• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Karol Wo...

Nawigacja

Karol Wojtyła- Papież Wszechczasłw...Karol Wojtyła- Papież Wszechczasłw...
W Wadowicach 18 maja 1920 roku Karolowi Wojtyle i Emilii z domu Kaczorowska urodził się syn Karol Jzef, ktry pźniej stał się Darem dla Świata. Karol był, jednym z trjki rodzeństwa: starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku, o siostrze ktra zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości. Ojciec Karola w randze porucznika był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Gdy Karol miał 9 lat przeżywszy 45 lat zmarła, pochowana została na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Rodzina żyła bardzo skromnie, zwłaszcza po śmierci matki. W wieku 6 lat Karol rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Uczęszczając do szkoły razem z ojcem i kolegami odbył pielgrzymkę na Jasną Grę. Karol był dobrym uczniem w wieku 10-12 lat był ministrantem, ale jak sam przyznaje nie zbyt gorliwym. Spostrzegłszy to jego ojciec pewnego dnia powiedział: "Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". Pokazał Karolowi modlitwę, ktrej nie zapomniał do dnia dzisiejszego. Dla Karola była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mgł wyciągnąć w następstwie lektur lub nauczania. Rezultatem tej lekcji jest Encyklika o Duchu Świętym. Karol nigdy nie rozmawiał z ojcem o powołaniu kapłańskim, ale przykład dany przez ojca był dla niego takim pierwszym domowym seminarium.W 1931 roku Karol rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum męskim w Wadowicach, będąc w gimnazjum służył codziennie mszy Św.

W 1932 roku zmarł brat Edmund, został pochowany na tym samym cmentarzu co jego matka. W maju 1938 roku Karol Wojtyła zadał egzamin dojrzałości z ocenami bardzo dobrymi. Latem wraz z ojcem wyprowadził się do Krakowa gdzie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął studia na filologii polskiej. Wtedy Karol podjął samodzielne prby pisarskie. Jego pierwsze utwory to "Ballady beskidzkie" i "Dawid- renesansowy psałterz", ktry zadedykował matce. W czerwcu 1939 roku wystąpił w sztuce Mariana Nieżyńskiego " Kawaler księżycowy", sztuka cieszyła się wielkim powodzeniem. Zapisał się na drugi rok studiw wydziału filozoficznego, rok akademicki trwał jednak krtko, ponieważ gestapo aresztowało krakowskich profesorw, musiał przerwać naukę, od marca 1940 r. pracował jako goniec sklepowy, a od 11 października jako robotnik w Fabryce Sody Solvay w Krakowie. Okres okupacyjnej nocy przeznaczył na lekturę.

W lutym 1940 roku w parafii Św. Stanisława Kostki na Dębnikach Salezjanie zorganizowali rekolekcje, ktre umożliwiły Karolowi spotkanie z młodymi ludźmi. Wkrtce stworzyli Żywy Rżaniec i kłko katechetyczne. Młodzi ludzie spotykali się w każdą sobotę na wsplnej modlitwie i dyskusjach religijnych. Czas wojny wiązał się z decyzją o wyborze drogi kapłańskiej, ktrą przypieczętowała zasadnicza decyzja podjęta po śmierci ojca 18 lutego 1941 roku, ktrego zwłoki spoczęły w rodzinnym grobie. Karol wspomina " Stało się dla mnie jasne, że Chrystus powołuje mnie do kapłaństwa". Jak brzemienna w skutki była to decyzja przekonała się o tym Polska i świat kilkadziesiąt lat pźniej. W 1942 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia teologiczne w tajnym Seminarium Duchownym w Krakowie.Dnia 1 listopada 1946 roku Kardynał Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę, ktry swą mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny. Po latach wspomina " Miejscem moich święceń była prywatna kaplica Arcybiskupw Krakowskich. W tej kaplicy, w czasie śpiewu Veni Creator Spiritus oraz Litanii do Wszystkich świętych, leżąc krzyżem oczekiwałem na moment złożenia rąk, jest to chwila szczeglnie przejmująca. Każde powołanie swej najgładszej warstwie jest wielką tajemnicą, darem ktry nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy". Ksiądz Wojtyła po raz pierwszy udzielił Sakramentu Chrztu Świętego Monice Katarzynie, crce swoich przyjacił Tadeusza Kwiatkowskiego i Haliny Krlikiewicz 11 listopada 1946 roku. Po czym wyjechał do Rzymu gdzie podoją studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim- Angelikum. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była doktryna wiary u Św. Jana od Krzyża. Postać Jana od Krzyża fascynowała Karola od czasu, gdy Jan Tyranowski odkrył przed nim tego XVI-wiecznego karmelitę bosego. Pobyt w Rzymie tak wspomina: " Przyjechałem do Rzymu niosąc w sobie wielkie pragnienie, aby zwiedzanie Wiecznego Miasta rozpocząć od Katakumb. I tak się stało. Dwuletnie studia zakończone doktoratem, to były rwnocześnie dwa lata intensywnego (uczenia się Rzymu)" Po powrocie z Rzymu otrzymał dekret na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 kilometrw od Krakowa.W 1949 roku został przeniesiony do parafii Świętego Floriana w Krakowie, prowadził tam religie z młodzieżą akademicką, odbywał pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1951 roku rozpoczął przygotowania do habilitacji profesorskiej, ktrą ukończył w 1953 roku. W 1955 roku został członkiem Towarzystwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Papież Pius XII w 1958 roku nominował Karola Wojtyłę biskupem Archidiecezji Krakowskiej. Był najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, miał wtedy 38 lat. 28 września 1958 roku odbyła się konsekracja biskupa Karola Wojtyły. Był to dzień Świętego Wacława, patrona Katedry Krakowskiej. Jako biskup pracował w kurii wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich. Mając tak dużo pracy nie porzucił działalności naukowej. W dniach od 11 października do 2 listopada 1962 roku uczestniczył w pierwszej sesji Soboru Watykańskiego. W setną rocznicę Powstania Styczniowego odprawił Msze Świętą w Katedrze Wawelskiej.8 października 1963 roku brał udział w II sesji Soboru Watykańskiego, wtedy papieżem po śmierci Jana XXIII był Paweł VI. W dniach od 5-15 grudnia 1963 roku odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 1 stycznia 1964 roku został mianowany arcybiskupem ordynariuszem Krakowskim. Z końcem maja 1967 roku papież Paweł VI ogłosił nominacje 27 nowych kardynałw wśrd ktrych zalazł się arcybiskup Wojtyła. Zgodnie ze starorzymską tradycją otrzymał jeden z kościołw Rzymskich. Arcybiskupowi krakowskiemu przydzielono kościł San Cesareo in Palatito. Kardynał Wojtyła rozpoczął okres intensywniejszej służby kościołowi, niełatwa to była praca w warunkach reżimu komunistycznego jaki panował w Polsce. Solidaryzując się z prymasem Polski Kardynałem Stefanem Wyszyńskim nie wyjechał na obrady Synodu Biskupw, gdy temu władze komunistyczne odmwiły wydania paszportu na wyjazd do Rzymu. Potem brał już udział we wszystkich kolejnych zgromadzeniach synodu, sympozjach naukowych, promocjach doktorskich i habilitacjach. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zjazdach naukowych. Został wyrżniony doktoratem honoris causa Uniwersytetu im. Gutenberga w Moguncji. W tym czasie wiele podrżował.W dniu 6 sierpnia 1978 roku zmarł papież Paweł VI. Kardynał Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. Papieżem został Jan Paweł I, ktrego pontyfikat trwał tylko 33 dni. 29 września nadeszła wiadomość o śmierci Ojca Świętego.

3 października 1978 roku Kardynał znw udał się na pogrzeb oraz na konklawe, po ktrej pozostał w Rzymie na Stolicy Piotrowej jako Papież Jan Paweł II. Jest pierwszym w historii papieżem nie Włochem. Dzisiaj po ponad dwudziestu latach pontyfikatu Jana Pawła II możemy zastanawiać się nad niezwykłością daru jaki otrzymał świat. Najważniejsze dla nas jest świadectwo życia, wiary i cierpienia papieża, jego mądrość i wrażliwość na potrzeby i problemy ludzi. Jego słowa kierowane do wielu milionw ludzi na całym świecie nieustannie wskazują wspłczesnemu światu, jak przekroczyć prg nadziei. Już na początku pontyfikatu wezwał wszystkich, aby nie lękali się otworzyć drzwi Chrystusowi. Papież Polak doskonale wie na czym polega zasadniczy problem wspłczesnego człowieka, wtry musiał bronić swojego człowieczeństwa przed totalitaryzmami i okrucieństwami ostatnich wojen. Do swoich rodakw w czasie pielgrzymek do Ojczyzny powiedział wiele proroczych słw, a między innymi i te, ktre zdają się być przypomnieniem powołania człowieka: "Bracia i siostry- mwił nie lękajcie się chcieć świętości!!! Nie lękajcie się być świętymi".Podczas jednej z pielgrzymek został postrzelony przez tureckiego terrorystę Mehmeta Ali Agcę, ktremu mimo wielkich cierpień i dolegliwości ktre zostawiły piętno po dziś dzień wybaczył i rozgrzeszył go z haniebnego czynu. Papież Polak został nazwany papieżem pielgrzymem, włada wieloma językami, dociera tam gdzie wie że potrzebna jest światłość Chrystusa. Nie ma dla niego wrogw- wszyscy są dziećmi bożymi, ktre stara się doprowadzić jak najbliżej Boga. Papież rodak jest dla mnie mino swego wieku choroby powodem do dumy i dla wielu wzorem do naśladowania.


Przykadowe prace

Biblia.

Biblia. Uważam, że prawdą jest to, co ludzie mwią o Biblii, a mianowicie, że jest pełna wartości i wzorw do naśladowania. Zacznę może od tego, czym Ona właściwie jest. Biblia to zbir ksiąg Starego i Nowego Testamentu napisanych w rżnych językach setki...

Obraz dziecka w polskiej nowelistyce pozytywistycznej

Obraz dziecka w polskiej nowelistyce pozytywistycznej W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha utylitaryzmu. Przedstawiano w nich problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na cały zewnętrzny świat. Ukazywany był obraz dziecka cierpiącego, wyzyskiwanego, po...

Motywy przyrody i ich rola w literaturze renesansowej.

Motywy przyrody i ich rola w literaturze renesansowej. Przyroda jest od wiekw nieodłączną towarzyszką życia człowieka, więc nic dziwnego, że istota ludzka czuje się dobrze w otoczeniu przyrody. Na jej piękno zwracali uwagę już starożytni pisarze i poeci, wraż...

Przesłanki kształtowania oraz elementy systemu podatkowego.

Przesłanki kształtowania oraz elementy systemu podatkowego. Temat: Przesłanki kształtowania oraz elementy systemu podatkowego. Podatki regulowane są znaczną ilością ustaw i jeszcze większą ilością przepisw wykonawczych o charakterze podustawowym. Ta istnieją...

Treny wyrazem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego

Treny wyrazem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse Juppiter auctiferas lustravit lumine terras. ORSZULI KOCHANOWSKIEJ, WDZIĘCZNEJ, UCIESZNEJ, NIEPOSPOLITEJ DZIECINIE, KTRA, CNT WSZYSTKICH I DZIELNOŚCI PANIEŃSKIEJ POCZĄTKI WIELKIE ...

Turystyka - pojęcia

Turystyka - pojęcia Turystyka-całokształt stosunkw i zjawisk związanych z podrżą i pobytem w jakiejś miejscowości osb przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkow&...

Streszczenia mitw

Streszczenia mitw Demeter i Kora Kora, crka Demeter zabawiała się wraz z nimfami. Zbierała rośliny i plotła wieńce. Najbardziej urzekł ją kwiat zwany narcyzem. Patrząc na niego przypomniała jej się smutna historia myśliwego imieniem Narcyz. Zapomniawszy o przestrod...

Biografia - Aleksander Wielki

Biografia - Aleksander Wielki W mojej biografii Aleksandra Wielkiego zamierzam przedstawić go jako wielkiego przywdcę i odkrywcę nowych horyzontw, ktremu od narodzin było dane zostać wielkim człowiekiem. Jako osobę ktrej czyny były uważane za możliwe do wykonania tylko ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry