• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Gramatyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Walka Polakw o tożsamość narodową w XIX.

Walka Polakw o tożsamość narodową w XIX. W 1795 roku, Rzeczpospolita osłabiona wcześniejszymi wojnami XVII wieku, jak rwnież skompromitowana na forum polityki wewnętrznej, przestała istnieć jako państwo. Przez 123 lata taka sytuacja miała mieć rację bytu. Po...

Polska od 1945 roku (ONZ, zimna wojna, I-II kryzys berliński)

Polska od 1945 roku (ONZ, zimna wojna, I-II kryzys berliński) 26 czerwca 1945r., podpisano Kartę Narodw Zjednoczonych, akt prawny regulujący działalność ONZ na mocy ktrego została powołana do życia Organizacja Narodw Zjednoczonych miała być warantem trwałego pokoju i...

Kim jest asceta i czym jest asceza? Rozważania po Legendzie o św. Aleksym.

Kim jest asceta i czym jest asceza? Rozważania po Legendzie o św. Aleksym. Po przeczytaniu Legendy o św. Aleksym oraz wypowiedzi historykw literatury asceza wydaje się rzeczą niewyobrażalną dzisiaj. Asceza wydaje się bowiem postawą polegającą na wyrzekaniu się rado"...

Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?

Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia? Im więcej czytam, może nie tyle o samej Palestynie, co o zbrodniach i polityce Izraela przeciwko Palestyńczykom, tym bardziej ogarnia mnie zglość. Jak to możliwe żeby narod, ktry przeżyl Holocaust teraz sam dopuszczał się podobny...

Losy Cezarego Baryki widziane jego oczyma.

Losy Cezarego Baryki widziane jego oczyma. Jest rok 1900, zaczyna się już czuć niepokj, niepokj mwiący o konflikcie, ktry ma wkrtce wybuchnąć. Wtedy właśnie przychodzę na świat, tu w dalekim Baku. Moi rodzice są Polakami. Nie docierało do mnie wtedy słowo Pols...

Samotny tłum- maly opis książki

Samotny tłum- maly opis książki Zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się dziejami nauk społecznych - a trzeba pamiętać, że od ponad stu lat nauki te w coraz większym stopniu "interesują się" każdym z nas! - zetknął się z ksi...

Biografia - Jan Kasprowicz

Biografia - Jan Kasprowicz Życie Urodzony 12 XII 1860 w Szymborzu pod Inowrocławiem. Pochodził z rodziny chłopskiej, jego ojciec był analfabetą. Przyszły poeta, na szczęście dla literatury polskiej posłany do szkł, zdradza talent literacki już od najmło...

Kształtowanie się państwowości Słowian

Kształtowanie się państwowości Słowian Słowianie to jeden z ludw indoeuropejskich, ktry wraz z Bałtami stanowił ostatnią falę migracji na kontynencie europejskim. Kształtowanie się państwowości Słowian zależnie od obszaru miało miejsce ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry