• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polski P...

Nawigacja

Polski Pozostae w Gimnazjum

Brak udostępnionych artykułów.

Przykadowe prace

Tatry w poezji młodopolskiej.

Tatry w poezji młodopolskiej. W okresie Młodej Polski kraj nasz znajdował się pod zaborami. Rosja i Prusy prowadziły szeroko zakrojoną akcję wynarodowienia Polakw. Galicja, pozostająca pod zaborem Austrii, cieszyła się największymi swobodami politycznymi. Istniał w nie...

Konstrukcja "damit" i "um...zu"

Konstrukcja "damit" i "um...zu" konstrukcję bezokolicznikową um...zu używamy tylko wtedy, gdy w pierszym i drugim zdaniu złożonym jest taki sam podmiot. Wtedy um stawiamy po przecinku, zu na przedostatnim miejscu a na końcu bezokolicznik czasownika( podmiotu w 2 zdaniu się nie używa). ...

Miasto - przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara)

Miasto - przestrzeń znacząca... (Zbrodnia i Kara) Człowiek idący ulicą K-ską w W-wie nie zastanawia się, jaki owa ulica ma na niego wpływ. Być może zatrzyma się przy pomniku, odrestaurowanym domu, ktry tysiąckroć razy kiedyś mijał, przy nowo wybudowanym ...

Mikroekonomia

Mikroekonomia MIKROEKONOMIA (patrz załącznik!) ------------------------------------------------------------------------------------- --- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY ------------------------------------------------------------------------------------- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU okreś...

Słwka

Słwka 1 / 2 klasy – die 1./2. Klasse Aktwka – die Aktentasche autostrada – die Autobahn Bagaż – das Gepck Bilet – die Fahrkarte cel podrży – das Reiseziel chłopiec – der Junge dziewczyna – das Mdchen elektrownia – das Kraftwerk...

Przyczyny bezrobocia

Przyczyny bezrobocia PRZYCZYNY BEZROBOCIA W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH: -zmiany technologiczne(automatyzacja i komputeryzacja) -przenoszenie miejsc pracy do krajw o niższych płacach i podatkach -ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach(edukacja,służba zdrowia,administracja,polic...

Interpretacja wiersza "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana.

Interpretacja wiersza "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana. "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana jest filozoficzną balladą. Jej fabuła jest dość prosta, (Dwunastu braci postanawia rozbić mur dzielący ich od głosu dziewczyny) aczkolwiek w samym utworze można doszukać si&...

Rżne oblicza romantycznej młodości. Dlaczego romantycy umierali młodo?

Rżne oblicza romantycznej młodości. Dlaczego romantycy umierali młodo? W romantyzmie niemal synonimem młodości był bunt. Młodzi buntowali się przeciwko temu, co już poznane, przeciw utartym schematom i autorytetom. Nie akceptowali starszych i ich poglądw, uważali, i&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry