2AG

Proba Tollensa jest przykładem reakcji utleniacza-redukcji. Aldehyd mrowkowy ma właściwości redukujące, ponieważ zredukowal srebro z 1stopnia utlenienia do 0, sam przy tym zostal utleniony do kwasu mrowkowego.

Reakcja ta(lustra srebrnego, bo na sciankach probowki osadza się metaliczne srebro)znalazla zastowosowanie do wyrobu luster i ozdob choinkowych.PROBA TROMMERA

HCHO+2Cu(OH)2?HCOOH+Cu2O+2H2O

Metanal Metanol reakcji z Cu(OH)2 zredukowal miedz ze stopnia utlenienia 2 do 1, a sam utlenil się do kwasu mrowkowego.

Proba trommera jest stosowana przy identyfikacji cukrow, pozwala bowiem wykryc grupe aldehydowa w zawiaskach chemicznych. Dzieki obecności grupy aldehydowej aldehydy wykazuja właściwości redukujące, same przy tym itleniaja się do kwasow karboksylowych.MECHANIZM MYCIA I PRANIA

Związki powierzchniowo czynne swoje właściwości zawdzięczają charakterystycznej dwoistej budowie: częścią hydrofobową (grupa węglowodorowa kwasu tłuszczowego) przylegają do hydrofobowych cząsteczek obecnych obecnych zawiesinie wody i brudu, a częścią hydrofilową (jonowa grupa funkcyjna COO-) wraz z towarzyszącymi jej kationami kierują się do polarnych cząsteczek wody. Mechaniczne tarcie w trakcie mycia i mieszanie podczas prania powodują powstanie emulsji brudu z wodą, tworzy się przy tym piana. Odrywają cząstki brudu od powierzchni czyszczącej wraz z pianą unoszą je na powierzchnię wody. Skąd są wypłukiwane.Spec. Met. otrzym. alkoholi:

• Metanol: z gazu syntezowego, prod. Ubocz. Są homologi metanolu, ktre oddziela się przez destylacje

CO+2H2 kat.> CH3OH

W wyniku suchej destylacji drewna

• Etanol: fermentacja alkoholowa cukrw roślinnych

C6H12O6 zymaza> 2C2H5OH+2CO2|

Fermentacja skrobi, sacharozy, celulozy

• Glikol: hydroliza zasadowa (1,2-dibromoetan->glikol)

Utlenianie, a nastepnie hydroliza prod. W srod. Kwasnym (etylen->glikol etylowy)

• Glicerol: hydroliza zasadowa tluszczw lub z propylenuSpec. Met. Otrzym. fenoli:

• Ze smoly pogazowej uzyskiwanej w procesie koksowania wegla kamiennego.

• Hydroliza halogenkow arylowych (chlorobenzen+2NaOH->fenolan sodu + CO2+H2O->fenol)Spec. Met otrzym. aldehydow:

• Kataliczne utlenienie (metanol)

• Odwodornienie (metanol)

• Uwodnienie (acetylen)

• Utlenienie (acetylen)Spec. Met. otrzym. kw. Karb:

• Kwas metanowy: dzialanie kwasu siarkowego (VI) na mrwczan sodu, ktry powstaje w reakcji CO+NaOH [CO+NAOH?HCOONA?HCOOH]

• Kwas octowy: Kataliczne utlenianie aldehydu octowego 2CH3CHO+O2?2CH3COOH]

Fermentacja octowa [CH3CH2OH+O2?CH3COOH+H2O]HCOOH metanowy mrowkowy

CH3COOH etanowy octowy

CH3CH2COOH propanowy propinowy

CH3(CH2)2COOH butanowy maslowy

CH3(CH2)3COOH pentanowy walerianowy

C15H31COOH heksadekanowy palmitynowy

C17H35COOH oktadekanowy stearynowy

17H33COOH oktadek-9-enowy oleinowy

HCOOC2H5 mrowczan etylu zapach rumu

CH3COOC5H11 octan n-pentylu zapach gruszek

C3H7COOC2H5 maslan etylu zapach ananasw

CH3COOC6H5 octan fenylu zapach jaśminu

CH3COOC4H9 octan n-butylu zapach bananw


Przykadowe prace

Estry kwasw karboksylowych

Estry kwasw karboksylowych 1. Estry są to pochodne kwasw i alkoholi o oglnym wzorze: R1, R2 – rodniki alifatyczne lub aromatyczne 2. Nazewnictwo: - Nazwy estrw tworzy się podobnie do nazw soli, np. octan metylu, propionian etylu, maślan metylu itd. - Drugą możliwością...

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy Z dyskryminacją w pracy mamy do czynienia w wielu firmach - dotyczy ona szczeglnie kobiet aspirujących na stanowiska kierownicze, a także dotyka mniejszości narodowych. Dyskryminacja często spycha ludzi w objęcia szarej strefy gospodarki. Dyskryminowani tym sposobem ma...

Transformator i zasada jego dzialania.

Transformator i zasada jego dzialania. Transformator sklada sie z rdzenia, na ktorym jest nawiniete uzwojenie pierwotne i jedno lub kilka uzwojen wtornych. Napiecie ze zrodla U1 powoduje przeplyw pradu w uzwojeniu pierwotnym. W rdzeniu powstaje zmienne pole magnetyczne, w ktorym to polu znajduje sie uzwojenie wtorne. ...

Przewodnik po stylach i epokach

Przewodnik po stylach i epokach Styl renesansowy ? XV ? XVIw ? Cechy: monumentalizm, nawiązywanie do wzorcw starożytnych, naśladowanie natury, zastosowanie w malarstwie perspektywy linearnej. Przedstawiciele: Michał Anioł, Rafael Santi, Leone Battista, Jan van Eyck. Dzieła: Kościł ś...

Charakterystyka rybaka Santiago

Charakterystyka rybaka Santiago Santiago jest prostym siedemdziesięcioletnim rybakiem, bohaterem opowiadania Ernesta Hemingway'a pt. "Stary człowiek i morze". Jego historia stanowi wzr wytrwałego dążenia do wyznaczonego celu, ale rwnież można by uznać ją jako symbol...

Analiza pieśni XII Jana Kochanowskiego

Analiza pieśni XII Jana Kochanowskiego Pieśń XII Jana Kochanowskiego swoją formą przypomina rozprawkę: autor na początku utworu stawia tezę, ktrą pźniej udawadnia. Dotyczy ona cnoty, ktrej wg. autora zawsze towarzyszy zazdrość. Cnota w starożytnej Grecji oznacza...

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne Trzy stadia niedostosowania społecznego 1 Stadium obserwujemy takie zjawiska jak : uczucie odtrącenia , można zauważyć u osb frustrację potrzeb, tzn nie są zaspokajane potrzeby emocjonalne . Jednostka wykazuje reakcje negatywne – zachowanie ...

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach.

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach. Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczątkowanej w latach 80-tych XVI w. Jego podstawą było uznanie,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry