• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: John Stu...

Nawigacja

John Stuart Mill - utylitaryzmJohn Stuart Mill - utylitaryzm
?) Określenie utylitaryzmu i jego odmiany

?) J. Bentham i J. Mill – poprzednicy J.S. Milla

?) Utylitaryzm J.S. Milla: omwienie rozdziału Co to jest utylitaryzm

?) Refleksje na bazie omawianego tekstu: idee etyczne J.S. Milla, zarzuty pod ich adresemA) OKREŚLENIE UTYLITARYZMU I JEGO ODMIANYI. Określenie

Utylitaryzm (łac. utilitas- korzyść, pożytek, wygoda). Jest to nauka, ktra przyjmuje jako podstawę moralności użyteczność, czyli zasadę największego szczęścia, głosi, że czyny są dobre, jeżeli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez przyjemność rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności .

Na utylitaryzm można patrzeć jako na stanowisko konwencjonalistyczne i eudajmonistyczne w etyce.

- konwencjonalizm (teleologizm) – kierunki w etyce, ktre uznają, że o wartości moralnej czynu świadczą jego skutki. Działanie jest słuszne wwczas, gdy sprzyja osiągnięciu celu uznawanego za dobry. W przeciwnym wypadku działanie jest moralnie złe. Utylitaryzm należy do grupy doktryn teleologicznych, ponieważ wartość moralna ma charakter instrumentalny; działanie uznawane jest za dobre lub złe, będąc środkiem do jakiegoś celu.

- eudajmonizm – pogląd, według ktrego czyn jest moralnie dobry, jeśli prowadzi do szczęścia. Szczęście jest uznawane za najwyższe dobro i cel człowieka oraz za zasadniczy motyw jego działania. Przy czym to szczęście może być rżnie pojmowane, dlatego można mwić o rżnych odmianach eudajmonizmu: hedonistyczny (Arystyp z Cyreny, Epikur); transcendentalny (Platon); perfekcjonistyczny (Arystoteles); stoicka apatheia; eutymia Demokryta. Przedstawiciele utylitaryzmu powiadają, że ludzkie działanie zasługuje na aprobatę lub naganę za względu na to, czy przyczynia się do powiększenia lub pomniejszenia szczęścia ludzi.II. Odmiany

1) Z uwagi na to, w czym upatruje się najwyższe dobro:

- utylitaryzm hedonistyczny – celem jest szczęście rozumiane jako przyjemność. Na pochwałę zasługują te czyny, ktre przyczyniają się do wzrostu przyjemności możliwie największej liczby osb; przyjemności rozumie się albo wyłącznie ilościowo (Bentham: największa ilość przyjemności, największej ilości istot), albo też i jakościowo (J.S. Mill rozrżnia przyjemności wyższe i niższe);

- utylitaryzm idealny (G.E. Moore) – najwyższe dostępne dla człowieka dobra to kontemplacja piękna i podziw dla szlachetnych czynw. Słuszność czynu nie jest związana z największym szczęściem ogłu, ale z sumą dobra w ogle.2) Z uwagi na to, kogo dotyczy zasada użyteczności:

- indywidualistyczny – bierze pod uwagę użyteczność osobistą rozumianą jako to, co dostarcza największych (Bentham) lub najwyższych (Mill) przyjemności;

- społeczny – ponieważ uzyskanie przyjemności zależy w znacznej mierze od innych ludzi, przeto rozsądnie jest starać się także o ich przyjemność jako środek umożliwiający uzyskanie większej przyjemności dla siebie (Bentham, Mill). Tą dro


Przykadowe prace

Twroczosc Jana Pawla II.

Twroczosc Jana Pawla II. Twrczość Jana Pawła II Encykliki Centesimus Annus (1991) Dives in Misericordia (1980) Dominum et Vivificantem (1986) Ecclesia de Eucharistia (2003) Evangelium Vitae (1995) Fides et ratio (1998) Laborem Exercens (1981) Redemptor Hominis (1979) Redemptoris...

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach ktrych występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel. Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanw rżniące się o grupę CH2...

Latarnik - streszczenie

Latarnik - streszczenie "Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Głwnym bohaterem jest Skawiński, ktrego życie było podobne do losu wielu polskich emigrantw. Najlepsze lata swojego życia poświęcił walce na rzecz ruchw niepodległościowych. Skawiński jest postacią tragiczn&...

Promieniotwrczość

Promieniotwrczość Promieniotwrczość Budowa atomu 7 marca 1911 roku na zebraniu naukowym Manchester Literary and Philosophical Society Ernest Rutherford zaprezentował efekty swoich badań, z ktrych wynikało, że atom nie jest małą twardą kulką, w co wierzono ...

Podziękuj mu za źle dopasowany sweter, a on Cię pokocha mocniej

Podziękuj mu za źle dopasowany sweter, a on Cię pokocha mocniej Wdzięczność jest czymś wspaniałym. Sprawia, że zyskujemy wolność i swobodę wyrażania się. Ma ogromną moc. Porusza nasze Serca, jak piękny krajobraz. Nie każdy z nas potrafi powied...

Samba

Samba SAMBA Takt: 2/4 Tempo: 54-56 taktw na minutę STYL I CHARAKTER Dokładna nazwa to "O samba", ktra pochodzi z języka brazylijskiego i portugalskiego. Pierwszą formą samby był taniec "w kłko", a zapoczątkowali go Murzyni ze szczepu Bantu z pogranicza Konga i Angoli. N...

Kalkulacja i plan ramowy

Kalkulacja i plan ramowy PROGRAM RAMOWY IMPREZY Impreza wyjazdowa szkolna Wycieczka autokarowa, organizowana od 5 do 6 czerwca 2007r. STRASZEWO-WARSZAWA-STRASZEWO DZIEŃ 1 5.06.2007r. (wtorek) > godz. 700- zbirka przy Szkole Podstawowej w Straszewie. > godz. 720- ok. 1120- przejazd z...

Promienitwrczość

Promienitwrczość 1. Historia : Zjawisko promieniotwrczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1896r. zawiadomił Akademie Nauk, ze kawałki soli uranowej, przechowywane przez sześć miesięcy w zupełnej ciemności wysyłaj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry