• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Jzef Ba...

Nawigacja

Jzef Baran- Sztuka "Dom"Jzef Baran- Sztuka "Dom"
Jzef Baran-urodzony w Borzęcinie koło Tarnowa. We wszystkich swoich utworach ukazuje sielankowy obraz domu.Wiersz pt."Sztuka"Dom"" pochodzi z Tomiku debiutanckiego "Nasze najszczersze rozmowy z roku 1974.

Utwr ukazuje rodzinny dom.Dom jest to przestrzeń najbliższa każdemu człowiekowi,miejsce, ktre zna się bardzo dobrze. Pojęcie dom jest rozumiane także jako kraina lat dziecinnych, grono osb,intymną przestrzeń. W domu wszystko ma swoje miejsce.Dom kształtuje wartości człowieka, czyli jak patrzeć na innych ludzi i świat.Symbolizuje bezpieczeństwo.
Wiersz jest napisany językiem potocznym(niewyszukane słownictwo),występuje czas teraźniejszy.Jest to wiersz biały,podzielony na strofy.Nie ma znakw interpunkcyjnych.
Wiersz jest teatralizacją rodzinnego domu.Następowanie po sobie kolejnych scen przypomina oglądanie rodzinnego albumu ze zdjęciami lub zmontowany film.Tempo scen jest zmienne i przyspiesza.Osiąga punkt kulminacyjny w części środkowej wiersza, gdzie słowo "kurtyna".Orzeczenie "podnosi się" dotyczy kilka podmiotw:kurtyna, tata przeprany za pana młodego, krzyk siostry w kolebce, brat z raczek, z krzesła ojciec przebrany.
Istotą rytmu wiersza jest cykliczność. Na początku i na końcu wiersza powtarza sie scena ślubu.Rytmem ludzkiej egzystencji są: narodziny, dojrzewanie, ślub, dojrzałość i śmierć.Wiersz wpisany jest w tradycję, ponieważ w domu poznaje się tradycje. Poeta łączy w wierszu indywidualne niepowtarzalne cechy, wsplne dla nas wszystkich,dostrzega cykliczną idealność każdej strofy.Podmiot liryczny jest członkiem rodziny opisanej w wierszy, opowiada o niej w sposb tak jakby był widzem i nie uczestniczył w niej(podwjna perspektywa widzenia od wewnątrz i zewnątrz). W tym wierszu występuje powtrzenia, porwnania i uosobienia.


Przykadowe prace

Dominacja zarządcza oraz dominacja przez unię personalną

Dominacja zarządcza oraz dominacja przez unię personalną 1. Wstęp 2. Dominacja zarządcza 3. Dominacja głosowo zarządcza 4. Przykład 5. Dominacja zarządcza właściwa 6. Dominacja przez unię personalną 7. Przykład 8. Podsumowanie...

List do przyjaciłki Julii

List do przyjaciłki Julii Droga Ewo! Pozdrawiam Cię serdecznie. Chcę prosić Cię o radę w sprawie dotyczacej mojego zycia. W ciagu ostatnich kilku dni wiele się wydarzyło. Spotkałam Romea, miłość mojego życia. Niestety nie jest łatwo być szcz&...

Ichnogram. Elementy i znaczenie

Ichnogram. Elementy i znaczenie W polskiej literaturze dominuje pogląd , że TRASEOLOGIA jest działem kryminalistyki, ktry zajmuje się badaniem śladw powstałych n a podłożu na skutek ruchu ludzi zwierząt oraz pojazdw . W niektrych krajach termin ten ma znacznie szersze znac...

Głwne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju

Głwne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju Do omawianych w niniejszym referacie organw Organizacji Narodw Zjednoczo-nych zaliczymy Zgromadzenie Oglne i Radę Bezpieczeństwa. Oczywiście poza wymienio-nymi organami, Organizacja Narodw Zjednoczonych powołała wiele organ...

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka.

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka. Moim zadaniem będzie zastanowienie się nad znaczeniem ekranizacji ,czyli opracowaniu i zrealizowanie książki w formie filmu. Myślę ,że poniższe argumenty pozwolą mi bardzo dogłębnie przemyśleć i zająć konkretne stano...

Notatka o Marii Skłodowskiej - Curie

Notatka o Marii Skłodowskiej - Curie Maria Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy) – fizyk i chemik, narodowości polskiej. Obywatelka polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoj&...

Ruch nabistw.

Ruch nabistw. RUCH NABISTW Ruch nabistw jest owocem głębokiej przyjaźni łączącej młodych ludzi obdarzonych ogromnym talentem, należących do tego samego pokolenia, chodzących do tego samego liceum, bądź będących kolegami z tej samej pracowni. Niektr...

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym. Rozważania na temat dochodzenia roszczeń cywilnych należy rozpaczać od zdefiniowania roszczeń ktre ewentualnie mogą być w procesie karnym dochodzone. Zakłada się, że każda szkoda wyrządzona podczas popeł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry