• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Jezus

Nawigacja

JezusJezus
Urodził on się ok. 6 r.p.n.e, a zmarł ok. 30r.n.e. Jezus Chrystus według religii chrześcijańskiej jest drugą osobą Trjcy Świętej. Syn Boży, ktry dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem, założyciel religii chrześcijańskiej urodzony w Betlejem w Judei, do 27 r. przebywał w Nazarecie. Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, rozpoczął nauczanie w Galilei. Głosił bliskość Krlestwa Bożego, wskazywał na konieczność radykalnej przemiany życia w duchu wiary i miłości. Około roku 30 pojmany i skazany na śmierć krzyżową. Wydarzenia jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania, przekazane w Ewangeliach, stały się centralnym motywem myśli i fundamentem wiary chrześcijańskiej.W sztukach plastycznych jest jednym z głwnych tematw, zwłaszcza w sztuce chrześcijańskiej. Początkowo przedstawiany w postaci symboli (m.in. ryba, baranek) oraz jako Dobry Pasterz. W okresach pźniejszych postać najczęściej poważnego mężczyzny z brodą i długimi włosami.Jezus sformułował podstawowe zasady etyczne chrześcijaństwa, a także podstawy doktryny oraz głwne zasady postępowania w życiu. Swoją chwałę zawdzięcza jednak głwnie św. Piotrowi, ktry jest autorem znacznej części Nowego Testamentu. Święty Piotr odegrał także wiodącą rolę w krzewieniu chrześcijaństwa w pierwszym stuleciu, to właśnie on w Testamencie gloryfikuje zasługi Jezusa. Większość informacji o życiu Jezusa Chrystusa nie jest pewna, nie jest nawet pewne jego imię, ktre najprawdopodobniej brzmiało Joszua- jest to popularne imię żydowskie. Jego data(rok) narodzin też nie jest pewna, nawet rok śmierci, choć musieli go znać jego wyznawcy dziś nie jest dokładnie znany. Sam Jezus Chrystus nie pozostawił po sobie także żadnych rękopisw.Jezus działał głwnie w sferze etyki, nie mieszał się do spraw politycznych. Niestety niezaprzeczalną prawdą są krzywdy wyrządzone przez wiarę zapoczątkowaną przez Jezusa. W pierwszych stuleciach chrześcijaństwo dopiero zyskiwało zwolennikw, większą część wczesnej Europy zamieszkiwali poganie, ktrzy siłą byli nawracani na wiarę chrześcijańską, przeciw państwom pogańskim kierowane były także trwające w XI i XII wieku Wyprawy Krzyżowe....jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Ewangelia św. Mateusza)- jest to jedno z najbardziej znanych przykazań chrześcijańskich, nie jest ono jednak powszechnie przestrzegane, ani nawet powszechnie przyjęte. Tak jest z większością chrystusowych przykazań, ktre uznawane są jedynie za ideał, mogący być zrealizowany w lepszym świecie.Podsumowując Jezus Chrystus jest jedną z osb mających największy wpływ na dzieje ludzkości. Mimo, iż Jezus nie ingerował bezpośrednio w życie polityczne świata to jednak jego pźniejszy wpływ(wpływ Chrześcijaństwa) jest ogromny.


Przykadowe prace

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza.

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza. W roku 1822 Mickiewicz opublikował swj pierwszy tom ballad i romansw, a data ta jest rwnież uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej - k...

Analiza i interpretacja utworu: Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka II

Analiza i interpretacja utworu: Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka II Utwr Moja piosnka II Norwida został napisany przez poetę podczas emigracji w Ameryce. Osobę wypowiadającą się można utożsamić z autorem wiersza. Podmiot liryczny występuje w pierwszej osobie, na co wsk...

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki Kazimierz Wielki 1333 – 1370 Syn Władysława Łokietka. Został uznany za dyplomatę, nie prowadził wojen, był zwolennikiem kompromisu. Prowadził rozwiązłe życie władcy, miał wiele kochanek. Polityka zagraniczna -Zjazd...

Moja ocena postawy Wertera wobec Lotty (esej)

Moja ocena postawy Wertera wobec Lotty (esej) Karolina Żarkowska Moja ocena postawy Wertera wobec Lotty Mwiąc o tym jak oceniam postawy tytułowego bohatera powieści epistolarnej J. W. Goethe pt. Cierpienia młodego Wertera wobec Lotty, pragnę zacząć od przedstawienia jego uczuć ...

Katalizatory

Katalizatory Już w pierwszej połowie XIX wieku zauważono, że pewne substancje znajdujące się w układzie reagującym mogą istotnie wpływać na szybkość reakcji (pozytywnie lub negatywnie), mimo że w jej wyniku nie ulegają przemianom chemicznym. Substancje z...

Czas przeszły Perfekt-ściąga

Czas przeszły Perfekt-ściąga Aufstehen-wstawać-aufgestanden Backen-piec-gebacken Beginnen-zaczynać-begonnen Bekommem-otrzymać-bekommen Bestreichen-pomalować-bestrichen Bleiben-zostać-gebliben Bringen-przynieść-gebracht Denken-myśleć-gedacht Einl...

Budowa i funkcje układu oddechowego

Budowa i funkcje układu oddechowego W skład układu oddechowego wchodzą: DROGI ODDECHOWE: - Jama nosowa - Gardło - Krtań - Tchawica - Oskrzela WŁAŚCIWY NARZĄD ODDECHOWY: - Płuca Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddecho...

Dyktando - przydatne do powtrki

Dyktando - przydatne do powtrki Byśmy mogli sfinalizować wakacyjne zamierzenia naszej drużyny harcerskiej, ktoś musi je sfinansować, bowiem za płdarmo niczego nie wskramy. Szukamy zatem sponsora, ktry dysponuje odpowiednimi funduszami, ma nadwyżki gotwki i jest gotw przeznaczyć...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry