• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jezioro ...

Nawigacja

Jezioro Aralskie (katastrofa ekologiczna).Jezioro Aralskie (katastrofa ekologiczna).
Historia tragedii Jeziora Aralskiego sięga początku lat sześćdziesiątych. Wtedy to właśnie władze radzieckie postanowiły zwiększyć produkcję bawełny na pustynnych terenach Azji Środkowej. Ogromnym wysiłkiem zbudowano sieć kanałw irygacyjnych do ktrych skierowano wodę z rzek Syr Daria i Amu Daria, ktre stanowiły głwne źrdło zasilające Aral.Jezioro Aralskie to słone jezioro na terenie Kazachstanu i Uzbekistanu, na Nizinie Turańskiej, w Azji. Leży na wysokości 53 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosi obecnie 30 tys. km2 (i zmniejsza się, a w latach 60 wynosiła około 66 -100 tys. km2), długość 428 km, szerokość 235 km, głębokość od 16 do 68 metrw (rżne źrdła podają rżne dane). Położone w strefie pustynnej. Znajdują się na nim liczne wyspy. Dawniej zasilane przez rzeki Amu-darię i Syr-darię, obecnie głwnie przez opady. Głwne porty to Aralsk i Mujnak.

Zasolenie jeziora waha się w granicach od 10% do 14%. W ciągu 30 lat zwiększyło się ponad 2 - krotnie stężenie soli w wodzie, zabijając ryby. Zależnie od siły wiatru, słony pył jest przenoszony na odległość 500 km, zagrażając leżącym wśrd pustyni oazom. Nawiewana znad wyschniętego jeziora sl zawiera silnie trujące związki chemiczne spływające z pl bawełny, gdzie w pogoni za wydajnością bez umiaru stosowano nawozy sztuczne i herbicydy. Sl jest przyczyną alarmującej zapadalności na anemię, raka i choroby układu oddechowego.W południowej delcie w Nukus (Uzbekistan) nastąpił wzrost liczby narodzin "gigantycznych dzieci", ważących w chwili narodzin ponad 4,5 kilograma. W niektrych regionach, po przebadaniu mleka matek, okazało się ono toksyczne. W dodatku nastąpiły duże zmiany klimatyczne, temperatury latem i zimą stały się bardziej ekstremalne. Na terenach dotkniętych katastrofą mieszka około 3,3 mln. ludzi.Od początku lat 60 – tych wysuszanie Jeziora Aralskiego postępowała tak dramatycznie, że to czwarte co do wielkości jezioro na świecie spadło na smą pozycję. Jednym z najsilniej nawadnianych terenw jest delta Amu Darii (na południu Jeziora Aralskiego). Nawadniany teren rozciąga się w przybliżeniu na 28 000 km2. Jest on w większości zagospodarowany na uprawę bawełny i ryżu. Zapotrzebowanie na wodę na użytek rolnictwa oczywiście wzrastał z upływem czasu i dopływ wody z dwch wspomnianych rzek spadł z początkowych 60 km3 do 1/7 tej wartości, i to tylko w okresie dużych opadw, ktre przecież zdarzają się tu bardzo rzadko. Od czasu decyzji o znacznym zwiększeniu nawadniania okolicznych terenw, powierzchnia jeziora zmniejszyła się z 69 do 30 tys. km2. I dalej się kurczy. Z obliczeń naukowcw poczynionych na podstawie zdjęć satelitarnych wynika, że do 2000 roku Jezioro Aralskie będzie mniejsze o 2/3 swojej pierwotnej powierzchni.W Związku Radzieckim problem Jeziora Aralskiego nigdy oficjalnie nie zaistniał. Informacje przesyłane do władz centralnych były lekceważone. Jedynym zauważalnym dla nich kłopotem wiążącym się z wysychaniem Aralu była konieczność likwidacji coraz to następnych, licznych

w tym rejonie, partyjnych ośrodkw wypoczynkowych, bo brzeg jeziora coraz bardziej się oddalał. Dziś już wszystkim wiadomo, że wysychanie Aralu jest jedną z największych katastrof ekologicznych w tamtym regionie. Są nawet tacy, ktrzy porwnują jej rozmiary do katastrofy czarnobylskiej.

Ludzi mieszkających w okolicach Jeziora Aralskiego dotknął nie tylko problem skażenia środowiska. Drugim, ale nie mniej dramatycznym, problemem jest znikanie miejsc pracy. Porty będące jeszcze ćwierć wieku temu ośrodkami przemysłu rybackiego przeistoczyły się w miasta-widma. Od niektrych z nich jezioro oddaliło się o ponad 100 kilometrw. Do zakładu

w Mujnak, produkującego konserwy rybne, surowiec dowozi się znad oceanu przez port w Murmańsku.Suma czynnikw, ktra złożyła się na ciągłą desykację Jeziora Aralskiego wywołała poważne konsekwencje. Najważniejsze i najbardziej dramatyczne zostały przedstawione poniżej.Konsekwencje wysychania Jeziora Aralskiego1. Konsekwencje klimatyczne i ekologiczne

- Zmiany mezoklimatyczne (wzrost kontynentalności)

- Degeneracja ekosystemw delt rzecznych

- Wzrost liczby burz piaskowych i solno -pyłowych

- Totalne wyniszczenie przemysłu rybackiego

- Skrcenie okresu wegetacyjnego

- Spadek produktywności pl2. Konsekwencje zdrowotne

- Zwiększenie liczby osb zapadających na ciężkie choroby (padaczka, tyfus, zapalenie żołądka, białaczka)

- Wzrost kłopotw z oddychaniem (astma, bronchit)

- Uszkodzenia płodw i wzrost śmiertelności niemowlątWzdłuż byłej linii brzegowej zaczęła się akumulować sl w wyniku procesu parowania. Silne płnocno - wschodnie wiatry przenoszą sl na nawodnione pola na południu. W dodatku płnocna część delty Amu Darii była kiedyś ważnym ekosystemem, z dużą rżnorodnością flory i fauny. Wzrost zasolenia i kurczenie się obszaru wd doprowadziło do poważnej degradacji tych terenw. W dodatku wydajność pl uprawnych znacznie spadła w wyniku wtrnego zasolenia będącego rezultatem zasolenia wd gruntowych i gleby.Nowe rządy Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu uznają, że nie stworzyli hydrokryzysu w tym regionie, a zatem nie wstydzą się szukać pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Liczą na pomoc Zachodu, ze względu na możliwości technologiczne i źrdła finansowe. Jedyna nadzieja dla Jeziora Aralskiego to fakt, że Bank Światowy obiecał do 2000 roku przeznaczyć 380 mln.$ na likwidację skutkw desykacji tego akwenu. Bez interwencji ekologw, Jezioro Aralskie zniknie do 2020 roku.Przewiduje się, że Jezioro Aralskie rozdzieli się na dwa zbiorniki, z ktrych jeden - stale malejący - osiągnie ok. 7 tys. km2, drugi ok. 3 tys. km2, z małymi wahaniami powierzchni.


Przykadowe prace

Kapitał ludzki i jego funkcje

Kapitał ludzki i jego funkcje Kapitał ludzki, ekonomiczny zasb wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pracy, do adoptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwoś...

Weihnachtsfest in Deutschland

Weihnachtsfest in Deutschland Weihnachtsfest in Deutschland Viele Menschen freuen sich auf die Festtage. Schon vier Wochen vor Weihnachten – im Advent merkt man, da die Vorfreude die schnste. Freude ist. Weihnachten ist das Geburtstagfest Jesu. Die Menschen werden zur Offenheit fr den Andersen, zur Revision des eig...

Wojna trojańska

Wojna trojańska Wojna trojańska Wojna trojańska Wstęp. Ilion - (gr.) Troja, Iliada - opowieść o Troi. Rozpacz Achillesa po stracie Patroklosa. Wojna trwała 9 lat. Dopiero w 10 roku zastosowano podstęp Odyseusza (Konia Trojańskiego). Laokon przewiduj&...

Biografia - John Kennedy

Biografia - John Kennedy John Fitzgerald Kennedy żył w latach 1917 do 1963, był trzydziestym piątym prezydent USA . Rządził krajem w latach 1961 - 1963. Urodził się 29 maja 1917 roku w Bostonie. Pochodził z bogatej, katolickiej rodziny. W czasie II wojny światowej w stopniu ...

Rodzaje umw o pracę

Rodzaje umw o pracę Umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwch stron, zmierzające do wywołania skutkw prawnych. Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pr...

Analiza jednego z okresw życia Antoniego Libery: To co było po maturze – czyli co rani serce A. Libery?

Analiza jednego z okresw życia Antoniego Libery: To co było po maturze – czyli co rani serce A. Libery? Moim zdaniem życie Antosia Libery po skończeniu liceum byłą drogą do zapomnienia. Na początku musiał sprawić by uczucia związane z Madame zniknęły,...

Starożytność - konspekt

Starożytność - konspekt 1. Problematyka moralna Antygony Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szstym rozdzia-le jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułow...

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker)

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker) U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej. (Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker) Tło epoki. Kapitalizm rodzi się dość wcześnie w niektrych miastach płnocnych Włoch, ale w ca&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry